"Mülki Məcəllənin heç bir yerində vicdanın nə olduğu bildirilmir" — Erkin Qədirli

Cəmiyyətimizin demokratiyaya hazır olmadığını söyləyəndə də sözlərimi çevirib barəmdə yalan yaydılar. Dedilər, guya mən xalqımızın demokratiyaya hazır olmadığını söyləmişəm. Cəmiyyətlə xalqın ayrı-ayrı anlayışlar olduğunu anlamalı olanlar da yalan yaymağa girişdilər. Üstəlik, "hazır deyil" sözlərimi "layiq deyil" mənasına çevirdilər. Nəticədə, kontekst bir yana, tekstin özünü alt-üst etdilər. Bu söhbət ara-sıra yada salındığından, bir neçə dəqiqləşdirməni yazmaq istədim.

 

Xalqla cəmiyyət arasında önəmli fərq vardır. Xalq insan toplusudur. Konstitusiyada elə də yazılıb - Azərbaycan xalqı Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarından ibarətdir. Cəmiyyət insan toplusu deyil, təsisatlar və təcrübələr toplusudur. Buradan anlaşılır ki, xaricdə yaşayan Azərbaycan vətəndaşları, Azərbaycan xalqına aid olsalar da, Azərbaycan cəmiyyətinə aid deyillər. Eləcə də, Azərbaycanda yaşayan xairici vətəndaşlar Azərbaycan xalqına aid olmasalar da, Azərbaycan cəmiyyətinə aiddirlər. Hər kəs yaşadığı cəmiyyətə aid olunur. Bu, qədim hüquqi yanaşmadır, kökü Romadan gəlir (Romada yaşayırsansa, Romanın adətlərinə görə yaşa). Mən xalqı deyil, cəmiyyəti tənqid edirəm, problemlərə personal deyil, institusional yanaşıram. Odur ki, xalqı qoyaq bir qırağa, cəmiyyətin nə olduğuna baxaq.

 

Cəmiyyət, anlayış olaraq, ən azından hüquqşünasların düşüncələrində, yuxarıda yazdığım kimi, təsisatlar və təcrübələr toplusudur. Onlar da, öz növbəsində, hərəsi daha iki yerə ayrılırlar:

 

a) təsisatlar - təşkilatlar və qaydalar;

b) təcrübələr - davranışlar və gözləntilər.

 

Təşkilatlar çeşid-çeşid olur - ailədən tutmuş dövlətədək. Burada "təşkilat" sözü istənilən insan birliyini bildirir.

 

Belə mövzularda, bir qayda olaraq, ailə haqqında yazmıram. Amma bəzi yanaşmalarda ailə modeli və onun içində olan dəyərlər tənqid olunduğundan, bu haqda bir neçə söz mən də yazım. Ailə Məcəlləmizə görə ailə modelimiz nüvəlidir (ər-arvad və onların övladları). Lakin həyat daha genişdir və ailə anlayışının və təcrübəsinin içinə daha çox insanı alır (qayınata, qayınana, gəlin, kürəkən, yeznə, qayın, baldız, bacanaq, elti, dayı, xala, əmi, bibi və s.) Qanunda bunların heç birisi yoxdur. Qanunda yoxdursa, həyatda var və onların hər birimizə önəmli təsiri olur. Yalnız bir neçə kontekstdə (nikahın bağlanmasına mane olan hallar, övladlığa götürmə, uşaqla ünsiyyət hüququ və s.) "baba", "nənə", "qardaş" və "bacı" sözlərindən istifadə olunur. Bir də Mülki Məcəllədə, o da miras kontekstində, vərəsələrin növbələri məsələsi gələndə, xala, dayı, bibi, əmi, onların uşaqları və s. yada düşür, çünki əmlak sahibsiz qala bilməz.

 

Gördüyünüz kimi, qanun ailəyə formalistik yanaşır. Başqa cür ola da bilməz, çünki ailə üçün önəmli olan bir çox münasibətlər qanunun gözünə görünmür, qanunla nizamlana bilmir. Məsələn, sevgi, mehribanlıq, qohumcanlılıq və s. Belə münasibətlər hüquqtutumlu olmur, çünki: 1) burada bərabərlik ola bilmir; 2) onlar bəzən qarşılıqlı olmur; 3) onların maddi dəyəri yoxdur; 4) məsuliyyət məsələsi aydın deyil; və s. Qanunda ailə üzvlərinin bir-birini sevmək, bir-birinə sadiq olmaq kimi öhdəlik də yoxdur. Qanunun gözündə ailə əmlak münasibətlərinin uzantısıdır. Amma həyat elə deyil (daha dərin, geniş və intensivdir).

 

Ailə cəmiyyətin ən mühafizəkar təsisatıdır - yeniliklərə açıq deyil, gec dəyişir, nəsildən nəsilə ötürülən tərbiyyəyə bağlıdır və s. Hüququn sosiologiyasında belə bir anlayış var - hüquqa quruluşlu müqavimət. Bu anlayış eyni münasibətdə hüquqla rəqib olan və hüquqa üstün gələ bilən başqa qaydaların təsirini bildirir. Ailə, bu baxımdan, hüquqa ən güclü quruluşlu müqavimət göstərən bir təsisatdır, çünki ailədə hüquqdan daha çox əxlaq təsirli olur. Bunun həm müsbət, həm də mənfi yanları ola bilir, amma bu, ayrı və böyük bir mövzudur, burada uzatmaq istəmirəm.

 

Ailə modelini və onun içində olan dəyərləri tənqid edən yanaşmalar, bir qayda olaraq, ailənin fərdi azadlıqların inkişafına mane olduğunu vurğulayırlar. Belə bir problemin olduğunu inkar etməsəm də, onu açdığım mövzuya aid etmirəm. Hərçənd, "cəmiyyətimiz demokratiyaya hazır deyil" fikrimi tənqid edənlərin bəziləri, ailənin patriarxallığına görə cəmiyyətimizin inkişaf edə bilmədiyini söyləyirlər. Halbuki, bu yanşamaya görə mənimlə razılaşmaları gərəkdir. Mən heç zaman ailəni, ailə dəyərlərini hədəf götürmürəm. Əksinə, hesab edirəm ki, ailəni və ailə dəyərlərini hədəf götürmək yanlış yanaşmadır. Aydındır ki, ailə də, onun dəyərləri də dəyişə bilir. Bununla belə, unutmayaq ki, ailə, yuxarıda yazdığım kimi, ən gec dəyişən bir təsisatdır. Onu tənqidlə, maarifçiliklə və s. dəyişmək olmur. Ailə sosial-iqtisadi şərtlərin dəyişməsilə dəyişə bilir. Bizim toplumda dövlətin sosial xidmətləri, eləcə də bazarın fürsətləri, zəifdir, ona görə də o boşluğu ailə doldurmalı olur. Bizdə ailə ən təsirli və səmərəli sosial təsisatdır. Bizdə ailə həm uşaq bağçasıdır, həm ibtidai məktəbdir, həm pensiya fondudur, həm təcili tibbi yardımdır, həm kredit təşkilatıdır və s. Yəni, bütün bu və bir sıra başqa xidmətlərin zəif inkişafı nəticəsində, həmin funksiyaları ailə yerinə yetirməli olur. Bu isə, öz növbəsində, fərdiyyətçi yanaşmaların tənqid etdiyi başqa bir gerçəkliyi yaradır - ailə nüvəli (nuklear) ola bilmir, ailənin çevrəsi genişlənməli olur, qohumlar arasında yardımlaşma ehtiyacı onların bir-birindən asılılığını artırır və s. Dəyərlər də ona uyğun formalaşır. İqtisadi fürsətlər artıdqca, sosial infrastruktur inkişaf etdikcə, dövlətin və bazarın təklif etdiyi xidmətlərin keyiyyəti yüksəldikcə, ailə və ailə dəyərləri də dəyişə bilir.

 

Cəmiyyətdə olan başqa təşkilatların da çoxu problemlidir. Amma, ailə məsələsində olduğu kimi, problem onların demokratik olmamalarında deyil. Ümumiyyətlə, demokratiyanın formalaşması, ayaqda qalması, eləcə də inkişafı bir çox qeyri-demokratik təsisatdan asılıdır. Bürokratiya, polis, məhkəmə, ordu, maliyyə qurumları, bazar iqtisadiyyatı, akademik təsisatlar və s. - bunların heç birisi demokratik deyil, ola da bilməz (onları xalq seçmir, onlar xalq qarşısında məsuliyyət daşımırlar və s.). Onların təşkili və işi tamamilə başqa prinsip və qaydalara görə qurulur. Məsələn, səhmdar cəmiyyətlərində səslərin sayı və çəkisi səhmlərin payından asılıdır. Yəni, az payı olan səhmdarın az da səsi olacaq. Bazar üçün bu, ağıllı və ədalətli qaydadır. Siyasətdə isə belə deyil - hər kəsin bir və bərabər səsi olmalıdır. Demokratiyalar belə təsisatların düzgünlüyündən və səmərəliyindən çox asılıdırlar. Bizdə bu təsisatların çoxu nə düzgündür, nə də səmərəli. Cəmiyyətimizin demokratiyaya hazır olmadığını söyləyəndə həm də bunu nəzərdə tuturdum.

 

Qaydalar da çeşid-çeşid olur - əxlaq, adət, ənənə, din, hüquq və s.

 

Bizdə bu qaydaların arasında demokratiyaya ən hazır olanı hüquqdur. Bütün nöqsanlarına baxmayaraq, hüquq sistemimiz Avropaya daha yaxındır. Ölkəmiz Roman-German hüquq sisteminə, onun German alt-sisteminə aiddir. Avropa Şurasında üzvlüyümüz qanunlarımızın keyfiyyətinə müsbət mənada təsir edir (təcrübədə problemlərə baxmayaraq). Bununla belə, unutmayaq ki, hüquqa quruluşlu müqavimət göstərən qaydalar vardır - əxlaq və din. Adət və ənənə burada sərbəst rol oynamır, üstəlik, hüquq onların bəzilərini içinə ala bilir. Ona görə də adətləri və ənənələri quruluşlu müqavimət göstərən qaydaların sırasına aid etmirəm. Əxlaqımız və dinimiz ölkəmizin demokratikləşməsi yolunda bir sıra əngəllər yarada bilir. Bu da başqa və böyük bir mövzudur, burada uzatmaq istəmirəm (bu haqda ayrıca yazmaq lazım olacaq). Bu arada, onu da deyim ki, mən əxlaqa da, dinə də institusional yanaşıram, onlara hansısa emosional önəm vermirəm. Bunu əxlaqımızı və dinimizi gerilikçi sayanlardan özümü ayırmaq üçün yazdım. Mən məsələyə gerilikçilik baxımından yanaşmıram, yalnız institusional problemləri vurğulayıram.

 

Hüquqla əxlaq arasında münasibətlər heç zaman və heç yerdə rahat olmur. Düzdür, elə münasibətlər var ki, orada hüquqla əxlaq heç toqquşmur, bir-birinə problem yaratmır. Məsələn, yol hərəkət qaydaları əxlaq baxımından neytraldır, əxlaq oraya girmir. Eləcə də, məsələn, dostluq münasibətləri hüququn gözünə görünmür. Amma münasibətlərin əksəriyyətində hüquqla əxlaq rəqibdirlər. Hüququn üstünlüyü prinsipi, bir qayda olaraq, dövlətin idarə olunmasına, dövlətlə vətəndaş arasında münasibətlərə aid olunur, amma onun bir də hüquq-əxlaq qarşıdurması konteksti vardır. Birinci haqqında daha çox danışılır, amma ikincisi də önəmlidir. Hüquqla əxlaqın ziddiyyət təşkili etdiyi münasibətlərdə üstünlük hansına verilməlidir? Hüququn üstünlüyü prinsipi birincini seçməyimizi tələb edir. Amma bu, çox çətin bir seçimdir. Cəmiyyətimiz bu seçimi etməkdə çətinlik çəkdiyinə görə də demokratiyaya hazır deyil. Burada da çox şey sosial-iqtisadi dəyişikliklərdən asılıdır.

 

Yanlış anlaşılmasın deyə onu da vurğulamaq gərəkdir ki, hüquqla əxlaq arasında münasibətlərin çoxu gərgin olsa da, onları bir-birinə düşmən saymaq doğru deyildir. Elə münasibətlər olur ki, onların sayı az deyil, orada hüquqla əxlaq bir-birini tamamlayır, bir-birinə güc verir. Ayrıca, elə ola bilir ki, hüquqda işlədilən anlayışların tərifi verilmir, onların açması əxlaqın öhdəliyinə buraxılır. Məsələn, Mülki Məcəllədə "vicdanlı", "vicdansız", "vicdansızcasına", "vicdanla" sözləri çox işlədilir. Amma Mülki Məcəllənin heç bir yerində vicdanın nə olduğu bildirilmir. Niyə? Çünki vicdan ümumi anlayış deyil, situativ termindir. Ona görə də qanun onu konkret münasibətlərdə iştirakçı olanların qanacağına buraxır. Mübahisə yarananda, aydındır ki, məhkəməyə müraciət olunur və hakim işin konkret hallarını, eləcə də qanunda göstərilmiş əlamətləri nəzərə alaraq, tərəflərdən hansının vicdanlı davrandığını müəyyən edə bilir. Amma, yenə də, vicdanın nə olduğunu qanun müəyyən etmir, edə də bilməz. "Vicdan azadlığı" söz birləşməsində də məna yükü "azadlıq" sözünün üzərindədir.

 

Təcrübələr.

 

Yuxarıda yazdığım kimi, təcrübələr davranışlardan və gözləntilərdən ibarətdir. Burada da demokratikləşməyimizi əngəlləyən çeşidli problemlərimiz var. Nə qədər qəribə görünsə də, ən çətini gözləntilər sahəsindədir. Davranışları dəyişmək daha asandır. Davranışların dəyişən şəraitə uyğunlaşması uzun zaman almaya bilər. Məsələn, son illər bizdə sürücülük mədəniyyəti xeyli inkişaf edib. Cərimələr, radarlar, videokameralar və s. - hamısının təsiri olub. Burada bir şeyi bilməliyik, sürücülük mədəniyyəti sürücülərin mədəniyyəti anlamına gəlmir. Birincisi davranışa aiddir, ikincisi gözləntilərə. Polis nəzarəti azalan kimi sürücülük mədəniyyəti düşürsə, deməli sürücülərin mədəniyyəti hələ aşağıdır. Bunu siyasi davranışlara və gözləntilərə də aid etmək olar. Sonrasını özünüz də düşünə bilərsiniz.

 

Sonda çox önəmli bir dəqiqləşdirmə - başlıca problem hazır olmamağımızda deyil, hazırlaşmamağımızdadır.

 

Erkin Qədirli

Milli Məclisin deputatı

13 Avqust 2020, 22:30   
SOSİAL bölməsinə aid digər xəbərlər
Loading...
loading...
Ən çox izlənənlər
Xəbərlər

Новости

Обзор на Asus Zenbook Duo

Есть одна - и только одна - причина купить Asus ZenBook Duo. Если вы видели картинку, вы знаете, в чем причина: тут есть два экрана. В частности, есть основной дисплей, 14-дюймовый 1080p матовый экран. Есть также еще один дисплей, 12,6-дюймовый IPS-панель под названием ScreenPad 2.0, встроенный в верхнюю половину нижней деки. Оба с сенсорным включением, и оба поддерживают активный стилус Asus. Трудно объяснить, как это выглядит; вы поймёте это , как только увидите. Плюсы Полезный дополнительный экран 10 часов автономной работы Поддержка стилуса Минусы Острый складной шарнир Неуклюжий тачпад Нет молнии 3 Слабый GPU не стоит того ZenBook Duo за 1499 долларов не совсем такой ноутбук, как этот - прошлогодний ZenBook Pro Duo (из которых это урезанная, портативная версия) предлагает установку с двумя экранами в виде рабочей станции за 2500 долларов и некоторые схожие концепции, такие как как Lenovo ThinkPad X1 Fold, планируется выпустить позже в этом году. Однако на данный момент ZenBook Duo - лучший ноутбук для большинства пользователей, которым требуется более одного дисплея. Просто убедитесь, что вам действительно нужен дополнительный экран, потому что компромиссы, которые вы должны сделать, значительны. В отличие от сенсорной панели MacBook Pro или предыдущих ZenBook, таких как Pro 15, которые экспериментировали с сенсорными сенсорными панелями, у ScreenPad есть ряд очевидных вариантов использования, и они работают так, как должны. Asus Zenbook Duo Откидной шарнир слегка поднимает экранную панель от земли. Я держал отвлекающие факторы, такие как Slack, Twitter и Spotify, на нижнем экране, чтобы они не мешали мне, пока я выполнял свою основную работу сверху, но я также иногда держал там заметки или другую информацию для справки. Вы можете легко отправить сообщение другу во время просмотра Netflix, редактировать видео с временной шкалой внизу или транслировать учебник YouTube внизу во время запуска игры вверху. Я уверен, что вы сможете найти собственное применение этому; это как миниатюрный встроенный монитор. Тем не менее, обратите внимание, что ScreenPad имеет небольшой размер и очень узкое соотношение сторон, что делает его наиболее подходящим для запуска потоков в фоновом режиме или для того, чтобы взглянуть на Twitter здесь и там; углубленное чтение или выполнение какой-либо реальной работы над ним довольно тесное. Это как миниатюра, встроенный монитор В меню Asus Launcher, которое вы открываете, нажав левую сторону ScreenPad, вы можете получить доступ к нескольким изящным функциям, которые используют форм-фактор Duo ​​(а также отрегулировать яркость ScreenPad, заблокировать и разблокировать клавиатуру).Есть несколько приложений, включая Quick Key (где вы можете получить доступ к ярлыкам для команд, таких как вырезать, копировать и вставить), Number Key (который вызывает виртуальную цифровую клавиатуру) и рукописного ввода (где вы можете писать стилусом и текстом будет отображаться там, где находится ваш курсор - это довольно точно). Вы можете создавать «группы задач» из пяти приложений или вкладок (две на главном экране и три на экранной панели), которые затем можно открыть одним щелчком мыши. И вы можете добавить любые приложения, которые вы хотите, в главное меню Launcher, чтобы он мог функционировать как дополнительный док. Asus Zenbook Duo левосторонние порты. В ZenBook Duo отсутствует порт Thunderbolt 3, что расстраивает за эту цену. Перемещать приложения с одного экрана на другой так же просто, как перемещать их на внешний монитор. Но есть и несколько хитрых трюков. Всякий раз, когда вы щелкаете и перетаскиваете окно, появляется маленькое меню с опциями, чтобы отправить его на противоположный дисплей, закрепить на панели запуска или расширить, чтобы он занимал оба экрана. Над сенсорной панелью также имеется удобная кнопка, которая мгновенно меняет содержимое верхнего и нижнего экрана и автоматически изменяет их размер. СОГЛАШАЕМСЯ ПРОДОЛЖИТЬ: ASUS ZENBOOK DUO Каждое интеллектуальное устройство теперь требует, чтобы вы согласились с рядом условий и положений, прежде чем вы сможете его использовать - контракты, которые на самом деле никто не читает. Мы не можем прочитать и проанализировать каждое из этих соглашений. Но мы начали точно подсчитывать, сколько раз вам приходится нажимать кнопку «согласиться» на использование устройств, когда мы их просматриваем, так как это соглашения, которые большинство людей не читают и определенно не могут договариваться. Чтобы использовать ZenBook Duo, вы должны согласиться: Запрос вашего региона и раскладка клавиатуры Лицензионное соглашение Windows 10 Учетная запись Microsoft Windows Hello PIN Зарегистрировать учетную запись Asus Следующие соглашения не являются обязательными: Подключение к Wi-Fi Windows Hello распознавание лиц История деятельности Синхронизировать телефон Android Резервное копирование OneDrive Microsoft 365 Настроить Кортану Настройки конфиденциальности, включая распознавание речи в Интернете, поиск моего устройства, рукописный ввод и ввод текста, идентификатор рекламы, местоположение, диагностические данные и индивидуальные настройки Зарегистрируйте учетную запись McAfee с вашими учетными данными Asus Сохраните ваш адрес электронной почты на вашем устройстве Итоговый итог: шесть обязательных соглашений и 16 дополнительных Единственной функцией ScreenPad, которую я часто использовал, были рабочие группы - я создал группу «рабочих» вкладок, которые нужно открывать утром, и группу «досуговых» вкладок, которые нужно открывать ночью. Но все остальное работало так, как рекламируется. Основной вывод здесь заключается в том, что Asus сделал работу. Тем не менее, есть проблемы. Крышка Asus Zenbook Duo Asus называет цвет «небесно-голубым». Во-первых, клавиатура является неудобным местом для экрана. Вы должны наклонить голову вниз, чтобы прочитать что-нибудь на экране: задняя часть моей шеи болела после целого дня использования Duo. Затем есть компромиссы, которые вы должны сделать, чтобы достичь этого форм-фактора. Во-первых, я никогда не понимал, насколько хороши подлокотники, пока мне не пришлось использовать этот ноутбук, в котором его нет. Я чувствовал себя как рекс, используя это на своем диване, сжимая руки в животе. Есть также шарнир ErgoLift, который подпирает ScreenPad от земли под углом. У меня обычно не бывает проблем с откидными петлями на коленях, но этот довольно острый. Это было так неудобно, что пока я работал на диване, я в итоге держал дуэт между колен. ASUS ZENBOOK DUO SPECS Процессор: Intel Core i7-10510U RAM: 16 ГБ Память: 1 ТБ PCIe Gen3 x2 Графика: Nvidia GeForce MX250 Экраны: 14-дюймовый сенсорный экран, 1920 х 1080; 12,6-дюймовый сенсорный экран Порты: один USB-C 3.1 Gen 2 Type-C, один USB 3.1 Gen 2 Type-A, один USB 3.1 Gen 1 Type-A, один HDMI, один аудиоразъем, один картридер microSD, один порт питания Камеры: 720p ИК веб-камера Вес: 3,3 фунта (1,5 кг) Размеры: 12,72 х 8,78 х 0,78 дюйма Операционная система: Windows 10 Pro А еще есть тачпад, который благодаря ScreenPad втиснут в правый нижний угол клавиатуры. Это бесполезно. Он слишком мал (2,1 x 2,7 дюйма), чтобы его можно было использовать для точных жестов или для быстрой прокрутки, не ударяя в корпус. (Кроме того, удачи, если вы левша). Я не хотел бы использовать стороннюю периферию в процессе проверки, но если бы я только купил Duo, я бы сразу подключил мышь и никогда не оглядывался назад. В итоге я использовал стилус Asus (который плавный и довольно отзывчивый) для большей части моей повседневной работы и почти для всей моей прокрутки. Интересно, стоит ли вообще использовать тачпад на этом устройстве? Я серьезно не могу представить, чтобы кто-нибудь использовал это регулярно. Клавиатура и тачпад Asus Zenbook Duo. Мне нравится печатать на клавиатуре, хотя мне очень трудно пользоваться на коленях. С точки зрения стандартного «ноутбука», Duo - это способный компьютер - опять же, ScreenPad является причиной для его покупки. У меня есть единственная доступная в настоящее время конфигурация, которая стоит $ 1499 и поставляется с четырехъядерным процессором Intel Core i7-10510U, 16 ГБ оперативной памяти и графическим процессором Nvidia GeForce MX250. Система отлично подходила для ежедневной загрузки вкладок Chrome, потоковой передачи Spotify, Slack, YouTube и других задач. Однако процессор Comet Lake среднего класса - не лучший выбор для кодирования видео или других сложных творческих задач, однако для большинства опытных пользователей лучше подойдут к ZenBook Pro Duo, который поставляется с восьмиъядерным процессором Core i9-9980HK и более мощной видеокартой. Время автономной работы Duo оказалось на удивление хорошим, учитывая, что ему приходится использовать два экрана. Я получил чуть более 10 часов просмотра веб-страниц в профиле Battery Saver с обеими панелями средней яркости. И машина сохраняла приличную прохладу на протяжении всего тестирования (только днище получалось поджаренным). Вентиляторы загораются только во время игры, и вы можете включить профиль Silent в центре управления Asus, если они вам мешают. DUO далеко от игрового компьютера Порты получают проходной балл: порт USB 3.1 Type-A, слот для карты microSD и аудиоразъем справа, а также HDMI, другой USB 3.1 Type-A, порт питания и USB-C , Нет Thunderbolt 3, хотя это явное упущение на ноутбуке за $ 1499, ScreenPad или без ScreenPad. Наконец, Duo далек от игрового автомата. Что касается графических процессоров, MX250 находится близко к нижней части ствола. Интегрированная графика на многих современных процессорах (включая Intel Iris Plus, который поставляется с поколением Ice Lake, и новую графику Vega в серии AMD Ryzen 4000 для мобильных устройств) работает сравнимо - поэтому покупка ноутбуков с видеокартами с недостаточным питанием имеет все меньше смысла. Asus Zenbook Duo правые боковые порты ZenBook Duo имеет слот для карт памяти microSD вместо полноразмерной опции. Это было отражено в моем тестировании. Дуэт работал только со средней скоростью 26 кадров в секунду на самых высоких настройках Civilization VI. (Я получил 40 кадров в секунду, ударяя его до среднего). Это лучшая частота кадров, чем у встроенной графики. MX250 выглядит для меня чем-то вроде полумеры - либо вам нужен графический процессор, либо нет. Если вам не нужен графический процессор, то вам не нужен MX250; если вам нужен графический процессор, я сомневаюсь, что вы будете довольны этими результатами. ScreenPad удобен для игр, особенно если вы хотите оставить справочное руководство открытым или запустить видео YouTube во время воспроизведения. Тем не менее, обратите внимание, что когда вы нажимаете на нижний дисплей, вы по существу выходите из игры - звук останавливается, и вы должны нажать обратно, чтобы возобновить игру - поэтому использование ScreenPad для таких операций, как Discord чаты или твиттер в реальном времени, доставляет много боли. Asus ZenBook Duo В 3,3 фунта, ZenBook Duo является более портативным, чем ZenBook Pro Duo, который имеет аналогичную настройку двойного экрана. Логотип Asus ZenBook Уникальный второй экран расположен прямо над функциональной строкой клавиатуры. Если вы хотите играть на двух экранах, возможно, вам стоит подождать Asus ROG Zephyrus Duo 15, специфичный для игр Duo, который должен выйти в конце этого года и может быть настроен до RTX 2080 Super. Asus говорит, что работает с разработчиками над созданием специальных интерфейсов и элементов управления, подходящих для настройки с двумя экранами. Правда в том, что я не вижу себя покупающим этот компьютер. Из-за тесной сенсорной панели, острого шарнира и отсутствия упоров для запястья пользоваться им было слишком неудобно. И постепенного улучшения MX250 по сравнению со встроенной графикой недостаточно, чтобы склонить чашу весов в свою пользу. Трекпад маленький, неудобно расположен и просто разочаровывает в использовании. Но если вы ищете устройство с двумя экранами, то он вам подходит.Это полезно и есть классные вещи, которые вы можете сделать. Но я думаю, что форм-фактор лучше подходит для рабочей станции (например, ZenBook Pro Duo), которая, скорее всего, проведет большую часть своей жизни за столом с подключенной периферией. Я не уверен, есть ли способ сделать Duo таким же хорошим в том, чтобы быть портативным ноутбуком. Если и есть, то Asus не совсем его нашел

Обзор на : Acer ChromeBook

В этом году вышло несколько хромбуков, соперничающих за то, чтобы стать лучшим “премиальным” хромбуком 2020 года. Два больших фактора выделяют Chromebook Spin 713 от Acer среди остальных. Первый-это его дисплей 3:2. Samsung Galaxy Chromebook, Asus Chromebook Flip C436 и многие из лучших конкурентов прошлого года, таких как Pixelbook Go, использовали соотношение сторон 16:9 — более квадратный экран 3:2 выше и дает вам значительно больше вертикального пространства. Второе - это цена. Спин 713 начинается с $629 (и уже продается за $529). Это довольно средний уровень, как и у Chromebook, но он значительно сокращает некоторых конкурентов из Samsung, Google и Asus. Представляя Galaxy и C436 на выставке CES 2020, компании, по сути, поставили вопрос: Может ли Chromebook стоить 1000 долларов? Лучшие Chromebook 2020: Acer Chromebook Spin 713 Экран 3: 2 дает вам на 18 процентов больше вертикального пространства экрана, чем дисплей 16:9. Существование спина 713 говорит о том, что ответ на этот вопрос-нет (пока). Это не идеальный Chromebook, но он предлагает аналогичные характеристики и преимущества производительности для этих высококлассных конкурентов по гораздо более низкой цене. Нет другого способа сказать это: это лучший Chromebook, который я использовал в этом году. НАШ ОБЗОР ACER CHROMEBOOK SPIN 713 8 ИЗ 10 Плюсы Отличный экран 3:2 Лучшая клавиатура Отличный выбор портов с HDMI Производительность и аккумулятор наравне с более дорогими конкурентами Минусы Плохие динамики Нет датчика отпечатков пальцев Утилитарный дизайн Купить за $629.00 от Best Buy Почти каждая особенность 713-го превосходна. Клавиатура-одна из лучших клавиатур, которые я когда-либо использовал на Chromebook, с гладкой и удобной текстурой, подсветкой и удовлетворительным, но тихим щелчком. Выбор порта означает, что вам вряд ли понадобится ключ: есть два порта USB-C, USB-A, разъем для наушников, слот microSD и то, что вы не видите на тонких хромбуках каждый день: HDMI. Трекпад Gorilla Glass довольно гладкий и не имеет проблем с отклонением ладони (хотя это немного более жесткий щелчок, чем некоторые из лучших сенсорных панелей). Несколько углов были срезаны, но тот факт, что они даже заслуживают упоминания, является свидетельством того, насколько превосходен этот ноутбук. Во — первых, нет биометрического входа — отпечатка пальца или лица, - который является функцией, которую Samsung и Asus встроили в свои устройства. Нисходящие стереодинамики тоже не очень хороши. Музыка была жестяной и даже на максимальной громкости была едва достаточно громкой, чтобы быть услышанной через всю мою гостиную. Пользователь печатает на Acer Chromebook Spin 713. Acer Chromebook Spin 713 наполовину закрыт с левой стороны. USB-C и HDMI справа. Но главным недостатком является дизайн-и опять же, под "недостатком “я действительно подразумеваю" аспект, который не так исключителен, как все остальное.- Шасси "спина" не обязательно уродливое, но я бы назвал его утилитарным. Это на громоздкой стороне в 3,02 фунта. (Уберите вилы в кобуру — я знаю, что это не так уж тяжело в грандиозной схеме ноутбуков, но это заметно тяжелее, чем Galaxy и Go. Там есть блестящая алюминиевая крышка и пластиковая клавиатура, и все это какого-то тускло-серого цвета. И есть неуклюжий нижний ободок с большим логотипом Acer, который немного датирует экран. Опять же, 713-это не бельмо на глазу, но это не то, что я бы назвал стильным: он просто выглядит так, как я мог бы ожидать увидеть на школьной тележке для ноутбука. Согласитесь чтобы продолжить использование: ACER CHROMEBOOK SPIN 713 Каждое интеллектуальное устройство теперь требует, чтобы вы согласились с рядом условий, прежде чем вы сможете использовать его — контракты, которые никто на самом деле не читает. Мы не можем прочитать и проанализировать каждое из этих соглашений. Но мы начали точно подсчитывать, сколько раз вы должны нажать "согласен", чтобы использовать устройства, когда мы их просматриваем, поскольку это соглашения, которые большинство людей не читают и определенно не могут вести переговоры. Чтобы начать использовать Acer Chromebook Spin 713, вам необходимо согласиться со следующим: Подключение вашей сети Wi-Fi Универсальные условия предоставления услуг Google Синхронизация Chrome и персонализированные сервисы Google (вы можете изменить их после настройки) Условия предоставления услуг Google Play Вы также можете сказать да или нет на следующее: Отправляйте диагностические данные и данные об использовании Chrome OS в Google Резервное копирование Google Диска (вы можете изменить это после установки) Разрешить приложениям и службам с разрешением location использовать местоположение вашего устройства (вы можете изменить это после настройки) Помощник распознавание голоса Гугл Пусть Google Assistant покажет вам информацию, связанную с тем, что находится на вашем экране Подключите свой телефон Подпишитесь на советы, предложения и обновления Chromebook В общей сложности это пять обязательных соглашений и семь дополнительных соглашений для использования Acer Chromebook Spin 713. Плюсом этого является то, что этот хромбук довольно прочный. Я боялся слишком сильно положить галактику на свой стол, пока я ее тестировал,но мне было бы вполне удобно весь день таскать ее в рюкзаке. Там очень мало гибкости в клавиатуре и экране. Acer говорит,что он способен выдерживать падения до 48 дюймов и нисходящую силу до 132 фунтов. Я не проверял эти утверждения, но я бы поверил в это. Но абсолютной изюминкой этого хромбука, как я уже упоминал ранее, является дисплей. Если вы всю свою жизнь пользовались дисплеем 16:9 и попробовали 3: 2, то, вероятно, никогда не захотите вернуться. Вы получаете заметно больше вертикального пространства экрана, и я мог бы удобно складывать окна бок о бок, даже не уменьшая масштаб. Помимо соотношения сторон, сенсорный дисплей 713 великолепен, обеспечивая четкую картинку и яркие, точные цвета. Бок о бок он действительно выглядел лучше, чем экран MacBook Pro: я бы сказал, что он не слишком далеко от экрана Galaxy Chromebook, который был одним из основных оправданий компании для ее ценника в 1000 долларов. Единственное, что следует отметить, это то, что экран Spin глянцевый, и я действительно испытывал некоторые блики при использовании его под прямыми солнечными лучами. Пользователь печатает на Acer Chromebook Spin 713. По словам Acer, алюминиевое шасси соответствует военному стандарту MIL-STD 810G. Spin 713 имеет этикетку Intel Project Athena, которая призвана подтвердить, что производительность ноутбука и время автономной работы соответствуют стандартам Intel. Множество более дорогих хромбуков 2020 года, включая Galaxy и C436, заслужили это различие, но все же дали разочаровывающие результаты по времени автономной работы. Я с облегчением могу сказать, что Spin 713 обеспечивает сопоставимую производительность с этими устройствами без этого недостатка. Я получил восемь с половиной часов с моей обычной нагрузкой около дюжины вкладок Chrome и приложений с 50-процентной яркостью. Он также заряжается быстро, выжимая сок от нуля до 35 процентов за 30 минут. Модель, которую я тестировал, которая стоит $ 629, имеет процессор Core i5-10210U, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти. (Вы можете настроить его с помощью i3 или i7,а также увеличить объем оперативной памяти до 16 ГБ и 256 ГБ памяти.) Я не столкнулся с какими-либо проблемами производительности с этой системой, когда я запускал ее через свою ежедневную нагрузку офисной работы, которая включала подпрыгивание между 10-12 вкладками Chrome и электронными таблицами, Slack, Twitter, Spotify, потоковое вещание и случайное редактирование фотографий. Это груз, который с учетом более слабых системах (таких как Lenovo дуэт $279 устройство) некоторых проблемы. Все было гладко и стабильно, ничего не замерзало и не выходило наугад. Вентиляторы (этот хромбук содержит вентиляторы, в отличие от Galaxy и Go) отлично охлаждали корпус, и я ни разу их не слышал. Лучшие Chromebook 2020: Acer Chromebook Spin 713 Вращение автоматически переключается в режим планшета, когда вы переворачиваете экран. Эта конфигурация работала так хорошо, что мне удобно говорить, что модель i7 действительно лучше всего подходит для разработчиков и других опытных пользователей, которые кодируют или запускают настольные приложения Linux. Все остальные могут придерживаться модели Core i5 и экономить наличные деньги. 713 поддерживает все новейшие приложения для Android, которые находятся на различных стадиях разработки для Chrome OS. Некоторые из них все еще являются просто взорванными версиями своих Android-аналогов, что делает их хитом или промахом на экране ноутбука. (Slack, например, несколько глючит и пару раз разбивается, и вы не можете выделить в приложении Google Docs, не удерживая физически и не перетаскивая курсор, как это было бы на экране телефона.) Это не самая худшая проблема для операционной системы — у этих приложений есть прекрасные браузерные аналоги — - но это означает, что есть что-то вроде кривой обучения, чтобы выяснить, где вы будете использовать то, что. Другие приложения, с другой стороны, хорошо адаптировались к Chrome OS на протяжении многих лет; например, Spotify теперь имеет хороший интерфейс ноутбука. Acer Chromebook Spin 713 в режиме палатки, сбоку. Вы также можете использовать вращение в режиме палатки. Acer Chromebook Spin 713 в режиме палатки сверху. Используйте элементы управления жестами для переключения между окнами. Помимо приложений, Chrome OS в целом работала гладко и отлично смотрелась в этой системе. Есть хороший режим планшета, который также использует управление жестами в стиле Android. ACER CHROMEBOOK SPIN 713 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Процессор: Intel Core i5-10210U Оперативная память: 8 ГБ LPDDR4 двухканальный Хранение: 128GB PCIe NVMe SSD Вес: 3.02 кг Размеры: 11.83 x 9.25 x 0.66 дюйма Батарея: 48Wh 3-элементная батарея Дисплей: 13,5 дюйма, сенсорный экран 3:2, 2256 x 1504 Камера: фронтальная, 1280 x 720 Wi-Fi: Wi-Fi 6, 2,4 ГГц и 5 ГГц Bluetooth: 5.0 Если вы решаете между Spin 713 и $ 1000 Galaxy Chromebook или $ 849 i5 моделью Pixelbook Go, я бы сказал, что вам нужна довольно веская причина, чтобы не выбирать Spin. В частности, если вы ищете ноутбук для повседневной многозадачности, офисной работы и потоковой передачи, и вы собираетесь выложить лишнюю пару сотен за эти устройства, то на самом деле вы платите за дизайн. Это основной отдел, где оба этих компьютера, несмотря на другие недостатки, являются лучшими в своем классе (и один из них, где 713 очень сильно отличается). Вы захотите Galaxy, если ваш главный приоритет-смелый внешний вид, который поворачивает головы, и Pixelbook, если вам нужна гладкая и элегантная атмосфера. Если это не ваши главные приоритеты, и вы просто хотите хороший Chromebook, не беспокойтесь об этом и просто получите вращение. Более интересное сравнение-это Chromebook Flip C434 от Asus, который предлагает менее мощные характеристики (Core M3 вместо i5 и 64 ГБ памяти вместо 128 ГБ) по несколько более низкой цене ($599 за модель с 8 ГБ оперативной памяти). C434 также имеет 3,3-фунтовое алюминиевое шасси и тот же выбор портов минус HDMI, но небольшие рамки придают ему более премиальный вид. Клавиатура Acer Chromebook Spin 713 находится сверху. Spin 713-это лучший выбор, чем Galaxy Chromebook и Pixelbook Go (для большинства людей). В определенной степени лучший выбор зависит от ваших предпочтений. Но если вы застряли между ними, я думаю, что 713 стоит купить только для экрана. Панель 3:2-это игра-чейнджер, а дополнительное хранилище, выдающаяся клавиатура и порт HDMI-это глазурь на торте. Лично я бы заплатил немного больше. Короче говоря, некоторые люди думали, что 2020 год может стать годом премиального Chromebook, годом, когда компании доказали, что стоит заплатить 1000 долларов за хорошее устройство Chrome OS. Спин 713 показывает, что для большинства из нас это все еще не так. Лучший Chromebook 2020 года не выглядит как причудливая, кричащая, высококлассная машина. Источник : https://www.theverge.com/21355769/acer-chromebook-spin-713-review-best-chromebook-to-buy

SON XƏBƏRLƏR

Ən son xəbərləri səhifəmizdən də izləyin