"İlham Əliyev yeni hakimiyyət qurur" — Zahid Oruc

Demokrat.az Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri, sabiq millət vəkili Zahid Orucun Redaktor.az-a müsahibəsinin I hissəsini təqdim edir:


- Parlamentin buraxılması YAP-ın Milli Məclisdə cavanlaşmaya start verməsi kimi dəyərləndirildi. Sizcə, bu situasiyada gəncləşmə anlayışı, Prezidentin rəhbərlik etdiyi prosesin məhdud çərçivədə qiymətləndirilməsi deyil ki? 


- Hazırkı dövrün əsas trendlərini, aparıcı siyasətini təyin etmək, baş verən ölkəmiqyaslı dəyişikliklərin mahiyyətini düzgün izah etmək yönündə siyasi ekspertlər, politoloqlar müxtəlif ideoloji nəzəriyyələrdən istifadə edirlər. Əvvəlki illərlə müqayisədə dövriyyəyə çıxarılan fikir kütləsi xeyli artıb, canlanma və aktivlik danılmazdır. Son günlər medianın, sosial şəbəkələrin və ictimai diskussiya meydanlarının hamısında əsas gündəliyi Prezidentin qələminin mürəkkəbi ilə bütün hakimiyyət qollarının ənənəvi idarəetmə stilindən çıxarılmasına cəhd, xalqa xidmətin yeni nümunələrinin yaradılması təşkil edir. Prosesin adını idarəçilikdə gəncləşmə, cavanlaşma kursu kimi təqdim edənlər də çoxdur. Lakin fikrimcə ölkə başçısı ötən on illər ərzində ölkənin bir nömrəli qayğısını-Azərbaycanı beynəlxalq itqisadi məkanın vacib erteriyalarla bağlayandan sonra daha fundamental şəkildə yeni komanda quruculuğu və bütün hakimiyyət qollarına xalqın rəğbət, inam və etibarını gücləndirməyə yönələn son dərəcə taleyüklü addımlar atır. Qərarların sürəti bəzən onların dərin qiymətləndirməsini mümkünsüz edir. Amma şükürlər olsun, bütün yeniləşmə kursu qansız-qadasız baş verir. O cümlədən, ilin əvvəlindən əhalinin həssas təbəqələrini böyük maliyyə tutumlu qərarlarla dövlətçilik mövqeyində qoruyub saxladıqdan sonra, Birinci şəxs şahmat masasında qrossmeyster dəqiqliyi və ardıcıllığı ilə vətəndaşların uzun on illər qəlbində özünə yer tutan əsil xalq hakimiyyəti modelini bərqərar edir. Zənnimcə, biz yeni siyasətin adını belə də adlandırmalıyıq - Prezident hakimiyyətin bütün qollarını yeniləyirsə, bu, yeni hakimiyyət qurmaq deməkdir!


Açıq demək lazımdır ki, 2015-2017-ci illərdə bunları gerçəkləşdirmək mümkün olmazdı. Baxmayaraq ki, ilk tədbirlər neft bumunun sönməsi və hökumətin asan pullarla idarəçiliyinin başa çatmasından sonra başladı. Məhz o vaxtlar hökumətin yenidən təşkilinə star verildi. Özü də daha strateji sahədən başlandı. Milli təhlükəsilzik sistemini etibarlı qurmadan digər sahələrdə uğur qazanmaq müşkül məsələdir. Çünki gözəgörünməz cəbhədən alınan qovluqlar saraya daşınınca, qərar qəbul etməyə güclü təsir edə bilir.


Sonrakı addımlar sizə bəllidir. İndi bu ilin son aylarında İlham Əliyevin Bir nömrəli kabinetindən verdiyi sərəncam və fərmanlar böyük orduların əliylə həyat keçirilən dəyişikliklərə bərabər sayıla bilər.


Ölkə rəhbəri oktyabr ayında keçirdiyi müşavirə zamanı və yeni vəzifələrə təyin olunan şəxsləri qəbul edərkən, yaxud vəzifələri başa çatan məmurları mühüm dövlətçilik ənənəsi kimi yola salarkən, təkcə kadr islahatları deyil, bütövlükdə yeni təfəkkür və tələblər çərçivəsində millətin qarşısına çıxmağın yegənə şərt oldugunu hamıya başa salır. Burada müqavimət və itaətsizlik imkanlarının olmadığını söyləmək artıqdır. Amma proses ağrılıdır, çətindir və zaman alacağı da aydındır. Çünki iqtisadiyatın yeni relslərə daşınması və neft resursundan tamam yeni səhələrə keçilməsi ilə yanaşı, bütün hakimiyyətdə ənənəvi yanaşmaları, davranışları bir kənara qoymaq o qədər də asan deyil. Burada inqilab etmək üçün yetkin kadr bazası, təkmil hüquqi sistem, dəqiq instusional yeniliklər etməlisən. Əks halda xoş məramla əl atdığın tədbirlər ünvanına çatmayacaq.


Milli Məclisin sonuncu iclasında diqqətimi çəkən o oldu ki, biz qarşımızda həqiqətən də yeni Kabineti görürük. Hökumət əvvəlki deyil. Lakin biz 2015-ci ildə formalaşan və bir sıra hallarda dövrün tələbləri, ölkə başçısının ortaya qoyduğu əsas vəzifə və öhdəliklərlə  ayaqlaşa və uzlaşa bilməyən Məclisin içərisindəyik. Yəni, yeniləşən hökumətə, hakimiyyətə Milli Məclisin də bu cəhətdən uyğunlaşmasına ciddi ehtiyac var. Buna görə də, prosesi yalnız gəncləşmə kimi daha məhdud bir çərçivədə qiymətləndiməyin tərəfdarı deyiləm. Ona qalsa, fikir köhnəliyi, təfəkkür qocalığı sırf yaş amilindən daha təhlükəlidir. Ona görə də, Prezident ölkəni keyfiyyətcə yeni bir mərhələyə daşımaqdadır. Bir daha bunu Prezidentin Yeni hakimiyyət quruculuğu adlandırmaq daha düzgün siyasi-ideoloji qiymətləndirmə olardı.


Bəli, biz müxtəlif ölkələrdə növbədənkənar seçkilərin şahidiyik. Məsələn, Ukraynanın son 15 illik tarixində 3 dəfə növbədənkənar parlament seçkiləri keçirilib. İspaniyada son 4 ildə 4 dəfə belə cəhdə əl atılıb. Həmçinin qardaş Türkiyənin son 16 illik tarixində 3 dəfə fors-majorluq yaranıb. Ancaq bunlar hər dəfə koalision hökumət dağılanda, yaxud iqtisadi-maliyyə böhranları meydana çıxanda gündəmə gəlib. Hazırkı realllıqda isə biz ölkə başçısı tərəfindən müəyyənləşdirilmiş, dəqiq strategiyaya uyğun olan tədbirləri görməkdəyik. Bu miqyasdakı islahatları dəyərləndirmək üçün vətəndaşlarımızın hamısının daha geniş diskussiyalar, debatlar, söhbətlərlə bu prosesə dəstək verməsi Azərbaycanın 2020-ci il reallığının daha fərqli müstəvidə olmasına şərait yaradacaq.


- Bəs, bu proses köhnə kadrların hakimiyyətə qarşı fəaliyyətinə zəmin yarada bilərmi? 2020-ci ildə həm də YAP daxili intriqaları müşahidə edə bilərikmi? YAP-dan incik olanlar və müəyyən imkana sahib olanlar YAP-a qarşı hansısa addımlar atacaqlarmı?


- Siz bir qədər gəncsiniz. 1990-cı illər reallığını xatırlatmaq istəyirəm. O dövrdə Ali Sovet mövcud idi. İttifaq çərçivəsində müxtəlif zümrələrdən təşkil olunan proletariatın hüquq kontorunu indi yada salanlar çox deyil. Xatırladaq ki, Ali Sovetin üzvlərinin sayı 360 nəfərə yaxın idi. Əksər üzvlər hesab edirdilər ki, onlar xalqın iradəsini təmsil edirlər və ittifaq miqyasında da bunların əvəzindən işlər görülür. Bu statik bir idarəçilikdə guya xalq hakimiyyəti sayılırdı. Həmin dövrdə iclasların intensivliyi ildə 2 dəfə toplaşmaqdan ibarət idi. Daha çox işlək qurum olan Aparat Ali Soveti əvəz edirdi. İnzibati qurumda çalışanlar əsas işləri görür, sənədləri hazırlayır, sovet deputatları isə buna əllərini qaldırıb mexaniki olaraq səs verirdilər.


Sonrakı illər, yəni yeni müstəqillik hərəkatı həmin Ali Sovetdən qurtulmağa imkan verdi. Bürokratik çoxluq kənarda qaldı və nəhayət, siyasi məsuliyyətini dərk edən, Azərbaycanın azadlığına töhfə verməyə çalışan 50 nəfərlik bir heyət meydana çıxdı. Lakin onlar da çox qısa zaman ərzində müəyyən fəaliyyətlər həyata keçirsələr də, ilk hüquqi aktları formalaşdırsalar da, yeni Konstitusiyanın qəbulunu həyata keçirə bilmədilər. Eləcə də Mütəllibovdan sonra, Cəbhə hakimiyyəti dövründə demokratik parlamentin formalaşdırılacağı vədi puça çıxarıldı. O vaxtkı Məclis siyasi didişmələrin, qarşıdurmaların, dövlət çevrilişinə cəhdlərin əsas poliqonu oldu. Parlament ölkədə tez-tez baş verən faciə və qətliamların istintaq komissiyalarını yaratmaqla məşğul idi.


Milli Məclisin fəaliyyəti hüquqyaratma, dövlət və millətin əsas çağırışlarından daha çox əməliyyat-axtarış tədbirləri səciyyəsi daşıyırdı. Ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı ölkənin bütün həyatında siyasi, sosial, iqtisadi sabitliyi ələ almaqla yeni hüquqi fundamenti formalaşdırdı. Bundan sonra da I çağırış Məclisin, xalqın iradəsinə söykənərək formalaşdığının şahidi olduq. Yəni, o dövrdə də YAP-ın təmsilçiləri parlamentdə üstünlük qazanmışdılar. Bu, daha çox Heydər Əliyev xarizması, onun adı və şəxsiyyəti ilə bağlı idi. Əks halda, yalnız fərdi imic və nüfuzla o uğuru əldə etmək mümkün deyildi. YAP-ın lideri kimin tərəfində idisə, seçkilərdə o şəxsin gedib mandat qazanması real idi. O dövrdə xalqdan səs alanların müəyyən bir hissəsi də Heydər Əliyev uğrunda mübarizədə xidmətləri olan isimlər idi: Ziya Bünyadov, Murtuz Ələsgərov, Səfiyar Musayev və başqaları. Hətta 2000-ci ildə də müəyyən xidmət əmsalı nəzərə alınmaqla, dövlət yenə də II çağırış dönəminin Məclisində müxtəlif insanlara yer verdi. Amma cəmiyyətin ayrı-ayrı sahələrindən insanlar da Məclisə gəlmək şansı qazandılar. Azərbaycanın yaxın dövr tarixini araşdırarkən obyektiv şəkildə bunları da qeyd etməliyik. İndiki reallıq isə tamamilə başqadır. Tam açıqlığı ilə bildirirəm ki, 2020-ci ilin seçki mübarizəsində namizədlik marafonuna qatılacaq insanlar ( o qüvvələr ki, hakim təşkilatın və onun liderinin bu və ya digər simpatiyasını və dəstəyini əldə edəcəklər) başa düşməlidir ki, bu, xidmət əmsalından daha çox dövlətin onların üzərinə qoyduğu bir etimad, etibardır. Yəni, artıq Azərbaycanın müəyyən dövr siyasətində yer alan şəxslər kiməsə tələbkar münasibəti göstərə bilməzlər. Minnət qoymaq, ambisiya göstərmək və şərt irəli sürmək mərhələsi arxada qalıb. Əksər adamlara münasibətdə dövlətin verə biləcəyindən daha çox kart-blanş onları öhdəlikli edəcək ki, daha aktiv formada gələcəkdə fəaliyyətlərini həyata keçirsinlər.


- Bəs yeni məclisin simaları kimlər olacaq, sizcə?


- Onların adlarından, yaş göstəricilərindən daha çox qabartmalı olduğumuz prinsiplər var. Bu şəxslər millət qarşısında məsuliyyəti dərk etməli, hazırlıqlı olmalı, dövlət quruculuğuna daimi töhfə vermək zərurətini hiss etməli, mediaya açıq olmalı, çalışqan olmalıdır. Həmçinin bu şəxslər idarəetmə etikasını daim üzərlərində saxlamağı bacarmalıdır. Çünki hər hansı bir hərəkət baş verirsə, bütövlükdə fərdi məsələ ümumiləşdirilərək hakimiyyət əleyhinə mübarizənin elementinə çevrilir. Siz də virtual şəbəkələrdə gözdənsalma kampaniyasının geniş tirajlandığını görürsünüz. Bir deputatın sözü ilə hansısa bir qurum yerdən-yerə vurulur. Bu prosesə xarici mərkəzlər, kəşfiyyat qrupları da əl qoyur. Müasir kommunikasiya vasitələri ilə bu işi daha da stimullaşdırırlar. Nəticə isə ondan ibarət olur ki, etimad votumu itirilir. Hakimiyyət qolları içərisində “zəif bənd”ə çevrilən bir təsisat dövlətin də mövqelərini bu və ya digər formada kölgə altına almış olur. Ona görə də, artıq fəaliyyət dövrünə 1 ilə yaxın vaxt qalmış, Məclisin Konstitusiya üzrə müəyyənləşmiş müddəti gözləmədən belə çağırış səsləndirməsi və yeni seçkilərə getmək istəməsi düzgün bir qərardır.


Bu prosesin içərisində yer alan insanlar qəti şəkildə düşünməli deyillər ki, keçmiş dövrdə mövcud olan Məclis dövlətin və xalqın müəyyən gözləntilərini tam doğruldub. Problemləri görmək, qüsurları qəbul və təhlil etmək, bu cür səhvlərə bir daha yol verməmək lazımdır. Növbəti seçkilərdə namizəd olmayan insanlar da qətiyyən küsməməli, inciməməlidir. Onlar hər hansı parçalanmalara, qruplaşmalara yol verməmək mövqeyini tutmalıdırlar. Dünənə qədər dövlət etibar edirdi, bu yaxşı idi, bu gün etibar etmirsə, pisdir?! Mən bu mövqeni qəbul etmirəm. Yaşından, başından asılı olmayaraq, biz hamımız bir addım kənara qoymağı bacarmalıyıq. Azərbaycan əleyhinə gedən müxtəlif çaplı proseslərdə biz siyasi zireh kimi bu qurumun təmsilçilərini qarşıda görməliyik.


- Yəni, yeni formalaşdırılacaq parlamentin statusu hansı formada olacaq?


- Məclisin artıq Konstitusiya ilə müəyyənləşdirilmiş səlahiyyətlərini həyata keçirməsi ona imkan verəcək ki, ölkə həyatında dinamik çalışan, gündəlik aparıcı mövzuları, ideyaları analiz etməyi bacaran parlament hakimiyyətini görək.


- Bəs məclisə yeni səlahiyyətlərin verilməsi mümkündürmü?


- Dövlət idarəçilik quruluşunda 2016-cı ildə son dəyişikliklər aparılıb. Bu gün Azərbaycanın mərkəzi idarəçilik sistemi güclənib. Mehriban Əliyevanın I vitse-prezident təyin olunması burada həlledici rol oynayıb. Digər tərəfdən, Mehriban Əliyevanın Milli Məclisdən obyektiv səbəblər üzündən getməsi qanunverici orqanın gücünü azaltdı, onun siyasi çəkisinə təsir etdi. Çünki Mehriban Əliyevanın Milli Məclisdə təmsilçiliyi hökumətə təsir, daha canlı müzakirələr və sambal baxımından çox önəmli idi. Hazırkı dövrdə Milli Məclisə dövlətin bu yeniləşmədən irəli gələn yanaşması ondan ibarətdir ki, insanlar bu qurumdan razı olsunlar. Bunun üçün yetərincə imkanlar var. Azərbaycanın parlamentar modelə, proporsional sistemə keçidlə bağlı çağırışlar və s. o qədər də uğurlu yanaşma deyil. Ən əsas məsələ ondan ibarətdir ki, bu seçkilərin təyin olunması cəmiyyəti daha da ümidləndirib, canlanma yaradıb, insanlarda inamı artırıb, islahatların nəticəyönümlü olacağına olan fikirləri daha da möhkəmləndirib. Belə olan təqdirdə ən başlıca məsələ cəmiyyətin bu proseslərə qatqısını təmin etməkdir. Yeni parlament, ictimai-siyasi spektrdəki yaradıcı insanları, düşüncə sahiblərini, uğur qazanmış şəxsləri, məsuliyyətli adamları öz qanadları altına ala bilməlidir. Həqiqətən də 125 adamın hamısını millət tanımalıdır!


- Elə olurdu ki, bir gündə Məclis 30-dan çox qanunu ildırım sürəti ilə qəbul edirdi. Parlamentin ictimai rəydə sıxıcı bir imici var idi. Yeni seçkilər aktiv debatlar, diskussiyalar və müxalif fraksiyaların təmsilçiliyini vəd edirmi?


- Öncə onu deyim ki, həqiqətən də qanunverici orqan debatların, diskussiyaların, sərt siyasi savaşların getdiyi yerdir. Dünyanın əksər ölkələrində bu belədir. Hətta bir sıra hallarda emosiyalar o qədər daşıb tökülür ki, biz əlbəyaxa vuruşların da şahidi oluruq. Buna görə də obrazlı şəkildə deyilir ki, parlament - küçə və meydan mübarizələrini sivil şəkildə daha mühüm salonlara daşınması prosesidir. Klassik mənada da bu doğrudur. Qədim Romada Senatın formalaşması dediyiniz prinsiplə baş verirdi.


Debatlardan kənarda Məclis ola bilməz. Parlament sükut yeri deyil. Çünki sənin səssiz qoyduğun tribuna başqa səslər tərəfindən tutulur. Ən başlıca məsələ isə, xaricin və xaric səslərin ölkə daxilində eşidilməsi ona görə artmışdı ki, debatları, informasiya mübadiləsini aparmalı olan qurumlar bir sıra hallarda zamanın tələblərinə cavab vermirdilər. Onların ikinci planda olan fəaliyyəti informasiya vakumunu başqalarının doldurmalarına səbəb olurdu. Əksər hallarda onlar dezinformasiyalarla bunu edirdilər. Ölkə başçısı Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyi ilə bağlı tədbirdə son dərəcə parlaq bir çıxış etdi. O, qeyd etdi ki, hansısa yalan dövriyyəyə çıxarılır, onun ətrafında diskussiyalar təşkil olunur və bundan sonra sanki bu informasiyanın “qanuniləşməsi”, “həqiqətləşməsi” baş verir. Daha sonra  bu cür informasiyalardan az qala dini ayin kimi bəhs etməyə başlayırlar. Halbuki bu yalanın legitim xəbərə çevrilməsi hadisəsidir.


Xatırlatmaq yerinə düşər ki, 1865-ci ildə ABŞ-ın dövlət rəhbərinə qarşı sui-qəsd təşkil edildi. Bu xəbərin Amerika ucqarlarına qədər gedib çıxma müddəti 12 gün çəkdi. Amma indi Donald Tramp Oval kabinetdən kiçik bir tvit yazanda, bunu Azərbaycanın, yaxud Asiyanın əyalətində bir andaca oxumaq mümkün olur. Dünyada informasiyanın sürəti hakimiyyətdən də daha çevik addımlar atmağı tələb edir. Məsələnin ikinci tərəfi, idarəetmədə fərqli düşüncə sahiblərinin təmsil olunmasıdır. Təsadüfi deyil ki, ölkə prezidenti qeyd etdi ki, 90-cı illəri 2020-ci ilə daşımaq istəyən qüvvələrə meydan yoxdur. Biz Tədqiqat Mərkəzi olaraq, Azərbaycan insanından soruşmuşuq ki, “siz hakimiyyətdən kənar bu qüvvələrdən hansının reytinqini necə qiymətləndirirsiniz?”. Aldığımız cavablarda heç bir təhrifə, heç bir dəyişikliyə məruz qalmadan məsuliyyətlə deyirəm ki, Azərbaycan insanı dəyişiklikləri, yeni addımları Azərbaycan prezidentinin liderliyi altında gözləyirlər. Yerdə qalan qüvvələrin nüfuz şkalasında vəziyyəti çox kiçikdir. Buna şübhəsi olanlarla birgə bu cür sorğuları təşkil etməyə hazırıq. Amma bununla bərabər cəmiyyətin müəyyən hissəsində narazı insanlar var. Bu narazılığın əsasında məmur fəaliyyəti, Milli Məclisin üzvlərindən olan gözləntilərin doğrulmaması, məhkəmə sisteminə münasibət  və s. amillər rol oynayıb. Belə olan təqdirdə, biz yaradıcı düşüncəni tanıyan, Azərbaycanın ötən illər ərzində keçdiyi yolu qiymətləndirməyi bacaran, Ulu öndər Heydər Əliyevin müasir Azərbaycanın banisi kimi böyük miqyasda tarixi fəaliyyətinə müsbət mövqeyini göstərən və bu əsaslarla müxalifətçilik mövqeyindən çıxış edən insanları da parlamentdə görməyə hazır olmalıyıq. Bunu edə biləcəyimiz təqdirdə parlament daha çox partiyanın, fərqli düşüncənin, ictimai-siyasi kəsimin palitrasını özündə əks etdirəcəkdir. Onda biz rəngarəng və əksqütblü yanaşmaları izləmək şansı əldə edəcəyik. Bununla media məkanı da monotonluqdan çıxacaq və daha zəngin xəbərlərlə böyük auditoriyaları əldə saxlaya biləcək.(ARDI VAR...)

3 Dekabr 2019, 17:24   
MÜSAHİBƏ bölməsinə aid digər xəbərlər
Loading...
loading...
Ən çox izlənənlər
Xəbərlər

Новости

"Сверхъестественное" для Oculus Quest

По понятным причинам интерес к занятиям дома никогда не был выше. Занимаетесь ли вы йогой с Адриеной, пробуетесь в приключениях Ring Fit Adventure или отыскиваете в Amazon надувной велосипед, который есть в наличии, вы, вероятно, искали способы оставаться активными, не выходя из дома. Меня? Я использовал VR. А новый продукт под названием «Сверхъестественное» - одна из наиболее привлекательных тренировок на дому, которую я пробовал до сих пор. Чтобы использовать упрощенное сравнение, «Сверхъестественное» похоже на «Удар Сабер» и Пелотона. Вы используете контроллеры движения для того, чтобы разбивать блоки, приходящие к вам вовремя, под музыку, как бесчисленное множество других ритм-игр. Но в «Сверхъестественном» также используются кураторские тренировки, хореографические рисунки и инструкторы-люди, которые всегда рядом с вами, поощряя вас напрягаться сильнее и объясняя, как получить максимальную отдачу от движений вашего тела. И вместо того, чтобы переносить вас в среду, похожую на Tron, с агрессивным взрывом EDM в ваших ушах, вы работаете над мейнстримовыми удачами для спортзала в холодных фотореалистичных природных условиях. Сверхъестественный также выгодно отличается противоречивой и беспрецедентной бизнес-моделью: услуга в настоящее время исключительна для Oculus Quest и требует ежемесячной абонентской платы в размере $ 19 после 30-дневной бесплатной пробной версии. Это, безусловно, амбициозный продукт, и он не был бы оценен таким образом, если бы его создатели не верили в его качество. Supernatural разработан Inside, компанией VR, которая существует с первых дней нынешней волны технологии. Он наиболее известен своим одноименным приложением Inside, которое является популярным центром 360-градусного кино, и интерактивная работа компании регулярно демонстрируется на кинофестивалях. «Одна из вещей, которые мы заметили при создании проектов, заключалась в том, что у них было множество внутренних атрибутов, таких как "время летит" -и вы в конечном итоге теряетесь в удовольствии от того, что вы делаете», - соучредитель Аарон Коблин говорит мне над Zoom. «И вы заканчиваете тем, что выходите из этого, задыхаясь, смеясь и прекрасно проводя время. В то же время мы покупали Pelotons и экспериментировали с домашней физической формой и физическими упражнениями, и, честно говоря, ничего из этого не было забавным. «Есть способы получить удовольствие, которые существовали в мире до виртуальной реальности», - добавляет соучредитель Крис Милк.«Такие вещи, как катание на лыжах или сноуборде, катание на горных велосипедах или игра в футбол с друзьями. Но вы не должны думать об этих вещах как об упражнениях или фитнесе. Вы думаете о них как о спорте. Но они работают таким же образом, и они все равно могут дать вам отличную тренировку - за исключением того, что вы никогда не катаетесь на сноуборде и не думаете: «Почему я должен делать еще один присед?» и то, что мы увидели, когда начали изучать все эти различные решения для домашнего фитнеса, было просто забавным ». Сверхъестественное это весело. Это не должно быть сюрпризом, потому что он явно вдохновлен ритм-играми виртуальной реальности, которые были до него, - как признают его создатели, - и к настоящему моменту довольно хорошо, что забавно вовремя поражать виртуальные объекты музыкой. «Мы посмотрели на них всех», - говорит Милк. «Мы играли в AudioShield в самом начале, и мы, очевидно, потратили много времени на всех из них, мы любим их всех, и они действительно помогли понять, каковы возможности кардио-упражнений в виртуальной реальности». Следующим шагом был поиск дизайна, который бы работал как обычное упражнение, а не как традиционная игровая структура. «Мы провели много экспериментов и, откровенно говоря, есть только так много способов, которыми мы можем создать бит-игру», - говорит Милк. «Вещи придут на тебя, и ты будешь бить их чем-то одной рукой». Другие виртуальные музыкальные игры, такие как Synth Riders, видят, что вы подбираете руки в такт, в то время как BoxVR включает в себя удар по нотам из воздуха. Но Inside выбрала оружие в стиле летучих мышей из-за способности к выражению и упражнениям для всего тела. «Это своего рода естественное продолжение вашей биологической архитектуры», - говорит Милк. «И в этом есть что-то, что в сочетании с музыкой позволяет вам быть более выразительными с вашими движениями по сравнению с тем, если вы просто пробиваете особое место в пространстве, которое вы пытаетесь поразить». Команда поговорила со специалистами в таких видах спорта, как теннис, чтобы понять, как они могут выйти за рамки существующих игр VR и сделать Supernatural более эффективным, как продукт, специально предназначенный для фитнеса. Милк отмечает, что если вы хотите быть игроком Beat Sabre высокого уровня, вы, как правило, добьетесь этого, меньше двигая своим телом и сосредотачиваясь на движениях запястья, что в конечном итоге делает игру менее тренировочной. Любой, кто имел опыт работы с Beat Sabre, вероятно, посмотрел бы клип «Сверхъестественное» и сразу же записал бы его, потому что шаблоны выглядят намного менее сложными даже на более продвинутых уровнях. Но до сих пор я обнаружил, что сверхъестественные тренировки на практике намного интенсивнее. Дело не в том, что элемент «игры» особенно сложен - дело в том, что каждая тренировка, кажется, откалибрована так, чтобы к концу плейлиста вы как можно больше потели в поте. (Я, и Inside, настоятельно рекомендую найти альтернативную защитную маску для лица, чем липкую защитную маску для глаз, которая входит в комплект Quest; Supernatural поставляет бесплатные силиконовые чехлы новым пользователям в течение ограниченного времени.) Supernatural уделяет больше внимания силе и движению всего тела. Ваша оценка зависит от того, насколько сильно вы поражаете цели, а также от вашей точности; Вы можете подключить Supernatural к трекеру пульса, например Apple Watch, для лучшей обратной связи. Между нотами есть следы, которые направляют ваше движение и помогают разбить ноты, а также больше внимания уделяется приседаниям и выпадам. Почти каждая песня, по крайней мере, один раз поворачивает вас на 360 градусов, и таблицы нот действительно чувствуют себя танцующими больше, чем большинство других игр с виртуальной музыкой. Это помогает работать с Лиззо и Кендриком Ламаром, в отличие от безымянных треков EDM. Важно отметить, что вы никогда не выходите из песни; Сверхъестественное динамически регулирует сложность трека в соответствии с вашими характеристиками, и вы можете продолжать работать независимо от того, насколько хорошо вы справляетесь. И хотя то, что вы делаете, выглядит проще в смысле чистого игрового процесса, чем Beat Sabre в режиме эксперта, к концу плейлиста это кажется намного более утомительным. Это, безусловно, кардио-тренировки в первую очередь, но вы можете ожидать, что ваши ягодичные мышцы, бедра и дельтовидная мышца также будут гореть. Еще одна область дифференциации - это инструкторы. Я не обязательно ожидал, что они станут для меня ценным товаром, но на практике я считаю, что они являются отличным дополнением. Каждый день вы получаете новую тренировку с одним инструктором, который составляет список песен; Каждый из них открывается и закрывается с предварительно записанным 3D-видео тренера, который проводит вас по разминке и перезарядке, и они дают комментарии поверх всей музыки. Это может принять форму поощрения, если вы пропускаете заметки, или напоминаете вам дышать, или мотивируете вас сильнее нажимать на конец дорожки. Приятные, позитивные личности тренеров хорошо подходят для позитивной эстетики Supernatural, и я с нетерпением жду встречи с ними каждый день. Это не совсем похоже на Peloton, если вы ищете живые тренировки, но Милк отмечает, что эти занятия рассчитаны на одного инструктора с несколькими посетителями одновременно, что не имеет особого смысла в виртуальной реальности. «Иногда инструктор говорит, что« о, этот человек получил свою тысячную тренировку », но она не индивидуально исправляет тысячу человек на своих мотоциклах, которые делают это», - говорит Милк. "Это невозможно. Однако мы можем сделать это потому, что мы построены на интерактивной игровой системе, а не на системе линейного видеовещания, - мы можем предложить обратную связь и обучение, специфичные для вас. Это на дорожной карте, и это то, что мы надеемся вскоре выпустить ». «Есть несколько увлеченных групп пользователей, которые самоорганизуются для выполнения своих собственных одновременных тренировок, что, на наш взгляд, совершенно потрясающе», - добавляет Коблин. «Таким образом, любой в любое время может просто решить, что это будет живое время для группы людей, чтобы собраться вместе, а затем поговорить и сравнить записи. Это уже происходит. У нас есть некоторые идеи о том, как помочь сделать этот процесс более эффективным ». Мое личное мнение о «Сверхъестественном» на данный момент таково, что если я смогу использовать его каждый день, это будет стоить абонентской платы. Но я понимаю, как это может быть трудно продать другим. Beat Sabre, чтобы провести наиболее очевидное сравнение, стоит $ 29,99 как разовая покупка, и есть бесчисленное множество дешевых игр, которые вы можете купить для гарнитуры VR, которые будут побуждать вас перемещать свое тело в пространстве. Как может Сверхъестественное оправдать около 228 долларов в год? «Мы« Мы создавали продукт, который мы чувствовали, как хотели », - говорит Милк. «Мы любим частоту обновлений тренировок от Peloton. Нам не нравился сам способ тренировки, но вставать по утрам и ждать новой тренировки - это было приятно. Это дало нам ощущение свежести, которое привело к участию. Это не просто статичная вещь, к которой вы продолжаете возвращаться, например, велотренажер, который просто показывает вашу скорость. Велотренажер с постоянно новыми уроками, инструкторами, тренировками и музыкой - это то, с чем гораздо легче заниматься». «Мы также знали, что нам нужна музыка, которую мы знали и любили», - продолжает Милк. «Все различные связанные с нами фитнес-продукты, которые мы пробовали, слушая музыку, которую вы никогда не слышали раньше, которая была либо серийной, либо не очень популярной, не побуждают вас продвигаться так, как это делает песня, которую вы знаете и любите. Я думаю, что именно так ваше тело переключается на музыку, когда человек работает. Так что для этого вы говорите о заключении сделки с музыкальной индустрией, которая намного ближе к соглашению Spotify. Вы лицензируете большой каталог, а не одну отдельную песню. Таким образом, сочетание этих двух вещей означает, что вы ежемесячно оплачиваете постоянную стоимость музыки, а ежемесячные затраты на производство возрастают, потому что продукт постоянно обновляется. Так вот что мы хотели в продукте. ». «Когда вы думаете о Netflix, вы не ожидаете, что Netflix будет стоить 20 долларов, и вы получите новые шоу навсегда», - заканчивает Милк. «Единственный способ работы такой бизнес-модели заключается в том, что в компанию постоянно поступает доход, чтобы компания продолжала создавать новый контент для своих подписчиков». Даже если вы заинтересованы в концепции и потенциально готовы платить, Supernatural не является особенно доступным продуктом прямо сейчас. Он доступен только в Северной Америке и работает только на одной виртуальной гарнитуре, на которую Facebook не может удовлетворить спрос. «Нам определенно мешает тот факт, что квестов нет», - с сожалением говорит Милк. Но зачем запускать только на одном оборудовании? «Он очень хорошо работает в автономной системе по всем очевидным причинам, поскольку он очень доступен, очень переносим и прост в настройке», - говорит Милк. «Отсутствие шнура, безусловно, полезно, потому что мы заставляем вас делать повороты на 360 градусов. Но мы изучаем другие платформы 6DoF. Нам нужно было бы внести некоторые изменения в карты, чтобы они никогда не поворачивались на полные 360 вокруг в любом направлении, чтобы люди не были завязаны в своих шнурах. Это не то, что невозможно, это просто фактор расстановки приоритетов. Есть десять тысяч вещей, которые мы хотим сделать, добавить и исправить, и вы можете делать десять из них в неделю, поэтому вам просто нужно сложить их соответствующим образом ». Поэтому мой самый большой вопрос заключался в том, насколько устойчивой окажется эта комбинация небольшого адресуемого рынка с необычной бизнес-моделью. Мне нравится «Сверхъестественное», и у меня уже есть Oculus Quest, так что вот один из меня. Но сколько других существует, чтобы поддерживать дорогостоящее производство? «Таким образом, то, как мы смотрим на это, мы стремимся к тому, чтобы идея виртуальной реальности была чем-то, что может улучшить жизнь людей через этот путь упражнений», - говорит Милк. «И идея состоит не в том, чтобы укрывать каждую гарнитуру одновременно и пытаться захватить и собрать как можно больше людей. Мы хотим построить это право. Итак, мы вначале развертываем одну платформу. У нас есть 60 человек, которые каждый день активно ломают себе голову, пытаясь понять, как сделать это лучше. Мы рассматриваем это как долгую игру ». WithinWithin считает, что Supernatural - это продукт, который может привлечь к виртуальной реальности совершенно новую аудиторию. Это может быть даже убийственное приложение для Oculus Quest так же, как Wii Sports для Wii или сервис Peloton для велосипедов Peloton. Проблема заключается в том, что купить Oculus Quest сейчас практически невозможно, а большинство его владельцев - хардкорные геймеры, которые привыкли покупать игры по одной цене. «В конечном итоге мы пытаемся расширить аудиторию VR до более широкой группы людей, которые могут не купить гарнитуру для игр», - говорит Милк. «По большей части потребительская виртуальная реальность была очень заинтересована в продаже людям решения для видеоигр. Итак, если вы человек в мире, который не интересуется видеоиграми, вы бы купили гарнитуру VR для этой цели? Возможно нет. «Аарон и я, как и все остальные, посвятили этой среде последние пять лет нашей жизни. И мы хотим видеть его успешным, чтобы все больше людей применяли его в своей жизни, потому что мы думаем, что это невероятно преобразующая технология. Для чего используется эта преобразующая технология? И если главное - «это для видеоигр», вы только собираетесь привлечь определенную группу людей в этом усилии. Но если это сделать упражнение забавным и чем-то, что вы делаете на регулярной основе? Это, мы думаем, открывает VR для совершенно новой демографической группы людей ». «Сверхъестественное» - это творческий продукт, который, по крайней мере для меня до сих пор, добивается успеха в том, чтобы быть веселым и мотивировать вас на его использование. Мне нравятся ритм-игры VR, и я не планирую отказываться от лидеров Synth Riders в ближайшее время, но Supernatural - совершенно новый подход. Это позитивный и воодушевляющий способ начать день, чего я не скажу ни о какой другой виртуальной игре. Если у вас есть Oculus Quest, я бы определенно рекомендовал хотя бы проверить бесплатную пробную версию. Что касается того, расширит ли это аудиторию для VR, я не уверен. Безусловно, в музыкальных играх VR есть более доступные точки входа, чем в «Сверхъестественное», и Beat Sabre, вероятно, должен быть первым, что подхватит любой новый владелец Quest. Что я скажу, так это то, что я полностью согласен с Милком, что подобные продукты являются обнадеживающим дополнением к экосистеме, независимо от того, работает бизнес-модель или нет. Кто знает - возможно, если бы больше людей было в VR, цена могла бы быть ниже. Сейчас я копаю Supernatural и с нетерпением жду того, что он сделает, чтобы подписки людей были активными. Потому что бремя доказательств лежит на самом деле: здесь есть большой потенциал, но может ли приложение виртуальной реальности стоить 228 долларов в год? Посмотрим.

Обзор iPhone 11: сочетание цены, возможностей и качества

В прошлом году Apple представила iPhone XR как «доступное» предложение в своей новой линейке iPhone. Нам очень понравился XR, и мы даже сказали, что это может быть лучший iPhone, который когда-либо делал Apple. Следствием iPhone XR является новый iPhone 11, и тот факт, что Apple решила благословить эту модель названием «iPhone 11», а не называть его чем-то вроде iPhone 11R, многое говорит о том, где компания позиционирует телефон. Но может ли этот телефон нести бремя быть известным как iPhone 11? На самом деле, это может. Удовлетворительное повышение скорости, настройка двух камер и длительное время автономной работы делают iPhone 11 даже лучше, чем прошлогодний iPhone XR. И учитывая его относительно низкую цену, это, вероятно, лучший новый iPhone для большинства людей. Улучшения камеры Отличительной чертой iPhone 11 является его 12-мегапиксельная двойная камера. Похоже, что Apple решила, что с телефонами этого года они сделают камеру ударно намеренно привлекательной. Единственная камера iPhone XR едва заметна, а дизайн удвоенной камеры iPhone XS не заставит вас задуматься о том, как она выглядит. Но двойная камера iPhone 11 требует вашего внимания и кричит: «Улыбайся! Вы на камеру! iphone xr iphone 11 камеры IPhone XR (слева) имеет одну широкую камеру. IPhone 11 (справа) имеет широкие и сверхширокие камеры. У iPhone 11 есть широкая камера, такая же, как на iPhone XR, но вторая камера iPhone 11 - это сверхширокая камера с 2-кратным увеличением, позволяющая вам снимать больше в любой среде, в которой вы снимаете. Эти две камеры также есть на iPhone 11 Pro, который добавляет третью телеобъектив для увеличения. Сверхширокий - это отличное дополнение, обеспечивающее еще большую гибкость при съемке фотографий. К счастью, Apple позволяет легко переключаться между широким и ультра широким диапазоном. При создании кадра в приложении «Камера» в нижней части рамки изображения появляется кнопка 1x, что означает, что используется широкая камера. Нажмите эту кнопку, и телефон переключится на сверхширокую камеру, и кнопка 1x станет кнопкой 0,5x. Нажмите кнопку еще раз, чтобы переключиться обратно. Кроме того, когда вы находитесь в режиме 1-кратного обзора камеры, вы получите предварительный просмотр того, как будет выглядеть сверхширокий снимок 0,5x. телефон шириной 11 фресок Снято на камеру iPhone 11 1x шириной. Приложение для камеры iphone 11 с широким видоискателем При использовании широкоугольной камеры вы можете увидеть предварительный просмотр сверхширокого обзора, не переключаясь на сверхширокую камеру. телефон 11 росписи ультра широкий Полученное изображение с помощью ультраширокой камеры iPhone 11. С точки зрения фактического качества изображения, как широкие, так и ультраширокие дают великолепно выглядящие фотографии. Цвета точные, а камеры обеспечивают потрясающий уровень детализации и четкости изображения. Конечно, мы говорили то же самое о предыдущих iPhone, и это все еще верно в отношении iPhone 11. Но эксклюзивно для iPhone 11 (и 11 Pro) - это новый ночной режим, который полностью обновляет игру Apple для съемки при слабом освещении. Действительно, если вы ищете только одну причину, чтобы купить новый iPhone, это, вероятно, это. Ночной режим снимает изображения, снятые в темноте, и использует программную обработку для выявления деталей, которые в противном случае были бы потеряны. У нас есть подробности о том, как использовать ночной режим и как он работает, в отдельной статье. Улучшение при слабом освещении было доступно в телефонах Android, и, наконец, на iPhone, и оно работает очень хорошо. Наше родственное издание PCWorld даже обнаружило, что ночной режим Apple лучше, чем версия Android. Итог: это полезная функция, которая дает отличные результаты. iphone 11 ночной режим перед Снято без использования ночного режима. iphone 11 ночной режим после Снято с активным ночным режимом. Каково это снимать в ночном режиме.Единственная проблема, с которой я столкнулся с задней камерой iPhone 11, - это отсутствие оптического зума. Как и в случае с iPhone XR, iPhone 11 имеет только цифровой зум, вплоть до 5-кратного. В некоторых случаях, особенно когда вы проходите цифровое увеличение с увеличением 2х, вы получаете заметный шум изображения, что делает неприглядную фотографию. Так что, если вы мне нравитесь и часто пользуетесь зумом, вам нужно переосмыслить то, как вы используете его на iPhone 11. камера iphone 11 крупным планом У камеры iPhone 11 нет оптического зума, хотя он предлагает 5-кратный цифровой зум. Стоит отметить, что Apple наконец-то обновила фронтальную камеру TrueDepth, с 7-мегапиксельной камеры, которая снимает видео 1080p / 60fps, до 12-мегапиксельной камеры, которая снимает видеокамеру 4K / 60fps. А передняя камера может записывать замедленное видео, которое ранее было недоступно. Так что да. Давайте посмотрим, сможет ли Apple сделать «обман». Быстрый телефон становится еще быстрее В основе iPhone 11 лежит новый процессор A13 Bionic, преемник A12 Bionic, который есть в iPhone XR. A12 Bionic - впечатляющий чип, так что же делает A13 Bionic, чтобы продолжить его? При производительности процессора выигрыш скромный. В тестах Geekbench 5 iPhone 11 продемонстрировал 14-процентное увеличение производительности одноядерного процессора по сравнению с iPhone XR, в то время как производительность многоядерных процессоров подскочила на 18%. Geekbench 5 Iphone 11 XR Результаты являются баллами. Чем дольше бары / тем выше результаты, тем лучше. Нажмите, чтобы увеличить. В тестах, которые подчеркивают графическую производительность iPhone, iPhone 11 продемонстрировал более впечатляющие результаты по сравнению с iPhone XR. В тесте 3DMark Sling Shot iPhone 11 был на 29 процентов быстрее в тестах Sling Shot Extreme и Sling Shot Extreme Unlimited. В тесте 3D Stark Ice Storm Unlimited iPhone 11 был на 20 процентов быстрее. 3dmark рогатка iphone 11 xr Результаты являются баллами. Чем дольше бары / тем выше результаты, тем лучше. Нажмите, чтобы увеличить. 3dmark icestorm iphone 11 xr Результаты являются баллами. Чем дольше бары / тем выше результаты, тем лучше. Нажмите, чтобы увеличить. Цифры показывают повышение производительности, но чувствует ли себя iPhone 11 быстрее, чем iPhone XR? Это наверняка так. При повседневном использовании iPhone 11 чувствует себя быстрее, приложения чувствуют, что они запускаются быстрее, а производительность графики в играх заметно снижается. Это даже верно при сравнении производительности с iPhone XS, который использует тот же процессор, что и iPhone XR. IPhone 11 имеет тот же процессор, что и iPhone 11 Pro, и результаты тестов в целом для этих телефонов соответствовали друг другу. Так что, по сути, за несколько сотен долларов вы можете получить такую ​​же производительность в iPhone 11, как и профессионалы. Если производительность является вашим главным соображением, это ценностное предложение, которое трудно игнорировать. Немного больше время автономной работы Apple утверждает, что батарея iPhone 11 емкостью 3046 мАч работает на один час дольше, чем батарея iPhone XR емкостью 2942 мАч, и вы можете получить до 17 часов воспроизведения видео, 10 часов потокового видео и 65 часов воспроизведения аудио. Примечательно, что Apple больше не предоставляет оценку того, что она назвала «время разговора (беспроводное)». Для iPhone XR это было 25 часов, и мы можем подсчитать, что вы можете получить до 26 часов на iPhone 11. Согласно Apple Например, более длительный срок службы батареи был достигнут за счет сочетания большей батареи и оптимизации программного и аппаратного обеспечения. Мы использовали тест Geekbench 4 Battery Life, чтобы измерить время автономной работы и сравнить его с другими iPhone. Результаты нашего теста показали, что iPhone 11 и iPhone XR имеют одинаковое время автономной работы. На самом деле, в нашем тестировании iPhone 11 продержался всего на несколько секунд дольше, чем iPhone XR. В нашем тесте Geekbench 4 Battery Life выполняются ресурсоемкие задачи (с выключенным затемнением экрана) до тех пор, пока батарея не разрядится, поэтому она не отражает реальное использование. Тем не менее, это эффективный способ последовательно тестировать разные телефоны. батарея iphone 11 xr Результаты раз в минутах. Чем дольше бары / тем выше результаты, тем лучше. Нажмите, чтобы увеличить.Во время ежедневного использования мне никогда не приходилось заряжать iPhone 11 до конца моего дня. Я думаю, что я более требовательный пользователь, чем большинство, потому что я играю в Pokémon Go во время моих поездок на работу и обратно, а также на прогулку с собаками. В мой самый трудный день (в субботу, прогуливаясь по парку Золотых Ворот в Сан-Франциско, играя в PoGo, наблюдая за футбольным матчем моего сына и используя навигацию по Apple Maps), я закончил день, когда осталось 24% заряда батареи. Совсем неплохо. Одним из основных недостатков в отношении срока службы батареи является прилагаемое зарядное устройство. Apple по-прежнему имеет маленькое медленное 5-ваттное зарядное устройство со своей младшей моделью iPhone. За 29 долларов вы можете купить адаптер питания USB-C на 18 Вт от Apple - тот же, что входит в комплект поставки iPhone 11 Pro. Обидно, что Apple не включает это зарядное устройство в базовую модель. IPhone 11 также поддерживает беспроводную зарядку, но вам придется приобретать беспроводное зарядное устройство Qi отдельно. Дизайн: не связывайтесь с тем, что работает Apple не сильно изменилась, когда дело доходит до промышленного дизайна. IPhone 11 очень похож на iPhone XR, с анодированными алюминиевыми боковинами, выемкой дисплея и стеклянной задней панелью, доступной в черном, зеленом, фиолетовом, белом, желтом и (Product) Red. Тем не менее, цветовая гамма в этом году отличается: Apple решила использовать пастельные оттенки, более тонкие, чем яркие цвета XR. ободок iphone 11 Лицевая панель iPhone 11 (справа) толще, чем лицевая панель на OLED-телефонах, например iPhone 11 Pro Max (слева). IPhone 11 по-прежнему оснащен черными рамками, которые толще, чем у айфонов с OLED-дисплеями. И до тех пор, пока эта модель продолжает использовать ЖК-дисплей (более дешевая деталь, чем OLED в модели Pro), более толстые лицевые панели сохранятся, чтобы помочь остановить утечку света. Имейте в виду, я не нашел ободряющих рамок. На самом деле, я фактически не замечал их, пока они мне не указали. Наиболее заметным изменением дизайна между iPhone 11 и iPhone XR (помимо цветов и неровностей камеры) является размещение логотипа Apple, который теперь находится по центру, а не около камеры.

SON XƏBƏRLƏR

Ən son xəbərləri səhifəmizdən də izləyin