Milli Mətbuatımızın dünəni mediamızın bu günü və gələcəyi üçün örnəkdir

Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü, «İki sahil» qəzetinin baş redaktoru, Əməkdar jurnalist Vüqar Rəhimzadənin yap.org.az saytına müsahibəsi


- Vüqar müəllim, nəinki media, bütün ölkə ictimaiyyətinin bayramı kimi dəyərləndirilən 22 iyul-Milli Mətbuat Günü ərəfəsindəyik. Bu əlamətdar tarixi gün ərəfəsində dövlətimizin başçısı İlham Əliyev  “Azərbaycan milli mətbuatının 145 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” Sərəncam imzalayıb. Mətbuatımızın qət etdiyi 145 illik yolu necə xarakterizə edərdiniz?


- Öncə milli mətbuatımızın 145-ci ildönümü münasibətilə bütün həmkarlarımı təbrik edir, onlara yeni-yeni yaradıcılıq uğurları, dövlətçilyimizin möhkəmləndirilməsinə, milli maraqlarımızın qorunmasına,  həqiqətlərimizin təbliğinə   töhfələrinin davamlı olmasını  arzulayıram.


Bəli, zaman dəyişir, dövr dəyişir, qarşımızda  yeni-yeni vəzifələr dayanır. Milli mətbuatımızın keçdiyi 145 illik yolda dəyişməyən, bütün dövrlər üçün aktuallığını qoruyan  təbii ki,  jurnalistikamızın prinsipləridir. Obyektivlik, qərəzsizlik, milli şüur və vətənpərvərlik kimi prinsipləri fəaliyyətinin önündə saxlayan mətbuatımız ötən bu dövr ərzində  keşməkeşli, eyni zamanda, şərəfli yol keçib.


Hər bir tarixi hadisə,  önəmli gün keçilən yola nəzər salmağı artıq ənənəyə çevirib. Bu gün biz tarixinə sahib çıxan xalqın  məğlubedilməzliyini Azərbaycan xalqının timsalında böyük qürur hissi ilə qeyd edirik. 1875-ci il iyulun 22-də böyük mütəfəkkir Həsən bəy Zərdabinin redaktorluğu ilə ilk nömrəsi işıq üzü görən “Əkinçi” qəzetinin nəşri ilə bünövrəsi qoyulan və o dövrdən indiyədək 145  illik yolu uğurla qət edən mətbuatımızın Cümhuriyyət dövrünü xarakterizə edərkən ilk növbədə diqqəti ona yönəltməliyik ki,  qədim və zəngin dövlətçilik ənənələrinə malik Azərbaycan xalqı tarixinin müəyyən dövrlərində böyük imperiyaların tərkibində olmaq məcburiyyətində qalmışdır. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti məhz dünyanın siyasi nizamının yenidən qurulduğu bir vaxtda, XIX əsrin axırları və XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın yaşadığı parlaq mədəni yüksəliş mərhələsinin məntiqi yekunu kimi meydana çıxmışdır. XIX əsrin birinci yarısından etibarən maarifçilik ideyalarının yayılması ilə Azərbaycanda baş vermiş köklü ictimai-siyasi və mədəni dəyişikliklər yeni tipli teatrın, məktəbin və mətbuatın yaranmasını təmin etməklə milli özünüdərkin gerçəkləşməsi üçün zəmin hazırladı. Abbasqulu ağa Bakıxanov və Mirzə Fətəli Axundzadə ilə başlayan bu yolu yeni tarixi mərhələdə Həsən bəy Zərdabi, Cəlil Məmmədquluzadə, Mirzə Ələkbər Sabir, Əli bəy Hüseynzadə və digər görkəmli şəxsiyyətlər davam etdirərək milli məfkurənin təşəkkülü və inkişafına mühüm təsir göstərirdilər. Cəmi 23 ay ömür sürən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qarşısına qoyduğu məqsədlərə tam müvəffəq ola bilmədən süquta uğrasa da, onun şüurlarda bərqərar etdiyi müstəqillik ideyası unudulmadı. Belə ki, 1991-ci ildə müstəqilliyinin yenidən bərpasına nail olduqdan, daha dəqiq desək, 1993-cü ilin iyununda ulu öndər Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qaydışından sonra  müasir müstəqil  Azərbaycan Respublikası özünün qədim dövlətçilik ənənələrinə sadiq qaldığını göstərdi. Digər sahələr kimi,  Azərbaycan mətbuatının inkişafında da  keyfiyyətcə yeni mərhələ başlandı.  Həmin dövrdən başlayaraq  mətbu orqanların azad  fəaliyyəti, inkişafı yolunda  süni maneələrin aradan qaldırılması, qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi, mətbuatın maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi  istiqamətində ardıcıl şəkildə tədbirlər həyata kecirildi. 


Bu məqamı da xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, mətbuat azadlığı hər bir ölkədə insanların öz fikirlərini sərbəst ifadə etmək arzusunu gerçəkləşdirir. Təsadüfi deyil ki, ictimai fikrə təsir imkanı böyuk olan mətbuat bütün dünyada  “dördüncü hakimiyyət” adlandırılır. Azad mətbuatın mövcud olduğu ölkələrdə təbii ki, demokratiya və siyasi plüralizm mühiti  yaradılır.  Milli mətbuatımızın əlamətdar yubileyi ərəfəsində qürur hissi ilə qeyd edə bilərik ki, Azərbaycan da belə ölkələr sırasında inamla irəliləməkdədir. Təkcə bu faktı qeyd etmək kifayətdir ki, demokratik, hüquqi, sivil dövlət quruculuğu yolunda inamlı addımlar atan  ölkəmizdə hazırda 5 mindən artıq müxtəlif kütləvi informasiya vasitələri – qəzet, jurnal, informasiya agentlikləri və teleradio şirkətləri dövlət qeydiyyatından keçməklə fəaliyyət göstərir. Bu fakt da qürurvericidir ki, müasir müstəqil Azərbaycan  söz və mətbuat azadlığının inkişaf səviyyəsinə görə  MDB məkanında  ən qabaqcıl yerlərdən birini tutur. Eyni zamanda, bu gün Azərbaycanın adı internetin azad olduğu ölkələr sırasındadır. Ölkə əhalisinin 85 faizi internet istifadəçisidir. Təbii ki, mətbuatımız bu reallıqlara sahib olmaq üçün cətin və şərəfli yol keçib.


Müstəqilliyimizin ilk illərində ölkədə hökm sürən ictimai-siyasi gərginlik, müxtəlif siyasi dairələrin  öz iddialarını gerçəkləşdirmək üçün  qeyri-qanuni vasitələrə əl atmaları, torpaqlarımızın təcavüzkar Ermənistan tərəfindən işğalı, hakimiyyət başında olan səriştəsiz adamların öz şəxsi ambisiyalarını dövlət maraqlarından üstün tutmaları mətbuat  azadlığının təmin edilməsinə çox böyük maneələr yaradırdı. 1992-ci ildə  hakimiyyətə  zor gücünə yiyələnmiş  AXC-Müsavat cütlüyünün birillik hakimiyyəti dövründə digər sahələrdə olduğu kimi, mətbuat və söz azadlığı sahəsində də dözülməz vəziyyət yaranmışdı. Hakimiyyətin yuxarı eşelonunda  qərar tutanların bilavasitə rəhbərliyi və göstərişləri ilə ölkədə mətbuat azadlığı hər addımda  kobud şəkildə pozulur, jurnalistlər təqiblərə məruz qalırdılar. Lakin 1993-cü ildə ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı ilə bütün istiqamətlərdə, o cümlədən mətbuat və söz azadlığı sahəsində inkişafın yeni mərhələsi başlandı.


Həmin dövrün ən mühüm  addımı mətbuatın üzərindən senzuranın götürülməsi idi. Bu addım bir daha azad mətbuatın inkişafının dövlətin həyata keçirdiyi humanizm siyasətinin əsasında dayandığını   nümayiş etdirdi. Ümummilli Lider   mətbuatın cəmiyyətdəki rolunu daim yüksək dəyərləndirirdi.  Ulu öndər Heydər Əliyev demokratik cəmiyyətin  varlığını təsdiqləyən bütün atributların  ölkəmizdə bərqərar olmasını gündəlik fəaliyyətinin əsası kimi qəbul edərək, insan hüquq və azadlıqlarının qorunması, cəmiyyətin informasiya tələbatının ödənilməsi kimi aktual  məsələləri öndə saxlayırdı. 1995-ci il noyabrın 12-də ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə yaradılan Komissiya tərəfindən işlənib hazırlanan  və ümumxalq səsverməsi yolu ilə qəbul olunan milli Konstitusiyamızda  demokratik cəmiyyətin varlığını şərtləndirən bütün sahələrin  inkişafına xidmət edən müddəalar  öz əksini tapdı. Eyni zamanda,  hər bir sahə üzrə  təkmil qanunlar qəbul olundu və onların zamanın tələbinə uyğun olaraq təkmilləşdirilməsi daim diqqətdə saxlanıldı.


Heç şübhəsiz, ulu öndər Heydər Əliyevin çağdaş milli jurnalistikamızın inkişafı sahəsində ən böyük, tarixi xidmətlərindən biri 1998-ci ildə KİV üzərində senzuranı tamamilə ləğv etməsi oldu. Ulu öndər Heydər Əliyevin 1998-ci il 6 avqust tarixli «Azərbaycan Respublikasında söz, fikir və mətbuat azadlığının təmin edilməsi sahəsində tədbirlər haqqında» Fərmanı ilə Azərbaycan mətbuatı üzərində imperiya əsarətində olduğumuz çar Rusiyası və totalitar sovet rejimi dövrlərində, həmçinin müstəqilliyimizin ilk illərində mövcud olmuş sərt senzura  aradan qaldırıldı.  Bu qətiyyətli addım 1875-ci ildə «Əkinçi» qəzeti ilə əsası qoyulan Azərbaycan milli mətbuatının ilk dəfə senzuradan tamamilə azad edilməsi, yeni müstəqil medianın fəaliyyəti üçün geniş imkanların açılması  kimi təqdir olunur. Cəmiyyətin güzgüsü kimi dəyərləndirilən mətbuatın  inkişafını, jurnalist əməyini daim yüksək dəyərləndirən ulu öndər Heydər Əliyevin sonrakı dövrlərdə imzaladığı digər Fərman və sərəncamlara, qəbul olunan qanunlara diqqət yetirsək, bu sahənin inkişafının dövlət siyasətində önəmini daha aydın görə bilərik.


Qəzetlərə birdəfəlik  yardımlar verildi, «2000-2001-ci illərdə kütləvi informasiya vasitələrinin maddi-texniki şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün tədbirlər proqramı» təsdiqləndi.  Həmçinin Ümummilli Liderin qanunvercilik təşəbbüsü ilə  Milli Məclisə təqdim etdiyi «Kütləvi informasiya vasitələri  haqqında»,  «Məlumat azadlığı haqqında» qanunlar qəbul olundu ki, bunlar da öz növbəsində müstəqil mətbuatın inkişafına böyük dəstək oldu.  Ümummilli Liderin humanist addımlarından biri də  qəzetlərin «Azərbaycan» nəşriyyatına borclarının  dondurulması idi.  Ulu Öndərin 2002-ci ildə «Jurnalistlərin dostu» mükafatına layiq görülməsi dahi rəhbərin Azərbaycanın  1993-cü ildən başlanan  inkişaf yolunda  mətbuata göstərdiyi qayğıya verilən dəyərdir.  Ümummilli lider Heydər Əliyev cəmiyyətin güzgüsü kimi  mətbuatın hər bir problemi ilə maraqlanmış, onun ictimai fikrə təsir imkanını artırmaq üçün ciddi səylər göstərmişdir.


- Bəs Azərbaycan dövləti müasir müstəqillik tariximizin  2003-cü ildən sonrakı dövründə mətbuatımızın inkişafı istiqamətində  hansı uğurlara imza atıb?


- Son 16 ildən artıq dövrdə  Heydər Əliyev siyasətini bütün istiqamətlərdə uğurla davam etdirən möhtərəm Prezidentimiz   İlham Əliyev azad mətbuatın prioritetliyini önə çəkərək bu istiqamətdə zəruri addımlar atır. Bu dövrdə mətbuatın maddi-texniki bazasının daha da  möhkəmləndirilməsi, jurnalist peşəkarlığının və məsuliyyətinin artırılması  dövlət siyasətində prioritet istiqamətlərdən birini təşkil edib.  2005-ci ildə  dövlət başçısı tərəfindən “Azərbaycan mətbuat işçilərinin təltif edilməsi haqqında”, “Azərbaycan mətbuat işçilərinə fəxri adların verilməsi haqqında”, “Kütləvi informasiya vasitələrinə  maliyyə yardımı göstərilməsi haqqında” sərəncamların imzalanması jurnalist əməyinə nə qədər böyük dəyər verildiyini təsdiqlədi. Bu dövrdə milli mətbuatımızın 130, 135, 140 illik yubileyləri dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin müvafiq sərəncamlarına uyğun olaraq paytaxt və bölgələrdə yüksək səviyyədə qeyd olundu.   Möhtərəm Prezidentimizin Sərəncamı ilə KİV-lərin İnkişafına dövlət dəstəyi Konsepsiyasının təsdiqlənməsi,  bu sənədə uyğun olaraq    cənab İlham Əliyevin 3 aprel 2009-cu il tarixli Sərəncamı əsasında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun  yaradılması da dövlətimizin diqqət və qayğısının əsas tərkib hissəsidir.  Belə bir Konsepsiyanın təsdiqlənməsi  mətbuatın problemlərinin həllində keyfiyyətcə yeni bir mərhələnin əsasını qoydu. Son 16 ildən artıq müddətdə  mətbuatla bağlı ən ümdə məqsədlərdən biri də dövlət orqanları ilə  KİV arasında əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi olub.


Məhz bu kimi addımlar dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin son 16 ildən artıq dövrdə  3 dəfə “Jurnalistlərin dostu” mükafatına layiq görülməsini şərtləndirib.


- Vüqar müəllim, mətbuatın inkişaf tarixindən bəhs edərkən daha çox müstəqillik dövrü göz önünə gəldiyi üçün bu müddətdə  jurnalistlərin problemlərinin həlli istiqamətində görülmüş işləri necə dəyərləndirirsiniz?


- Bu fakt inkaredilməzdir ki, jurnalistlərin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədilə dövlət büdcəsi hesabına yaşayış binalarının inşa edilməsi, ümumiyyətlə, dünyada analoqu olmayan addımdır. Bu məqsədlə dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin imzaladığı üç Sərəncam əsasında 2 yaşayış binası  inşa olunaraq istifadəyə verilib, üçüncünün isə cari ildə istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulub.


-  Necə düşünürsünüz, bu gün inkişafının  keyfiyyətcə yeni mərhələsində olan ölkə mətbuatından gözləntilər nədən ibarətdir?


- Hər zaman qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycanın iqtisadi imkanları artdıqca, kütləvi informasiya vasitələrinə göstərilən dövlət qayğısı da yüksəlir. Bu gün Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitələrinin azad, müstəqil şəkildə fəaliyyət göstərmələri üçün hər cür şərait yaradılıb. Əminliklə demək olar ki, Azərbaycanda media üçün yaradılmış bu  cür əlverişli şəraitə bəlkə də heç dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində belə rast gəlmək mümkün deyil. Əvvəldə də qeyd etdim ki,  ölkəmizdə internet və sosial şəbəkələr üzərində hər hansı inzibati nəzarət yoxdur və bu da medianın müstəqilliyinin daha bir göstəricisidir. Təbii ki, sərhəd, məkan, zaman tanımayan qlobal informasiya mühiti şəraitində ölkə mətbuatı da öz növbəsində fəaliyyətini yeni aktual çağırışlara uyğun qurmalıdır.


Bu gün Azərbaycan dövlətinin mətbuatdan əsas  gözləntiləri milli informasiya məkanının təhlükəsizliyini qorumaq, dövlətin, xalqın maraqlarını daim uca tutmaq, peşə etikasına riayət etmək, obyektivlik, qərəzsizlik prinsipini daim fəaliyyətində əsas götürməkdir. İctimaiyyətin mətbuatdan gözləntisi isə müharibə şəraitində yaşadığımız üçün vətənpərvərlik hisslərinin artırılmasına xidmət edən addımlardır. Möhtərəm Prezidentimiz  İlham Əliyev hələ 2010-cu ildə media rəhbərləri ilə görüşərkən mətbuatda milli maraqların qorunması, ölkə həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə daha dolğun çatdırılması ilə bağlı dəyərli tövsiyələrini vermişdi. Həmin il Mətbuat Şurasının yeni binasının açılışında cənab İlham Əliyev  jurnalistləri bir daha  vətənpərvər olmağa çağırmışdı.


Düşünürəm ki, ölkənin iqtisadi imkanlarının artdığı, demokratikləşmə prosesinin keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoyduğu hazırkı şəraitdə mətbuatın üzərinə düşən vəzifələr nisbətən fərqli mahiyyət kəsb etməyə başlayır. Bu inam da ifadə edilir ki, dövlətimizin başcısı cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında həyata keçirilən çoxşaxəli, səmərəli siyasətin məntiqi nəticəsi olaraq mətbuatımız daha da saflaşacaq, təkmilləşəcək, peşəkar jurnalistika prinsipləri ilə çalışaraq cəmiyyətin obyektiv informasiya ilə təminatında öz sözünü deyəcəkdir. Siyasi əqidəsindən, mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər bir mətbu  orqan dövlətçilik maraqlarını öndə saxlamalı, vətənpərvərlik, milli şüur kimi prinsipləri  əsas tutmalıdır.


Unutmayaq ki, XXI əsr informasiya mübarizəsi əsridir. Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, internetin mövcudluğu əlbəttə ki, bu mübarizəni daha da kəskinləşdirir. Biz buna hazır olmalıyıq, biz öz reallıqlarımızı dünya birliyinə çatdırmalıyıq. Cənab İlham Əliyev bildirir:  «Burada əlbəttə ki, əsas vəzifəni ilk növbədə dövlət öz üzərinə götürür. Ancaq media nümayəndələri də çalışmalıdırlar ki, xüsusilə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı ədalətli mövqeyimizi dünya birliyinə çatdırsınlar. Müxtəlif dillərdə internet resursları yaradılmalıdır. Dağlıq Qarabağla bağlı tarixi həqiqətlər dünya birliyinə çatdırılmalıdır. Belə olan halda biz informasiya mübarizəsində daha da böyük uğurlara nail ola biləcəyik. Hər halda, son illər ərzində Azərbaycan informasiya blokadasından çıxa bilmişdir. Bir çox hallarda erməni lobbisinə çox böyük zərbələr endirə bilmişdir. Ancaq bu mübarizə davam edir və davam edəcəkdir. Ona görə də biz buna hazır olmalıyıq.»


Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin milli mətbuatın 145 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında Sərəncamında da qeyd edilir ki, KİV ölkəmizdə həyata keçirilən  köklü islahatlardan kənarda qalmamalı, kommunikasiya texnologiyalarının  sürətlə inkişaf etdiyi hazırkı dövrdə qlobal informasiya mühitinin müəyyənləşdirdiyi  fəaliyyət prinsiplərinə uyğunlaşmalı, cəmiyyətimizin obyektiv və peşəkar şəkildə  məlumatlandırılması  sahəsində öz səylərini daha da gücləndirməlidir.


- Vüqar müəllim, dövrün tələblərindən biri də internet jurnalistikasının inkişafıdır. Bununla bağlı fikirlərinizi bilmək istərdik...


- Bu gün yeni texnologiyaların tətbiqi aktual tələblədən biridir. Hazırda dünyanı bürüyən, insanların sağlamlığına və iqtisadiyyata böyük ziyan vuran pandemiya şəraitində yeni texnologiyalar hər bir ölkənin xeyrinə nə qədər işlədiyini və önəmini təsdiqləyir.  Artıq virtual məkanın yaratdığı imkanlar hesabına bir ölkədə yaşamaqla digər ölkədə cərəyan edən hadisələr barədə dolğun məlumat əldə etmək mümkündür.  Müasir texnologiyalar imkan verir ki, həmçinin fiziki imkanları məhdud olan şəxslər də internet jurnalisti kimi fəaliyyət göstərsinlər. Bütün bunlar internet jurnalistikasının əhatə dairəsinin genişlənməsini, inkişafını stimullaşdıran əsas amillərdəndir. Hər zaman qeyd etdiyimiz kimi,   bu gün artıq həyatımızın  ayrılmaz parçasına çevrilən, müxtəlif qurumlar, insanlar arasında  münasibətlərin yaranmasında  xüsusi rolu olan sosial şəbəkə, daim yenilənən xidmət sahələri ilə insanları təəccübləndirən, uzaqları yaxın edən, informasiya məkanında inqilab adlandırılan,  cəmiyyətin hər  bir üzvünü hadisələr haqqında məlumatlandıran internet ictimai rəyin formalaşdırılmasında əhəmiyyətli rol oynayır.  Əsas məsələ  internetdən istifadə zamanı informasiya məsuliyyətini dərindən dərk etməkdir.


- Vüqar müəllim, ölkəmizin çoxsaylı mətbu orqanları sırasında öz dəst-xətti ilə seçilən «İki sahil» qəzeti 10 iyul tarixində 29 illiyini qeyd edəcək.  Rəhbərlik etdiyiniz qəzetin keçdiyi yolu necə şərh edərdiniz?


- «İki sahil» qəzetinin ilk nömrəsinin  çapdan çıxdığı 1991-ci ilin 10 iyul  tarixindən bizi 29 illik  zaman  ayırır. “İki sahil”in ideyası özü üçün seçdiyi “Vahid Azərbaycan uğrunda!” devizindən aydın görünür.  Bugünümüzdən  «İki sahil»in yarandığı dövrə nəzər salanda hansı çətinliklərdən keçdiyini, amma əqidəsindən, yolundan dönmədiyini böyük qürur hissi ilə qeyd edirik. Qəzetin yaranmasının Azərbaycanda   ictimai-siyasi  vəziyyətin gərgin olduğu, ölkəmizin  böyük faciələrlə üz-üzə qaldığı bir vaxta təsadüf etdiyini nəzərə alsaq,  dövlətə xidməti fəaliyyətinin əsas prinsipinə çevirən, «düzü düz, əyrini əyri» yazmağı qarşısına  məqsəd  qoyan mətbuat orqanı üçün hansı çətinliklərin, təzyiqlərin mövcudluğunu  aydın təsəvvür etmək mümükündür. «İki sahil» o dövrün reallıqlarını ictimaiyyətə çatdırmaqdan çəkinmədi.  Öz ideallarına sadiq qalaraq sınaqlardan şərəflə çıxdı.  Qəzetin səhifələrində Azərbaycanın bu günü və gələcəyi naminə dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin  hakimiyyətə qayıdışının vacibliyi qeyd olundu. Azərbaycan xalqının böyük əksəriyyətinin ifadəsi olan 91 nəfər ziyalının   ümummilli lider Heydər Əliyevə «Azərbaycan Sizin sözünüzü gözləyir» müraciəti qəzetimizin səhifələrində geniş yer aldı. Ulu Öndərə ünvanlanan müraciətdə də bu fikir xüsusi qeyd olunurdu ki, indiki vəziyyətdə bu çətin, məsuliyyətli işi respublikada öz üzərinə götürməyə qadir yeganə şəxs Sizsiniz. Aydındır ki, bu müraciətin  əsas məqsədi geniş xalq  kütləsini əhatə edəcək çox böyük, güclü, nüfuzlu və işlək bir partiyanın yaradılması, ona ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərlik etməsi idi.  Müraciətdə bu əminlik də ifadə olunmuşdu ki, yalnız Sizin rəhbərliyiniz sayəsində  yaratmaq istədiyimiz Yeni Azərbaycan Partiyası qarşısına qoyduğu məqsədə çatacaq,  respublikanın bütün zümrələrdən olan  xalq kütləsini  öz ətrafında birləşdirərək Azərbaycanın siyasi, iqtisadi həyatında mövcud olan  boşluğu  dolduracaq, dövlət quruculuğu işinə öz layiqli töhfəsini  verə biləcək. Ümummilli Lider Azərbaycan ziyalılarının mürəciətinə cavabı ilə bir daha xalqla həmrəyliyini nümayiş etdirdi.  Yaradılacaq partiyanın fəaliyyətində fəal iştirak etməyə hazır olduğunu bildirən Ümummilli Lider bu inamı ifadə etmişdi ki, belə partiya Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak edərək yeni, müstəqil Azərbaycan dövlətinin möhkəmləndirilməsində  və inkişafında tarixi  rol oynaya bilər.


Bu gün ölkənin ictimai-siyasi həyatında aparıcı rol oynayan, sıralarında 750 mindən artıq  üzvü birləşdirən  Yeni Azərbaycan Partiyasının 1992-ci ildə yaranmasını zərurətə çevirən həmin dövrün reallıqları oldu.   Bütün bu keçilən yol «İki sahil» qəzetində geniş işıqlandırıldı, ictimaiyyət nümayəndələrinin fikir və mülahizələri, rəyləri dərc olundu, ümumi fikir bu oldu ki, ulu öndər Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıdışı ilə Azərbaycanın müstəqillik tarixinin yeni səhifəsini yazdı. Azərbaycan parçalanmaqdan xilas oldu, yeni Azərbaycan quruldu. İllər bir-birini əvəzlədikcə Azərbaycan uğurları ilə dünyanın diqqətində dayandı. Qısa zamanda sabitlik diyarına çevrilən ölkəmiz,  eyni zamanda, əməkdaşlıq məkanına çevrildi.    Azərbaycanın davamlı inkişafında  öz payı olan, həmçinin müstəqillik tarixmizə bələdçilik edən Yeni Azərbaycan Partiyasının sözlə əməl birliyinin uğurları bu gün də «İki sahil»in  böyük ruh yüksəkliyi ilə   ictimaiyyətə təqdim etdiyi   yazılar sırasında ön yerdə dayanır. 


Bir əsas məqamı da qeyd etmək istərdik ki, ölkənin tərəqqisində iqtisadi amil  əsasdır. «İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir» bəyan edən ulu  öndər  Heydər Əliyevin  26  il əvvəl  əsasını  qoyduğu  yeni  neft  strategiyası,  bu  strategiyanın təməlində  dayanan  «Əsrin müqaviləsi»  Azərbaycanın  bugünkü  və  gələcək  yoluna  işıq  saçır. Azərbaycanın zəngin təbii resurslarının  dünya  bazarlarına  çıxarılması,  neft  gəlirlərinin  ölkəmizin  hərtərəfli inkişafına,  xalqımızın  rifahının  yüksəlməsinə  sərf  edilməsi  Ulu  Öndərin  gələcəyə  hesablanmış  fəaliyyətində  əsas  yer  tuturdu.  SOCAR-ın  təsisçiliyi ilə fəaliyyət göstərən  «İki sahil» ölkəmizin hərtərəfli inkişafının təməl daşı olan iqtisadi sahədə qazanılan uğurların təbliğatçısına çevrilərək, bu gün də  həmin missiyanı uğurla yerinə yerinə yetirir.


1994-cü ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin qətiyyəti ilə  imzalanan  «Əsrin müqaviləsi» ilə başlanan  qlobal enerji layihələri beynəlxalq əməkdaşlığı genişləndirməklə  xarici sərmayələrin ölkəyə gətirilməsi prosesini gücləndirdi. Enerji təhlükəsizliyi məsələlərinə diqqəti artırmaqla  iqtisadi yüksəlişinin təməlini qoyan Azərbaycan  müstəqil siyasət  yeritdi. Vaxtilə çoxlarına əfsanə kimi görünən   BTC və BTƏ neft-qaz layihələri reallığa çevrilməklə, bu gün artıq regional müstəvidən çıxıb qlobal xarakter daşıyır. Möhtərəm  Prezidentimiz İlham Əliyevin vurğuladığı kimi, bu layihələr olmasaydı, bu gun  Cənub Qaz  Dəhlizindən  söhbət gedə bilməzdi, Avropanın enerji təhlükəsizliyi məsələləri tamamilə  başqa istiqamətdə həll olunacaqdı:  «Bu gün əldə edilmiş uğurlar əsasında gələcəyə baxırıq. O gələcəyə ki, qarşımızda   yeni imkanlar, yeni üfiqlər  açılır.»


Uğurlar biri-birini əvəzlədikcə dövlətə və dövlətçiliyə xidmət yolunu gündəlik fəaliyyətində əsas tutan  «İki sahil» qəzetinin informasiya bolluğu diqqətdən yayınmır, oxucu auditoriyası daha da genişlənir. Qəzetin hər sayında dövlətimizin uğurlu iqtisadi siyasəti nəticəsində əldə olunan nailiyyətlər rəqəmlərin dili ilə ictimaiyyətə çatdırılır. İqtisadi tərəqqinin hər bir sahənin inkişafı üçün stimul olduğu əsaslı şəkildə şərh edilir.  Bu inkişafa verdiyi töhfələri  daim yüksək dəyərləndirilən SOCAR və onun  ayrı-ayrı strukturlarının gördükləri işlər, qarşıya qoyduqları planlar qəzetimizdə xüsusi yer tutur. Bu gün adı beynəlxalq şirkətlər sırasında qeyd olunan SOCAR fəaliyyət istiqamətlərini genişləndirməklə uğurlarının davamlılığını yüksək səviyyədə təmin edir.


Təbii ki, uğurlarımız çoxdur. Azərbaycan ulu öndər Heydər Əliyevin dahiyanə uzaqgörənliklə  müəyyənləşdirdiyi siyasətin bu gün Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilməsi nəticəsində ən yüksək zirvələri fəth edir. Ölkəmizin hər sahədə qazandığı uğurlar «İki sahil»in səhifələrində yer alır. Azərbaycan dövlətinin artan imkanları milli mətbuatımızın inkişafı yolunda  çətinliklərin  aradan qaldırılmasına, onun aktual problemlərinin həlli məqsədilə  kompleks tədbirlərin həyata keçirlməsinə şərait yaradır. Bu qayğını qəzetimiz hər zaman hiss edir, yüksək dəyərləndirir.  Qəzetimizdə  mövzu rəngarəngliyi, müəyyən məsələlərə yanaşma tərzi  məsuliyyətli yaradıcı mühitin mövcudluğundan xəbər verir. 29 ildə qəzet  jurnalist fəaliyyətinə başlayanlar üçün təcrübə məktəbi oldu.  Bu gün vaxtilə qəzetin əməkdaşı olanlar ayrı-ayrı qəzetlərə rəhbərlik edir,  qazandıqları təcrübəni kollektivin əməkdaşları ilə bölüşürlər. Məsuliyyət varsa, peşəkarlıq da olacaq.  Bu isə özü-özlüyündə  yüksək səviyyəli  yazıların  yaranmasına yol açır. «İki sahil» 29 ildə qazandığı uğurlar fonunda gələcəyə inamla addımlayır. «İki sahil»in günbəgün yeniləşən internet saytı, qısa müddətdə fəaliyyətə başlamasına baxmayaraq geniş tamaşaçı  kütləsi qazanan «İki sahil» internet televiziyası cəmiyyətin informasiya tələbatının ödənilməsinə öz töhfəsini verməyə səy göstərir. Biz bu prinsipi də fəaliyyətimizdə əsas götürmüşük ki, qəzetin bugünkü sayı  dünənki sayından müəyyən yeniliyi ilə fərqlənsin, yazıların keyfiyyəti, informasiya yükü artsın. Təbii ki, dövlətə, dövlətçiliyə xidməti fəaliyyətində öndə saxlayan mətbuat orqanı olaraq əldə olunan uğurlarımız dövlətimizin 29 ilə yaxın   müstəqiilk tarixi ilə bağlıdır. Ötən bu illərdə qazanılan uğurlar 29 illik zaman kəsiyini xeyli zənginləşdirdiyi üçün əldə olunanları bir sual çərçivəsində əhatə etmək  qeyri-mümkündür.   Ötən bu illər ərzində qəzetimizin fəaliyyəti daim yüksək dəyərləndirilmiş, əməkdaşlarımızın bir qismi «Əməkdar jurnalist» adına layiq görülmüş, “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilmişdir.  Etimad böyük məsuliyyətdir. Bu məsuliyyəti yüksək səviyyədə dərk edərək müstəqil, azad  mətbuatın inkişafına öz töhfəmizi verməyə çalışırıq.  Cəmiyyətin güzgüsü olmaq  hər bir mətbuat nümayəndəsindən  vətənpərvər olmağı, dövlətçilik maraqlarını qorumağı, oxucunun informasiya tələbatını obyektiv və qərəzsiz ödəməyi  tələb edir.


- Vüqar müəllim, bu gün bütün sahələrdə təkmil islahatlar günümüzün əsas realliqları sırasındadır. Jurnalist ordusunun formalaşmasında dövlətin bu sahəyə diqqət və qayğısı ilə yanaşı,   illərini jurnalistikaya həsr etmiş nəslin  yeni nəslə dəstəyini necə dəyərləndirirsiniz?


- Fəaliyyətində mətbuatın əsas prinsipləri olan obyektivliyi, qərəzsizliyi, ən əsası vətənpərvərlik və milli şüuru əsas tutan qələm  sahibi  bu sıraya daxil olan  gənc nəslə də eyni prinsiplərlə yanaşıb dəstək göstərməklə jurnalistikanın inkişaf səviyyəsinə, həmçinin gənc yazarın mətbuatın  sirli-sehrli aləminə özünəməxsus şəkildə daxil olmasına yardımçı ola bilər.  Dövlət azad, müstəqil mətbuatın inkişafına lazım olan dəstəyi yüksək səviyyədə göstərir. Bu işdə çalışdıqları mətbu orqanlarda illərini xərcləyən, böyük təcrübəyə malik olan insanların da üzərinə böyük məsuliyyət düşür.     İnformasiya cəmiyyətinin bərqərar olması ilə əlaqəli proseslər sübut edir ki, müasirlik, yüksək keyfiyyətli təhsil və işgüzarlıq olan yerdə gəncliyə xas yenilikçi düşüncə sivilizasiyanın bütövlükdə simasını dəyişdirə bilər. Məhz bu keyfiyyətlərə söykənərək belə bir inam ifadə olunur ki,  hazırda müasir dünyada qarşılaşdığımız bir çox problemlərin həlli məhz gəncliyin tükənməz enerjisi və qətiyyəti sayəsində həllini tapacaq. Günbəgün gəncləşən, müasirləşən ölkəmizdə  gəncliyin inkişafına yaradılan  şərait, göstərilən dəstək imzalanan Fərman və sərəncamlardan, Dövlət proqramlarından da aydın görünür.  Hesab edirəm ki, mətbuatın ictimai fikrə təsir imkanlarının genişliyini, cəmiyyətin güzgüsü funksiyasını yerinə yetirdiyini nəzərə alsaq,  gənc jurnalistlər müasir dövrün imkanlarından  səmərəli istifadə etməklə bu işə öz töhfələrini verə bilərlər.

 
“İki sahil” olaraq gənclərin öz potensial imkanlarını ortaya qoymaq üçün lazım olan dəstəyi göstəririk. Zəngin təcrübəyə söykənərək müasirləşməni, yeniləşməni daim fəaliyyətimizin əsas istiqaməti kimi qəbul edir, bu istiqamətdə mühüm addımlar atırıq.  Düşünürəm ki, hər bir yenilik, islahat inkişaf, tərəqqi olmaqla yanaşı, sabahımız üçün yeni prioritetlərin müəyyənləşdirilməsi üçün stimulverici amildir. Dünya informasiya məkanına inteqrasiya hər bir mətbu orqanın qarşısında bu tələbləri qoyur: Obyektiv ol, əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafına töhfə ver. 


- Vüqar müəllim, coxsaylı mətbu orqanlar arasında fərqliliyi qazanmaq üçün hansı məqamlara diqqət yetirmək gərəkdir?


- Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin “Azərbaycan milli mətbuatının 145 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” Sərəncaminda əksini tapan bu fikirlərlə sualınızı cavablandırmaq istərdik: Modernləşmə, rasionallıq, obyektivlik, kreativlik, qabaqcıl texnologiyaların geniş tətbiqi, aparıcı trendlərin izlənilməsi medianın inkişafını şərtləndirən başlıca şərtlər olmalıdır.


Bu amillərlə yanaşı, tutduğu yola, əqidəyə sadiq olmaq, daim oxucu auditoriyasını genişləndirmək, onların informasiya tələbatını dolğun şəkildə təmin etmək üçün “Nə etməliyik” sualı gündəlik işimizin bələdçisi olmalıdır.


Müharibə şəraitində yaşayan ölkə olduğumuzu da unutmamalıyıq. Dağlıq Qarabağ həqiqətlərinin təbligi, vətənpərvərlik çağırışları  hansı mövqedə olmasından asılı olmayaraq hər bi mətbu orqanın  fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən olmalıdır.


Yenə də dövrün tələblərini cavablandırmaq əsasdır. Hazırda dünya, o cümlədən Azərbaycan COVID-19-la mübarizənin daha da gücləndirilməsi istiqamətində davamlı addımlar atırlar. Özünütəcridin koronavirusla mübarizədə qələbəni şərtləndirən əsas amil olduğunu nəzərə alsaq, maarifləndirmə işinin daha yüksək səviyyədə aparılmasına hər bir mətbuat nümayəndəsi töhfələrini artirmalıdır. Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin, Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın ölkə vətəndaşlarına müraciətlərində əksini tapan  çağırışları ictimaiyyətə çatdirmaq işində hər bir mətbu orqan fəal olmalıdır. Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın fikirlərinə istinad etcək, COVID-19 adlı qorxulu hekayənin geridə qalacağı gün gələcək. Həmin gün uzaqda deyil.


Demokrat.az

9 İyul 2020, 16:32   
MÜSAHİBƏ bölməsinə aid digər xəbərlər
Loading...
loading...
Ən çox izlənənlər
Xəbərlər

Новости

"Сверхъестественное" для Oculus Quest

По понятным причинам интерес к занятиям дома никогда не был выше. Занимаетесь ли вы йогой с Адриеной, пробуетесь в приключениях Ring Fit Adventure или отыскиваете в Amazon надувной велосипед, который есть в наличии, вы, вероятно, искали способы оставаться активными, не выходя из дома. Меня? Я использовал VR. А новый продукт под названием «Сверхъестественное» - одна из наиболее привлекательных тренировок на дому, которую я пробовал до сих пор. Чтобы использовать упрощенное сравнение, «Сверхъестественное» похоже на «Удар Сабер» и Пелотона. Вы используете контроллеры движения для того, чтобы разбивать блоки, приходящие к вам вовремя, под музыку, как бесчисленное множество других ритм-игр. Но в «Сверхъестественном» также используются кураторские тренировки, хореографические рисунки и инструкторы-люди, которые всегда рядом с вами, поощряя вас напрягаться сильнее и объясняя, как получить максимальную отдачу от движений вашего тела. И вместо того, чтобы переносить вас в среду, похожую на Tron, с агрессивным взрывом EDM в ваших ушах, вы работаете над мейнстримовыми удачами для спортзала в холодных фотореалистичных природных условиях. Сверхъестественный также выгодно отличается противоречивой и беспрецедентной бизнес-моделью: услуга в настоящее время исключительна для Oculus Quest и требует ежемесячной абонентской платы в размере $ 19 после 30-дневной бесплатной пробной версии. Это, безусловно, амбициозный продукт, и он не был бы оценен таким образом, если бы его создатели не верили в его качество. Supernatural разработан Inside, компанией VR, которая существует с первых дней нынешней волны технологии. Он наиболее известен своим одноименным приложением Inside, которое является популярным центром 360-градусного кино, и интерактивная работа компании регулярно демонстрируется на кинофестивалях. «Одна из вещей, которые мы заметили при создании проектов, заключалась в том, что у них было множество внутренних атрибутов, таких как "время летит" -и вы в конечном итоге теряетесь в удовольствии от того, что вы делаете», - соучредитель Аарон Коблин говорит мне над Zoom. «И вы заканчиваете тем, что выходите из этого, задыхаясь, смеясь и прекрасно проводя время. В то же время мы покупали Pelotons и экспериментировали с домашней физической формой и физическими упражнениями, и, честно говоря, ничего из этого не было забавным. «Есть способы получить удовольствие, которые существовали в мире до виртуальной реальности», - добавляет соучредитель Крис Милк.«Такие вещи, как катание на лыжах или сноуборде, катание на горных велосипедах или игра в футбол с друзьями. Но вы не должны думать об этих вещах как об упражнениях или фитнесе. Вы думаете о них как о спорте. Но они работают таким же образом, и они все равно могут дать вам отличную тренировку - за исключением того, что вы никогда не катаетесь на сноуборде и не думаете: «Почему я должен делать еще один присед?» и то, что мы увидели, когда начали изучать все эти различные решения для домашнего фитнеса, было просто забавным ». Сверхъестественное это весело. Это не должно быть сюрпризом, потому что он явно вдохновлен ритм-играми виртуальной реальности, которые были до него, - как признают его создатели, - и к настоящему моменту довольно хорошо, что забавно вовремя поражать виртуальные объекты музыкой. «Мы посмотрели на них всех», - говорит Милк. «Мы играли в AudioShield в самом начале, и мы, очевидно, потратили много времени на всех из них, мы любим их всех, и они действительно помогли понять, каковы возможности кардио-упражнений в виртуальной реальности». Следующим шагом был поиск дизайна, который бы работал как обычное упражнение, а не как традиционная игровая структура. «Мы провели много экспериментов и, откровенно говоря, есть только так много способов, которыми мы можем создать бит-игру», - говорит Милк. «Вещи придут на тебя, и ты будешь бить их чем-то одной рукой». Другие виртуальные музыкальные игры, такие как Synth Riders, видят, что вы подбираете руки в такт, в то время как BoxVR включает в себя удар по нотам из воздуха. Но Inside выбрала оружие в стиле летучих мышей из-за способности к выражению и упражнениям для всего тела. «Это своего рода естественное продолжение вашей биологической архитектуры», - говорит Милк. «И в этом есть что-то, что в сочетании с музыкой позволяет вам быть более выразительными с вашими движениями по сравнению с тем, если вы просто пробиваете особое место в пространстве, которое вы пытаетесь поразить». Команда поговорила со специалистами в таких видах спорта, как теннис, чтобы понять, как они могут выйти за рамки существующих игр VR и сделать Supernatural более эффективным, как продукт, специально предназначенный для фитнеса. Милк отмечает, что если вы хотите быть игроком Beat Sabre высокого уровня, вы, как правило, добьетесь этого, меньше двигая своим телом и сосредотачиваясь на движениях запястья, что в конечном итоге делает игру менее тренировочной. Любой, кто имел опыт работы с Beat Sabre, вероятно, посмотрел бы клип «Сверхъестественное» и сразу же записал бы его, потому что шаблоны выглядят намного менее сложными даже на более продвинутых уровнях. Но до сих пор я обнаружил, что сверхъестественные тренировки на практике намного интенсивнее. Дело не в том, что элемент «игры» особенно сложен - дело в том, что каждая тренировка, кажется, откалибрована так, чтобы к концу плейлиста вы как можно больше потели в поте. (Я, и Inside, настоятельно рекомендую найти альтернативную защитную маску для лица, чем липкую защитную маску для глаз, которая входит в комплект Quest; Supernatural поставляет бесплатные силиконовые чехлы новым пользователям в течение ограниченного времени.) Supernatural уделяет больше внимания силе и движению всего тела. Ваша оценка зависит от того, насколько сильно вы поражаете цели, а также от вашей точности; Вы можете подключить Supernatural к трекеру пульса, например Apple Watch, для лучшей обратной связи. Между нотами есть следы, которые направляют ваше движение и помогают разбить ноты, а также больше внимания уделяется приседаниям и выпадам. Почти каждая песня, по крайней мере, один раз поворачивает вас на 360 градусов, и таблицы нот действительно чувствуют себя танцующими больше, чем большинство других игр с виртуальной музыкой. Это помогает работать с Лиззо и Кендриком Ламаром, в отличие от безымянных треков EDM. Важно отметить, что вы никогда не выходите из песни; Сверхъестественное динамически регулирует сложность трека в соответствии с вашими характеристиками, и вы можете продолжать работать независимо от того, насколько хорошо вы справляетесь. И хотя то, что вы делаете, выглядит проще в смысле чистого игрового процесса, чем Beat Sabre в режиме эксперта, к концу плейлиста это кажется намного более утомительным. Это, безусловно, кардио-тренировки в первую очередь, но вы можете ожидать, что ваши ягодичные мышцы, бедра и дельтовидная мышца также будут гореть. Еще одна область дифференциации - это инструкторы. Я не обязательно ожидал, что они станут для меня ценным товаром, но на практике я считаю, что они являются отличным дополнением. Каждый день вы получаете новую тренировку с одним инструктором, который составляет список песен; Каждый из них открывается и закрывается с предварительно записанным 3D-видео тренера, который проводит вас по разминке и перезарядке, и они дают комментарии поверх всей музыки. Это может принять форму поощрения, если вы пропускаете заметки, или напоминаете вам дышать, или мотивируете вас сильнее нажимать на конец дорожки. Приятные, позитивные личности тренеров хорошо подходят для позитивной эстетики Supernatural, и я с нетерпением жду встречи с ними каждый день. Это не совсем похоже на Peloton, если вы ищете живые тренировки, но Милк отмечает, что эти занятия рассчитаны на одного инструктора с несколькими посетителями одновременно, что не имеет особого смысла в виртуальной реальности. «Иногда инструктор говорит, что« о, этот человек получил свою тысячную тренировку », но она не индивидуально исправляет тысячу человек на своих мотоциклах, которые делают это», - говорит Милк. "Это невозможно. Однако мы можем сделать это потому, что мы построены на интерактивной игровой системе, а не на системе линейного видеовещания, - мы можем предложить обратную связь и обучение, специфичные для вас. Это на дорожной карте, и это то, что мы надеемся вскоре выпустить ». «Есть несколько увлеченных групп пользователей, которые самоорганизуются для выполнения своих собственных одновременных тренировок, что, на наш взгляд, совершенно потрясающе», - добавляет Коблин. «Таким образом, любой в любое время может просто решить, что это будет живое время для группы людей, чтобы собраться вместе, а затем поговорить и сравнить записи. Это уже происходит. У нас есть некоторые идеи о том, как помочь сделать этот процесс более эффективным ». Мое личное мнение о «Сверхъестественном» на данный момент таково, что если я смогу использовать его каждый день, это будет стоить абонентской платы. Но я понимаю, как это может быть трудно продать другим. Beat Sabre, чтобы провести наиболее очевидное сравнение, стоит $ 29,99 как разовая покупка, и есть бесчисленное множество дешевых игр, которые вы можете купить для гарнитуры VR, которые будут побуждать вас перемещать свое тело в пространстве. Как может Сверхъестественное оправдать около 228 долларов в год? «Мы« Мы создавали продукт, который мы чувствовали, как хотели », - говорит Милк. «Мы любим частоту обновлений тренировок от Peloton. Нам не нравился сам способ тренировки, но вставать по утрам и ждать новой тренировки - это было приятно. Это дало нам ощущение свежести, которое привело к участию. Это не просто статичная вещь, к которой вы продолжаете возвращаться, например, велотренажер, который просто показывает вашу скорость. Велотренажер с постоянно новыми уроками, инструкторами, тренировками и музыкой - это то, с чем гораздо легче заниматься». «Мы также знали, что нам нужна музыка, которую мы знали и любили», - продолжает Милк. «Все различные связанные с нами фитнес-продукты, которые мы пробовали, слушая музыку, которую вы никогда не слышали раньше, которая была либо серийной, либо не очень популярной, не побуждают вас продвигаться так, как это делает песня, которую вы знаете и любите. Я думаю, что именно так ваше тело переключается на музыку, когда человек работает. Так что для этого вы говорите о заключении сделки с музыкальной индустрией, которая намного ближе к соглашению Spotify. Вы лицензируете большой каталог, а не одну отдельную песню. Таким образом, сочетание этих двух вещей означает, что вы ежемесячно оплачиваете постоянную стоимость музыки, а ежемесячные затраты на производство возрастают, потому что продукт постоянно обновляется. Так вот что мы хотели в продукте. ». «Когда вы думаете о Netflix, вы не ожидаете, что Netflix будет стоить 20 долларов, и вы получите новые шоу навсегда», - заканчивает Милк. «Единственный способ работы такой бизнес-модели заключается в том, что в компанию постоянно поступает доход, чтобы компания продолжала создавать новый контент для своих подписчиков». Даже если вы заинтересованы в концепции и потенциально готовы платить, Supernatural не является особенно доступным продуктом прямо сейчас. Он доступен только в Северной Америке и работает только на одной виртуальной гарнитуре, на которую Facebook не может удовлетворить спрос. «Нам определенно мешает тот факт, что квестов нет», - с сожалением говорит Милк. Но зачем запускать только на одном оборудовании? «Он очень хорошо работает в автономной системе по всем очевидным причинам, поскольку он очень доступен, очень переносим и прост в настройке», - говорит Милк. «Отсутствие шнура, безусловно, полезно, потому что мы заставляем вас делать повороты на 360 градусов. Но мы изучаем другие платформы 6DoF. Нам нужно было бы внести некоторые изменения в карты, чтобы они никогда не поворачивались на полные 360 вокруг в любом направлении, чтобы люди не были завязаны в своих шнурах. Это не то, что невозможно, это просто фактор расстановки приоритетов. Есть десять тысяч вещей, которые мы хотим сделать, добавить и исправить, и вы можете делать десять из них в неделю, поэтому вам просто нужно сложить их соответствующим образом ». Поэтому мой самый большой вопрос заключался в том, насколько устойчивой окажется эта комбинация небольшого адресуемого рынка с необычной бизнес-моделью. Мне нравится «Сверхъестественное», и у меня уже есть Oculus Quest, так что вот один из меня. Но сколько других существует, чтобы поддерживать дорогостоящее производство? «Таким образом, то, как мы смотрим на это, мы стремимся к тому, чтобы идея виртуальной реальности была чем-то, что может улучшить жизнь людей через этот путь упражнений», - говорит Милк. «И идея состоит не в том, чтобы укрывать каждую гарнитуру одновременно и пытаться захватить и собрать как можно больше людей. Мы хотим построить это право. Итак, мы вначале развертываем одну платформу. У нас есть 60 человек, которые каждый день активно ломают себе голову, пытаясь понять, как сделать это лучше. Мы рассматриваем это как долгую игру ». WithinWithin считает, что Supernatural - это продукт, который может привлечь к виртуальной реальности совершенно новую аудиторию. Это может быть даже убийственное приложение для Oculus Quest так же, как Wii Sports для Wii или сервис Peloton для велосипедов Peloton. Проблема заключается в том, что купить Oculus Quest сейчас практически невозможно, а большинство его владельцев - хардкорные геймеры, которые привыкли покупать игры по одной цене. «В конечном итоге мы пытаемся расширить аудиторию VR до более широкой группы людей, которые могут не купить гарнитуру для игр», - говорит Милк. «По большей части потребительская виртуальная реальность была очень заинтересована в продаже людям решения для видеоигр. Итак, если вы человек в мире, который не интересуется видеоиграми, вы бы купили гарнитуру VR для этой цели? Возможно нет. «Аарон и я, как и все остальные, посвятили этой среде последние пять лет нашей жизни. И мы хотим видеть его успешным, чтобы все больше людей применяли его в своей жизни, потому что мы думаем, что это невероятно преобразующая технология. Для чего используется эта преобразующая технология? И если главное - «это для видеоигр», вы только собираетесь привлечь определенную группу людей в этом усилии. Но если это сделать упражнение забавным и чем-то, что вы делаете на регулярной основе? Это, мы думаем, открывает VR для совершенно новой демографической группы людей ». «Сверхъестественное» - это творческий продукт, который, по крайней мере для меня до сих пор, добивается успеха в том, чтобы быть веселым и мотивировать вас на его использование. Мне нравятся ритм-игры VR, и я не планирую отказываться от лидеров Synth Riders в ближайшее время, но Supernatural - совершенно новый подход. Это позитивный и воодушевляющий способ начать день, чего я не скажу ни о какой другой виртуальной игре. Если у вас есть Oculus Quest, я бы определенно рекомендовал хотя бы проверить бесплатную пробную версию. Что касается того, расширит ли это аудиторию для VR, я не уверен. Безусловно, в музыкальных играх VR есть более доступные точки входа, чем в «Сверхъестественное», и Beat Sabre, вероятно, должен быть первым, что подхватит любой новый владелец Quest. Что я скажу, так это то, что я полностью согласен с Милком, что подобные продукты являются обнадеживающим дополнением к экосистеме, независимо от того, работает бизнес-модель или нет. Кто знает - возможно, если бы больше людей было в VR, цена могла бы быть ниже. Сейчас я копаю Supernatural и с нетерпением жду того, что он сделает, чтобы подписки людей были активными. Потому что бремя доказательств лежит на самом деле: здесь есть большой потенциал, но может ли приложение виртуальной реальности стоить 228 долларов в год? Посмотрим.

Обзор iPhone 11: сочетание цены, возможностей и качества

В прошлом году Apple представила iPhone XR как «доступное» предложение в своей новой линейке iPhone. Нам очень понравился XR, и мы даже сказали, что это может быть лучший iPhone, который когда-либо делал Apple. Следствием iPhone XR является новый iPhone 11, и тот факт, что Apple решила благословить эту модель названием «iPhone 11», а не называть его чем-то вроде iPhone 11R, многое говорит о том, где компания позиционирует телефон. Но может ли этот телефон нести бремя быть известным как iPhone 11? На самом деле, это может. Удовлетворительное повышение скорости, настройка двух камер и длительное время автономной работы делают iPhone 11 даже лучше, чем прошлогодний iPhone XR. И учитывая его относительно низкую цену, это, вероятно, лучший новый iPhone для большинства людей. Улучшения камеры Отличительной чертой iPhone 11 является его 12-мегапиксельная двойная камера. Похоже, что Apple решила, что с телефонами этого года они сделают камеру ударно намеренно привлекательной. Единственная камера iPhone XR едва заметна, а дизайн удвоенной камеры iPhone XS не заставит вас задуматься о том, как она выглядит. Но двойная камера iPhone 11 требует вашего внимания и кричит: «Улыбайся! Вы на камеру! iphone xr iphone 11 камеры IPhone XR (слева) имеет одну широкую камеру. IPhone 11 (справа) имеет широкие и сверхширокие камеры. У iPhone 11 есть широкая камера, такая же, как на iPhone XR, но вторая камера iPhone 11 - это сверхширокая камера с 2-кратным увеличением, позволяющая вам снимать больше в любой среде, в которой вы снимаете. Эти две камеры также есть на iPhone 11 Pro, который добавляет третью телеобъектив для увеличения. Сверхширокий - это отличное дополнение, обеспечивающее еще большую гибкость при съемке фотографий. К счастью, Apple позволяет легко переключаться между широким и ультра широким диапазоном. При создании кадра в приложении «Камера» в нижней части рамки изображения появляется кнопка 1x, что означает, что используется широкая камера. Нажмите эту кнопку, и телефон переключится на сверхширокую камеру, и кнопка 1x станет кнопкой 0,5x. Нажмите кнопку еще раз, чтобы переключиться обратно. Кроме того, когда вы находитесь в режиме 1-кратного обзора камеры, вы получите предварительный просмотр того, как будет выглядеть сверхширокий снимок 0,5x. телефон шириной 11 фресок Снято на камеру iPhone 11 1x шириной. Приложение для камеры iphone 11 с широким видоискателем При использовании широкоугольной камеры вы можете увидеть предварительный просмотр сверхширокого обзора, не переключаясь на сверхширокую камеру. телефон 11 росписи ультра широкий Полученное изображение с помощью ультраширокой камеры iPhone 11. С точки зрения фактического качества изображения, как широкие, так и ультраширокие дают великолепно выглядящие фотографии. Цвета точные, а камеры обеспечивают потрясающий уровень детализации и четкости изображения. Конечно, мы говорили то же самое о предыдущих iPhone, и это все еще верно в отношении iPhone 11. Но эксклюзивно для iPhone 11 (и 11 Pro) - это новый ночной режим, который полностью обновляет игру Apple для съемки при слабом освещении. Действительно, если вы ищете только одну причину, чтобы купить новый iPhone, это, вероятно, это. Ночной режим снимает изображения, снятые в темноте, и использует программную обработку для выявления деталей, которые в противном случае были бы потеряны. У нас есть подробности о том, как использовать ночной режим и как он работает, в отдельной статье. Улучшение при слабом освещении было доступно в телефонах Android, и, наконец, на iPhone, и оно работает очень хорошо. Наше родственное издание PCWorld даже обнаружило, что ночной режим Apple лучше, чем версия Android. Итог: это полезная функция, которая дает отличные результаты. iphone 11 ночной режим перед Снято без использования ночного режима. iphone 11 ночной режим после Снято с активным ночным режимом. Каково это снимать в ночном режиме.Единственная проблема, с которой я столкнулся с задней камерой iPhone 11, - это отсутствие оптического зума. Как и в случае с iPhone XR, iPhone 11 имеет только цифровой зум, вплоть до 5-кратного. В некоторых случаях, особенно когда вы проходите цифровое увеличение с увеличением 2х, вы получаете заметный шум изображения, что делает неприглядную фотографию. Так что, если вы мне нравитесь и часто пользуетесь зумом, вам нужно переосмыслить то, как вы используете его на iPhone 11. камера iphone 11 крупным планом У камеры iPhone 11 нет оптического зума, хотя он предлагает 5-кратный цифровой зум. Стоит отметить, что Apple наконец-то обновила фронтальную камеру TrueDepth, с 7-мегапиксельной камеры, которая снимает видео 1080p / 60fps, до 12-мегапиксельной камеры, которая снимает видеокамеру 4K / 60fps. А передняя камера может записывать замедленное видео, которое ранее было недоступно. Так что да. Давайте посмотрим, сможет ли Apple сделать «обман». Быстрый телефон становится еще быстрее В основе iPhone 11 лежит новый процессор A13 Bionic, преемник A12 Bionic, который есть в iPhone XR. A12 Bionic - впечатляющий чип, так что же делает A13 Bionic, чтобы продолжить его? При производительности процессора выигрыш скромный. В тестах Geekbench 5 iPhone 11 продемонстрировал 14-процентное увеличение производительности одноядерного процессора по сравнению с iPhone XR, в то время как производительность многоядерных процессоров подскочила на 18%. Geekbench 5 Iphone 11 XR Результаты являются баллами. Чем дольше бары / тем выше результаты, тем лучше. Нажмите, чтобы увеличить. В тестах, которые подчеркивают графическую производительность iPhone, iPhone 11 продемонстрировал более впечатляющие результаты по сравнению с iPhone XR. В тесте 3DMark Sling Shot iPhone 11 был на 29 процентов быстрее в тестах Sling Shot Extreme и Sling Shot Extreme Unlimited. В тесте 3D Stark Ice Storm Unlimited iPhone 11 был на 20 процентов быстрее. 3dmark рогатка iphone 11 xr Результаты являются баллами. Чем дольше бары / тем выше результаты, тем лучше. Нажмите, чтобы увеличить. 3dmark icestorm iphone 11 xr Результаты являются баллами. Чем дольше бары / тем выше результаты, тем лучше. Нажмите, чтобы увеличить. Цифры показывают повышение производительности, но чувствует ли себя iPhone 11 быстрее, чем iPhone XR? Это наверняка так. При повседневном использовании iPhone 11 чувствует себя быстрее, приложения чувствуют, что они запускаются быстрее, а производительность графики в играх заметно снижается. Это даже верно при сравнении производительности с iPhone XS, который использует тот же процессор, что и iPhone XR. IPhone 11 имеет тот же процессор, что и iPhone 11 Pro, и результаты тестов в целом для этих телефонов соответствовали друг другу. Так что, по сути, за несколько сотен долларов вы можете получить такую ​​же производительность в iPhone 11, как и профессионалы. Если производительность является вашим главным соображением, это ценностное предложение, которое трудно игнорировать. Немного больше время автономной работы Apple утверждает, что батарея iPhone 11 емкостью 3046 мАч работает на один час дольше, чем батарея iPhone XR емкостью 2942 мАч, и вы можете получить до 17 часов воспроизведения видео, 10 часов потокового видео и 65 часов воспроизведения аудио. Примечательно, что Apple больше не предоставляет оценку того, что она назвала «время разговора (беспроводное)». Для iPhone XR это было 25 часов, и мы можем подсчитать, что вы можете получить до 26 часов на iPhone 11. Согласно Apple Например, более длительный срок службы батареи был достигнут за счет сочетания большей батареи и оптимизации программного и аппаратного обеспечения. Мы использовали тест Geekbench 4 Battery Life, чтобы измерить время автономной работы и сравнить его с другими iPhone. Результаты нашего теста показали, что iPhone 11 и iPhone XR имеют одинаковое время автономной работы. На самом деле, в нашем тестировании iPhone 11 продержался всего на несколько секунд дольше, чем iPhone XR. В нашем тесте Geekbench 4 Battery Life выполняются ресурсоемкие задачи (с выключенным затемнением экрана) до тех пор, пока батарея не разрядится, поэтому она не отражает реальное использование. Тем не менее, это эффективный способ последовательно тестировать разные телефоны. батарея iphone 11 xr Результаты раз в минутах. Чем дольше бары / тем выше результаты, тем лучше. Нажмите, чтобы увеличить.Во время ежедневного использования мне никогда не приходилось заряжать iPhone 11 до конца моего дня. Я думаю, что я более требовательный пользователь, чем большинство, потому что я играю в Pokémon Go во время моих поездок на работу и обратно, а также на прогулку с собаками. В мой самый трудный день (в субботу, прогуливаясь по парку Золотых Ворот в Сан-Франциско, играя в PoGo, наблюдая за футбольным матчем моего сына и используя навигацию по Apple Maps), я закончил день, когда осталось 24% заряда батареи. Совсем неплохо. Одним из основных недостатков в отношении срока службы батареи является прилагаемое зарядное устройство. Apple по-прежнему имеет маленькое медленное 5-ваттное зарядное устройство со своей младшей моделью iPhone. За 29 долларов вы можете купить адаптер питания USB-C на 18 Вт от Apple - тот же, что входит в комплект поставки iPhone 11 Pro. Обидно, что Apple не включает это зарядное устройство в базовую модель. IPhone 11 также поддерживает беспроводную зарядку, но вам придется приобретать беспроводное зарядное устройство Qi отдельно. Дизайн: не связывайтесь с тем, что работает Apple не сильно изменилась, когда дело доходит до промышленного дизайна. IPhone 11 очень похож на iPhone XR, с анодированными алюминиевыми боковинами, выемкой дисплея и стеклянной задней панелью, доступной в черном, зеленом, фиолетовом, белом, желтом и (Product) Red. Тем не менее, цветовая гамма в этом году отличается: Apple решила использовать пастельные оттенки, более тонкие, чем яркие цвета XR. ободок iphone 11 Лицевая панель iPhone 11 (справа) толще, чем лицевая панель на OLED-телефонах, например iPhone 11 Pro Max (слева). IPhone 11 по-прежнему оснащен черными рамками, которые толще, чем у айфонов с OLED-дисплеями. И до тех пор, пока эта модель продолжает использовать ЖК-дисплей (более дешевая деталь, чем OLED в модели Pro), более толстые лицевые панели сохранятся, чтобы помочь остановить утечку света. Имейте в виду, я не нашел ободряющих рамок. На самом деле, я фактически не замечал их, пока они мне не указали. Наиболее заметным изменением дизайна между iPhone 11 и iPhone XR (помимо цветов и неровностей камеры) является размещение логотипа Apple, который теперь находится по центру, а не около камеры.

SON XƏBƏRLƏR

Ən son xəbərləri səhifəmizdən də izləyin