"İlham Əliyev yeni hakimiyyət qurur" — Zahid Oruc

Demokrat.az Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri, sabiq millət vəkili Zahid Orucun Redaktor.az-a müsahibəsinin I hissəsini təqdim edir:


- Parlamentin buraxılması YAP-ın Milli Məclisdə cavanlaşmaya start verməsi kimi dəyərləndirildi. Sizcə, bu situasiyada gəncləşmə anlayışı, Prezidentin rəhbərlik etdiyi prosesin məhdud çərçivədə qiymətləndirilməsi deyil ki? 


- Hazırkı dövrün əsas trendlərini, aparıcı siyasətini təyin etmək, baş verən ölkəmiqyaslı dəyişikliklərin mahiyyətini düzgün izah etmək yönündə siyasi ekspertlər, politoloqlar müxtəlif ideoloji nəzəriyyələrdən istifadə edirlər. Əvvəlki illərlə müqayisədə dövriyyəyə çıxarılan fikir kütləsi xeyli artıb, canlanma və aktivlik danılmazdır. Son günlər medianın, sosial şəbəkələrin və ictimai diskussiya meydanlarının hamısında əsas gündəliyi Prezidentin qələminin mürəkkəbi ilə bütün hakimiyyət qollarının ənənəvi idarəetmə stilindən çıxarılmasına cəhd, xalqa xidmətin yeni nümunələrinin yaradılması təşkil edir. Prosesin adını idarəçilikdə gəncləşmə, cavanlaşma kursu kimi təqdim edənlər də çoxdur. Lakin fikrimcə ölkə başçısı ötən on illər ərzində ölkənin bir nömrəli qayğısını-Azərbaycanı beynəlxalq itqisadi məkanın vacib erteriyalarla bağlayandan sonra daha fundamental şəkildə yeni komanda quruculuğu və bütün hakimiyyət qollarına xalqın rəğbət, inam və etibarını gücləndirməyə yönələn son dərəcə taleyüklü addımlar atır. Qərarların sürəti bəzən onların dərin qiymətləndirməsini mümkünsüz edir. Amma şükürlər olsun, bütün yeniləşmə kursu qansız-qadasız baş verir. O cümlədən, ilin əvvəlindən əhalinin həssas təbəqələrini böyük maliyyə tutumlu qərarlarla dövlətçilik mövqeyində qoruyub saxladıqdan sonra, Birinci şəxs şahmat masasında qrossmeyster dəqiqliyi və ardıcıllığı ilə vətəndaşların uzun on illər qəlbində özünə yer tutan əsil xalq hakimiyyəti modelini bərqərar edir. Zənnimcə, biz yeni siyasətin adını belə də adlandırmalıyıq - Prezident hakimiyyətin bütün qollarını yeniləyirsə, bu, yeni hakimiyyət qurmaq deməkdir!


Açıq demək lazımdır ki, 2015-2017-ci illərdə bunları gerçəkləşdirmək mümkün olmazdı. Baxmayaraq ki, ilk tədbirlər neft bumunun sönməsi və hökumətin asan pullarla idarəçiliyinin başa çatmasından sonra başladı. Məhz o vaxtlar hökumətin yenidən təşkilinə star verildi. Özü də daha strateji sahədən başlandı. Milli təhlükəsilzik sistemini etibarlı qurmadan digər sahələrdə uğur qazanmaq müşkül məsələdir. Çünki gözəgörünməz cəbhədən alınan qovluqlar saraya daşınınca, qərar qəbul etməyə güclü təsir edə bilir.


Sonrakı addımlar sizə bəllidir. İndi bu ilin son aylarında İlham Əliyevin Bir nömrəli kabinetindən verdiyi sərəncam və fərmanlar böyük orduların əliylə həyat keçirilən dəyişikliklərə bərabər sayıla bilər.


Ölkə rəhbəri oktyabr ayında keçirdiyi müşavirə zamanı və yeni vəzifələrə təyin olunan şəxsləri qəbul edərkən, yaxud vəzifələri başa çatan məmurları mühüm dövlətçilik ənənəsi kimi yola salarkən, təkcə kadr islahatları deyil, bütövlükdə yeni təfəkkür və tələblər çərçivəsində millətin qarşısına çıxmağın yegənə şərt oldugunu hamıya başa salır. Burada müqavimət və itaətsizlik imkanlarının olmadığını söyləmək artıqdır. Amma proses ağrılıdır, çətindir və zaman alacağı da aydındır. Çünki iqtisadiyatın yeni relslərə daşınması və neft resursundan tamam yeni səhələrə keçilməsi ilə yanaşı, bütün hakimiyyətdə ənənəvi yanaşmaları, davranışları bir kənara qoymaq o qədər də asan deyil. Burada inqilab etmək üçün yetkin kadr bazası, təkmil hüquqi sistem, dəqiq instusional yeniliklər etməlisən. Əks halda xoş məramla əl atdığın tədbirlər ünvanına çatmayacaq.


Milli Məclisin sonuncu iclasında diqqətimi çəkən o oldu ki, biz qarşımızda həqiqətən də yeni Kabineti görürük. Hökumət əvvəlki deyil. Lakin biz 2015-ci ildə formalaşan və bir sıra hallarda dövrün tələbləri, ölkə başçısının ortaya qoyduğu əsas vəzifə və öhdəliklərlə  ayaqlaşa və uzlaşa bilməyən Məclisin içərisindəyik. Yəni, yeniləşən hökumətə, hakimiyyətə Milli Məclisin də bu cəhətdən uyğunlaşmasına ciddi ehtiyac var. Buna görə də, prosesi yalnız gəncləşmə kimi daha məhdud bir çərçivədə qiymətləndiməyin tərəfdarı deyiləm. Ona qalsa, fikir köhnəliyi, təfəkkür qocalığı sırf yaş amilindən daha təhlükəlidir. Ona görə də, Prezident ölkəni keyfiyyətcə yeni bir mərhələyə daşımaqdadır. Bir daha bunu Prezidentin Yeni hakimiyyət quruculuğu adlandırmaq daha düzgün siyasi-ideoloji qiymətləndirmə olardı.


Bəli, biz müxtəlif ölkələrdə növbədənkənar seçkilərin şahidiyik. Məsələn, Ukraynanın son 15 illik tarixində 3 dəfə növbədənkənar parlament seçkiləri keçirilib. İspaniyada son 4 ildə 4 dəfə belə cəhdə əl atılıb. Həmçinin qardaş Türkiyənin son 16 illik tarixində 3 dəfə fors-majorluq yaranıb. Ancaq bunlar hər dəfə koalision hökumət dağılanda, yaxud iqtisadi-maliyyə böhranları meydana çıxanda gündəmə gəlib. Hazırkı realllıqda isə biz ölkə başçısı tərəfindən müəyyənləşdirilmiş, dəqiq strategiyaya uyğun olan tədbirləri görməkdəyik. Bu miqyasdakı islahatları dəyərləndirmək üçün vətəndaşlarımızın hamısının daha geniş diskussiyalar, debatlar, söhbətlərlə bu prosesə dəstək verməsi Azərbaycanın 2020-ci il reallığının daha fərqli müstəvidə olmasına şərait yaradacaq.


- Bəs, bu proses köhnə kadrların hakimiyyətə qarşı fəaliyyətinə zəmin yarada bilərmi? 2020-ci ildə həm də YAP daxili intriqaları müşahidə edə bilərikmi? YAP-dan incik olanlar və müəyyən imkana sahib olanlar YAP-a qarşı hansısa addımlar atacaqlarmı?


- Siz bir qədər gəncsiniz. 1990-cı illər reallığını xatırlatmaq istəyirəm. O dövrdə Ali Sovet mövcud idi. İttifaq çərçivəsində müxtəlif zümrələrdən təşkil olunan proletariatın hüquq kontorunu indi yada salanlar çox deyil. Xatırladaq ki, Ali Sovetin üzvlərinin sayı 360 nəfərə yaxın idi. Əksər üzvlər hesab edirdilər ki, onlar xalqın iradəsini təmsil edirlər və ittifaq miqyasında da bunların əvəzindən işlər görülür. Bu statik bir idarəçilikdə guya xalq hakimiyyəti sayılırdı. Həmin dövrdə iclasların intensivliyi ildə 2 dəfə toplaşmaqdan ibarət idi. Daha çox işlək qurum olan Aparat Ali Soveti əvəz edirdi. İnzibati qurumda çalışanlar əsas işləri görür, sənədləri hazırlayır, sovet deputatları isə buna əllərini qaldırıb mexaniki olaraq səs verirdilər.


Sonrakı illər, yəni yeni müstəqillik hərəkatı həmin Ali Sovetdən qurtulmağa imkan verdi. Bürokratik çoxluq kənarda qaldı və nəhayət, siyasi məsuliyyətini dərk edən, Azərbaycanın azadlığına töhfə verməyə çalışan 50 nəfərlik bir heyət meydana çıxdı. Lakin onlar da çox qısa zaman ərzində müəyyən fəaliyyətlər həyata keçirsələr də, ilk hüquqi aktları formalaşdırsalar da, yeni Konstitusiyanın qəbulunu həyata keçirə bilmədilər. Eləcə də Mütəllibovdan sonra, Cəbhə hakimiyyəti dövründə demokratik parlamentin formalaşdırılacağı vədi puça çıxarıldı. O vaxtkı Məclis siyasi didişmələrin, qarşıdurmaların, dövlət çevrilişinə cəhdlərin əsas poliqonu oldu. Parlament ölkədə tez-tez baş verən faciə və qətliamların istintaq komissiyalarını yaratmaqla məşğul idi.


Milli Məclisin fəaliyyəti hüquqyaratma, dövlət və millətin əsas çağırışlarından daha çox əməliyyat-axtarış tədbirləri səciyyəsi daşıyırdı. Ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı ölkənin bütün həyatında siyasi, sosial, iqtisadi sabitliyi ələ almaqla yeni hüquqi fundamenti formalaşdırdı. Bundan sonra da I çağırış Məclisin, xalqın iradəsinə söykənərək formalaşdığının şahidi olduq. Yəni, o dövrdə də YAP-ın təmsilçiləri parlamentdə üstünlük qazanmışdılar. Bu, daha çox Heydər Əliyev xarizması, onun adı və şəxsiyyəti ilə bağlı idi. Əks halda, yalnız fərdi imic və nüfuzla o uğuru əldə etmək mümkün deyildi. YAP-ın lideri kimin tərəfində idisə, seçkilərdə o şəxsin gedib mandat qazanması real idi. O dövrdə xalqdan səs alanların müəyyən bir hissəsi də Heydər Əliyev uğrunda mübarizədə xidmətləri olan isimlər idi: Ziya Bünyadov, Murtuz Ələsgərov, Səfiyar Musayev və başqaları. Hətta 2000-ci ildə də müəyyən xidmət əmsalı nəzərə alınmaqla, dövlət yenə də II çağırış dönəminin Məclisində müxtəlif insanlara yer verdi. Amma cəmiyyətin ayrı-ayrı sahələrindən insanlar da Məclisə gəlmək şansı qazandılar. Azərbaycanın yaxın dövr tarixini araşdırarkən obyektiv şəkildə bunları da qeyd etməliyik. İndiki reallıq isə tamamilə başqadır. Tam açıqlığı ilə bildirirəm ki, 2020-ci ilin seçki mübarizəsində namizədlik marafonuna qatılacaq insanlar ( o qüvvələr ki, hakim təşkilatın və onun liderinin bu və ya digər simpatiyasını və dəstəyini əldə edəcəklər) başa düşməlidir ki, bu, xidmət əmsalından daha çox dövlətin onların üzərinə qoyduğu bir etimad, etibardır. Yəni, artıq Azərbaycanın müəyyən dövr siyasətində yer alan şəxslər kiməsə tələbkar münasibəti göstərə bilməzlər. Minnət qoymaq, ambisiya göstərmək və şərt irəli sürmək mərhələsi arxada qalıb. Əksər adamlara münasibətdə dövlətin verə biləcəyindən daha çox kart-blanş onları öhdəlikli edəcək ki, daha aktiv formada gələcəkdə fəaliyyətlərini həyata keçirsinlər.


- Bəs yeni məclisin simaları kimlər olacaq, sizcə?


- Onların adlarından, yaş göstəricilərindən daha çox qabartmalı olduğumuz prinsiplər var. Bu şəxslər millət qarşısında məsuliyyəti dərk etməli, hazırlıqlı olmalı, dövlət quruculuğuna daimi töhfə vermək zərurətini hiss etməli, mediaya açıq olmalı, çalışqan olmalıdır. Həmçinin bu şəxslər idarəetmə etikasını daim üzərlərində saxlamağı bacarmalıdır. Çünki hər hansı bir hərəkət baş verirsə, bütövlükdə fərdi məsələ ümumiləşdirilərək hakimiyyət əleyhinə mübarizənin elementinə çevrilir. Siz də virtual şəbəkələrdə gözdənsalma kampaniyasının geniş tirajlandığını görürsünüz. Bir deputatın sözü ilə hansısa bir qurum yerdən-yerə vurulur. Bu prosesə xarici mərkəzlər, kəşfiyyat qrupları da əl qoyur. Müasir kommunikasiya vasitələri ilə bu işi daha da stimullaşdırırlar. Nəticə isə ondan ibarət olur ki, etimad votumu itirilir. Hakimiyyət qolları içərisində “zəif bənd”ə çevrilən bir təsisat dövlətin də mövqelərini bu və ya digər formada kölgə altına almış olur. Ona görə də, artıq fəaliyyət dövrünə 1 ilə yaxın vaxt qalmış, Məclisin Konstitusiya üzrə müəyyənləşmiş müddəti gözləmədən belə çağırış səsləndirməsi və yeni seçkilərə getmək istəməsi düzgün bir qərardır.


Bu prosesin içərisində yer alan insanlar qəti şəkildə düşünməli deyillər ki, keçmiş dövrdə mövcud olan Məclis dövlətin və xalqın müəyyən gözləntilərini tam doğruldub. Problemləri görmək, qüsurları qəbul və təhlil etmək, bu cür səhvlərə bir daha yol verməmək lazımdır. Növbəti seçkilərdə namizəd olmayan insanlar da qətiyyən küsməməli, inciməməlidir. Onlar hər hansı parçalanmalara, qruplaşmalara yol verməmək mövqeyini tutmalıdırlar. Dünənə qədər dövlət etibar edirdi, bu yaxşı idi, bu gün etibar etmirsə, pisdir?! Mən bu mövqeni qəbul etmirəm. Yaşından, başından asılı olmayaraq, biz hamımız bir addım kənara qoymağı bacarmalıyıq. Azərbaycan əleyhinə gedən müxtəlif çaplı proseslərdə biz siyasi zireh kimi bu qurumun təmsilçilərini qarşıda görməliyik.


- Yəni, yeni formalaşdırılacaq parlamentin statusu hansı formada olacaq?


- Məclisin artıq Konstitusiya ilə müəyyənləşdirilmiş səlahiyyətlərini həyata keçirməsi ona imkan verəcək ki, ölkə həyatında dinamik çalışan, gündəlik aparıcı mövzuları, ideyaları analiz etməyi bacaran parlament hakimiyyətini görək.


- Bəs məclisə yeni səlahiyyətlərin verilməsi mümkündürmü?


- Dövlət idarəçilik quruluşunda 2016-cı ildə son dəyişikliklər aparılıb. Bu gün Azərbaycanın mərkəzi idarəçilik sistemi güclənib. Mehriban Əliyevanın I vitse-prezident təyin olunması burada həlledici rol oynayıb. Digər tərəfdən, Mehriban Əliyevanın Milli Məclisdən obyektiv səbəblər üzündən getməsi qanunverici orqanın gücünü azaltdı, onun siyasi çəkisinə təsir etdi. Çünki Mehriban Əliyevanın Milli Məclisdə təmsilçiliyi hökumətə təsir, daha canlı müzakirələr və sambal baxımından çox önəmli idi. Hazırkı dövrdə Milli Məclisə dövlətin bu yeniləşmədən irəli gələn yanaşması ondan ibarətdir ki, insanlar bu qurumdan razı olsunlar. Bunun üçün yetərincə imkanlar var. Azərbaycanın parlamentar modelə, proporsional sistemə keçidlə bağlı çağırışlar və s. o qədər də uğurlu yanaşma deyil. Ən əsas məsələ ondan ibarətdir ki, bu seçkilərin təyin olunması cəmiyyəti daha da ümidləndirib, canlanma yaradıb, insanlarda inamı artırıb, islahatların nəticəyönümlü olacağına olan fikirləri daha da möhkəmləndirib. Belə olan təqdirdə ən başlıca məsələ cəmiyyətin bu proseslərə qatqısını təmin etməkdir. Yeni parlament, ictimai-siyasi spektrdəki yaradıcı insanları, düşüncə sahiblərini, uğur qazanmış şəxsləri, məsuliyyətli adamları öz qanadları altına ala bilməlidir. Həqiqətən də 125 adamın hamısını millət tanımalıdır!


- Elə olurdu ki, bir gündə Məclis 30-dan çox qanunu ildırım sürəti ilə qəbul edirdi. Parlamentin ictimai rəydə sıxıcı bir imici var idi. Yeni seçkilər aktiv debatlar, diskussiyalar və müxalif fraksiyaların təmsilçiliyini vəd edirmi?


- Öncə onu deyim ki, həqiqətən də qanunverici orqan debatların, diskussiyaların, sərt siyasi savaşların getdiyi yerdir. Dünyanın əksər ölkələrində bu belədir. Hətta bir sıra hallarda emosiyalar o qədər daşıb tökülür ki, biz əlbəyaxa vuruşların da şahidi oluruq. Buna görə də obrazlı şəkildə deyilir ki, parlament - küçə və meydan mübarizələrini sivil şəkildə daha mühüm salonlara daşınması prosesidir. Klassik mənada da bu doğrudur. Qədim Romada Senatın formalaşması dediyiniz prinsiplə baş verirdi.


Debatlardan kənarda Məclis ola bilməz. Parlament sükut yeri deyil. Çünki sənin səssiz qoyduğun tribuna başqa səslər tərəfindən tutulur. Ən başlıca məsələ isə, xaricin və xaric səslərin ölkə daxilində eşidilməsi ona görə artmışdı ki, debatları, informasiya mübadiləsini aparmalı olan qurumlar bir sıra hallarda zamanın tələblərinə cavab vermirdilər. Onların ikinci planda olan fəaliyyəti informasiya vakumunu başqalarının doldurmalarına səbəb olurdu. Əksər hallarda onlar dezinformasiyalarla bunu edirdilər. Ölkə başçısı Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyi ilə bağlı tədbirdə son dərəcə parlaq bir çıxış etdi. O, qeyd etdi ki, hansısa yalan dövriyyəyə çıxarılır, onun ətrafında diskussiyalar təşkil olunur və bundan sonra sanki bu informasiyanın “qanuniləşməsi”, “həqiqətləşməsi” baş verir. Daha sonra  bu cür informasiyalardan az qala dini ayin kimi bəhs etməyə başlayırlar. Halbuki bu yalanın legitim xəbərə çevrilməsi hadisəsidir.


Xatırlatmaq yerinə düşər ki, 1865-ci ildə ABŞ-ın dövlət rəhbərinə qarşı sui-qəsd təşkil edildi. Bu xəbərin Amerika ucqarlarına qədər gedib çıxma müddəti 12 gün çəkdi. Amma indi Donald Tramp Oval kabinetdən kiçik bir tvit yazanda, bunu Azərbaycanın, yaxud Asiyanın əyalətində bir andaca oxumaq mümkün olur. Dünyada informasiyanın sürəti hakimiyyətdən də daha çevik addımlar atmağı tələb edir. Məsələnin ikinci tərəfi, idarəetmədə fərqli düşüncə sahiblərinin təmsil olunmasıdır. Təsadüfi deyil ki, ölkə prezidenti qeyd etdi ki, 90-cı illəri 2020-ci ilə daşımaq istəyən qüvvələrə meydan yoxdur. Biz Tədqiqat Mərkəzi olaraq, Azərbaycan insanından soruşmuşuq ki, “siz hakimiyyətdən kənar bu qüvvələrdən hansının reytinqini necə qiymətləndirirsiniz?”. Aldığımız cavablarda heç bir təhrifə, heç bir dəyişikliyə məruz qalmadan məsuliyyətlə deyirəm ki, Azərbaycan insanı dəyişiklikləri, yeni addımları Azərbaycan prezidentinin liderliyi altında gözləyirlər. Yerdə qalan qüvvələrin nüfuz şkalasında vəziyyəti çox kiçikdir. Buna şübhəsi olanlarla birgə bu cür sorğuları təşkil etməyə hazırıq. Amma bununla bərabər cəmiyyətin müəyyən hissəsində narazı insanlar var. Bu narazılığın əsasında məmur fəaliyyəti, Milli Məclisin üzvlərindən olan gözləntilərin doğrulmaması, məhkəmə sisteminə münasibət  və s. amillər rol oynayıb. Belə olan təqdirdə, biz yaradıcı düşüncəni tanıyan, Azərbaycanın ötən illər ərzində keçdiyi yolu qiymətləndirməyi bacaran, Ulu öndər Heydər Əliyevin müasir Azərbaycanın banisi kimi böyük miqyasda tarixi fəaliyyətinə müsbət mövqeyini göstərən və bu əsaslarla müxalifətçilik mövqeyindən çıxış edən insanları da parlamentdə görməyə hazır olmalıyıq. Bunu edə biləcəyimiz təqdirdə parlament daha çox partiyanın, fərqli düşüncənin, ictimai-siyasi kəsimin palitrasını özündə əks etdirəcəkdir. Onda biz rəngarəng və əksqütblü yanaşmaları izləmək şansı əldə edəcəyik. Bununla media məkanı da monotonluqdan çıxacaq və daha zəngin xəbərlərlə böyük auditoriyaları əldə saxlaya biləcək.(ARDI VAR...)

3 Dekabr 2019, 17:24   
loading...
Ən çox izlənənlər
Xəbərlər

Новости

Tesla:Представила новый грузовик

В четверг вечером в 11 вечера по восточному времени Элон Маск появится на сцене в дизайн-центре Tesla в Лос-Анджелесе, чтобы рассказать о продукте, который ему больше всего нравится: первый электрический пикап Tesla. И в то время как генеральный директор дразнил грузовик в течение шести лет, с каждым разом нарастая ажиотаж, еще не очень ясно, что в магазине. В отличие, скажем, от модели Y, показанной ранее в этом году, Маск сыграл эту игру несколько ближе к груди. Да, Маск сказал, что черпал вдохновение из Blade Runner в разработке грузовика. Он также называется (или, по крайней мере, под кодовым названием) «Cybertruck», с соответствующим научно-фантастическим стилем, гласным логотипом для загрузки. У нас есть приблизительное представление о некоторых характеристиках, которые будут предложены. И мы знаем, что он хочет объединить производительность на уровне Porsche с полезностью, которая делает Ford F-150 похожим на грузовик Tonka. Что касается того, на что это похоже, все же все еще в темноте. Мол, в буквальном смысле - Тесла выпустил только несколько по-настоящему темных изображений для грузовика. Пикапы в настоящее время являются самым быстрорастущим сегментом в США, и они, как правило, продаются по невероятно высоким ценам. Даже в условиях прямой конкуренции со стороны признанных игроков (таких как предстоящий Ford F-150) и новичков (например, Rivian) в пикапах можно заработать кучу денег. Выход на рынок кажется Тесле легкой задачей, особенно потому, что компания по-прежнему ищет устойчивую прибыльность. «Пикапы продаются как горячие пирожки, и на них делают много денег» Конечно, нет ничего проще, когда речь идет о Тесле. В 2018 году Маск сказал, что ему все равно, будет ли человек шокирован из-за футуристического дизайна грузовика, который является интересным способом продажи автомобиля. Однако он быстро отступил и сказал, что в конечном итоге хотел бы убрать бензиновые и дизельные грузовики с дороги. И в том же интервью Маск также сказал, что Тесла в будущем даже подумает о создании более обычного пикапа, чтобы удовлетворить более широкую клиентскую базу. Другими словами, Маск выдвинул так много разных идей для пикапа Тесла за эти годы, что вечер четверга, по крайней мере, обеспечит некоторую желаемую ясность. И, несмотря на послужной список Tesla по несоблюдению сроков и ранним проблемам производства, лидерство компании в области технологий для электромобилей гарантировало, что все, что обнаружит Маск, предназначено для того, чтобы люди стали эталоном, когда они оценивают первые электрические пикапы на рынке. Один из немногих мутных рендеров пикапа Cybertruck. Характеристики и цена Маск дал примерную цену за стартовую цену Cybertruck.В июне 2019 года генеральный директор Tesla заявил, что грузовой автомобиль будет стоить «менее 50 000 долларов», и между стартовой ценой седана Model 3 (в настоящее время - 39 400 долларов США) и седана Model S (в настоящее время - 79 990 долларов США). Это также примерно такая же цена, как и у дальнобойной версии кроссовера внедорожника Model Y (48 000 долларов), который будет выпущен в конце 2020 года, хотя в конечном итоге Tesla планирует продать более дешевую модель с более короткой дальностью примерно за 39 000 долларов. «Максимальная стартовая цена - 49 000 долларов. В идеале меньше, - сказал Маск о грузовике в начале этого года. «Это просто не может быть недоступным. Это должно быть чем-то доступным ». «Ожидайте стартовый ценник около 50 000 долларов, с более дорогими вариантами» Маск также сказал, что базовая модель будет оснащена установкой с двумя двигателями (то есть полный привод станет стандартным) и динамической подвеской, которая автоматически регулируется в зависимости от того, какой вес перевозит грузовик. Он также утверждал, что будет версия грузовика, который преодолеет расстояние от 400 до 500 миль, а это означает, что более доступная базовая модель может приблизиться к 300 милям. Тем не менее, Tesla смогла выжать все большее расстояние из аккумуляторов, которые она уже поставляет, и она также вышла на рынок и приобрела две компании по производству батарей в этом году. Не исключено, что к моменту отправки базовый пикап сможет пробежать более 300 миль. В четверг мы узнаем, будет ли Тесла выпускать версии грузовика с большими кабинами или совершенно разными уровнями комплектации. Как правило, автомобили Tesla получают лучшую производительность и диапазон, поскольку они становятся более дорогими. Но самые дорогие модели не больше и не отличаются от дешевых версий. Тем не менее, это не относится к большинству пикапов, которые бывают самых разных размеров и обладают широкими возможностями настройки. По словам Джессики Колдуэлл, исполнительного директора компании Edmunds, Джессика Колдуэлл, получившее в результате дерево решений, является частью того, что заставляет покупателей тратить гораздо больше на пикапы. По словам Колдуэлла, Tesla не нужно копировать эту книгу для продажи грузовиков, но это поможет клиентам, которые в противном случае могут купить F-150. «Еще больше покупателей грузовых автомобилей для отдыха захотят использовать это в качестве своего ежедневного водителя, поэтому они будут хотеть все удобства. Они будут ожидать от Tesla чистого, классного дизайна, но хотят, чтобы вещи, которые они получили в другом грузовике, - говорит Тайсон Джомини, вице-президент по аналитике данных и аналитики в JD Power. «Люди готовы тратить на этот сегмент, чтобы перевезти свои игрушки, чтобы поддержать образ жизни. Это очень дорогой сегмент, где сладкое место Теслы ». «Люди готовы тратить на этот сегмент для перевозки своих игрушек."" Маск написал в Твиттере, что у грузовика будут запирающиеся шкафчики, а также розетки на 240 В для использования «мощных инструментов в поле весь день» с «необходимым генератором. Мы также можем увидеть функциональность Autopilot, потоковую передачу мультимедиа из Spotify и Netflix, а также другие аналогичные функции программного обеспечения, которые есть на нынешних автомобилях компании. В четверг стоит обратить внимание на то, будет ли Tesla предлагать расширенную версию кабины или другие, более типичные комплектации пикапов. Самым сногсшибательным числом, которое Мускус выбросил о Cybertruck, было предположение, что у него будет буксировочная способность в 300 000 фунтов. Это будет на порядок лучше по сравнению с мощностью буксировки большинства пикапов на рынке. Даже самые медленные машины Теслы все еще довольно быстрые. Но смешивание всего, что отдаленно напоминает такие возможности, может сделать Cybertruck чем-то, что даже самые лояльные покупатели грузовиков перестанут рассматривать. <Сердечный» дизайн> Опять же, мы действительно в неведении, но Маск сказал, что Cybertruck будет «по-настоящему футуристичным киберпанком, пикапом Blade Runner». Он назвал дизайн «душераздирающим» и сказал, что проект его « из всех тех, над которыми работает Тесла. «Я ожидаю, что он будет более пышным и изящным, чем то, что мы видим из Детройта, который является таким дерзким, на ваш взгляд, дизайном с большой решеткой», - говорит Джомини. «Мы знаем, что это определенно не будет выглядеть как Сильверадо», - говорит Колдуэлл. «Это определенно не будет похоже на Сильверадо». Маск предположил, что дизайн грузовика может быть слишком далеким для обычных покупателей, но Колдуэлл предполагает, что бум продаж грузовых автомобилей, возможно, выделил место для такой компании, как Tesla, чтобы попробовать что-то новое. Она также указывает, как такие игроки, как Ford, успешно внедряют на рынок новые идеи, которые когда-то казались самостоятельными, например, полностью алюминиевый корпус или двигатель EcoBoost меньшего размера. «Я думаю, что Тесла - своего рода уникальная позиция, в которой они могут стать пикапом против пикапа, потому что им не обязательно придерживаться той же формулы, которую люди использовали в прошлом», - говорит она. «Я думаю, что покупатели пикапов, вероятно, более гибки, чем мы думаем». Своего рода демонстрация Тесла обычно предлагает поездки на прототипах автомобилей, которые дебютируют на этих мероприятиях. И согласно приглашениям, которые были разосланы, предполагается, что это будет открытая часть мероприятия, так что, возможно, посетители получат такой шанс. Но Маск так рекламировал предполагаемые рабочие характеристики пикапа Tesla за последние несколько лет, что трудно представить, что он не воспользуется возможностью провести какую-то демонстрацию."Мускус продемонстрирует якобы огромную буксирную способность грузовика?" Если это так, то имеет смысл, что он сосредоточится на буксировочной способности. И если Маск действительно хочет показать, как Cybertruck превосходит F-150, он подключит это к чему-то по-настоящему массивному и потянет его вниз по дороге, обычно используемой для тестовых поездок перед штаб-квартирой SpaceX. Может быть, у него будет грузовик, буксирующий Tesla Semi с прицепом, с F-150. Или, может быть, он привязывает ракету Falcon 9 к огромному планшету и тащит его на несколько сотен футов. В любом случае, вечер четверга - его первый шанс подтвердить все свои разговоры о F-150 с помощью каких-то действий. И со своей стороны, Ford уже показал свой предстоящий электрический F-150, буксирующий поезд на миллион фунтов. Смерть пикапа Тесла оказывает Тесла имеет широкую базу поклонников, клиентов и людей, которые попадают в обе категории. Они имеют тенденцию быть творческой, совместной группой. И когда мы приближаемся к раскрытию Cybertruck, они совершенно безумны, пытаясь угадать, как это выглядит. Просто сделайте поиск изображений Google для «пикапа Тесла» перед событием в четверг вечером, и вы поймете, что я имею в виду. Там не было конца им. Это должно было произойти, тем более что это первый действительно новый дизайн, который мы увидели в Tesla за два года. В некотором смысле это было хорошим напоминанием о том, сколько времени и усилий уходит на реальный автомобильный дизайн, потому что большинство из них выглядят как недоделанные, наполовину неудачные попытки Photoshop. Ожидать неожидаемое Это Элон Маск, о котором мы говорим. Человек, который опубликовал твит, который в конечном итоге обошелся в 40 миллионов долларов. Парень, который основал компанию по добыче туннелей, сидя в пробке. Общее эмпирическое правило с ним заключается в том, что всегда есть шансы выйти за рамки сценария, когда он говорит публике. "У мускуса есть образец отхода от сценария" Он мог дразнить еще один новый продукт Тесла. Или он мог бы сделать грандиозное заявление о том, что Тесла Кибертрукс бродит по марсианской поверхности через четыре года. Источник :theverge.com

Обзор iPhone 11: сочетание цены, возможностей и качества

В прошлом году Apple представила iPhone XR как «доступное» предложение в своей новой линейке iPhone. Нам очень понравился XR, и мы даже сказали, что это может быть лучший iPhone, который когда-либо делал Apple. Следствием iPhone XR является новый iPhone 11, и тот факт, что Apple решила благословить эту модель названием «iPhone 11», а не называть его чем-то вроде iPhone 11R, многое говорит о том, где компания позиционирует телефон. Но может ли этот телефон нести бремя быть известным как iPhone 11? На самом деле, это может. Удовлетворительное повышение скорости, настройка двух камер и длительное время автономной работы делают iPhone 11 даже лучше, чем прошлогодний iPhone XR. И учитывая его относительно низкую цену, это, вероятно, лучший новый iPhone для большинства людей. Улучшения камеры Отличительной чертой iPhone 11 является его 12-мегапиксельная двойная камера. Похоже, что Apple решила, что с телефонами этого года они сделают камеру ударно намеренно привлекательной. Единственная камера iPhone XR едва заметна, а дизайн удвоенной камеры iPhone XS не заставит вас задуматься о том, как она выглядит. Но двойная камера iPhone 11 требует вашего внимания и кричит: «Улыбайся! Вы на камеру! iphone xr iphone 11 камеры IPhone XR (слева) имеет одну широкую камеру. IPhone 11 (справа) имеет широкие и сверхширокие камеры. У iPhone 11 есть широкая камера, такая же, как на iPhone XR, но вторая камера iPhone 11 - это сверхширокая камера с 2-кратным увеличением, позволяющая вам снимать больше в любой среде, в которой вы снимаете. Эти две камеры также есть на iPhone 11 Pro, который добавляет третью телеобъектив для увеличения. Сверхширокий - это отличное дополнение, обеспечивающее еще большую гибкость при съемке фотографий. К счастью, Apple позволяет легко переключаться между широким и ультра широким диапазоном. При создании кадра в приложении «Камера» в нижней части рамки изображения появляется кнопка 1x, что означает, что используется широкая камера. Нажмите эту кнопку, и телефон переключится на сверхширокую камеру, и кнопка 1x станет кнопкой 0,5x. Нажмите кнопку еще раз, чтобы переключиться обратно. Кроме того, когда вы находитесь в режиме 1-кратного обзора камеры, вы получите предварительный просмотр того, как будет выглядеть сверхширокий снимок 0,5x. телефон шириной 11 фресок Снято на камеру iPhone 11 1x шириной. Приложение для камеры iphone 11 с широким видоискателем При использовании широкоугольной камеры вы можете увидеть предварительный просмотр сверхширокого обзора, не переключаясь на сверхширокую камеру. телефон 11 росписи ультра широкий Полученное изображение с помощью ультраширокой камеры iPhone 11. С точки зрения фактического качества изображения, как широкие, так и ультраширокие дают великолепно выглядящие фотографии. Цвета точные, а камеры обеспечивают потрясающий уровень детализации и четкости изображения. Конечно, мы говорили то же самое о предыдущих iPhone, и это все еще верно в отношении iPhone 11. Но эксклюзивно для iPhone 11 (и 11 Pro) - это новый ночной режим, который полностью обновляет игру Apple для съемки при слабом освещении. Действительно, если вы ищете только одну причину, чтобы купить новый iPhone, это, вероятно, это. Ночной режим снимает изображения, снятые в темноте, и использует программную обработку для выявления деталей, которые в противном случае были бы потеряны. У нас есть подробности о том, как использовать ночной режим и как он работает, в отдельной статье. Улучшение при слабом освещении было доступно в телефонах Android, и, наконец, на iPhone, и оно работает очень хорошо. Наше родственное издание PCWorld даже обнаружило, что ночной режим Apple лучше, чем версия Android. Итог: это полезная функция, которая дает отличные результаты. iphone 11 ночной режим перед Снято без использования ночного режима. iphone 11 ночной режим после Снято с активным ночным режимом. Каково это снимать в ночном режиме.Единственная проблема, с которой я столкнулся с задней камерой iPhone 11, - это отсутствие оптического зума. Как и в случае с iPhone XR, iPhone 11 имеет только цифровой зум, вплоть до 5-кратного. В некоторых случаях, особенно когда вы проходите цифровое увеличение с увеличением 2х, вы получаете заметный шум изображения, что делает неприглядную фотографию. Так что, если вы мне нравитесь и часто пользуетесь зумом, вам нужно переосмыслить то, как вы используете его на iPhone 11. камера iphone 11 крупным планом У камеры iPhone 11 нет оптического зума, хотя он предлагает 5-кратный цифровой зум. Стоит отметить, что Apple наконец-то обновила фронтальную камеру TrueDepth, с 7-мегапиксельной камеры, которая снимает видео 1080p / 60fps, до 12-мегапиксельной камеры, которая снимает видеокамеру 4K / 60fps. А передняя камера может записывать замедленное видео, которое ранее было недоступно. Так что да. Давайте посмотрим, сможет ли Apple сделать «обман». Быстрый телефон становится еще быстрее В основе iPhone 11 лежит новый процессор A13 Bionic, преемник A12 Bionic, который есть в iPhone XR. A12 Bionic - впечатляющий чип, так что же делает A13 Bionic, чтобы продолжить его? При производительности процессора выигрыш скромный. В тестах Geekbench 5 iPhone 11 продемонстрировал 14-процентное увеличение производительности одноядерного процессора по сравнению с iPhone XR, в то время как производительность многоядерных процессоров подскочила на 18%. Geekbench 5 Iphone 11 XR Результаты являются баллами. Чем дольше бары / тем выше результаты, тем лучше. Нажмите, чтобы увеличить. В тестах, которые подчеркивают графическую производительность iPhone, iPhone 11 продемонстрировал более впечатляющие результаты по сравнению с iPhone XR. В тесте 3DMark Sling Shot iPhone 11 был на 29 процентов быстрее в тестах Sling Shot Extreme и Sling Shot Extreme Unlimited. В тесте 3D Stark Ice Storm Unlimited iPhone 11 был на 20 процентов быстрее. 3dmark рогатка iphone 11 xr Результаты являются баллами. Чем дольше бары / тем выше результаты, тем лучше. Нажмите, чтобы увеличить. 3dmark icestorm iphone 11 xr Результаты являются баллами. Чем дольше бары / тем выше результаты, тем лучше. Нажмите, чтобы увеличить. Цифры показывают повышение производительности, но чувствует ли себя iPhone 11 быстрее, чем iPhone XR? Это наверняка так. При повседневном использовании iPhone 11 чувствует себя быстрее, приложения чувствуют, что они запускаются быстрее, а производительность графики в играх заметно снижается. Это даже верно при сравнении производительности с iPhone XS, который использует тот же процессор, что и iPhone XR. IPhone 11 имеет тот же процессор, что и iPhone 11 Pro, и результаты тестов в целом для этих телефонов соответствовали друг другу. Так что, по сути, за несколько сотен долларов вы можете получить такую ​​же производительность в iPhone 11, как и профессионалы. Если производительность является вашим главным соображением, это ценностное предложение, которое трудно игнорировать. Немного больше время автономной работы Apple утверждает, что батарея iPhone 11 емкостью 3046 мАч работает на один час дольше, чем батарея iPhone XR емкостью 2942 мАч, и вы можете получить до 17 часов воспроизведения видео, 10 часов потокового видео и 65 часов воспроизведения аудио. Примечательно, что Apple больше не предоставляет оценку того, что она назвала «время разговора (беспроводное)». Для iPhone XR это было 25 часов, и мы можем подсчитать, что вы можете получить до 26 часов на iPhone 11. Согласно Apple Например, более длительный срок службы батареи был достигнут за счет сочетания большей батареи и оптимизации программного и аппаратного обеспечения. Мы использовали тест Geekbench 4 Battery Life, чтобы измерить время автономной работы и сравнить его с другими iPhone. Результаты нашего теста показали, что iPhone 11 и iPhone XR имеют одинаковое время автономной работы. На самом деле, в нашем тестировании iPhone 11 продержался всего на несколько секунд дольше, чем iPhone XR. В нашем тесте Geekbench 4 Battery Life выполняются ресурсоемкие задачи (с выключенным затемнением экрана) до тех пор, пока батарея не разрядится, поэтому она не отражает реальное использование. Тем не менее, это эффективный способ последовательно тестировать разные телефоны. батарея iphone 11 xr Результаты раз в минутах. Чем дольше бары / тем выше результаты, тем лучше. Нажмите, чтобы увеличить.Во время ежедневного использования мне никогда не приходилось заряжать iPhone 11 до конца моего дня. Я думаю, что я более требовательный пользователь, чем большинство, потому что я играю в Pokémon Go во время моих поездок на работу и обратно, а также на прогулку с собаками. В мой самый трудный день (в субботу, прогуливаясь по парку Золотых Ворот в Сан-Франциско, играя в PoGo, наблюдая за футбольным матчем моего сына и используя навигацию по Apple Maps), я закончил день, когда осталось 24% заряда батареи. Совсем неплохо. Одним из основных недостатков в отношении срока службы батареи является прилагаемое зарядное устройство. Apple по-прежнему имеет маленькое медленное 5-ваттное зарядное устройство со своей младшей моделью iPhone. За 29 долларов вы можете купить адаптер питания USB-C на 18 Вт от Apple - тот же, что входит в комплект поставки iPhone 11 Pro. Обидно, что Apple не включает это зарядное устройство в базовую модель. IPhone 11 также поддерживает беспроводную зарядку, но вам придется приобретать беспроводное зарядное устройство Qi отдельно. Дизайн: не связывайтесь с тем, что работает Apple не сильно изменилась, когда дело доходит до промышленного дизайна. IPhone 11 очень похож на iPhone XR, с анодированными алюминиевыми боковинами, выемкой дисплея и стеклянной задней панелью, доступной в черном, зеленом, фиолетовом, белом, желтом и (Product) Red. Тем не менее, цветовая гамма в этом году отличается: Apple решила использовать пастельные оттенки, более тонкие, чем яркие цвета XR. ободок iphone 11 Лицевая панель iPhone 11 (справа) толще, чем лицевая панель на OLED-телефонах, например iPhone 11 Pro Max (слева). IPhone 11 по-прежнему оснащен черными рамками, которые толще, чем у айфонов с OLED-дисплеями. И до тех пор, пока эта модель продолжает использовать ЖК-дисплей (более дешевая деталь, чем OLED в модели Pro), более толстые лицевые панели сохранятся, чтобы помочь остановить утечку света. Имейте в виду, я не нашел ободряющих рамок. На самом деле, я фактически не замечал их, пока они мне не указали. Наиболее заметным изменением дизайна между iPhone 11 и iPhone XR (помимо цветов и неровностей камеры) является размещение логотипа Apple, который теперь находится по центру, а не около камеры.

SON XƏBƏRLƏR

Ən son xəbərləri səhifəmizdən də izləyin