Amerika faciəsi — HİNDU TORPAQLARININ ZƏBTİ

1492-ci ildə məşhur səyyah Xristofor Kolumb Amerikanı kəşf edəndən təqribən 100 il sonra Yeni Dünyaya əsl axın başlandı. Təcrübəli avropalılar okeanın o tayındakı ucsuz-bucaqsız torpaqları sürətlə işğal etdilər. İşğal nəticəsində yüzlərlə hindu tayfaları əsrlərlə yaşadıqları ərazilərdən qovuldu, tarixi torpaqlarından, meşələrdən, otlaqlardan və göllərdən məhrum oldular. Proses Vəhşi Qərbə xas üsullarla – amansızlıq və qətiyyətlə aparılırdı. Bəzi hallarda torpaqların zəbti ikitərəfli müqavilələrlə rəsmiləşdirilsə də, həmin müqavilələr yalnız bir tərəfə sərfəli olurdu. FED.az məlumat verir ki, tarixdə ən böyük torpaqların zəbti də məhz bu əsrlərdə Amerikada baş verib.


Avropa hindulara qarşı


17-ci əsrdə, avropalı müstəmləkəçilər Şimali Amerikanı hələ yeni mənimsəməyə başlayanda bu əraziə çoxsaylı hindu tayfaları yaşayırdı. Böyük ərazilərin tutulması hindu əhalisinin kütləvi şəkildə qarət edilməsi ilə müşayiət olunurdu. İşğalçılar hindulərin hüquqları və tayfa maraqları ilə hesablaşmırdı və elə ilk başdan onlara müharibə elan etmişdilər. Təbii ki, yay-oxla silahlanmış hindulər işğalçılara qarşı layiqli müqavimət göstərə bilmirdilər. Təqribi qiymətləndirmələrə görə, Amerikanın müasir ərazisinin məskunlaşdırılması zamanı 100 milyondan çox hindu öldürülüb.


Hərbi üstünlükdən istifadə edən işğalçılar bütöv tayfaların məhv edilməsi təhdidi ilə hinduları torpaqların satışına dair “müqavilələr”i imzalamağa məcbur edirdilər.


Nyu-York üçün 24 dollar


İlk belə müqavilələrdən biri Nyu-York şəhərinin indiki ərazisinin alınması barədə idi. Həmin vaxt hollandiyalılar böyük sahəsi olan torpaq sahəsini hindu qəbilələrindən cəmi 24 dollara almışdılar. Dünyanın ən iri şəhərlərindən biri olan Nyu-York şimaldan cənuba təqribən 60 kilometr uzanır. Avropalıların Nyu-York ərazisinə ilk gəlişinə qədər burada alonkin və irokez tayfaları yaşayırdı. Manhetten adasını da alonkin qəbiləsi belə adlandırıb (mənası “təpəli ada” deməkdir).


1614-cü ildə Nyu-Yorkun müasir ərazisində Hollandiyanın Ost-Hind şirkəti “Yeni Niderland” adlı müstəmləkənin əsasını qoyur. 1625-ci ildə “Yeni Amsterdam” məskəni salınır. Buranın ilk sakinləri hollandlar və fransız protestantları idi.


1626-ci ildə müstəmkələnin qubernatoru Piter Minuit metal bıçaqlar, muncuqlar, güzgülər və digər bəzək-düzək əşyaları müqabilində yerli hindulərdən Manhettenin geri qalan ərazisini də alır. Ümumilikdə bazarlıq ona 60 qulden və ya 24 dollara başa gəlir. XVII əsrin sonunda şəhər ingilislərin əlinə keçir və adı dəyişdirilərək Nyu-York olur.


«Gün yarıma nə qədər gedə bilsəniz...»


Hindulardan alınan torpaqlar maraqlı üsullarla ölçülürdü. Bu üsullardan biri «gəzinti alışı» idi. Belə ki, 1686-cı ildə delaver qəbiləsinin başçıları Delaver və Lixay çayları arasındakı torpaqları Pensiyavaniya təmsilçisi Uilyam Pennə satarkən sərhədləri belə müəyyən etmişdilər: «İnsan gün yarım ərzində piyada nə qədər yol gedə bilərsə, torpaq orada qurtarır». Penn bu müddətdə 40 mil addımlaya bilmişdi.


20 may 1785-ci ildə Konqres Köhnə Şimal-Qərbdə (hazırki Ohayo, İndiana, İllinoys, Miçiqan və Viskonsin ştatları) dövlət torpaqlarının bölüşdürülməsi qaydasını müəyyən etdi. Qaydaya görə, torpaq sahələri ilkin qiyməti 640 dollardan (1 akrın qiyməti 1 dollardan olmaqla) olmaqla hərracda satılmalı idi. Yeni qayda hinduların yaşadığı Qərb torpaqlarına ağların yolunu açdı.


Hindularla müqavilələr– əvvəlcə hər şey ədalətli idi


İlk illərdə ABŞ təmsilçiləri yerli qəbilələrlə sakit davranır, torpaqları ədalətli müqavilə ilə alacaqlarını nümayiş etdirirdilər. Bu vədlərə inanan, ya da, müqavimətin faydasız olduğunu görən qəbilələr hökumət nümaynədələri ilə müqavilə bağlamalı olurdular. 17-ci əsrdə bağlanan müqavilələr hələ müəyyən qədər ədalətli idi.


Məsələn, 1677-ci il mayın 29-da Virciniya ştatının Middl plantasiyasında pamunki, roanok, nottavey və pouxatan konfederasiyasından olan nansemond qəbilələri ilə sülh müqaviləsi bağlanır. Sənəddə hindular Britaniya Krallığının təbəəsi adlandırılırdı. Üstəlik, müqaviləyə görə, hindu torpaqları ilə işğalçıların ərazisi arasında üç mil enində torpaq zolağı nəzərdə tutulurdu. Bu zolağa ağların daxil olması qadağan idi.


Amma sonradan Amerikada ağların gücü və təsiri artdıqca, hindulərə qarşı daha amansız olmağa başladılar.


31 may 1796-cı ildə ABŞ təmsilçiləri Kanadanın Yeddi Milləti ilə torpaqların alınması barədə müqavilə bağlayırlar. Nyu-Yorkda bağlanan razılaşmaya görə, qəbilə başçılarına 1 233 funt, 6 şillinq və 8 pens ödənilir. Müqaviləyə əsasən, əgər bu sənədi başqa qəbilə başçıları da imzalasaydılar, onların hər birinə 213 funt, 6 şillinq və 8 pens ödəniləcəkdi.


«Könüllü müqavilələr» tarixi


9 may 1832-ci ildə seminollarla bağlanan müqavilə isə seminolların torpaqlarının Floridaya verilməsi və kriklərin Missisipidən qərbə köçürülməsini nəzərdə tutulurdu. ABŞ seminollara 15 400 dollar kompensasiya ödəməyə razılaşır, bir şərtlə ki, bunun 400 dolları danışıqlarda iştirak edən tərcüməçilərin arasında bölünəcək.


9 may 1836-cı ildə çippevalarla müqavilə bağlanılır. Müqaviləyə əsasən çippevalara məxsus Suon-Krik və Blek-River əraziləri ABŞ hökumətinin nəzarətinə keçirdi. Əvəzində onlara müəyyən qələr pul və Missisipinin qərbində torpaq sahəsi veriləcəkdi.


6 may 1854-cü ildə Vaşinqtonda delaverlər qəbiləsinin 9 nümayəndəsinin iştirakı ilə müqavilə bağlanır. Müqaviləyə görə, delaverlər torpaqlarından çıxmalı, onlar üçün yaradılacaq məskənlərə – rezervasiyalara köçməli idilər. Razılaşmaya əsasən xristianlığa etiqad edən tayfa üzvləri üçün xüsusi şərait yaradılmalı, eləcə də, hindular istəsələr mübahisələri amerikan məhkəmələrində həll edə bilərdilər.


Bəzən bir hindu tayfasından alınan torpaqlar digərinə verilirdi. Bununla da hindular tədricən qərbə sıxışdırılır, onların torpaqları isə ağlara qalırdı. 


Belə ki, 12 may 1854-cü ildə menominilərlə bağlanan müqaviləyə görə, ABŞ hökuməti çippevalardan aldığı Misssisipi və Yuxarı Göl torpaqlarını menominilərə təhvil verirdi. Menominilər 18 oktyabr 1848-ci il müqaviləsinə əsasən onlara məxsus torpaqları onları təhvil verməyə, satmağa və bu torpaqlardakı hüquqlarından imtina etməyə razılaşırlar.


Bundan cəmi 6 gün sonra  - 18 may 1854-cü ildə kikapularla müqavilə bağlanılır. Müqavilənin əsas müddəaları bunlar idi: torpaqların təhvili, daimi yaşayış məskənlərinə çevrilən rezervasiyaların sərhədlərinin müəyyən edilməsi, təhvil verilən torpaqların müqabilində ödənişlər.


30 may 1860-cı ildə delaverlərlə müqavilə bağlanılır. Müqavilə torpaqların ayrılması və bölüşdürülməsini nəzərdə tuturdu və bununla da tayfanın hər üzvünə 80 akr torpaq düşürdü. Müqaviləyə görə, həmçinin ABŞ-a hindulərə vurduğu zərəri qarşılamaq öhdəliyi verilmişdi. 


7 may 1864-cü ildə çippeva bendləri ilə bağlanan müqaviləyə görə isə, müxtəlif göllərin və digər ərazilər Birləşmiş Ştatlara təhvil verilməli idi.


Ümumilikdə 1887-ci ilədək ABŞ höküməti hindu qəbilələrinin torpaqlarının alınması üçün onlarla ümumilikdə 340 belə müqavilə bağlamışdı.


Hərbi güclə aparılan «könüllü köçürülmə»


Hinduların Qərbə köçürülməsi işi hərbi nazirə tapşırılmışdı. Əslində bu faktın özü köçürülmənin necə aparıldığını göstərirdi. Hindulara təntənəli surətdə söz verilmişdi ki, onlara verilən yeni torpaqlar toxunulmazdır, və hindular hökumətdən hər cür yarım alacaqlar. Amma bütün bunlar kağız üzərində qaldı. Rezervasiyalara köçürülən və Missisipi çayı kənarında “alınan” torpaqlarda yaşayan hindular amansızcasına aldadılmışdılar.


Məcburi köçürülməyə çirokilər də daxil olmaqla, ABŞ-ın Cənub-Şərqində yaşayan 5 ən iri tayfalar məruz qalmışdı. Köçürülmə ABŞ hərbi silahlı qüvvələrinin əməliyyatları hesabına həyata keçirilirdi, həmçinin zorakılıq aktları, kütləvi qətl və özbaşınalıqla müşayiət olunudu. Hərbçilər hindulərin əmlakını talayır, mal-qarasını ələ keçirirdi. Hindulər inadla, lakin əbəs yerə mübarizə aparırdılar.


Bəzən mübarizələr illərlə davam edirdi. Belə ki, çiroki qəbilələri Alleqan dağlarının vadilərini tərk etməmək üçün on ildən çox (1827—1838) mübarizə apardılar. Florida ştatında yaşayan və çox da böyük olmayan seminollar tayfası isə zorakılığa qarşı səkkiz il (1835-1842-ci illərdəki seminol müharibəsi) müqavimət göstərdi və sonacan itaət etmədilər.


Çiroki qəbilələrinin taleyi


Avtomobil həvəskarları ABŞ-ın məşhur avtomobillərindən olan «Jeep cherokee» modelini yaxşı tanıyırlar. Maşının adındakı «Cherokee» ifadəsi Şimali Amerikada yaşayan ən böyük və hünərli hindu tayfasının adından götürülüb.


Çirokilər XVII əsrin axırınadək indiki Virciniya, hər iki Karolin, Alabama və Corciya ərazilərində yaşayırdı. Tayfa dağlar və dəniz arasında geniş torpaq sahələrinə malik idi. 1721-ci ildən sonra ağ işğalçılar tədricən yerli əhalini sıxışdırmağa və onlara yalnız kiçik torpaq sahəsi saxlamaqla, ərazilərini ələ keçirməyə başladılar.


1791-ci ildə, ABŞ höküməti onları soyğunçu bir müqaviləyə imza atmağa məcbur etdi. Bu müqavilə çirokiləri tarixi ərazilərinin böyük hissəsindən məhrum etdi. Yerdə qalan ərazilər guya toxunulmazlıq əldə etdi. Lakin 35 il sonra işğalçı siyasət daha da amansızlaşdı. 1828-ci il mayın 6-da işğalçılarla çirokilər arasında yeni müqavilə bağlandı. ABŞ höküməti ölüm təhdidi altında hindu tayfalarının “nümayəndələri”ni qovur və onlarla torpaqların satışına dair guya ki “könüllü” müqavilə bağlayır. Beləliklə, çiroki tayfasının 17 minlik hindu əhalisindən 400-ü güc hesabına “ümumtayfa məclisi”nə toplanır və ABŞ Konqresi tərəfindən təsdiqlənən müqaviləni imzalamağa məcbur edilir. Vaşinqtonda bağlanan bu müqavilə Arkanzas ştatının qərb sərhədlərini müəyyən edirdi və çirokilərdən ştat daxilindəki bütün torpaqların təhvilini tələb edirdi. Bununla da 7 milyon akrlıq yaxşı becərilmiş torpaqlar çirokilərin əlindən alındı. Bütün çirokiləri qovan qoşunlar onları Missisipidəki yenidən ayrılmış “hindu əraziləri”nə sürgün edir. Razılaşmaya əsasən, çirokilər əvvəlki ərazilərdə apardıqları bütün islahatlar dəyərində kompensasiya, həmçinin müqavilənin bağlandığı gündən 14 ay müddətinə həyata keçiriləcəyi nəzərdə tutulan köçürülməyə görə əlavə haqq almalı idilər. Amma buna baxmayaraq, 17 min hindu çirokinin köçü zamanı 4 min nəfər elə yolda həlak oldu.


Bundan başqa, müqaviləyə görə, ABŞ çirokilərə qərb ərazilərində yeddi milyon akr torpaq verməli idi. Bu ərazilərə ağların girişi qadağan olmalı idi. Lakin onlara verilən bu torpaqlar da əllərindən alındı. Ümumilikdə, işğalçılar çirokilərdən 81,2 milyon akr torpaq almışdılar. Bütün bunları yada salanda avtomobil markasındakı «Cherokee» ifadəsi həmin tayfanın nümaynədələri üçün zəif təsəllidir.


İşğal isə davam edirdi.


(Ardı var) (fed.az)

 

Demokrat.az

6 İyun 2020, 17:59   
DÜNYA bölməsinə aid digər xəbərlər
Loading...
loading...
Ən çox izlənənlər
Xəbərlər

Новости

"Сверхъестественное" для Oculus Quest

По понятным причинам интерес к занятиям дома никогда не был выше. Занимаетесь ли вы йогой с Адриеной, пробуетесь в приключениях Ring Fit Adventure или отыскиваете в Amazon надувной велосипед, который есть в наличии, вы, вероятно, искали способы оставаться активными, не выходя из дома. Меня? Я использовал VR. А новый продукт под названием «Сверхъестественное» - одна из наиболее привлекательных тренировок на дому, которую я пробовал до сих пор. Чтобы использовать упрощенное сравнение, «Сверхъестественное» похоже на «Удар Сабер» и Пелотона. Вы используете контроллеры движения для того, чтобы разбивать блоки, приходящие к вам вовремя, под музыку, как бесчисленное множество других ритм-игр. Но в «Сверхъестественном» также используются кураторские тренировки, хореографические рисунки и инструкторы-люди, которые всегда рядом с вами, поощряя вас напрягаться сильнее и объясняя, как получить максимальную отдачу от движений вашего тела. И вместо того, чтобы переносить вас в среду, похожую на Tron, с агрессивным взрывом EDM в ваших ушах, вы работаете над мейнстримовыми удачами для спортзала в холодных фотореалистичных природных условиях. Сверхъестественный также выгодно отличается противоречивой и беспрецедентной бизнес-моделью: услуга в настоящее время исключительна для Oculus Quest и требует ежемесячной абонентской платы в размере $ 19 после 30-дневной бесплатной пробной версии. Это, безусловно, амбициозный продукт, и он не был бы оценен таким образом, если бы его создатели не верили в его качество. Supernatural разработан Inside, компанией VR, которая существует с первых дней нынешней волны технологии. Он наиболее известен своим одноименным приложением Inside, которое является популярным центром 360-градусного кино, и интерактивная работа компании регулярно демонстрируется на кинофестивалях. «Одна из вещей, которые мы заметили при создании проектов, заключалась в том, что у них было множество внутренних атрибутов, таких как "время летит" -и вы в конечном итоге теряетесь в удовольствии от того, что вы делаете», - соучредитель Аарон Коблин говорит мне над Zoom. «И вы заканчиваете тем, что выходите из этого, задыхаясь, смеясь и прекрасно проводя время. В то же время мы покупали Pelotons и экспериментировали с домашней физической формой и физическими упражнениями, и, честно говоря, ничего из этого не было забавным. «Есть способы получить удовольствие, которые существовали в мире до виртуальной реальности», - добавляет соучредитель Крис Милк.«Такие вещи, как катание на лыжах или сноуборде, катание на горных велосипедах или игра в футбол с друзьями. Но вы не должны думать об этих вещах как об упражнениях или фитнесе. Вы думаете о них как о спорте. Но они работают таким же образом, и они все равно могут дать вам отличную тренировку - за исключением того, что вы никогда не катаетесь на сноуборде и не думаете: «Почему я должен делать еще один присед?» и то, что мы увидели, когда начали изучать все эти различные решения для домашнего фитнеса, было просто забавным ». Сверхъестественное это весело. Это не должно быть сюрпризом, потому что он явно вдохновлен ритм-играми виртуальной реальности, которые были до него, - как признают его создатели, - и к настоящему моменту довольно хорошо, что забавно вовремя поражать виртуальные объекты музыкой. «Мы посмотрели на них всех», - говорит Милк. «Мы играли в AudioShield в самом начале, и мы, очевидно, потратили много времени на всех из них, мы любим их всех, и они действительно помогли понять, каковы возможности кардио-упражнений в виртуальной реальности». Следующим шагом был поиск дизайна, который бы работал как обычное упражнение, а не как традиционная игровая структура. «Мы провели много экспериментов и, откровенно говоря, есть только так много способов, которыми мы можем создать бит-игру», - говорит Милк. «Вещи придут на тебя, и ты будешь бить их чем-то одной рукой». Другие виртуальные музыкальные игры, такие как Synth Riders, видят, что вы подбираете руки в такт, в то время как BoxVR включает в себя удар по нотам из воздуха. Но Inside выбрала оружие в стиле летучих мышей из-за способности к выражению и упражнениям для всего тела. «Это своего рода естественное продолжение вашей биологической архитектуры», - говорит Милк. «И в этом есть что-то, что в сочетании с музыкой позволяет вам быть более выразительными с вашими движениями по сравнению с тем, если вы просто пробиваете особое место в пространстве, которое вы пытаетесь поразить». Команда поговорила со специалистами в таких видах спорта, как теннис, чтобы понять, как они могут выйти за рамки существующих игр VR и сделать Supernatural более эффективным, как продукт, специально предназначенный для фитнеса. Милк отмечает, что если вы хотите быть игроком Beat Sabre высокого уровня, вы, как правило, добьетесь этого, меньше двигая своим телом и сосредотачиваясь на движениях запястья, что в конечном итоге делает игру менее тренировочной. Любой, кто имел опыт работы с Beat Sabre, вероятно, посмотрел бы клип «Сверхъестественное» и сразу же записал бы его, потому что шаблоны выглядят намного менее сложными даже на более продвинутых уровнях. Но до сих пор я обнаружил, что сверхъестественные тренировки на практике намного интенсивнее. Дело не в том, что элемент «игры» особенно сложен - дело в том, что каждая тренировка, кажется, откалибрована так, чтобы к концу плейлиста вы как можно больше потели в поте. (Я, и Inside, настоятельно рекомендую найти альтернативную защитную маску для лица, чем липкую защитную маску для глаз, которая входит в комплект Quest; Supernatural поставляет бесплатные силиконовые чехлы новым пользователям в течение ограниченного времени.) Supernatural уделяет больше внимания силе и движению всего тела. Ваша оценка зависит от того, насколько сильно вы поражаете цели, а также от вашей точности; Вы можете подключить Supernatural к трекеру пульса, например Apple Watch, для лучшей обратной связи. Между нотами есть следы, которые направляют ваше движение и помогают разбить ноты, а также больше внимания уделяется приседаниям и выпадам. Почти каждая песня, по крайней мере, один раз поворачивает вас на 360 градусов, и таблицы нот действительно чувствуют себя танцующими больше, чем большинство других игр с виртуальной музыкой. Это помогает работать с Лиззо и Кендриком Ламаром, в отличие от безымянных треков EDM. Важно отметить, что вы никогда не выходите из песни; Сверхъестественное динамически регулирует сложность трека в соответствии с вашими характеристиками, и вы можете продолжать работать независимо от того, насколько хорошо вы справляетесь. И хотя то, что вы делаете, выглядит проще в смысле чистого игрового процесса, чем Beat Sabre в режиме эксперта, к концу плейлиста это кажется намного более утомительным. Это, безусловно, кардио-тренировки в первую очередь, но вы можете ожидать, что ваши ягодичные мышцы, бедра и дельтовидная мышца также будут гореть. Еще одна область дифференциации - это инструкторы. Я не обязательно ожидал, что они станут для меня ценным товаром, но на практике я считаю, что они являются отличным дополнением. Каждый день вы получаете новую тренировку с одним инструктором, который составляет список песен; Каждый из них открывается и закрывается с предварительно записанным 3D-видео тренера, который проводит вас по разминке и перезарядке, и они дают комментарии поверх всей музыки. Это может принять форму поощрения, если вы пропускаете заметки, или напоминаете вам дышать, или мотивируете вас сильнее нажимать на конец дорожки. Приятные, позитивные личности тренеров хорошо подходят для позитивной эстетики Supernatural, и я с нетерпением жду встречи с ними каждый день. Это не совсем похоже на Peloton, если вы ищете живые тренировки, но Милк отмечает, что эти занятия рассчитаны на одного инструктора с несколькими посетителями одновременно, что не имеет особого смысла в виртуальной реальности. «Иногда инструктор говорит, что« о, этот человек получил свою тысячную тренировку », но она не индивидуально исправляет тысячу человек на своих мотоциклах, которые делают это», - говорит Милк. "Это невозможно. Однако мы можем сделать это потому, что мы построены на интерактивной игровой системе, а не на системе линейного видеовещания, - мы можем предложить обратную связь и обучение, специфичные для вас. Это на дорожной карте, и это то, что мы надеемся вскоре выпустить ». «Есть несколько увлеченных групп пользователей, которые самоорганизуются для выполнения своих собственных одновременных тренировок, что, на наш взгляд, совершенно потрясающе», - добавляет Коблин. «Таким образом, любой в любое время может просто решить, что это будет живое время для группы людей, чтобы собраться вместе, а затем поговорить и сравнить записи. Это уже происходит. У нас есть некоторые идеи о том, как помочь сделать этот процесс более эффективным ». Мое личное мнение о «Сверхъестественном» на данный момент таково, что если я смогу использовать его каждый день, это будет стоить абонентской платы. Но я понимаю, как это может быть трудно продать другим. Beat Sabre, чтобы провести наиболее очевидное сравнение, стоит $ 29,99 как разовая покупка, и есть бесчисленное множество дешевых игр, которые вы можете купить для гарнитуры VR, которые будут побуждать вас перемещать свое тело в пространстве. Как может Сверхъестественное оправдать около 228 долларов в год? «Мы« Мы создавали продукт, который мы чувствовали, как хотели », - говорит Милк. «Мы любим частоту обновлений тренировок от Peloton. Нам не нравился сам способ тренировки, но вставать по утрам и ждать новой тренировки - это было приятно. Это дало нам ощущение свежести, которое привело к участию. Это не просто статичная вещь, к которой вы продолжаете возвращаться, например, велотренажер, который просто показывает вашу скорость. Велотренажер с постоянно новыми уроками, инструкторами, тренировками и музыкой - это то, с чем гораздо легче заниматься». «Мы также знали, что нам нужна музыка, которую мы знали и любили», - продолжает Милк. «Все различные связанные с нами фитнес-продукты, которые мы пробовали, слушая музыку, которую вы никогда не слышали раньше, которая была либо серийной, либо не очень популярной, не побуждают вас продвигаться так, как это делает песня, которую вы знаете и любите. Я думаю, что именно так ваше тело переключается на музыку, когда человек работает. Так что для этого вы говорите о заключении сделки с музыкальной индустрией, которая намного ближе к соглашению Spotify. Вы лицензируете большой каталог, а не одну отдельную песню. Таким образом, сочетание этих двух вещей означает, что вы ежемесячно оплачиваете постоянную стоимость музыки, а ежемесячные затраты на производство возрастают, потому что продукт постоянно обновляется. Так вот что мы хотели в продукте. ». «Когда вы думаете о Netflix, вы не ожидаете, что Netflix будет стоить 20 долларов, и вы получите новые шоу навсегда», - заканчивает Милк. «Единственный способ работы такой бизнес-модели заключается в том, что в компанию постоянно поступает доход, чтобы компания продолжала создавать новый контент для своих подписчиков». Даже если вы заинтересованы в концепции и потенциально готовы платить, Supernatural не является особенно доступным продуктом прямо сейчас. Он доступен только в Северной Америке и работает только на одной виртуальной гарнитуре, на которую Facebook не может удовлетворить спрос. «Нам определенно мешает тот факт, что квестов нет», - с сожалением говорит Милк. Но зачем запускать только на одном оборудовании? «Он очень хорошо работает в автономной системе по всем очевидным причинам, поскольку он очень доступен, очень переносим и прост в настройке», - говорит Милк. «Отсутствие шнура, безусловно, полезно, потому что мы заставляем вас делать повороты на 360 градусов. Но мы изучаем другие платформы 6DoF. Нам нужно было бы внести некоторые изменения в карты, чтобы они никогда не поворачивались на полные 360 вокруг в любом направлении, чтобы люди не были завязаны в своих шнурах. Это не то, что невозможно, это просто фактор расстановки приоритетов. Есть десять тысяч вещей, которые мы хотим сделать, добавить и исправить, и вы можете делать десять из них в неделю, поэтому вам просто нужно сложить их соответствующим образом ». Поэтому мой самый большой вопрос заключался в том, насколько устойчивой окажется эта комбинация небольшого адресуемого рынка с необычной бизнес-моделью. Мне нравится «Сверхъестественное», и у меня уже есть Oculus Quest, так что вот один из меня. Но сколько других существует, чтобы поддерживать дорогостоящее производство? «Таким образом, то, как мы смотрим на это, мы стремимся к тому, чтобы идея виртуальной реальности была чем-то, что может улучшить жизнь людей через этот путь упражнений», - говорит Милк. «И идея состоит не в том, чтобы укрывать каждую гарнитуру одновременно и пытаться захватить и собрать как можно больше людей. Мы хотим построить это право. Итак, мы вначале развертываем одну платформу. У нас есть 60 человек, которые каждый день активно ломают себе голову, пытаясь понять, как сделать это лучше. Мы рассматриваем это как долгую игру ». WithinWithin считает, что Supernatural - это продукт, который может привлечь к виртуальной реальности совершенно новую аудиторию. Это может быть даже убийственное приложение для Oculus Quest так же, как Wii Sports для Wii или сервис Peloton для велосипедов Peloton. Проблема заключается в том, что купить Oculus Quest сейчас практически невозможно, а большинство его владельцев - хардкорные геймеры, которые привыкли покупать игры по одной цене. «В конечном итоге мы пытаемся расширить аудиторию VR до более широкой группы людей, которые могут не купить гарнитуру для игр», - говорит Милк. «По большей части потребительская виртуальная реальность была очень заинтересована в продаже людям решения для видеоигр. Итак, если вы человек в мире, который не интересуется видеоиграми, вы бы купили гарнитуру VR для этой цели? Возможно нет. «Аарон и я, как и все остальные, посвятили этой среде последние пять лет нашей жизни. И мы хотим видеть его успешным, чтобы все больше людей применяли его в своей жизни, потому что мы думаем, что это невероятно преобразующая технология. Для чего используется эта преобразующая технология? И если главное - «это для видеоигр», вы только собираетесь привлечь определенную группу людей в этом усилии. Но если это сделать упражнение забавным и чем-то, что вы делаете на регулярной основе? Это, мы думаем, открывает VR для совершенно новой демографической группы людей ». «Сверхъестественное» - это творческий продукт, который, по крайней мере для меня до сих пор, добивается успеха в том, чтобы быть веселым и мотивировать вас на его использование. Мне нравятся ритм-игры VR, и я не планирую отказываться от лидеров Synth Riders в ближайшее время, но Supernatural - совершенно новый подход. Это позитивный и воодушевляющий способ начать день, чего я не скажу ни о какой другой виртуальной игре. Если у вас есть Oculus Quest, я бы определенно рекомендовал хотя бы проверить бесплатную пробную версию. Что касается того, расширит ли это аудиторию для VR, я не уверен. Безусловно, в музыкальных играх VR есть более доступные точки входа, чем в «Сверхъестественное», и Beat Sabre, вероятно, должен быть первым, что подхватит любой новый владелец Quest. Что я скажу, так это то, что я полностью согласен с Милком, что подобные продукты являются обнадеживающим дополнением к экосистеме, независимо от того, работает бизнес-модель или нет. Кто знает - возможно, если бы больше людей было в VR, цена могла бы быть ниже. Сейчас я копаю Supernatural и с нетерпением жду того, что он сделает, чтобы подписки людей были активными. Потому что бремя доказательств лежит на самом деле: здесь есть большой потенциал, но может ли приложение виртуальной реальности стоить 228 долларов в год? Посмотрим.

Обзор iPhone 11: сочетание цены, возможностей и качества

В прошлом году Apple представила iPhone XR как «доступное» предложение в своей новой линейке iPhone. Нам очень понравился XR, и мы даже сказали, что это может быть лучший iPhone, который когда-либо делал Apple. Следствием iPhone XR является новый iPhone 11, и тот факт, что Apple решила благословить эту модель названием «iPhone 11», а не называть его чем-то вроде iPhone 11R, многое говорит о том, где компания позиционирует телефон. Но может ли этот телефон нести бремя быть известным как iPhone 11? На самом деле, это может. Удовлетворительное повышение скорости, настройка двух камер и длительное время автономной работы делают iPhone 11 даже лучше, чем прошлогодний iPhone XR. И учитывая его относительно низкую цену, это, вероятно, лучший новый iPhone для большинства людей. Улучшения камеры Отличительной чертой iPhone 11 является его 12-мегапиксельная двойная камера. Похоже, что Apple решила, что с телефонами этого года они сделают камеру ударно намеренно привлекательной. Единственная камера iPhone XR едва заметна, а дизайн удвоенной камеры iPhone XS не заставит вас задуматься о том, как она выглядит. Но двойная камера iPhone 11 требует вашего внимания и кричит: «Улыбайся! Вы на камеру! iphone xr iphone 11 камеры IPhone XR (слева) имеет одну широкую камеру. IPhone 11 (справа) имеет широкие и сверхширокие камеры. У iPhone 11 есть широкая камера, такая же, как на iPhone XR, но вторая камера iPhone 11 - это сверхширокая камера с 2-кратным увеличением, позволяющая вам снимать больше в любой среде, в которой вы снимаете. Эти две камеры также есть на iPhone 11 Pro, который добавляет третью телеобъектив для увеличения. Сверхширокий - это отличное дополнение, обеспечивающее еще большую гибкость при съемке фотографий. К счастью, Apple позволяет легко переключаться между широким и ультра широким диапазоном. При создании кадра в приложении «Камера» в нижней части рамки изображения появляется кнопка 1x, что означает, что используется широкая камера. Нажмите эту кнопку, и телефон переключится на сверхширокую камеру, и кнопка 1x станет кнопкой 0,5x. Нажмите кнопку еще раз, чтобы переключиться обратно. Кроме того, когда вы находитесь в режиме 1-кратного обзора камеры, вы получите предварительный просмотр того, как будет выглядеть сверхширокий снимок 0,5x. телефон шириной 11 фресок Снято на камеру iPhone 11 1x шириной. Приложение для камеры iphone 11 с широким видоискателем При использовании широкоугольной камеры вы можете увидеть предварительный просмотр сверхширокого обзора, не переключаясь на сверхширокую камеру. телефон 11 росписи ультра широкий Полученное изображение с помощью ультраширокой камеры iPhone 11. С точки зрения фактического качества изображения, как широкие, так и ультраширокие дают великолепно выглядящие фотографии. Цвета точные, а камеры обеспечивают потрясающий уровень детализации и четкости изображения. Конечно, мы говорили то же самое о предыдущих iPhone, и это все еще верно в отношении iPhone 11. Но эксклюзивно для iPhone 11 (и 11 Pro) - это новый ночной режим, который полностью обновляет игру Apple для съемки при слабом освещении. Действительно, если вы ищете только одну причину, чтобы купить новый iPhone, это, вероятно, это. Ночной режим снимает изображения, снятые в темноте, и использует программную обработку для выявления деталей, которые в противном случае были бы потеряны. У нас есть подробности о том, как использовать ночной режим и как он работает, в отдельной статье. Улучшение при слабом освещении было доступно в телефонах Android, и, наконец, на iPhone, и оно работает очень хорошо. Наше родственное издание PCWorld даже обнаружило, что ночной режим Apple лучше, чем версия Android. Итог: это полезная функция, которая дает отличные результаты. iphone 11 ночной режим перед Снято без использования ночного режима. iphone 11 ночной режим после Снято с активным ночным режимом. Каково это снимать в ночном режиме.Единственная проблема, с которой я столкнулся с задней камерой iPhone 11, - это отсутствие оптического зума. Как и в случае с iPhone XR, iPhone 11 имеет только цифровой зум, вплоть до 5-кратного. В некоторых случаях, особенно когда вы проходите цифровое увеличение с увеличением 2х, вы получаете заметный шум изображения, что делает неприглядную фотографию. Так что, если вы мне нравитесь и часто пользуетесь зумом, вам нужно переосмыслить то, как вы используете его на iPhone 11. камера iphone 11 крупным планом У камеры iPhone 11 нет оптического зума, хотя он предлагает 5-кратный цифровой зум. Стоит отметить, что Apple наконец-то обновила фронтальную камеру TrueDepth, с 7-мегапиксельной камеры, которая снимает видео 1080p / 60fps, до 12-мегапиксельной камеры, которая снимает видеокамеру 4K / 60fps. А передняя камера может записывать замедленное видео, которое ранее было недоступно. Так что да. Давайте посмотрим, сможет ли Apple сделать «обман». Быстрый телефон становится еще быстрее В основе iPhone 11 лежит новый процессор A13 Bionic, преемник A12 Bionic, который есть в iPhone XR. A12 Bionic - впечатляющий чип, так что же делает A13 Bionic, чтобы продолжить его? При производительности процессора выигрыш скромный. В тестах Geekbench 5 iPhone 11 продемонстрировал 14-процентное увеличение производительности одноядерного процессора по сравнению с iPhone XR, в то время как производительность многоядерных процессоров подскочила на 18%. Geekbench 5 Iphone 11 XR Результаты являются баллами. Чем дольше бары / тем выше результаты, тем лучше. Нажмите, чтобы увеличить. В тестах, которые подчеркивают графическую производительность iPhone, iPhone 11 продемонстрировал более впечатляющие результаты по сравнению с iPhone XR. В тесте 3DMark Sling Shot iPhone 11 был на 29 процентов быстрее в тестах Sling Shot Extreme и Sling Shot Extreme Unlimited. В тесте 3D Stark Ice Storm Unlimited iPhone 11 был на 20 процентов быстрее. 3dmark рогатка iphone 11 xr Результаты являются баллами. Чем дольше бары / тем выше результаты, тем лучше. Нажмите, чтобы увеличить. 3dmark icestorm iphone 11 xr Результаты являются баллами. Чем дольше бары / тем выше результаты, тем лучше. Нажмите, чтобы увеличить. Цифры показывают повышение производительности, но чувствует ли себя iPhone 11 быстрее, чем iPhone XR? Это наверняка так. При повседневном использовании iPhone 11 чувствует себя быстрее, приложения чувствуют, что они запускаются быстрее, а производительность графики в играх заметно снижается. Это даже верно при сравнении производительности с iPhone XS, который использует тот же процессор, что и iPhone XR. IPhone 11 имеет тот же процессор, что и iPhone 11 Pro, и результаты тестов в целом для этих телефонов соответствовали друг другу. Так что, по сути, за несколько сотен долларов вы можете получить такую ​​же производительность в iPhone 11, как и профессионалы. Если производительность является вашим главным соображением, это ценностное предложение, которое трудно игнорировать. Немного больше время автономной работы Apple утверждает, что батарея iPhone 11 емкостью 3046 мАч работает на один час дольше, чем батарея iPhone XR емкостью 2942 мАч, и вы можете получить до 17 часов воспроизведения видео, 10 часов потокового видео и 65 часов воспроизведения аудио. Примечательно, что Apple больше не предоставляет оценку того, что она назвала «время разговора (беспроводное)». Для iPhone XR это было 25 часов, и мы можем подсчитать, что вы можете получить до 26 часов на iPhone 11. Согласно Apple Например, более длительный срок службы батареи был достигнут за счет сочетания большей батареи и оптимизации программного и аппаратного обеспечения. Мы использовали тест Geekbench 4 Battery Life, чтобы измерить время автономной работы и сравнить его с другими iPhone. Результаты нашего теста показали, что iPhone 11 и iPhone XR имеют одинаковое время автономной работы. На самом деле, в нашем тестировании iPhone 11 продержался всего на несколько секунд дольше, чем iPhone XR. В нашем тесте Geekbench 4 Battery Life выполняются ресурсоемкие задачи (с выключенным затемнением экрана) до тех пор, пока батарея не разрядится, поэтому она не отражает реальное использование. Тем не менее, это эффективный способ последовательно тестировать разные телефоны. батарея iphone 11 xr Результаты раз в минутах. Чем дольше бары / тем выше результаты, тем лучше. Нажмите, чтобы увеличить.Во время ежедневного использования мне никогда не приходилось заряжать iPhone 11 до конца моего дня. Я думаю, что я более требовательный пользователь, чем большинство, потому что я играю в Pokémon Go во время моих поездок на работу и обратно, а также на прогулку с собаками. В мой самый трудный день (в субботу, прогуливаясь по парку Золотых Ворот в Сан-Франциско, играя в PoGo, наблюдая за футбольным матчем моего сына и используя навигацию по Apple Maps), я закончил день, когда осталось 24% заряда батареи. Совсем неплохо. Одним из основных недостатков в отношении срока службы батареи является прилагаемое зарядное устройство. Apple по-прежнему имеет маленькое медленное 5-ваттное зарядное устройство со своей младшей моделью iPhone. За 29 долларов вы можете купить адаптер питания USB-C на 18 Вт от Apple - тот же, что входит в комплект поставки iPhone 11 Pro. Обидно, что Apple не включает это зарядное устройство в базовую модель. IPhone 11 также поддерживает беспроводную зарядку, но вам придется приобретать беспроводное зарядное устройство Qi отдельно. Дизайн: не связывайтесь с тем, что работает Apple не сильно изменилась, когда дело доходит до промышленного дизайна. IPhone 11 очень похож на iPhone XR, с анодированными алюминиевыми боковинами, выемкой дисплея и стеклянной задней панелью, доступной в черном, зеленом, фиолетовом, белом, желтом и (Product) Red. Тем не менее, цветовая гамма в этом году отличается: Apple решила использовать пастельные оттенки, более тонкие, чем яркие цвета XR. ободок iphone 11 Лицевая панель iPhone 11 (справа) толще, чем лицевая панель на OLED-телефонах, например iPhone 11 Pro Max (слева). IPhone 11 по-прежнему оснащен черными рамками, которые толще, чем у айфонов с OLED-дисплеями. И до тех пор, пока эта модель продолжает использовать ЖК-дисплей (более дешевая деталь, чем OLED в модели Pro), более толстые лицевые панели сохранятся, чтобы помочь остановить утечку света. Имейте в виду, я не нашел ободряющих рамок. На самом деле, я фактически не замечал их, пока они мне не указали. Наиболее заметным изменением дизайна между iPhone 11 и iPhone XR (помимо цветов и неровностей камеры) является размещение логотипа Apple, который теперь находится по центру, а не около камеры.

SON XƏBƏRLƏR

Ən son xəbərləri səhifəmizdən də izləyin