"Ölkə köklü dəyişiklik ərəfəsindədir" – Elnur Aslanov İlham Əliyevin islahatlarından yazdı

Prezident Administrasiyasının (PA) keçmiş şöbə müdiri, hazırda elmi fəaliyyətlə məşğul olan Elnur Aslanov İlham Əliyevin başlatdığı islahatların elmi-nəzəri təhlili barədə  virtualaz.org saytı üçün məqalə yazıb.

 

Elnur Aslanov   1997-2001-ci illərdə Yeni Azərbaycan Partiyası Mərkəzi Aparatının Beynəlxalq əlaqələr və siyasi partiyalarla iş şöbəsində təlimatçı, baş referent, 2001-2005-ci illərdə Azərbaycan Prezidenti İcra Aparatının İctimai-siyasi şöbəsinin İnformasiya işinin təşkili və analitik təhlil sektorunda referent, böyük məsləhətçi, 2005-2007-ci illərdə isə prezidentin İcra Aparatı rəhbərinin köməkçisi vəzifəsində işləyib.

 

2007-ci ildə PA-nın Siyasi təhlil və informasiya təminatı şöbəsinin müdiri təyin edilib. 2014-cü ilə qədər həmin vəzifəni tutub.Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü, siyasi elmlər namizədi, 1-ci dərəcə dövlət müşaviridir.

 

Demokrat.az Virtualaz.org-a istinadən Elnur Aslanovun məqaləsini oxuculara təqdim edir:

Müəllif: Dr. Elnur Aslanov

 

İslahat zərüridirmi?

“Tarixdə bütün əhəmiyyətli, yadda qalan hadisələri iki sözlə izah etmək olar – varislik və dəyişikliklər. Bu iki söz həm də uğurlu inkişafın alternativi olmayan şərtləridir. Əgər varislik yoxdursa, sizi məğlubiyyət gözləyir. Əgər dəyişiklik yoxdursa, onda hiss edilmədən əriyib yox olma baş verir.” Fransız tarixcisi Jak Le Goffun bu sözləri müasir dövrdə öz təsdiqini tapmiş həqiqətdir.

 

Yaşadığımız dövr dövlət institutu və dövlətcilik fenomeninin mahiyyətini, milli dövlətin qarşılaşdığı problemlərin həlli yolunda atılan addımların xarakterini, məmur-vətəndaş münasibətlərində yaranan cəhətlərin obyektiv dərk olunmasını zərürətə cevirir.

 

Cəmiyyətin inkişaf tarixi mürəkkəb proses olub, hadisələrin fasiləsiz davam edən ardıcıllığıdır. İstənilən sistem zaman kecdikcə dəyişir. Dəyişikiliklər bir vəziyyətdən digərinə keçid prosesi olub, yeni münasibətlər sistemi yaradır.

 

İslahata aparan yol

Keyfiyyətə əsaslanan inkişafı təmin etmək üçün islahat siyasətinin həyata keçiriliməsi vacibdir.

 

İslahat – cəmiyyətin marağ və mənafeyinin, istək və arzularının, hər bir vətəndaşın xoşbəxt gələcəyinin, dövlətin vətəndaşa sosial qayğısının təmin olunmasına yönəlib. Bu sosial dövlətin əsas məqsədidir. Vaxtı ilə Aristotel deyirdi ki, dövlət ona görə mövcud deyil ki, insanları yaşatsın, ona görə mövcuddur ki, insanları yaxşı yaşatsın.

İslahat termin olaraq eynidir, ölkədən ölkəyə isə tamamilə fərqli təzahürə malikdir. Oxşar məqsəd və problemlərlə üzləşən ölkələr nə üçün fərqli kursu həyata keçirirlər? İslahatların ən fundamenatal şərti nədir? İslahatın uğurunu təmin edən cəhətlər hansıdır?

 

İslahatın uğuru:

islahatcı təfəkkürlü siyasi liderin realığı dəyərləndirmə fəhmindən,
məqsəd aydınlığından,
islahatın konstruktivliyindən,
vətəndaşların gözləntiləri ilə səslənməsindən,
zamanın cağırışına cavab verə bilmək qətiyyətindən asılıdır.


İslahatın məqsədi isə: 

mövcud mexanizmlərdən daha mütərəqqisini təklif etmək,
köhnə stereotiplərə əsaslanan maneələri dəf edərək yeniliyin gərcəkləşməsi üçün geniş platforma yaratmaqdır.
Ən vacib cəhət isə islahat fəlsəfəsinin, onun mahiyyətinin və zərurətinin insanlar tərəfindən dərk olunması, bu prosesin gərcəkləşməsində öz fəaliyyətlərini ortaya qoymaq istəyinin yaranmasıdır. Müasir dövlətdə islahatların reallaşması prosesində cəmiyyətin geniş əksəriyyətinin dəstəyini qazana bilmədən uğura nail olmak geyri-mümkündür. Cünki islahat məhz vətəndaşların gözləntilərinin nəticələri kimi gercəkləşir.

 

İslahatın zamanı varmı?

İslahatların nə zaman, hansı səbəbdən həyata keçirilməsi hec də asan sual deyil. Bu, dövlətin inkişafı zamanı bir sıra obyektiv və subyektiv şərtlərin yaratdığı tələblərlə əlaqədardır.

 

İnkişaf etmiş, ələxsus “Asiya Pələnqləri” adlanan ölkələrin inkişaf təcrübəsinə nəzər salsaq, milli dövlət quruculuğunun hər bir mərhələsində özünə məxsus islahat paketinin mövcudluğunu görərik. Hər bir uğur qazanmış dövlət öz inkişafında müxtəlif mərhələləri qət edir. Mərhələli inkişaf islahatların xarakterini, əhatə dairəsini, uğur və uğursuzluğun səbəb və nəticələrini müəyyən edir.

Yeni yaranan müasir müstəqil dövlətlərin inkişafının ilk mərhələsində mövcud olan mürəkkəb və çeşidli strukturlar dağılır, onların yerini köklü sürətdə yeniləşən strukturlar əvəz edir.

 

İkinci mərhələdə sabitliyin təmin olunması şəraitində müstəqil dövlətin yeni strukturlarının formalaşması başa çatır.

 

Ücüncü mərhələdə dövlət strukturları öz səlahiyyətlələrini lazımınca icra edir, növbəti mərhələnin cağırışlarına hazır olmasını nümayiş etdirir. Dövlətin müasirləşmə potensialı, yüksək elmi texnoloji inkişafı təmin edilir, insanlarda demokratik cəmiyyətdə yaşadıqlarına əminlik hissi artır. Bu güclü dövlətin formalaşmasına gedən yoldur.

 

İslahatlar nəyə yönəlib?

Azərbaycan öz inkişafında geyd edilən mərhələləri uğurla keçmişdir. Dövlətimiz iqtisadi, siyasi, sosial və mədəni təşkilatlanmanın yeni səviyyəsini, hakimiyyət institutlarının və vətəndaş cəmiyyətinin harmoniyasını bəyan edən güclü ölkədir.

 

Bu gün Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi islahatlar ölkənin gələcək inkişafının 3 əsas istiqamətini əhatə edir. İslahatlar institusional inkişafın təkminləşməsinə, insan kapitalının keyfiyyət göstəricilərinin yüksəldiləməsinə, ümümrifah dövlətinin yaranmasına yönəlib. Ümümrifah dövləti konsepsiyasının əsasında cəmiyyətinin hər bir vətəndaşının layiqli həyat səviyyəsinin və sosial müdafiəsinin təmin olunmasına calışan dövlət nəzərdə tutulur.

 

Dövlət başcısının ayrı-ayrı məmurlarla, səlahiyyət sahibləri ilə görüşləri, problemlərin müzakirəsinin aşkarlıq şəraitində KİV vasitəsilə cəmiyyətə catdırılması, həyata keçirilən dəyişikliklərin vətəndaşlarla bölüşdürülməsi siyasi mədəniyyətin bariz nümünəsidir.

 

Burada iki cəhət xüsusilə nəzərə alınmalıdır. Birinci, məmurlardan öz vəzifə borclarının yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar məsuliyyət hissinin artırlması tələbi bütün xalqa bəyan edilir. İkinsici isə, dövlət başçısı cəmiyyəti bu vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün nəzarəti artırmağa cağırır. Çünki, vətəndaş-dövlət birliyinə nail olmanın əsas yolu qarşılıqlı etibar və etimaddan keçir.

Yeni, gənc kadrların dövlət strukturlarına təyin olunması zamanı Prezident əhalinin problemlərinə həssas yanaşılmasını, vətəndaşların hüquqlarının təmin olunmasını, korrupsiyaya qarşı mübarizənin gücləndirilməsini xüsusilə vurğulayır. Bunula da dövlətciliyə xidmət mədəniyyətinin, dövlət qulluğu etikasının ən yüksək meyarlara uyğun aparılması tələbini önə sürür.

 

Bü gün həyata keçirilən və keçirilməsi planlaşdırılan islahatlar haqqında müxtəlif fikirlər irəli sürmək, müzakirələr aparmaq olar. Lakin bu həqiqətdir ki, bügünki islahatlar onilliklər boyu həyata keçirilən islahatların məntiqi davamı olub, dövlətin və dövlətciliyin möhkəmlənməsinə xidmət edir.

 

Ən ümümi şəkildə islahatlar – sistemli və struktur olaraq təsnifləşdirilir. Birinci, sistemli islahatlar – ictimai həyatın bütün əsas sahələrinə dövlət idarəciliyi sisteminə təsir göstərən geniş miqyaslı proseslərdir. İkinci – struktur islahatlar – ictimai həyatın müxtəlif istiqamətlərinin, institutlarının yenidən qurulması üçün az miqyaslı, eyni zamanda strateji vəzifələrin yerinə yetirilməsini nəzərdə tutur. Müxtəlif ölkələrdə islahatların iki – liberal və ya mühafizəkar modelləri tətbiq edilir. Azərbaycan Prezidenti islahatlara bir tərəfli yanaşmanı məqbul hesab etmir: “Təcrübə ilə yeniliyin sintezi uğurlarımızın bazasıdır” fikri əsas götürülür.

 

Müasir dövrdə islahatların keçirilməsində xüsusilə maraqlı olan, bütün istedad və bacarığını bu istiqamətə yönəldən, yeni təfəkkür tərzinin daşıyıcıları olan gənclər formalaşıb. Onlar Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə illər öncə dövlətin xaricdə təhsil almasına imkan yaratdığı gənclərdir. Mükəmməl təhsil alaraq, geri dönən bu gənclər bank, maliyyə, informasiya texnologiyaları, nəqliyyat, səhiyyə, təhsil və digər sahələrdə uğurla calışırlar. Bu bir daha sübüt edir ki, bu günkü nailiyyətlərin təməli uzun illər öncə qurulmuşdur.

 

Bu gün həyata keçirilən islahatlar:

1.dövlət institutlarının fəaliyyətinin səmərəliyinin artırılmasına,

2.məmur-vətəndaş münasibətlərinin demokratik cəmiyyətin tələblərinə uyğunlaşmasına,

3.kiçik və orta biznesin inkişafı üçün şəraitin yaradılmasına

4.orta təbəqinin formalaşmasını təmin edən iqtisadi təməlin güclənməsinə

5.inkişafa manecilik törədən korrupsiya hallarına qarşı mübarizənin güclənməsinə, şəffaflığın artırlmasına,

6.resurs-yönümlü iqtisadiyyatdan innovasiyon və şaxaləndirilmiş iqtisadi modelə keçidin təmin olunmasına,

7.geyri neft sektorunun iqtisadiyyata təsir gücünün köklü şəkildə artımasına,

8.birbaşa xarici sərmayələrin və xarici sərmayəçilərin Azərbaycana cəlb edilməsinə,

9.dövlət-biznes münasibətlərinin inkişaf etmiş dövlətlərinin standartlarına tam uyğunlaşdırılmasına,

10. iqtisadi disproposiyaların ləğvinə,

11. idarəetmənin daha da cevik və səmərəli olmasına, dövlət qurumlarının fəaliyyətinin optimallaşdırılmasına,

12.zəka axının qarşısının alınmasına,

13. dövlət idarəcilik strukturlarına gənc intellektualların cəlb olunmasına,

14. yeni məmur sinifinin formalaşdırılmasına

15.vətəndaş cəmiyyətinin rolunun artmasına yönəlmişdir.

 

Azərbaycanda islahatlar kursunun modelini müəyyən etməyə calışsaq, bu mərhələli, tədrici-təkamül, davamlılıq və milli spesifikanın nəzərə alınması ilə reallaşdırılan effektiv modeldir. Azərbaycan cəmiyyəti köklü, sosial-iqtisadi, mədəni dəyişikliklərin yaşanması ərəfəsindədir. Dəyişən vətəndaş və onun yeniləşən düşüncə tərzi bu islahatların uğurunu təmin edəcək.

 

Demokrat.az

22 Noyabr 2019, 20:35   
loading...
Ən çox izlənənlər
Xəbərlər

Новости

Tesla:Представила новый грузовик

В четверг вечером в 11 вечера по восточному времени Элон Маск появится на сцене в дизайн-центре Tesla в Лос-Анджелесе, чтобы рассказать о продукте, который ему больше всего нравится: первый электрический пикап Tesla. И в то время как генеральный директор дразнил грузовик в течение шести лет, с каждым разом нарастая ажиотаж, еще не очень ясно, что в магазине. В отличие, скажем, от модели Y, показанной ранее в этом году, Маск сыграл эту игру несколько ближе к груди. Да, Маск сказал, что черпал вдохновение из Blade Runner в разработке грузовика. Он также называется (или, по крайней мере, под кодовым названием) «Cybertruck», с соответствующим научно-фантастическим стилем, гласным логотипом для загрузки. У нас есть приблизительное представление о некоторых характеристиках, которые будут предложены. И мы знаем, что он хочет объединить производительность на уровне Porsche с полезностью, которая делает Ford F-150 похожим на грузовик Tonka. Что касается того, на что это похоже, все же все еще в темноте. Мол, в буквальном смысле - Тесла выпустил только несколько по-настоящему темных изображений для грузовика. Пикапы в настоящее время являются самым быстрорастущим сегментом в США, и они, как правило, продаются по невероятно высоким ценам. Даже в условиях прямой конкуренции со стороны признанных игроков (таких как предстоящий Ford F-150) и новичков (например, Rivian) в пикапах можно заработать кучу денег. Выход на рынок кажется Тесле легкой задачей, особенно потому, что компания по-прежнему ищет устойчивую прибыльность. «Пикапы продаются как горячие пирожки, и на них делают много денег» Конечно, нет ничего проще, когда речь идет о Тесле. В 2018 году Маск сказал, что ему все равно, будет ли человек шокирован из-за футуристического дизайна грузовика, который является интересным способом продажи автомобиля. Однако он быстро отступил и сказал, что в конечном итоге хотел бы убрать бензиновые и дизельные грузовики с дороги. И в том же интервью Маск также сказал, что Тесла в будущем даже подумает о создании более обычного пикапа, чтобы удовлетворить более широкую клиентскую базу. Другими словами, Маск выдвинул так много разных идей для пикапа Тесла за эти годы, что вечер четверга, по крайней мере, обеспечит некоторую желаемую ясность. И, несмотря на послужной список Tesla по несоблюдению сроков и ранним проблемам производства, лидерство компании в области технологий для электромобилей гарантировало, что все, что обнаружит Маск, предназначено для того, чтобы люди стали эталоном, когда они оценивают первые электрические пикапы на рынке. Один из немногих мутных рендеров пикапа Cybertruck. Характеристики и цена Маск дал примерную цену за стартовую цену Cybertruck.В июне 2019 года генеральный директор Tesla заявил, что грузовой автомобиль будет стоить «менее 50 000 долларов», и между стартовой ценой седана Model 3 (в настоящее время - 39 400 долларов США) и седана Model S (в настоящее время - 79 990 долларов США). Это также примерно такая же цена, как и у дальнобойной версии кроссовера внедорожника Model Y (48 000 долларов), который будет выпущен в конце 2020 года, хотя в конечном итоге Tesla планирует продать более дешевую модель с более короткой дальностью примерно за 39 000 долларов. «Максимальная стартовая цена - 49 000 долларов. В идеале меньше, - сказал Маск о грузовике в начале этого года. «Это просто не может быть недоступным. Это должно быть чем-то доступным ». «Ожидайте стартовый ценник около 50 000 долларов, с более дорогими вариантами» Маск также сказал, что базовая модель будет оснащена установкой с двумя двигателями (то есть полный привод станет стандартным) и динамической подвеской, которая автоматически регулируется в зависимости от того, какой вес перевозит грузовик. Он также утверждал, что будет версия грузовика, который преодолеет расстояние от 400 до 500 миль, а это означает, что более доступная базовая модель может приблизиться к 300 милям. Тем не менее, Tesla смогла выжать все большее расстояние из аккумуляторов, которые она уже поставляет, и она также вышла на рынок и приобрела две компании по производству батарей в этом году. Не исключено, что к моменту отправки базовый пикап сможет пробежать более 300 миль. В четверг мы узнаем, будет ли Тесла выпускать версии грузовика с большими кабинами или совершенно разными уровнями комплектации. Как правило, автомобили Tesla получают лучшую производительность и диапазон, поскольку они становятся более дорогими. Но самые дорогие модели не больше и не отличаются от дешевых версий. Тем не менее, это не относится к большинству пикапов, которые бывают самых разных размеров и обладают широкими возможностями настройки. По словам Джессики Колдуэлл, исполнительного директора компании Edmunds, Джессика Колдуэлл, получившее в результате дерево решений, является частью того, что заставляет покупателей тратить гораздо больше на пикапы. По словам Колдуэлла, Tesla не нужно копировать эту книгу для продажи грузовиков, но это поможет клиентам, которые в противном случае могут купить F-150. «Еще больше покупателей грузовых автомобилей для отдыха захотят использовать это в качестве своего ежедневного водителя, поэтому они будут хотеть все удобства. Они будут ожидать от Tesla чистого, классного дизайна, но хотят, чтобы вещи, которые они получили в другом грузовике, - говорит Тайсон Джомини, вице-президент по аналитике данных и аналитики в JD Power. «Люди готовы тратить на этот сегмент, чтобы перевезти свои игрушки, чтобы поддержать образ жизни. Это очень дорогой сегмент, где сладкое место Теслы ». «Люди готовы тратить на этот сегмент для перевозки своих игрушек."" Маск написал в Твиттере, что у грузовика будут запирающиеся шкафчики, а также розетки на 240 В для использования «мощных инструментов в поле весь день» с «необходимым генератором. Мы также можем увидеть функциональность Autopilot, потоковую передачу мультимедиа из Spotify и Netflix, а также другие аналогичные функции программного обеспечения, которые есть на нынешних автомобилях компании. В четверг стоит обратить внимание на то, будет ли Tesla предлагать расширенную версию кабины или другие, более типичные комплектации пикапов. Самым сногсшибательным числом, которое Мускус выбросил о Cybertruck, было предположение, что у него будет буксировочная способность в 300 000 фунтов. Это будет на порядок лучше по сравнению с мощностью буксировки большинства пикапов на рынке. Даже самые медленные машины Теслы все еще довольно быстрые. Но смешивание всего, что отдаленно напоминает такие возможности, может сделать Cybertruck чем-то, что даже самые лояльные покупатели грузовиков перестанут рассматривать. <Сердечный» дизайн> Опять же, мы действительно в неведении, но Маск сказал, что Cybertruck будет «по-настоящему футуристичным киберпанком, пикапом Blade Runner». Он назвал дизайн «душераздирающим» и сказал, что проект его « из всех тех, над которыми работает Тесла. «Я ожидаю, что он будет более пышным и изящным, чем то, что мы видим из Детройта, который является таким дерзким, на ваш взгляд, дизайном с большой решеткой», - говорит Джомини. «Мы знаем, что это определенно не будет выглядеть как Сильверадо», - говорит Колдуэлл. «Это определенно не будет похоже на Сильверадо». Маск предположил, что дизайн грузовика может быть слишком далеким для обычных покупателей, но Колдуэлл предполагает, что бум продаж грузовых автомобилей, возможно, выделил место для такой компании, как Tesla, чтобы попробовать что-то новое. Она также указывает, как такие игроки, как Ford, успешно внедряют на рынок новые идеи, которые когда-то казались самостоятельными, например, полностью алюминиевый корпус или двигатель EcoBoost меньшего размера. «Я думаю, что Тесла - своего рода уникальная позиция, в которой они могут стать пикапом против пикапа, потому что им не обязательно придерживаться той же формулы, которую люди использовали в прошлом», - говорит она. «Я думаю, что покупатели пикапов, вероятно, более гибки, чем мы думаем». Своего рода демонстрация Тесла обычно предлагает поездки на прототипах автомобилей, которые дебютируют на этих мероприятиях. И согласно приглашениям, которые были разосланы, предполагается, что это будет открытая часть мероприятия, так что, возможно, посетители получат такой шанс. Но Маск так рекламировал предполагаемые рабочие характеристики пикапа Tesla за последние несколько лет, что трудно представить, что он не воспользуется возможностью провести какую-то демонстрацию."Мускус продемонстрирует якобы огромную буксирную способность грузовика?" Если это так, то имеет смысл, что он сосредоточится на буксировочной способности. И если Маск действительно хочет показать, как Cybertruck превосходит F-150, он подключит это к чему-то по-настоящему массивному и потянет его вниз по дороге, обычно используемой для тестовых поездок перед штаб-квартирой SpaceX. Может быть, у него будет грузовик, буксирующий Tesla Semi с прицепом, с F-150. Или, может быть, он привязывает ракету Falcon 9 к огромному планшету и тащит его на несколько сотен футов. В любом случае, вечер четверга - его первый шанс подтвердить все свои разговоры о F-150 с помощью каких-то действий. И со своей стороны, Ford уже показал свой предстоящий электрический F-150, буксирующий поезд на миллион фунтов. Смерть пикапа Тесла оказывает Тесла имеет широкую базу поклонников, клиентов и людей, которые попадают в обе категории. Они имеют тенденцию быть творческой, совместной группой. И когда мы приближаемся к раскрытию Cybertruck, они совершенно безумны, пытаясь угадать, как это выглядит. Просто сделайте поиск изображений Google для «пикапа Тесла» перед событием в четверг вечером, и вы поймете, что я имею в виду. Там не было конца им. Это должно было произойти, тем более что это первый действительно новый дизайн, который мы увидели в Tesla за два года. В некотором смысле это было хорошим напоминанием о том, сколько времени и усилий уходит на реальный автомобильный дизайн, потому что большинство из них выглядят как недоделанные, наполовину неудачные попытки Photoshop. Ожидать неожидаемое Это Элон Маск, о котором мы говорим. Человек, который опубликовал твит, который в конечном итоге обошелся в 40 миллионов долларов. Парень, который основал компанию по добыче туннелей, сидя в пробке. Общее эмпирическое правило с ним заключается в том, что всегда есть шансы выйти за рамки сценария, когда он говорит публике. "У мускуса есть образец отхода от сценария" Он мог дразнить еще один новый продукт Тесла. Или он мог бы сделать грандиозное заявление о том, что Тесла Кибертрукс бродит по марсианской поверхности через четыре года. Источник :theverge.com

Обзор iPhone 11: сочетание цены, возможностей и качества

В прошлом году Apple представила iPhone XR как «доступное» предложение в своей новой линейке iPhone. Нам очень понравился XR, и мы даже сказали, что это может быть лучший iPhone, который когда-либо делал Apple. Следствием iPhone XR является новый iPhone 11, и тот факт, что Apple решила благословить эту модель названием «iPhone 11», а не называть его чем-то вроде iPhone 11R, многое говорит о том, где компания позиционирует телефон. Но может ли этот телефон нести бремя быть известным как iPhone 11? На самом деле, это может. Удовлетворительное повышение скорости, настройка двух камер и длительное время автономной работы делают iPhone 11 даже лучше, чем прошлогодний iPhone XR. И учитывая его относительно низкую цену, это, вероятно, лучший новый iPhone для большинства людей. Улучшения камеры Отличительной чертой iPhone 11 является его 12-мегапиксельная двойная камера. Похоже, что Apple решила, что с телефонами этого года они сделают камеру ударно намеренно привлекательной. Единственная камера iPhone XR едва заметна, а дизайн удвоенной камеры iPhone XS не заставит вас задуматься о том, как она выглядит. Но двойная камера iPhone 11 требует вашего внимания и кричит: «Улыбайся! Вы на камеру! iphone xr iphone 11 камеры IPhone XR (слева) имеет одну широкую камеру. IPhone 11 (справа) имеет широкие и сверхширокие камеры. У iPhone 11 есть широкая камера, такая же, как на iPhone XR, но вторая камера iPhone 11 - это сверхширокая камера с 2-кратным увеличением, позволяющая вам снимать больше в любой среде, в которой вы снимаете. Эти две камеры также есть на iPhone 11 Pro, который добавляет третью телеобъектив для увеличения. Сверхширокий - это отличное дополнение, обеспечивающее еще большую гибкость при съемке фотографий. К счастью, Apple позволяет легко переключаться между широким и ультра широким диапазоном. При создании кадра в приложении «Камера» в нижней части рамки изображения появляется кнопка 1x, что означает, что используется широкая камера. Нажмите эту кнопку, и телефон переключится на сверхширокую камеру, и кнопка 1x станет кнопкой 0,5x. Нажмите кнопку еще раз, чтобы переключиться обратно. Кроме того, когда вы находитесь в режиме 1-кратного обзора камеры, вы получите предварительный просмотр того, как будет выглядеть сверхширокий снимок 0,5x. телефон шириной 11 фресок Снято на камеру iPhone 11 1x шириной. Приложение для камеры iphone 11 с широким видоискателем При использовании широкоугольной камеры вы можете увидеть предварительный просмотр сверхширокого обзора, не переключаясь на сверхширокую камеру. телефон 11 росписи ультра широкий Полученное изображение с помощью ультраширокой камеры iPhone 11. С точки зрения фактического качества изображения, как широкие, так и ультраширокие дают великолепно выглядящие фотографии. Цвета точные, а камеры обеспечивают потрясающий уровень детализации и четкости изображения. Конечно, мы говорили то же самое о предыдущих iPhone, и это все еще верно в отношении iPhone 11. Но эксклюзивно для iPhone 11 (и 11 Pro) - это новый ночной режим, который полностью обновляет игру Apple для съемки при слабом освещении. Действительно, если вы ищете только одну причину, чтобы купить новый iPhone, это, вероятно, это. Ночной режим снимает изображения, снятые в темноте, и использует программную обработку для выявления деталей, которые в противном случае были бы потеряны. У нас есть подробности о том, как использовать ночной режим и как он работает, в отдельной статье. Улучшение при слабом освещении было доступно в телефонах Android, и, наконец, на iPhone, и оно работает очень хорошо. Наше родственное издание PCWorld даже обнаружило, что ночной режим Apple лучше, чем версия Android. Итог: это полезная функция, которая дает отличные результаты. iphone 11 ночной режим перед Снято без использования ночного режима. iphone 11 ночной режим после Снято с активным ночным режимом. Каково это снимать в ночном режиме.Единственная проблема, с которой я столкнулся с задней камерой iPhone 11, - это отсутствие оптического зума. Как и в случае с iPhone XR, iPhone 11 имеет только цифровой зум, вплоть до 5-кратного. В некоторых случаях, особенно когда вы проходите цифровое увеличение с увеличением 2х, вы получаете заметный шум изображения, что делает неприглядную фотографию. Так что, если вы мне нравитесь и часто пользуетесь зумом, вам нужно переосмыслить то, как вы используете его на iPhone 11. камера iphone 11 крупным планом У камеры iPhone 11 нет оптического зума, хотя он предлагает 5-кратный цифровой зум. Стоит отметить, что Apple наконец-то обновила фронтальную камеру TrueDepth, с 7-мегапиксельной камеры, которая снимает видео 1080p / 60fps, до 12-мегапиксельной камеры, которая снимает видеокамеру 4K / 60fps. А передняя камера может записывать замедленное видео, которое ранее было недоступно. Так что да. Давайте посмотрим, сможет ли Apple сделать «обман». Быстрый телефон становится еще быстрее В основе iPhone 11 лежит новый процессор A13 Bionic, преемник A12 Bionic, который есть в iPhone XR. A12 Bionic - впечатляющий чип, так что же делает A13 Bionic, чтобы продолжить его? При производительности процессора выигрыш скромный. В тестах Geekbench 5 iPhone 11 продемонстрировал 14-процентное увеличение производительности одноядерного процессора по сравнению с iPhone XR, в то время как производительность многоядерных процессоров подскочила на 18%. Geekbench 5 Iphone 11 XR Результаты являются баллами. Чем дольше бары / тем выше результаты, тем лучше. Нажмите, чтобы увеличить. В тестах, которые подчеркивают графическую производительность iPhone, iPhone 11 продемонстрировал более впечатляющие результаты по сравнению с iPhone XR. В тесте 3DMark Sling Shot iPhone 11 был на 29 процентов быстрее в тестах Sling Shot Extreme и Sling Shot Extreme Unlimited. В тесте 3D Stark Ice Storm Unlimited iPhone 11 был на 20 процентов быстрее. 3dmark рогатка iphone 11 xr Результаты являются баллами. Чем дольше бары / тем выше результаты, тем лучше. Нажмите, чтобы увеличить. 3dmark icestorm iphone 11 xr Результаты являются баллами. Чем дольше бары / тем выше результаты, тем лучше. Нажмите, чтобы увеличить. Цифры показывают повышение производительности, но чувствует ли себя iPhone 11 быстрее, чем iPhone XR? Это наверняка так. При повседневном использовании iPhone 11 чувствует себя быстрее, приложения чувствуют, что они запускаются быстрее, а производительность графики в играх заметно снижается. Это даже верно при сравнении производительности с iPhone XS, который использует тот же процессор, что и iPhone XR. IPhone 11 имеет тот же процессор, что и iPhone 11 Pro, и результаты тестов в целом для этих телефонов соответствовали друг другу. Так что, по сути, за несколько сотен долларов вы можете получить такую ​​же производительность в iPhone 11, как и профессионалы. Если производительность является вашим главным соображением, это ценностное предложение, которое трудно игнорировать. Немного больше время автономной работы Apple утверждает, что батарея iPhone 11 емкостью 3046 мАч работает на один час дольше, чем батарея iPhone XR емкостью 2942 мАч, и вы можете получить до 17 часов воспроизведения видео, 10 часов потокового видео и 65 часов воспроизведения аудио. Примечательно, что Apple больше не предоставляет оценку того, что она назвала «время разговора (беспроводное)». Для iPhone XR это было 25 часов, и мы можем подсчитать, что вы можете получить до 26 часов на iPhone 11. Согласно Apple Например, более длительный срок службы батареи был достигнут за счет сочетания большей батареи и оптимизации программного и аппаратного обеспечения. Мы использовали тест Geekbench 4 Battery Life, чтобы измерить время автономной работы и сравнить его с другими iPhone. Результаты нашего теста показали, что iPhone 11 и iPhone XR имеют одинаковое время автономной работы. На самом деле, в нашем тестировании iPhone 11 продержался всего на несколько секунд дольше, чем iPhone XR. В нашем тесте Geekbench 4 Battery Life выполняются ресурсоемкие задачи (с выключенным затемнением экрана) до тех пор, пока батарея не разрядится, поэтому она не отражает реальное использование. Тем не менее, это эффективный способ последовательно тестировать разные телефоны. батарея iphone 11 xr Результаты раз в минутах. Чем дольше бары / тем выше результаты, тем лучше. Нажмите, чтобы увеличить.Во время ежедневного использования мне никогда не приходилось заряжать iPhone 11 до конца моего дня. Я думаю, что я более требовательный пользователь, чем большинство, потому что я играю в Pokémon Go во время моих поездок на работу и обратно, а также на прогулку с собаками. В мой самый трудный день (в субботу, прогуливаясь по парку Золотых Ворот в Сан-Франциско, играя в PoGo, наблюдая за футбольным матчем моего сына и используя навигацию по Apple Maps), я закончил день, когда осталось 24% заряда батареи. Совсем неплохо. Одним из основных недостатков в отношении срока службы батареи является прилагаемое зарядное устройство. Apple по-прежнему имеет маленькое медленное 5-ваттное зарядное устройство со своей младшей моделью iPhone. За 29 долларов вы можете купить адаптер питания USB-C на 18 Вт от Apple - тот же, что входит в комплект поставки iPhone 11 Pro. Обидно, что Apple не включает это зарядное устройство в базовую модель. IPhone 11 также поддерживает беспроводную зарядку, но вам придется приобретать беспроводное зарядное устройство Qi отдельно. Дизайн: не связывайтесь с тем, что работает Apple не сильно изменилась, когда дело доходит до промышленного дизайна. IPhone 11 очень похож на iPhone XR, с анодированными алюминиевыми боковинами, выемкой дисплея и стеклянной задней панелью, доступной в черном, зеленом, фиолетовом, белом, желтом и (Product) Red. Тем не менее, цветовая гамма в этом году отличается: Apple решила использовать пастельные оттенки, более тонкие, чем яркие цвета XR. ободок iphone 11 Лицевая панель iPhone 11 (справа) толще, чем лицевая панель на OLED-телефонах, например iPhone 11 Pro Max (слева). IPhone 11 по-прежнему оснащен черными рамками, которые толще, чем у айфонов с OLED-дисплеями. И до тех пор, пока эта модель продолжает использовать ЖК-дисплей (более дешевая деталь, чем OLED в модели Pro), более толстые лицевые панели сохранятся, чтобы помочь остановить утечку света. Имейте в виду, я не нашел ободряющих рамок. На самом деле, я фактически не замечал их, пока они мне не указали. Наиболее заметным изменением дизайна между iPhone 11 и iPhone XR (помимо цветов и неровностей камеры) является размещение логотипа Apple, который теперь находится по центру, а не около камеры.

SON XƏBƏRLƏR

Ən son xəbərləri səhifəmizdən də izləyin