Mehriban Əliyevanın bu tədbirə gəlişi çox gözlənilməz olmuşdu — TƏFƏRRÜAT

Gələn il canımız qədər sevdiyimiz Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərqərar olmasının, xalqımızın sovet imperiyasının müstəmləkəsi olmaqdan qurtulmasının, imzasının azad və hürr dövlətlər sırasında olmasının 30 ili tamam olacaq. Bu, xalqımızın əldə etdiyi çox böyük tarixi nailiyyətdir.


Amma müstəqilliyimizin davamlı və dönməz olması, bunu arzulamayan şovinist dövlətlərin basqısı və təzyiqləri qarşısında geri çəkilməyəcəyimiz fikri görkəmli siyasətçi və dövlət xadimi Heydər Əliyevin hakimiyyəti dönəmində daha gerçək səciyyə aldı. İlk dövrdə onun hakimiyyətə qayıdışına sevinən kommunist tör-töküntüləri tezliklə Azərbaycanın Rusiyanın tərkibinə qayıdacağına və sovet imperiyasının sərhədlərinin yenidən bərpa olunacağını xəyal edirdilər. Amma Heydər Əliyev dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsinin vacibliyi barədə önəmli bəyanatları və atdığı qətiyyətli addımlarla həmin zavallıları böyük xəyal qırıqlığına uğratdı.


“Müstəqilliyimiz dönməz və əbədidir” bəyanatı ilə ölkə ziyalılarının qarşısında çıxış edən Heydər Əliyev uzun illər bu arzunun gerçəkləşməsilə yaşadığını, milli məfkurənin formalaşmasında misilsiz xidmətləri olan qurucu babalarımızın buna nail ola bilmədiklərini, bu xoşbəxtliyin bizim nəslə qismət olduğunu, Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunub saxlanılmasının və əbədiliyinin təmin olunmasını hətta canından artıq istədiyini etiraf etdi: “Azərbaycanın dövlət başçısı kimi deyirəm. Bundan sonra Azərbaycan heç kimdən asılı olmayacaq, heç kəsin vassalı olmayacaq”.


Son 29 illik tarixə nəzər salanda böyük öndərin bu siyasi kursu 10 il ərzində nəinki həyata keçirdiyi, hətta onun yüksələn xətt üzrə inkişaf etməsi üçün siyasi varislər yetişdirdiyi də məlum olur.


Söhbət ilk növbədə Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevadan gedir. Təbii ki, Heydər Əliyevin siyasi məktəbini keçən hazırlıqlı siyasətçiləri cəmi bir il hakimiyyətdə olmuş, sonrakı illərini müxalifətdə keçirməyə xərcləyən liderlər və kobud yanlışlıqlarına görə hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmış, iqtidarda olarkən tamamilə unutduqları, amma indi yadlarına saldlıqları haqq və ədalətdən dəm vuran şəxslərlə müqayisə etmək qeyri-mümkündür. Bunu yaxşı anladıqları üçün onlar son dövrdə hücumlarını “Heydər Əliyev Mehriban xanımı və onun ailə üzvlərini qəbul etmir və yaxına buraxmırdı” kimi idbar, iyrənc və gülünc şaiyələr üzərində qururlar. Məqsəd açıq-aşkar ortadadır. Onlar bununla da həm fiziki, həm də mənəvi baxımdan indiki islahatlar kursu ilə ayaqlaşa bilməyən, amma “bəlkə də qaytardılar” xülyasında olan sabiq dövlət məmurlarını və yaxınlarını, eləcə də yerlibazlıq xəstəliyindən qurtula bilməyənləri öz tərəflərinə çəkmək istəyir, hakimiyyətə qarşı etirazçı təbəqənin sıralarının genişləndirilməsinin məkrli planlarını qururlar.


Məhz bu qüvvələr 2003-cü ildə hakimiyyətə gələn İlham Əliyevin prezident kimi ciddi qəbul edilmədiyini, onun ölkəni idarə edə bilməyəcəyi və hakimiyyətinin çox çəkməyəcəyi barədə uydurmaları ara-sıra xısın-xısın dövriyyəyə buraxırdılar. Amma artıq keçən 17 illik dövrün də “ömrü 40 gün olan yalan”ların müəlliflərinə yazığı gəlir. Həmin qüvvələrin bir yanlışlığı da birinci xanımı, türklər demişkən, xəfifə almaları idi. Onlar yəqin ki, xəyallarına belə gətirməzdilər ki, 2003-cü il prezident seçkilərində qalib gəlməsi münasibətilə təşkil olunan rəsmi qəbul zamanı İlham Əliyevlə yanaşı dayanan bu zərif xanım bütün çətin və xoş anlarda dövlət başçısının əsl dayağına çevriləcək.


Başqa cür ola da bilməzdi. Ölkənin iki Prezidentinin ailəsində böyük ictimai-siyasi təcrübə qazanmış Mehriban xanım həm də elm və mədəniyyət çevrəsinə tanınmış simalar bəxş edən, vətənimizə təkcə sözdə deyil, əməldə də xidmət etdiklərini sübuta yetirən iki nəslin yetişdirdiyi parlaq şəxsiyyətdir. Bu cür nəcib bir şəcərənin nümayəndəsi olmaq hər siyasətçiyə nəsib olmur. Bu nəslin yetişdirdiyi Mircəlal Paşayev, Nəsir İmanquliyev, Aida İmanquliyeva, Arif Paşayev, Hafiz Paşayev, Nərgiz Paşayeva və başqaları bütün dönəmlərdə öz elmi və ədəbi fəaliyyətləri, mərd və mütəvazi davranışları ilə onsuz da könüllərdə sıcaq yuva qurmuşdular. Mehriban xanım isə heyrətamiz yorulmaz və usanmaz təşkilati fəaliyyəti, gözəl zövqü və xarizmatik zərifliyi ilə xalqımızın könlünü birdəfəlik fəth etdi.


Əslində Mehriban xanımın ictimai-siyasi həyata gəlişi elə Heydər Əliyev kimi müdrik və qüdrətli dövlət xadiminin hakimiyyəti dönəmində başlamışdı. 1995-cü ildə Mehriban xanımın rəhbərliyi ilə Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondu (hazırda Azərbaycan Mədəniyyət Fondu adlanır) təsis edilir, 2002-ci ildə isə o, Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının prezidenti seçilir.


Yeri gəlmişkən, Heydər Əliyevin hakimiyyəti dönəmində, 1996-cı ildə Mehriban xanımın atası, görkəmli alim Arif Paşayev “Azərbaycan Hava Yolları” Dövlət Konserni Milli Aviasiya Akademiyasının rektoru təyin olunub. Onun əmisi Hafiz Paşayev 1992-ci ildə Azərbaycanın ABŞ-dakı (eyni zamanda Meksika və Kanadada) Fövqəladə və Səlahiyyətli səfiri vəzifəsinə təyin olunsa da, Heydər Əliyevin 10 illik hakimiyyəti dönəmində də bu diplomatik postda çalışıb. Məgər bu cür münasibəti Heydər Əliyevin onları yaxın buraxmaması kimi qələmə vermək olarmı? Təbii ki, yox.

Heydər Əliyevin özünün Mehriban Əliyevanın Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fonduna rəhbərlik etməsinə xeyir-duasını verdiyi hər kəsin yadındadır. Təkcə bu fakt böyük öndərin Mehriban Əliyevaya etimadını və xoş münasibətini təsdiqləyir. Azərbaycanın enerji siyasəti ilə bağlı ABŞ-da aparılan danışıqlar zamanı İlham Əliyevi müşayiət etməsi də onun Mehriban Əliyevaya sonsuz inamından xəbər verirdi.


O dönəmin canlı şahidləri ölkəmizin ictimai-siyasi və mədəni həyatının necə iflic olduğunu, xalqımızın bu çətinliklərdən tədricən çıxdığını yaxşı xatırlayırlar. Məhz bu cür mürəkkəb şəraitdə Mehriban xanım mədəni irsimizin yenidən fikir süzgəcindən keçirilib, əzəli milli ənənələrə və köklərə qaytarılmasına, onun dünyada geniş şəkildə təbliğinə çalışdı, eləcə də zəngin mədəni xəzinəmizə həyasızcasına qara əllərini uzadan erməni plagiatorlarının qarşısını aldı. 1996-cı ildə onun təsis etdiyi “Azərbaycan-İrs” jurnalı üç dildə (Azərbaycan, ingilis və rus) nəşr olunmaqla vətənimizin sahib olduğu mədəniyyət və incəsənət xəzinəsini bütün dünyaya nümayiş etdirdi.


2004-cü ilin mayında qeyri-hökumət təşkilatı kimi fəaliyyətə başlayan Heydər Əliyev Fonduna rəhbərlik etməsi isə Mehriban xanımı dünyanın bütün birinci xanımlarından fərqləndirəcək bir mərtəbəyə ucaltdı. Əminliklə demək olar ki, onun təkcə mədəniyyət deyil, təhsil, səhiyyə, idman və humanitar sahələrdə həyata keçirdiyi irimiqyaslı layihələr ölkə daxilində və xaricində böyük əks-səda doğurur. Məhz bu fondun çoxşaxəli fəaliyyəti ermənilərin saxta yollarla milli-mədəni irsimizi mənimsəmələrinin  qarşısını aldı. Onun YUNESKO-dakı məqsədyönlü fəaliyyəti, müxtəlif layihələrin beynəlxalq miqyasda gerçəkləşdirilməsi ilə bağlı təntənəli təqdimatlarda iştirakı, bu tədbirlərə Avropanın tanınmış siyasi, ictimai, elm, mədəniyyət, incəsənət və idman xadimlərinin cəlb olunması, Azərbaycanın zəngin mədəniyyət və incəsənətinin bu şəhərlərdə nümayiş etdirilməsi erməni lobbisinin Azərbaycana qarşı apardığı təbliğatın alt-üst olmasında önəmli rol oynayıb.


Təsadüfi deyil ki, bütün korifey sənətkarlar onu “mədəniyyətimizin hamisi” adlandırırlar. Onlar etiraf edirlər ki, Azərbaycan muğamının ətalət girdabından qurtulması, onun unutdurulmaması, bu klassik irsin gənc nəslə olduğu kimi ötürülməsi Mehriban xanımın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondunun və Azərbaycan Mədəniyyəti Fondunun müstəsna xidmətləri böyük rol oynayıb. Bu fondların 2005-ci ildən bəri həyata keçirdikləri muğam televiziya müsabiqəsi və digər mühüm tədbirlər klassik musiqi janrının unudulmasının qarşısını aldı və onun yenidən populyarlaşdırılmasına səbəb oldu. 2007-ci ildən etibarən ölkənin birinci kanalı olan AzTV-də bu müsabiqənin canlı yayımlanması isə nəinki ölkəmizdə, habelə bütün dünyada böyük rezonans doğurdu.

Həmin ildə Mehriban Əliyevanın ünvanına bütün dünya azərbaycanlılarının ünvanladıqları 5 mindən artıq minnətdarlıq və təşəkkür məktubları bu rezonansın göstəricisi idi. Tamaşaçılar həftənin iki günü ərzində canlı yayımlanan bu müsabiqəni teleekran qarşısında həyəcanla gözlədiklərini böyük sevinclə vurğulayırdılar. Hətta radikal müxalifətin bir zamanlar tribunası olan “Azadlıq” qəzetinin köşə yazarlarından biri öz məqaləsində belə müsabiqəni gercəkləşdirdiklərinə görə təşkilatçılara minnətdarlıq bildirməkdən özünü saxlaya bilmədi. 2008-ci il fevralın 1-də “Müğam müsabiqəsi-2017”nin Opera və Balet Teatrında keçirilmiş qala konsertində Prezident İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın iştirak etməsi muğamsevərləri daha da ruhlandırdı.


Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının prezidenti olaraq Mehriban Əliyeva idmanın bu növünün ölkəmizdə inkişafı üçün çox böyük işlər həyata keçirib. İndi azərbaycanlı qızların adları bədii gimnastika üzrə mötəbər beynəlxalq yarışlarda səslənir. Yeniyetmə və zərif gimnastlarımızın qələbələr əldə etməsi ölkəmizə daha bir başucalığı gətirir. Bundan başqa, federasiya prezidentinin beynəlxalq aləmdəki nüfuzu Dünya və Avropa çempionatlarının Bakıda keçirilməsinə dair qərarların qəbul edilməsi ilə nəticələnib.


“Eurovision-2012” və “Bakı-2015” I Avropa Oyunları kimi nəhəng müsiqi və idman yarışlarının təşkilat komitələrinə rəhbərlik etməsi isə onun idarəetmə sahəsində böyük bacarıq və qabiliyyətə malik olduğunu, bütün tapşırıqları düzgün yerinə yetirə bilən komanda formalaşdırmaqla bir çox çətinliklərin öhdəsindən gəlməyin mümkünlüyünü nümayiş etdirdi.

Məhz bu yüksək keyfiyyətləri və səmimiliyi sayəsində o, təkcə Xəzər rayonunun seçicilərinin deyil, bütün ölkənin millət vəkilinə çevrilməyi bacardı. Hər hansı problemlə üzləşən vətəndaşların öz millət vəkillərinə deyil, məhz Mehriban xanıma müraciət etdiklərinə hər kəs şahid oldu.


Milli və bəşəri dəyərlərə sadiqliyini dəfələrlə sübuta yetirmiş Mehriban xanımın ədalət və humanist prinsiplərdən çıxış edərək, dəfələrlə amnistiya aktı təşəbbüslərilə çıxış etməsi minlərlə məhbusun, o cümlədən özlərini siyasi məhbus adlandıranların azadlığa çıxmaları və ailələrinə qovuşmaları ilə nəticələnib.


Hazırda mühacirətdə yaşayan Leyla Yunus və Rauf Mirqədirovun məhz Mehriban xanımın təşəbbüsü ilə azadlığa buraxıldıqları və ailələrinə qovuşmaq üçün ölkədən getmələrinə icazə verildiyi bəllidir. Bunu həm Leyla Yunus, həm də “Ayna-Zerkalo” qəzetinin baş redaktoru Elçin Şıxlı dəfələrlə etiraf ediblər.


Hakimiyyətin nüfuzuna öz məkrli və yarıtmaz əməlləri ilə zərbə vuran keçmiş ideoloqların vaxtilə görkəmli yazıçı-dramaturq və kinossenarist Rüstəm İbrahimbəyova qarşı yürütdükləri qıcıqlandırıcı və yolverilməz davranışın qarşısı da Mehriban xanım Əliyevanın sayəsində alınıb. Onun Birinci vitse-prezident kimi məsələlərə müdaxiləsi 80 yaşlı yazıçının rahatlıqla vətənə dönməsi, iqtidarla aralarında yaranmış anlaşılmazlıqların aradan qaldırılması, rəhbərlik etdiyi kinematoqrafçılar ittifaqının fəaliyyətini canlandırması ilə nəticələndi.


Bu gün ölkənin Birinci xanımı vaxtilə erməni lobbisinin doğma yuvası sayılan Fransa və Vatikanda böyük hörmətlə qarşılanır, onun həyata keçirdiyi xeyriyyə işləri  Azərbaycan həqiqətlərinin bu ölkələrdən daha gur səslə səsləndirilməsinə imkan yaradır. Mehriban xanımın təşəbbüsü və göstərişi ilə artıq “Qarabağ” sözü Qərbdə ölkəmizin milli brendinə çevrilib. Buna nümunə olaraq Fransanın Nant şəhərində “Qarabağ” Azərbaycan həftəsonu məktəbinin fəaliyyətə başlamasını göstərmək olar. Dünyanın bir çox ölkələrində fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatları və soydaşlarımız da bu təşəbbüsə qoşularaq, “Qarabağ” adlı həftəsonu məktəbləri, fütbol klubları təsis edirlər. İndi əminliklə demək olar ki, bu addımlarla erməni lobbisinin və onların havadarlarının 1987-ci illərdən başlayaraq ölkəmizə qarşı yönəltdikləri basqı və təzyiqlərin qarşısı əzmkarlıqla alınmaqdadır.

Mehriban xanımın gündəlik fəaliyyətini izləyəndə onun necə sıx və gərgin qrafiklə işlədiyi aydın olur. Birinci vitse-prezidentin ictimai rəyə həssas münasibəti, ölkənin gündəminə düşən aktual məsələlərə çevik reaksiya verməsi, insanlara doğmalıqla yanaşması, xalqa “sizin Mehriban” kəlməsi ilə müraciət etməsi onu digər dövlət məmurlarından özəlliklə fərqləndirən cəhətlərdən biridir. Cəmiyyətimizin qaymaqlarından sayılan tanınmış elm, mədəniyyət və incəsənət xadimlərinə diqqətli və həssas münasibəti isə bütün cəmiyyətə nümunədir. Neft sənayesinin canlı rəmzinə çevrilmiş Xöşbəxt Yusifzadənin 90 illiyi münasibətilə keçirilən yubiley mərasimində Mehriban xanımın qocaman neft mütəxəssisinə tort kəsməkdə kömək etməsi, tanınmış muğam ustadı Əlibaba Məmmədovu evində ziyarət etməsi onun böyüklərə hörmətini göstərən mühüm cəhətdir.


Mehriban xanımın muğam sənətində silinməz izlər buraxmış ustad xanəndə Ağaxan Abdullayevin Suraxanı Mədəniyyət Evində təşkil olunan vida mərasiminə getməsi isə dövlət məmurlarının, mədəniyyət və incəsənət nümayəndələrinin əksəriyyəti üçün çox gözlənilməz hadisə olmuşdu. Birinci vitse-prezidentin iştirak etdiyi mərasimdə olmadıqlarına görə onların əksəriyyətinin necə peşman olduqlarını təsəvvür etmək çətin deyil. Mehriban xanım isə bu addımı ilə həyata keçirilən layihələrdə bərabər çalışdığı insanlara necə böyük dəyər verdiyini göstərmişdi.


Birinci vitse-prezidentin və onun komandasının fəaliyyəti nəticəsində cəmiyyətin həyatında, xüsusilə də kütləvi informasiya vasitələrində mülayimləşmə sezilir. Medianın sərbəst çalışması üçün nəfəsliyin açılması, tv-lərdə müxtəlif fikirlərə, o cümlədən tənqid və iradlara yer verilməsi, İTV-nin fəaliyyətində müsbət dönüşün yaranması, bu kanalın veriliş və proqramlarında cəmiyyətdə söz sahibi olan, amma keçmiş ideoloqların yarıtmaz fəaliyyəti nəticəsində efirə buraxılmayan siyasətçilərə, millət vəkillərinə, media nümayəndələrinə, müxtəlif mütəxəssis və ekspertlərə yenidən tribuna verilməsi, Xəzər tv-nin bayağı və ucuz şoulardan qurtulmağa çalışması və sair kimi təqdirəlayiq addımlar atılır.


Odur ki, yeni növ koronavirus pandemiyasının da əlavə problemlər yaratdığı bir zamanda “vurulmuş” kadrları öz ətraflarında birləşdirməyə cəhd edən, vaxtilə siyasi meydanda kobud və tərbiyəsiz davranışları ilə cəmiyyətdə ikrah doğuran qüvvələrin Birinci vitse-prezident barəsində dövriyyəyə buraxmaq istədikləri şaiyələr ayaq tutub yerimir. Çünki Vətənimizin müstəqillik yolunda iri addımlarla irəliləməsini, onun ərazi bütövlüyünün bərpa olunmasını və qüdrətli dövlətə çevrilməsini, hər cür kataklizmlərdən uzaq olmasını, xalqımıza və ölkəmizə hər hansı bir zərərin dəyməsini istəməyənlər populistlərə güvənmirlər. Birinci vitse-prezidentin xalq arasında reytinqi isə çox yüksəkdir. Bunu cəmiyyətin ona “bizim Mehriban xanım” deyərək xitab etməsi sübut edir.

 

Xatirə Sadiq,

Konkret.az

29 İyun 2020, 19:20   
SOSİAL bölməsinə aid digər xəbərlər
Loading...
loading...
Ən çox izlənənlər
Xəbərlər

Новости

"Сверхъестественное" для Oculus Quest

По понятным причинам интерес к занятиям дома никогда не был выше. Занимаетесь ли вы йогой с Адриеной, пробуетесь в приключениях Ring Fit Adventure или отыскиваете в Amazon надувной велосипед, который есть в наличии, вы, вероятно, искали способы оставаться активными, не выходя из дома. Меня? Я использовал VR. А новый продукт под названием «Сверхъестественное» - одна из наиболее привлекательных тренировок на дому, которую я пробовал до сих пор. Чтобы использовать упрощенное сравнение, «Сверхъестественное» похоже на «Удар Сабер» и Пелотона. Вы используете контроллеры движения для того, чтобы разбивать блоки, приходящие к вам вовремя, под музыку, как бесчисленное множество других ритм-игр. Но в «Сверхъестественном» также используются кураторские тренировки, хореографические рисунки и инструкторы-люди, которые всегда рядом с вами, поощряя вас напрягаться сильнее и объясняя, как получить максимальную отдачу от движений вашего тела. И вместо того, чтобы переносить вас в среду, похожую на Tron, с агрессивным взрывом EDM в ваших ушах, вы работаете над мейнстримовыми удачами для спортзала в холодных фотореалистичных природных условиях. Сверхъестественный также выгодно отличается противоречивой и беспрецедентной бизнес-моделью: услуга в настоящее время исключительна для Oculus Quest и требует ежемесячной абонентской платы в размере $ 19 после 30-дневной бесплатной пробной версии. Это, безусловно, амбициозный продукт, и он не был бы оценен таким образом, если бы его создатели не верили в его качество. Supernatural разработан Inside, компанией VR, которая существует с первых дней нынешней волны технологии. Он наиболее известен своим одноименным приложением Inside, которое является популярным центром 360-градусного кино, и интерактивная работа компании регулярно демонстрируется на кинофестивалях. «Одна из вещей, которые мы заметили при создании проектов, заключалась в том, что у них было множество внутренних атрибутов, таких как "время летит" -и вы в конечном итоге теряетесь в удовольствии от того, что вы делаете», - соучредитель Аарон Коблин говорит мне над Zoom. «И вы заканчиваете тем, что выходите из этого, задыхаясь, смеясь и прекрасно проводя время. В то же время мы покупали Pelotons и экспериментировали с домашней физической формой и физическими упражнениями, и, честно говоря, ничего из этого не было забавным. «Есть способы получить удовольствие, которые существовали в мире до виртуальной реальности», - добавляет соучредитель Крис Милк.«Такие вещи, как катание на лыжах или сноуборде, катание на горных велосипедах или игра в футбол с друзьями. Но вы не должны думать об этих вещах как об упражнениях или фитнесе. Вы думаете о них как о спорте. Но они работают таким же образом, и они все равно могут дать вам отличную тренировку - за исключением того, что вы никогда не катаетесь на сноуборде и не думаете: «Почему я должен делать еще один присед?» и то, что мы увидели, когда начали изучать все эти различные решения для домашнего фитнеса, было просто забавным ». Сверхъестественное это весело. Это не должно быть сюрпризом, потому что он явно вдохновлен ритм-играми виртуальной реальности, которые были до него, - как признают его создатели, - и к настоящему моменту довольно хорошо, что забавно вовремя поражать виртуальные объекты музыкой. «Мы посмотрели на них всех», - говорит Милк. «Мы играли в AudioShield в самом начале, и мы, очевидно, потратили много времени на всех из них, мы любим их всех, и они действительно помогли понять, каковы возможности кардио-упражнений в виртуальной реальности». Следующим шагом был поиск дизайна, который бы работал как обычное упражнение, а не как традиционная игровая структура. «Мы провели много экспериментов и, откровенно говоря, есть только так много способов, которыми мы можем создать бит-игру», - говорит Милк. «Вещи придут на тебя, и ты будешь бить их чем-то одной рукой». Другие виртуальные музыкальные игры, такие как Synth Riders, видят, что вы подбираете руки в такт, в то время как BoxVR включает в себя удар по нотам из воздуха. Но Inside выбрала оружие в стиле летучих мышей из-за способности к выражению и упражнениям для всего тела. «Это своего рода естественное продолжение вашей биологической архитектуры», - говорит Милк. «И в этом есть что-то, что в сочетании с музыкой позволяет вам быть более выразительными с вашими движениями по сравнению с тем, если вы просто пробиваете особое место в пространстве, которое вы пытаетесь поразить». Команда поговорила со специалистами в таких видах спорта, как теннис, чтобы понять, как они могут выйти за рамки существующих игр VR и сделать Supernatural более эффективным, как продукт, специально предназначенный для фитнеса. Милк отмечает, что если вы хотите быть игроком Beat Sabre высокого уровня, вы, как правило, добьетесь этого, меньше двигая своим телом и сосредотачиваясь на движениях запястья, что в конечном итоге делает игру менее тренировочной. Любой, кто имел опыт работы с Beat Sabre, вероятно, посмотрел бы клип «Сверхъестественное» и сразу же записал бы его, потому что шаблоны выглядят намного менее сложными даже на более продвинутых уровнях. Но до сих пор я обнаружил, что сверхъестественные тренировки на практике намного интенсивнее. Дело не в том, что элемент «игры» особенно сложен - дело в том, что каждая тренировка, кажется, откалибрована так, чтобы к концу плейлиста вы как можно больше потели в поте. (Я, и Inside, настоятельно рекомендую найти альтернативную защитную маску для лица, чем липкую защитную маску для глаз, которая входит в комплект Quest; Supernatural поставляет бесплатные силиконовые чехлы новым пользователям в течение ограниченного времени.) Supernatural уделяет больше внимания силе и движению всего тела. Ваша оценка зависит от того, насколько сильно вы поражаете цели, а также от вашей точности; Вы можете подключить Supernatural к трекеру пульса, например Apple Watch, для лучшей обратной связи. Между нотами есть следы, которые направляют ваше движение и помогают разбить ноты, а также больше внимания уделяется приседаниям и выпадам. Почти каждая песня, по крайней мере, один раз поворачивает вас на 360 градусов, и таблицы нот действительно чувствуют себя танцующими больше, чем большинство других игр с виртуальной музыкой. Это помогает работать с Лиззо и Кендриком Ламаром, в отличие от безымянных треков EDM. Важно отметить, что вы никогда не выходите из песни; Сверхъестественное динамически регулирует сложность трека в соответствии с вашими характеристиками, и вы можете продолжать работать независимо от того, насколько хорошо вы справляетесь. И хотя то, что вы делаете, выглядит проще в смысле чистого игрового процесса, чем Beat Sabre в режиме эксперта, к концу плейлиста это кажется намного более утомительным. Это, безусловно, кардио-тренировки в первую очередь, но вы можете ожидать, что ваши ягодичные мышцы, бедра и дельтовидная мышца также будут гореть. Еще одна область дифференциации - это инструкторы. Я не обязательно ожидал, что они станут для меня ценным товаром, но на практике я считаю, что они являются отличным дополнением. Каждый день вы получаете новую тренировку с одним инструктором, который составляет список песен; Каждый из них открывается и закрывается с предварительно записанным 3D-видео тренера, который проводит вас по разминке и перезарядке, и они дают комментарии поверх всей музыки. Это может принять форму поощрения, если вы пропускаете заметки, или напоминаете вам дышать, или мотивируете вас сильнее нажимать на конец дорожки. Приятные, позитивные личности тренеров хорошо подходят для позитивной эстетики Supernatural, и я с нетерпением жду встречи с ними каждый день. Это не совсем похоже на Peloton, если вы ищете живые тренировки, но Милк отмечает, что эти занятия рассчитаны на одного инструктора с несколькими посетителями одновременно, что не имеет особого смысла в виртуальной реальности. «Иногда инструктор говорит, что« о, этот человек получил свою тысячную тренировку », но она не индивидуально исправляет тысячу человек на своих мотоциклах, которые делают это», - говорит Милк. "Это невозможно. Однако мы можем сделать это потому, что мы построены на интерактивной игровой системе, а не на системе линейного видеовещания, - мы можем предложить обратную связь и обучение, специфичные для вас. Это на дорожной карте, и это то, что мы надеемся вскоре выпустить ». «Есть несколько увлеченных групп пользователей, которые самоорганизуются для выполнения своих собственных одновременных тренировок, что, на наш взгляд, совершенно потрясающе», - добавляет Коблин. «Таким образом, любой в любое время может просто решить, что это будет живое время для группы людей, чтобы собраться вместе, а затем поговорить и сравнить записи. Это уже происходит. У нас есть некоторые идеи о том, как помочь сделать этот процесс более эффективным ». Мое личное мнение о «Сверхъестественном» на данный момент таково, что если я смогу использовать его каждый день, это будет стоить абонентской платы. Но я понимаю, как это может быть трудно продать другим. Beat Sabre, чтобы провести наиболее очевидное сравнение, стоит $ 29,99 как разовая покупка, и есть бесчисленное множество дешевых игр, которые вы можете купить для гарнитуры VR, которые будут побуждать вас перемещать свое тело в пространстве. Как может Сверхъестественное оправдать около 228 долларов в год? «Мы« Мы создавали продукт, который мы чувствовали, как хотели », - говорит Милк. «Мы любим частоту обновлений тренировок от Peloton. Нам не нравился сам способ тренировки, но вставать по утрам и ждать новой тренировки - это было приятно. Это дало нам ощущение свежести, которое привело к участию. Это не просто статичная вещь, к которой вы продолжаете возвращаться, например, велотренажер, который просто показывает вашу скорость. Велотренажер с постоянно новыми уроками, инструкторами, тренировками и музыкой - это то, с чем гораздо легче заниматься». «Мы также знали, что нам нужна музыка, которую мы знали и любили», - продолжает Милк. «Все различные связанные с нами фитнес-продукты, которые мы пробовали, слушая музыку, которую вы никогда не слышали раньше, которая была либо серийной, либо не очень популярной, не побуждают вас продвигаться так, как это делает песня, которую вы знаете и любите. Я думаю, что именно так ваше тело переключается на музыку, когда человек работает. Так что для этого вы говорите о заключении сделки с музыкальной индустрией, которая намного ближе к соглашению Spotify. Вы лицензируете большой каталог, а не одну отдельную песню. Таким образом, сочетание этих двух вещей означает, что вы ежемесячно оплачиваете постоянную стоимость музыки, а ежемесячные затраты на производство возрастают, потому что продукт постоянно обновляется. Так вот что мы хотели в продукте. ». «Когда вы думаете о Netflix, вы не ожидаете, что Netflix будет стоить 20 долларов, и вы получите новые шоу навсегда», - заканчивает Милк. «Единственный способ работы такой бизнес-модели заключается в том, что в компанию постоянно поступает доход, чтобы компания продолжала создавать новый контент для своих подписчиков». Даже если вы заинтересованы в концепции и потенциально готовы платить, Supernatural не является особенно доступным продуктом прямо сейчас. Он доступен только в Северной Америке и работает только на одной виртуальной гарнитуре, на которую Facebook не может удовлетворить спрос. «Нам определенно мешает тот факт, что квестов нет», - с сожалением говорит Милк. Но зачем запускать только на одном оборудовании? «Он очень хорошо работает в автономной системе по всем очевидным причинам, поскольку он очень доступен, очень переносим и прост в настройке», - говорит Милк. «Отсутствие шнура, безусловно, полезно, потому что мы заставляем вас делать повороты на 360 градусов. Но мы изучаем другие платформы 6DoF. Нам нужно было бы внести некоторые изменения в карты, чтобы они никогда не поворачивались на полные 360 вокруг в любом направлении, чтобы люди не были завязаны в своих шнурах. Это не то, что невозможно, это просто фактор расстановки приоритетов. Есть десять тысяч вещей, которые мы хотим сделать, добавить и исправить, и вы можете делать десять из них в неделю, поэтому вам просто нужно сложить их соответствующим образом ». Поэтому мой самый большой вопрос заключался в том, насколько устойчивой окажется эта комбинация небольшого адресуемого рынка с необычной бизнес-моделью. Мне нравится «Сверхъестественное», и у меня уже есть Oculus Quest, так что вот один из меня. Но сколько других существует, чтобы поддерживать дорогостоящее производство? «Таким образом, то, как мы смотрим на это, мы стремимся к тому, чтобы идея виртуальной реальности была чем-то, что может улучшить жизнь людей через этот путь упражнений», - говорит Милк. «И идея состоит не в том, чтобы укрывать каждую гарнитуру одновременно и пытаться захватить и собрать как можно больше людей. Мы хотим построить это право. Итак, мы вначале развертываем одну платформу. У нас есть 60 человек, которые каждый день активно ломают себе голову, пытаясь понять, как сделать это лучше. Мы рассматриваем это как долгую игру ». WithinWithin считает, что Supernatural - это продукт, который может привлечь к виртуальной реальности совершенно новую аудиторию. Это может быть даже убийственное приложение для Oculus Quest так же, как Wii Sports для Wii или сервис Peloton для велосипедов Peloton. Проблема заключается в том, что купить Oculus Quest сейчас практически невозможно, а большинство его владельцев - хардкорные геймеры, которые привыкли покупать игры по одной цене. «В конечном итоге мы пытаемся расширить аудиторию VR до более широкой группы людей, которые могут не купить гарнитуру для игр», - говорит Милк. «По большей части потребительская виртуальная реальность была очень заинтересована в продаже людям решения для видеоигр. Итак, если вы человек в мире, который не интересуется видеоиграми, вы бы купили гарнитуру VR для этой цели? Возможно нет. «Аарон и я, как и все остальные, посвятили этой среде последние пять лет нашей жизни. И мы хотим видеть его успешным, чтобы все больше людей применяли его в своей жизни, потому что мы думаем, что это невероятно преобразующая технология. Для чего используется эта преобразующая технология? И если главное - «это для видеоигр», вы только собираетесь привлечь определенную группу людей в этом усилии. Но если это сделать упражнение забавным и чем-то, что вы делаете на регулярной основе? Это, мы думаем, открывает VR для совершенно новой демографической группы людей ». «Сверхъестественное» - это творческий продукт, который, по крайней мере для меня до сих пор, добивается успеха в том, чтобы быть веселым и мотивировать вас на его использование. Мне нравятся ритм-игры VR, и я не планирую отказываться от лидеров Synth Riders в ближайшее время, но Supernatural - совершенно новый подход. Это позитивный и воодушевляющий способ начать день, чего я не скажу ни о какой другой виртуальной игре. Если у вас есть Oculus Quest, я бы определенно рекомендовал хотя бы проверить бесплатную пробную версию. Что касается того, расширит ли это аудиторию для VR, я не уверен. Безусловно, в музыкальных играх VR есть более доступные точки входа, чем в «Сверхъестественное», и Beat Sabre, вероятно, должен быть первым, что подхватит любой новый владелец Quest. Что я скажу, так это то, что я полностью согласен с Милком, что подобные продукты являются обнадеживающим дополнением к экосистеме, независимо от того, работает бизнес-модель или нет. Кто знает - возможно, если бы больше людей было в VR, цена могла бы быть ниже. Сейчас я копаю Supernatural и с нетерпением жду того, что он сделает, чтобы подписки людей были активными. Потому что бремя доказательств лежит на самом деле: здесь есть большой потенциал, но может ли приложение виртуальной реальности стоить 228 долларов в год? Посмотрим.

Обзор iPhone 11: сочетание цены, возможностей и качества

В прошлом году Apple представила iPhone XR как «доступное» предложение в своей новой линейке iPhone. Нам очень понравился XR, и мы даже сказали, что это может быть лучший iPhone, который когда-либо делал Apple. Следствием iPhone XR является новый iPhone 11, и тот факт, что Apple решила благословить эту модель названием «iPhone 11», а не называть его чем-то вроде iPhone 11R, многое говорит о том, где компания позиционирует телефон. Но может ли этот телефон нести бремя быть известным как iPhone 11? На самом деле, это может. Удовлетворительное повышение скорости, настройка двух камер и длительное время автономной работы делают iPhone 11 даже лучше, чем прошлогодний iPhone XR. И учитывая его относительно низкую цену, это, вероятно, лучший новый iPhone для большинства людей. Улучшения камеры Отличительной чертой iPhone 11 является его 12-мегапиксельная двойная камера. Похоже, что Apple решила, что с телефонами этого года они сделают камеру ударно намеренно привлекательной. Единственная камера iPhone XR едва заметна, а дизайн удвоенной камеры iPhone XS не заставит вас задуматься о том, как она выглядит. Но двойная камера iPhone 11 требует вашего внимания и кричит: «Улыбайся! Вы на камеру! iphone xr iphone 11 камеры IPhone XR (слева) имеет одну широкую камеру. IPhone 11 (справа) имеет широкие и сверхширокие камеры. У iPhone 11 есть широкая камера, такая же, как на iPhone XR, но вторая камера iPhone 11 - это сверхширокая камера с 2-кратным увеличением, позволяющая вам снимать больше в любой среде, в которой вы снимаете. Эти две камеры также есть на iPhone 11 Pro, который добавляет третью телеобъектив для увеличения. Сверхширокий - это отличное дополнение, обеспечивающее еще большую гибкость при съемке фотографий. К счастью, Apple позволяет легко переключаться между широким и ультра широким диапазоном. При создании кадра в приложении «Камера» в нижней части рамки изображения появляется кнопка 1x, что означает, что используется широкая камера. Нажмите эту кнопку, и телефон переключится на сверхширокую камеру, и кнопка 1x станет кнопкой 0,5x. Нажмите кнопку еще раз, чтобы переключиться обратно. Кроме того, когда вы находитесь в режиме 1-кратного обзора камеры, вы получите предварительный просмотр того, как будет выглядеть сверхширокий снимок 0,5x. телефон шириной 11 фресок Снято на камеру iPhone 11 1x шириной. Приложение для камеры iphone 11 с широким видоискателем При использовании широкоугольной камеры вы можете увидеть предварительный просмотр сверхширокого обзора, не переключаясь на сверхширокую камеру. телефон 11 росписи ультра широкий Полученное изображение с помощью ультраширокой камеры iPhone 11. С точки зрения фактического качества изображения, как широкие, так и ультраширокие дают великолепно выглядящие фотографии. Цвета точные, а камеры обеспечивают потрясающий уровень детализации и четкости изображения. Конечно, мы говорили то же самое о предыдущих iPhone, и это все еще верно в отношении iPhone 11. Но эксклюзивно для iPhone 11 (и 11 Pro) - это новый ночной режим, который полностью обновляет игру Apple для съемки при слабом освещении. Действительно, если вы ищете только одну причину, чтобы купить новый iPhone, это, вероятно, это. Ночной режим снимает изображения, снятые в темноте, и использует программную обработку для выявления деталей, которые в противном случае были бы потеряны. У нас есть подробности о том, как использовать ночной режим и как он работает, в отдельной статье. Улучшение при слабом освещении было доступно в телефонах Android, и, наконец, на iPhone, и оно работает очень хорошо. Наше родственное издание PCWorld даже обнаружило, что ночной режим Apple лучше, чем версия Android. Итог: это полезная функция, которая дает отличные результаты. iphone 11 ночной режим перед Снято без использования ночного режима. iphone 11 ночной режим после Снято с активным ночным режимом. Каково это снимать в ночном режиме.Единственная проблема, с которой я столкнулся с задней камерой iPhone 11, - это отсутствие оптического зума. Как и в случае с iPhone XR, iPhone 11 имеет только цифровой зум, вплоть до 5-кратного. В некоторых случаях, особенно когда вы проходите цифровое увеличение с увеличением 2х, вы получаете заметный шум изображения, что делает неприглядную фотографию. Так что, если вы мне нравитесь и часто пользуетесь зумом, вам нужно переосмыслить то, как вы используете его на iPhone 11. камера iphone 11 крупным планом У камеры iPhone 11 нет оптического зума, хотя он предлагает 5-кратный цифровой зум. Стоит отметить, что Apple наконец-то обновила фронтальную камеру TrueDepth, с 7-мегапиксельной камеры, которая снимает видео 1080p / 60fps, до 12-мегапиксельной камеры, которая снимает видеокамеру 4K / 60fps. А передняя камера может записывать замедленное видео, которое ранее было недоступно. Так что да. Давайте посмотрим, сможет ли Apple сделать «обман». Быстрый телефон становится еще быстрее В основе iPhone 11 лежит новый процессор A13 Bionic, преемник A12 Bionic, который есть в iPhone XR. A12 Bionic - впечатляющий чип, так что же делает A13 Bionic, чтобы продолжить его? При производительности процессора выигрыш скромный. В тестах Geekbench 5 iPhone 11 продемонстрировал 14-процентное увеличение производительности одноядерного процессора по сравнению с iPhone XR, в то время как производительность многоядерных процессоров подскочила на 18%. Geekbench 5 Iphone 11 XR Результаты являются баллами. Чем дольше бары / тем выше результаты, тем лучше. Нажмите, чтобы увеличить. В тестах, которые подчеркивают графическую производительность iPhone, iPhone 11 продемонстрировал более впечатляющие результаты по сравнению с iPhone XR. В тесте 3DMark Sling Shot iPhone 11 был на 29 процентов быстрее в тестах Sling Shot Extreme и Sling Shot Extreme Unlimited. В тесте 3D Stark Ice Storm Unlimited iPhone 11 был на 20 процентов быстрее. 3dmark рогатка iphone 11 xr Результаты являются баллами. Чем дольше бары / тем выше результаты, тем лучше. Нажмите, чтобы увеличить. 3dmark icestorm iphone 11 xr Результаты являются баллами. Чем дольше бары / тем выше результаты, тем лучше. Нажмите, чтобы увеличить. Цифры показывают повышение производительности, но чувствует ли себя iPhone 11 быстрее, чем iPhone XR? Это наверняка так. При повседневном использовании iPhone 11 чувствует себя быстрее, приложения чувствуют, что они запускаются быстрее, а производительность графики в играх заметно снижается. Это даже верно при сравнении производительности с iPhone XS, который использует тот же процессор, что и iPhone XR. IPhone 11 имеет тот же процессор, что и iPhone 11 Pro, и результаты тестов в целом для этих телефонов соответствовали друг другу. Так что, по сути, за несколько сотен долларов вы можете получить такую ​​же производительность в iPhone 11, как и профессионалы. Если производительность является вашим главным соображением, это ценностное предложение, которое трудно игнорировать. Немного больше время автономной работы Apple утверждает, что батарея iPhone 11 емкостью 3046 мАч работает на один час дольше, чем батарея iPhone XR емкостью 2942 мАч, и вы можете получить до 17 часов воспроизведения видео, 10 часов потокового видео и 65 часов воспроизведения аудио. Примечательно, что Apple больше не предоставляет оценку того, что она назвала «время разговора (беспроводное)». Для iPhone XR это было 25 часов, и мы можем подсчитать, что вы можете получить до 26 часов на iPhone 11. Согласно Apple Например, более длительный срок службы батареи был достигнут за счет сочетания большей батареи и оптимизации программного и аппаратного обеспечения. Мы использовали тест Geekbench 4 Battery Life, чтобы измерить время автономной работы и сравнить его с другими iPhone. Результаты нашего теста показали, что iPhone 11 и iPhone XR имеют одинаковое время автономной работы. На самом деле, в нашем тестировании iPhone 11 продержался всего на несколько секунд дольше, чем iPhone XR. В нашем тесте Geekbench 4 Battery Life выполняются ресурсоемкие задачи (с выключенным затемнением экрана) до тех пор, пока батарея не разрядится, поэтому она не отражает реальное использование. Тем не менее, это эффективный способ последовательно тестировать разные телефоны. батарея iphone 11 xr Результаты раз в минутах. Чем дольше бары / тем выше результаты, тем лучше. Нажмите, чтобы увеличить.Во время ежедневного использования мне никогда не приходилось заряжать iPhone 11 до конца моего дня. Я думаю, что я более требовательный пользователь, чем большинство, потому что я играю в Pokémon Go во время моих поездок на работу и обратно, а также на прогулку с собаками. В мой самый трудный день (в субботу, прогуливаясь по парку Золотых Ворот в Сан-Франциско, играя в PoGo, наблюдая за футбольным матчем моего сына и используя навигацию по Apple Maps), я закончил день, когда осталось 24% заряда батареи. Совсем неплохо. Одним из основных недостатков в отношении срока службы батареи является прилагаемое зарядное устройство. Apple по-прежнему имеет маленькое медленное 5-ваттное зарядное устройство со своей младшей моделью iPhone. За 29 долларов вы можете купить адаптер питания USB-C на 18 Вт от Apple - тот же, что входит в комплект поставки iPhone 11 Pro. Обидно, что Apple не включает это зарядное устройство в базовую модель. IPhone 11 также поддерживает беспроводную зарядку, но вам придется приобретать беспроводное зарядное устройство Qi отдельно. Дизайн: не связывайтесь с тем, что работает Apple не сильно изменилась, когда дело доходит до промышленного дизайна. IPhone 11 очень похож на iPhone XR, с анодированными алюминиевыми боковинами, выемкой дисплея и стеклянной задней панелью, доступной в черном, зеленом, фиолетовом, белом, желтом и (Product) Red. Тем не менее, цветовая гамма в этом году отличается: Apple решила использовать пастельные оттенки, более тонкие, чем яркие цвета XR. ободок iphone 11 Лицевая панель iPhone 11 (справа) толще, чем лицевая панель на OLED-телефонах, например iPhone 11 Pro Max (слева). IPhone 11 по-прежнему оснащен черными рамками, которые толще, чем у айфонов с OLED-дисплеями. И до тех пор, пока эта модель продолжает использовать ЖК-дисплей (более дешевая деталь, чем OLED в модели Pro), более толстые лицевые панели сохранятся, чтобы помочь остановить утечку света. Имейте в виду, я не нашел ободряющих рамок. На самом деле, я фактически не замечал их, пока они мне не указали. Наиболее заметным изменением дизайна между iPhone 11 и iPhone XR (помимо цветов и неровностей камеры) является размещение логотипа Apple, который теперь находится по центру, а не около камеры.

SON XƏBƏRLƏR

Ən son xəbərləri səhifəmizdən də izləyin