Paşinyanın məxfi hesabatı Azərbaycanın əlinə keçdi!

Ermənistanın yeni hökuməti “Ermənistanın 2050-ci ilə qədər Transformasiya Strategiyası” adlı hesabat hazırlayıb. Bu il iyulun 26-da təsdiqlənmiş, ekspert məsləhətləşmələri üçün nəzərdə tutulmuş ilkin hesabat “məxfi” hesab olunur. Lakin bütün məxfiliyinə baxmayaraq, nüsxələrindən biri virtualaz.org-un əlinə düşüb. Rəsmi Yerevanın gizli sənədinin onunla müharibə aparan bir ölkənin mediasına necə gəlib düşməsinin təfərrüatına varmayacağıq, ancaq mahiyyətini nəzərdən keçirəcəyik.


Hətta “Ermənistanın 2050-ci ilədək Transformasiya Strategiyası” ilə səthi tanışlıq belə, bu sənədlə 2016-cı ilin sonunda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən təsdiq edilmiş “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üçün Strateji Yol Xəritələri” arasında müəyyən bənzərliyin olduğunu göstərir.

 

Əlbəttə ki, hər bir dövlət iqtisadi sistem də daxil olmaqla uzunmüddətli inkişafı üçün konseptual strategiya hazırlamalıdır. Qarabağdan olan səhra komandirləri klanının dövründə Ermənistan tərəfi belə bir strategiyaya sahib ola bilməzdi, çünki bütün Ermənistan iqtisadiyyatı diasporanın geri dönməz investisiya infuziyalarından asılı olaraq rentabelli subsidiyalı yaşayış təsərrüfatına bənzəyirdi.

 

Ermənistan iqtisadiyyatı diasporun investisiya kapitalını milli kapitalın antropogen talan prinsipi ilə mənimsəyirdi.

 

Ümumiyyətlə, Köçəryan-Sarkisyanın cütlüyünün primitiv komanda- idarəetmə modeli, onların Ermənistan dövlətinin saxlanması adı altında , əslində isə özlərinin mənimsəməsi məqsədi ilə vəsait dilənmələri səhra komandirlərinin işğalçı rejiminin taleyini əvvəlcədən həll etmişdi.

Ancaq inqilabla doğulmuş yeni inqilabçı “sevgi hökumətinə” səhra komandirlərinin boşluqlarını doldurmaq lazım idi – və budur, ortaya hazırlanmış bir yığın boyalı kağız toplusu çıxdı.

 

“Sevan oğlanları” yanıldılar

Əlbəttə, oluqca müəmmalıdır ki, rəsmi Yerevana 31 səhifəlik gözəl tərtib edilmiş refereata niyə məxfilik qrifi qoymaq lazım gəlib. Ermənistan hökumətindəki “Sevan oğlanları” gücləri yetməyən vəzifənin həllinə girişiblər-dünya sisteminin 30 il qabaqkı inkişaf istiqamətini müəyyən etmək!

 

Yəni inqilabın bilavasitə nəzəriyyəçiləri ABŞ və Çinin aparıcı “beyin mərkəzlərinin” öhdəsindən heç də yaxşı gələ bilmədiyi vəzifənin həllinə girişiblər. Müasir dünyanın bu cür sürətli dövr etməsi, dünya düzəninin qeyri-müəyyənliyi, permanent dünya energetika böhranı və yeni enerji mənbələrinə transformasiya, dünya iqtisadi sisteminin metamorfozası, hansı ki orada hətta transmilli şirkətlərin rolu və yeri deformasiyaya məruz qalır, kiçik, yoxsul və hər şeydən məhrum ölkənin 30 il sonrakı yerini və inkişafını necə müəyyən etmək olar?!

 

Və budur, “Sevan oğlanları” hansısa qarışıq, yayğın və konkret olmayan rəqəmlərdən ibarət qrafikə əl atırlar, qeyri-universal əyridən istifadə etməklə…Ermənistanın gənc hökuməti çaşıb, axı xalq ondan Yerevanın Teatr meydanında vəd edilmiş nağılvari gələcəyin həyata keçirilməsini gözləyir. Paşinyan bərk tələsir, anlamır ki, iqtisadiyyat bu tələskənliyi xoşlamır və bağışlamır.

 

Bəs hansı resursların hesabına?

Sənədin müəllifləri ölkənin iqtisadi inkişafının dörd fazasını göstərirlər. Ermənistan indiki təbii resursları ilə 2030-cu ildə sənaye ölkəsinə çevrilməlidir. Bu dövrdə iqtisadi artım emal və tikinti sənayesinin, infrastrukturun hesabına təmin edilməlidir. Hansı ki, zəruri işçi qüvvəsinin repatriasiyası hesabına qidalanmalıdır.

 

Dayan! Axı ölkənin təbii resursları buna yetmir ki, həmin resursların əsasında sənaye ölkəsi qurasan, işçi qüvvəsinin repatriyasiyası isə ermənilərin tarixi olmayan vətənlərindən indiki kütləvi mühacirəti ilə bir vaxtda daha da absurd görünür. Xüsusən də Ermənistanı tərk edən vətəndaşların unutduqları ölkədə geri qayıtmaq arzusunun olmadığı bir vaxtda.

 

Sonrası isə daha betərdir. Növbəti onillikdə (2030-2039) Ermənistan elm ölkəsinə çevrilməlidir, yəni iqtisadiyyatın ənənəvi sektorlarının payı elmə əsaslanmış sektorların sayəsində kiçilməlidir.

 

Həndəsi silsilə ilə inkişaf edən Ermənistan xəyalı

Müəlliflərə ən yüksək sayda sahibkarlara, startaplara, tətbiqi elmlərə və əhalinin hər milyon nəfərinə düşən patentlərə malik ölkə lazımdır, o cümlədən burada kök salmış 3-4 qlobal şirkət. Və nəhayət, əsrin ortalarında hakimiyyət Ermənistanı ədədi yox, həndəsi silsilə ilə inkişaf edən ölkə kimi görmək istəyir. Məqsəd Ermənistanda kök salmış 5-15 eksponensial şirkət, iqtisadiyyatın eksponensial sektorunda 170 minə yaxın iş yerinin açılması, Ermənistanın əhalinin hər milyon nəfərinə düşən eksponensial şirkətlərin miqdarına görə dünya üçüncüsünə çevrilməsidir.

 

Və daha sonra meqahədəflərin axtarışı gəlir, onlardan ən təvazökarı-təhlükəsiz Ermənistan, kütləvi repatriasiya və inteqrasiya, hörmət qoyulan və qonaqpərvər ölkə, dünya erməniliyi ilə birləşmə, nağdsız və kölgəsiz iqtisadiyyatdır. Bax belə meqahədəflərdir ki, onların hər birini asanlıqla sual altına qoymaq, gülüş obyektinə çevirmək olar.

 

Paşinyanın Xankəndinə qeyri-xansayağı işləri

Azərbaycan hökumətinin proqramına qayıdaq. Azərbaycan hökuməti tərəfindən işlənib hazırlanmış “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji Yol Xəritəsi”nin həcmi 600 səhifədən çoxdur! Və əgər yüngülçəkili erməni strategiyası 30 il irəliyə hesablanıbsa, Azərbaycanın strategiyası 2025-ci ilə qədər hesablanıb. Bu da Azərbaycan hökumətinin sənədinə düzgün yanaşmanı ortaya qoyur.

Və təsadüfi deyil ki, bizim sənəddə ölkənin inkişafının bütün detalları qarşıya qoyulmuş vəzifələrlə birlikdə dəqiq göstərilib. Prezidentin iqtisadi məsələlər üzrə köməkçisinin aparatı isə onun yerinə yetirilməsinə nəzarət edir. Və heç bir məxfilik mövcud deyil! Bu sənədlə rəsmi saytlarda asanlıqla tanış olmaq mümkündür. Azərbaycanın “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə stratej Yol Xəritəsi” beynəlxalq institutlar tərəfindən yüksək qiymətləndirilib, bu da görünür, Paşinyanı Ermənistan üçün strategiya işləyib hazırlamağa həvəsləndirib.

Ermənistan hökumətinin məlumatına görə, bu strateji yol xəritəsi bir neçə mərhələdə hazırlıqdan və məsləhətləşmələrdən keçib, o cümlədən müvafiq sahələr üzrə nazirliklər, hökumət sənəd üzərində iş aparıb, Milli Məclislə müzakirə olunub, prezident və baş nazirlə məsləhətləşmələr olub. Strategiyanın hazırlanmasının gedişində, yəni yay mövsümümün üç ayı ərzində islahatlar üzrə komitənin on iclası keçirilib, baş nazirlə üç görüş olub.

 

Yaraşıqlı, amma tamamilə içiboş…

Nəticədə erməni neomarksistlərinin həmin “Kapital”ı meydana çıxıb. Strateji transformasiyanın əsas prinsipləri onun müəlliflərinin fikrincə, planlaşdırma ambisiyası, hərtərəfli transformasiya, dəyərlərin yüksəlməsi, inkişaf sürətinin ikiyə qatlanmasıdır. Yəni boş-boş sözlər. Etiraf edək ki, yaraşıqlı, hətta ağıllı sözlərdir, amma tamamilə boş və yüngül, proqram əsası olmayan fikirlərdir.

 

Dünya erməniliyinə ambisiyalarda yox demək çətindir, buna söz yox. Lakin Paşinyan bu mənada özündən əvvəl hakimiyyətdə olanları hamısından qabağa tullanıb. Belə ki, onun strategiyası daha bir sərsəm məqsəd qarşıya qoyur-yaxın 30 ildə Ermənistan dünyada həyat səviyyəsinə, innovasiyalar sferasında rəqabətədavamlılıq, təhsil, səhiyyə, maliyyə, müdafiə göstəricilərinə görə otuz ən qabaqcıl ölkə sırasında olacaqmış…

 

Sonra daha da fantastik göstəricilər gəlir ki, onların qısa məzmunu ilə oxucuları tanış etmək istərdik. Lakin əvvəlcə ermənilərin məntiqindən çıxış edib daha bir sual qoymaq olar-bütün bunlar haqda Ermənistanın baş naziri Nikol Painyan avqustun 5-də “dqr”in paytaxtında VII Ümumerməni Oyunlarının açılışı zamanı açıq mətnlə danışdı. Bəs o zaman sənədə, əgər 10 gün sonra mahiyyəti açıqlanacaqdısa, məxfi qrifi qoymaq onun nəyinə lazım idi? Bu suala faktlar cavab verə bilər.

 

Beləliklə, 2050-ci ilə qədər Yerevan Ermənistanın əhalisinin sayını 5 milyon nəfərə çatdırmaq, 1.5 milyon yeni iş yeri açmaq, 2.5 milyon nəfər üçün işsizlik problemini aradan qaldırmaq, Ermənistanı sənaye ölkəsinə çevirmək, ÜDM-in həcmini 15 dəfə artırmaq, dəyəri 10 milyard dollardan yuxarı olan azı 5 texnologiya şirkətinə malik olmaq və 10 min işlək startap yaratmaq məqsədini qarşıya qoyur. Üstəlik orta aylıq əmək haqqını 7 dəfə artırmaq niyyətindədir. Erməni ordusu isə guya döyüş qabiliyyətinə görə dünyanın 10 ölkəsi arasında yer almalıdır. Hələ bu da yetmir, Paşinyan dünyanın on ən yaxşı xüsusi xidmət orqanlarından birini yaratmağı vəd edir. Səhiyyə xidmətlərinin 10 faiz əlçatanlığını təmin etmək və bu sahənin maliyyələşdirilməsini 20 dəfə artırmaq istəyir.

 

Bütün bunlar əlbəttə, Ermənistanın hətta ən yaxın dostları arasında homersayağı gülüş yaradır. Axı bu ölkədə əhalinin sayı ilbəil azalır, insanlar dözülməz həyat şərtlərinə görə Ermənistanı tərk edirlər. Amma bu reallıq xalqın qarşısına çıxan Paşinyanı dayandıra bilmir. O, elmin, təhsilin maliyyələşdirilməsini 20 dəfə artırmaq, Ermənistana ildə 15 milyon turistin gəlişinə şərait yaratmaq, futbol üzrə yığma komandanı isə Avropa, hətta Dünya Çempionatının qalibinə çevirmək niyyətindədir. Üstəlik ona yolüstü şahmat üzrə dünya çempionatında da 25 olimpiya medalı udmaq lazımdır.

 

Və əgər məxfi qrifi qoyulmuş sənədlə hamı tanış ola bilməsə də, Paşinyanın Xankəndindəki hədsiz yüksək ambisiyalı çıxışına heç kim laqeyd qalmadı. Və məmurlar xalq inqilabının guya hər şeyə qadir olduğuna xalqı inandırmağa çalışsalar da, Vovanın oğlunun daha ağıllı tərəfdarları sadəcə olaraq qəzəblidir. Deyirlər ki, onun danışdıqları konkret plan deyil, strategiyanın formalaşmasıdır və mürəkkb icra prosesində onu korrektə etmək lazım gələcək.

 

Bu arada isə ekspertlər deyirlər ki, ölkə əhalisinin sayını hətta miqrantların hesabına belə olsa 5 milyon nəfərə qədər artırmaq altından qalxmaq mümkün olmayan vəzifədir. Bunun üçün dərin islahatlar, həyatın bütün sferalarında partlayışsayağı inkişaf lazımdır. İndi isə elə erməni dövlətinin özünün rəsmi statistikasına görə, miqrasiya saldosu mənfidir və bu tendensiyanın nə zaman dəyişəcəyi bilinmir.

 

Və Paşinyanın yadına salmaq pis olmazdı ki, BMT-nin Əhali Fondunun proqnozlarına görə Ermənistan əhalisi 2050-ci ilə qədər daha 150 min nəfər azalacaq. İnanın ki, bu nüfuzlu beynəlxalq təşkilat yeni erməni hökumətindən daha ciddidir. Çikaqo oğlanları Sevan oğlanlarından daha yaxşı hesablayır, sayırlar. Paşinyanın ağlasığmaz strategiyasına hətta Ermənistan Mərkəzi Bankının keçmiş rəhbəri Baqrat Həsrətyan da lağ edir. O, Paşinyanın planını utopiya adlandırır, axı ölkə iqtisadiyyatının indiki artım tempi 2050-ci ilə qədər ÜDM-in 15 dəfə artmasına imkan vermir. Ən yaxşı halda ÜDM 4 dəfə arta bilərdi, uzunmüddətli inkişaf isə daşdan bina timək kimidir, pillə-pillə, kərpic-kərpic baş verir.

 

Lakin hətta Paşinyanın xəyal etdiyi 30 ildə 15 dəfəlik artım da ÜDM-nin həcmi cəmi 186 milyard dollar olan dilənçi kökündə ölkəni Əlcəzairin, Rumıniyanın və müharibələrdən əldən düşmüş İraqın səviyyəsinə qaldıra bilərdi. Bundan başqa 5 milyonluq ölkə üçün bu adambaşıan 37 min dollar ÜDM demək olardı, hansı ki, bu da Litvanın və Estoniyanın indiki göstəricilərinə yaxındır. Amma 30 il sonra həmin ölkələrin də vəziyyəti indikindən yaxşı olacaq, elə deyilmi? Yəni Paşinyan öz xəyallarını həyata keçirmək üçün hətta nəzəri şəkildə ÜDM-i yəqin 100 dəfə artırmalı olardı. Bu isə heç vaxt baş verməyəcək, amma bu cür yuxarıdan getmək, deyəsən, onun özü üçün də rahat deyil.

 

Xruşşovla Qorbaçov arasında

İndi isə “Sevan oğlanları” nın başqa bir mübahisəli postulatına diqqət yetirək. Yerevan Ermənistan ordusunun döyüş hazırlığını o dərəcədə artıra biləcəkmi ki, Azərbaycanla müharibədə iştirak edən silahlı qüvvələri dünyanın ən güclü iyirmi ordusu sırasına daxil olsun?

 

Bu planı həyata keçirmək üçün, şübhəsiz ki, Ermənistana indikini ən azı 15-20 dəfə üstələyən büdcə lazım olacaq.

Haradan pul götürmək olar, axı Ermənistanın indiki hərbi büdcəsi cəmisi 609 milyon dollar təşkil edir. Yeri gəlmişkən, özünü belə göz qamaşdırıcı perspektivlə yüklənməyən rəsmi Bakı bu gün müdafiəyə 5 qat daha çox pul xərcləyir. Azərbaycan iqtisadiyyatının müvafiq potensialı və artım templəri isə yenə də daha yüksəkdir.

Statistika yaman tərs şeydir! Əgər son 30 ildə Paşinyanın sələfləri inkişaflar tempində qonşu ölkə ilə ayaqlaşa bilməyiblərsə, sonrakı 30 ildə onun və tərəfdarlarının bunu edə biləcəyinə kim zəmanət verə bilər?!

 

Dağlıq Ermənistana 15 milyon turist?

 

Paşinyan digər cəfəngiyyatları ilə də təəccübləndirir – belə çıxır ki, hər il Ermənistana 15 milyon turist gələcək?

 

Hətta geniş ərazisi, kurort bölgələri, inkişaf etmiş infrastrukturu və güclü iqtisadiyyatı, habelə geniş və ənənəvi turizm sənayesi olan Türkiyə belə, ikiqat çox turisti həzm edə bilmir.

 

Ermənistan xarici turistlərə nə təklif edə bilər? Palçıqda batan Masisi? Bəlkə dilənçi İcevanı? Keçəl dağları, dağılmış yolları, bayağı Sevanı, Qafqaz folklorunu və qarışıq mətbəxi? 15 milyon turist nədir axı? Ermənistanda Paşinyanın qumlu möcüzələrinə doğrudanmı inananlar var?

 

Paşinyanın populist və məxfi, lakin əyləncəli proqram sənədləri Stepanakertdə (Xankəndi) üzə çıxdı, çünki yeni Ermənistan hökuməti həyata keçirilməyən, sağa-sola səpələnmiş xəyallardan məyus olan boz kütlənin artan narazılığını anlayır. Aylar ötdü, bir il keçdi, ancaq Paşinyan ölkəsinə xəyaldan başqa bir ümid verə bilmir.

 

Onun proqramı Xruşşovun 20 ildən sonra Sovet xalqının kommunizmdə yaşayacağı barədə verdiyi ağlasığmaz vədini xatırladır. Bəli və əlbəttə, 2000-ci ilə qədər hər sovet ailəsi üçün ayrıca mənzil haqqında Qorbaçovun qarışıq çıxışı yada düşür. Ancaq onilliklər sonra başlarını xəyal proqramları ilə qatan xalqlar təkcə mənzillərini deyil, həm də nəhəng ölkələrini itirdilər.

 

Paşinyan da eləcə, satirik erməni radiosunda hər bir erməni üçün aylıq 5000 avro maaşdan, yaşlılar üçün 2000 avro təqaüddən dəm vurur. Almaniyanın özündə olandan da yaxşı!

 

Ermənilərin hesablaması plintusdan da aşağıdır

Paşinyanın və onun “islahatçı komandasının” nağılvari perspektivlər barədə mülahizələrini bir kənara qoyaq, yaxşısı budur ki, real və uydurma olmayan retroperspektiv haqda danışaq. Paşinyanın bər-bəzəkli albomunu analiz edəndə daha bir xülasə ortaya çıxır: heç demə Ermənistan baş nazirin vəd etdiyi zirvəni hələ 2018-ci ildə aşıb keçib.

Yəni hökumətin iqtisadi proqramında təxmin edilir ki, ÜDM ildə orta hesabla 5 faiz artacaq. Baş nazirin meqavəzifələri siyahısında 20 il ərzində ÜDM az qala iki dəfə artmalıdır, 30 ildə isə 15 dəfə. Bu isə hazırda real olmayan vəzifə hesab edilir. Lakin ötən 20 il ərzində (1997-2017) Ermənistanın ÜDM-i 6 dəfə artıb, adambaşına düşən ÜDM isə 8 dəfə yüksəlib. Belə çıxır ki, Paşinyandan əvvəl hakimiyyətdə olanlar-Amerika diplomu-filanı olmayan kəmsavad səhra komandirləri hər hansı “30 illik meqavəzifə” qarşıya qoymadan indiki hökumətin inqilabi proqramını həyata keçiriblər, üstəlik üç dəfə artıqlaması ilə!!!

 

Yeri gəlmişkən həmin illərdə minimal əmək haqqı Ermənistanda 55 dəfə artıb, 1000 dramdan 55 min drama çatıb, orta aylıq əmək haqqı 13 dəfə artıb, orta pensiya 11 dəfə, büdcənin gəlirləri az qala 10 dəfə, iqtisadiyyatın kreditləşməsi 53 dəfə və xarici ticarət dövriyyəsi 7 dəfə artıb. Lakin əvvəllər sürətli iqtisadi artıma nail olmaq asan idi, çünki sıfırdan və ya mənfidən başlamışdılar. İndi isə iqtisadi artımı həmin templə davam etdirmək daha mürəkkəb işdir, ona görə də bu cür iqtisadi artımı iqtisadi inqilab adlandırmaq lazım gəlir.

 

Paşinyana elə gəlir ki, iqtisadiyyat nəsə sehrli şeydir, hərçənd həm Marksa qədər, həm də ondan sonra nəzəriyyəçilər başa düşürdülər ki, iqtisadiyyat özünün nəzəri və praktiki qanunauyğunluğu ilə mürəkkəb elmdir. Paşinyana lazımdır ki, ilk növbədə ölkəsinin inkişafının prioritet istiqamətlərini müəyyən etsin, sonra onlara nail olmaq üçün real yollar axtarıb tapsın. Amma Paşinyanın yolunun üstündə nəhəng məhək daşı dayanıb: investisiya axını olmadan ölkənin yeni hakimiyyəti heç bir elmi və praktiki ideyanı həyata keçirə bilməz.

 

Doğrudur, Yerevan iqtisadiyyata birbaşa kapital qoyuluşunu indiki 540 milyon dollardan 26.2 milyard dollara qədər artırmaq niyyətindədir. Lakin daha inkişaf etmiş Azərbaycanla müharibə vəziyyətində olan , bütün regional və geoiqtisadi layihələrdən Azərbaycan tərəfindən təcrid edilmiş , regional nəqliyyat-kommunikasiya sistemindən çıxarılmış ölkəyə bu milyardları kim qoyacaq axı?

 

Qonşuları Azərbaycan və Türkiyə ilə əsas problemləri yoluna qoymadan Ermənistanın xoşbəxt gələcək haqda romantik xəyalları sərt siyasi reallıq daşına dəyib parça-parça olacaq. Və görünən gələcəkdə, 30 il sonra Ermənistan, demək olar, Paşinyanın həmin tələbə referatının üz qabığını xatırladacaq-ac, qəzəbli kütlələr korrupsiyaya bürünmüş saraylara doğru yürüyür…Və bu ölkəni inqilablar silkələyəcək. O zaman sevgi-filan yada düşməyəcək!…

 

Demokrat.az

 

24 Avqust 2019, 16:27   
SİYASƏT bölməsinə aid digər xəbərlər
Loading...
loading...
Ən çox izlənənlər
Xəbərlər

Новости

Всё то,что нужно знать о пожарах в Австралии

После уже разрушительного начала сезона пожаров Австралия готовится к ухудшению ситуации. "TheVerge" будет обновлять эту страницу с новостями и анализами, как огонь ярости. Что происходит? «Австралия готовится к тому, что дела пойдут хуже» В Новом Южном Уэльсе, Австралия, вспыхнули десятки пожаров, в результате чего правительство объявило чрезвычайное положение в ноябре. Пожары быстро распространились по всем штатам и стали одними из самых разрушительных за всю историю. Сгорел район размером с Южную Корею, примерно 25,5 млн. Акров. По меньшей мере 27 человек погибли, в том числе не менее трех пожарных-добровольцев, и еще больше пропали без вести. Около 2000 домов были разрушены или повреждены. Когда в преддверии канун Нового года вспыхнуло пламя, тысячи людей, которые были вынуждены эвакуироваться, искали убежища на пляжах в Новом Южном Уэльсе и Виктории. Более 100 пожаров все еще горят. Лето длится с декабря по февраль в Австралии, причем сезон пожаров обычно достигает пика в конце января или начале февраля, поэтому ожидается, что стихийное бедствие продолжится. 3 января чиновники предупредили, что в ближайшие дни условия будут ухудшаться. «Это будет доменная печь», - заявил министр транспорта Нового Южного Уэльса Эндрю Констанс The Sydney Morning Herald. К 10 января начался очередной раунд массовых эвакуаций в наиболее пострадавших районах юго-востока из-за опасных ветров, раздувающих пламя. Дым стал еще одной катастрофой. 1 января в столице Австралии было зафиксировано худшее загрязнение, которое он когда-либо видел, с показателем качества воздуха в 23 раза выше, чем то, что считается «опасным». Дым в городе закрался в родильные комнаты, остановил работу аппаратов МРТ и вызвал респираторное расстройство в одном из них. пожилая женщина, которая умерла вскоре после того, как сошла с самолета. Дым достиг Новой Зеландии за 1000 миль, где он создал жуткие сцены на покрытых ледниками вершинах. Шлейфы были настолько толстыми, что спутник НАСА делал снимки из космоса. Согласно одной из оценок, полученных в Сиднейском университете, более 1 миллиарда млекопитающих, птиц и рептилий, вероятно, погибли в пламени. Около 25 000 коал были убиты на острове Кенгуру. Считается, что восемь тысяч коал, одна треть всех коал в Новом Южном Уэльсе, погибли, и около 30 процентов среды обитания коал также были уничтожены. Разрушения только усиливают существующее давление на уникальные экосистемы Австралии. На континенте обитает 244 вида, которых больше нигде нет. В регионе также наблюдается самый высокий уровень вымирания местных млекопитающих за последние 200 лет.«Потенциальное воздействие на дикую природу разрушительно», - рассказывает The Verge Кристал Колден, доцент кафедры пожарной науки в университете штата Айдахо, который изучал лесные пожары в Тасмании в 2018 году. «Не будет полного учета того, насколько это плохо на самом деле в течение многих лет». Некоторые экосистемы, такие как эвкалиптовые леса, подвержены пожарам и возвращаются. Но Колден отмечает, что Австралия также является домом для растительности, населенной видами, которым удалось выжить в течение миллионов лет. «Эти действительно невероятные остатки, вы знаете, эпохи динозавров, по сути, не приспособлены к пожару, и когда он сгорит, он исчезнет». Больница Коала работает над спасением раненых животных после лесных пожаров в Восточной Австралии Во время вручения премии «Золотой глобус» 5 января знаменитости, в том числе Хоакин Феникс, Эллен ДеДженерес, Патриция Аркетт и Кейт Бланшетт, поделились своей обеспокоенностью по поводу пожаров. Уроженец Австралии Рассел Кроу пропустил церемонию награждения из-за пожаров (его дом был поврежден в результате пожаров в ноябре), но Дженнифер Энистон доставила ему сообщение после того, как он получил звание лучшего актера в ограниченном сериале или в фильме «Сделано для телевидения». «Не делайте ошибки. Трагедия, разворачивающаяся в Австралии, основана на изменении климата », - говорится в его сообщении. Какое отношение к этому имеет изменение климата? Огненные бури не новы в Австралии. Обычно жарко и сухо, как в Калифорнии или Средиземноморье. Эвкалиптовые леса в Австралии имеют уникальное отношение к огню; деревья на самом деле зависят от огня, чтобы высвободить свои семена. Однако пожары этого сезона беспрецедентны. Это намного более ранний пожарный сезон, и пожары стали очень большими, очень рано, говорит Колдэн The Verge. Погодные условия, питающие пожары, являются историческими. Австралия пострадала от своего самого жаркого дня в истории 18 декабря, достигнув средней по стране температуры 41,9 градусов по Цельсию (107,4 градусов по Фаренгейту). Прошлый месяц был самым жарким декабрем в Австралии, а 2019 год был самым жарким и самым сухим за всю историю страны. Экстремальная жара и засуха создают еще большую опасность для пожаров. Повышенная интенсивность и частота лесных пожаров соответствуют прогнозам ученых в отношении потепления.Пожарные продолжают бороться с лесными пожарами, поскольку в Новом Южном Уэльсе выдается предупреждение о катастрофической опасности пожара «Реальность такова, что это является функцией изменения климата - этой экстремальной жары, этих экстремальных условий, которые настолько изменчивы и вызывают такие виды интенсивности и горения в начале сезона, которые мы обычно не видим в Австралии», - говорит Колден. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сталкивается с жарой из-за своего бездействия в отношении изменения климата и защиты угля. Администрация Моррисона столкнулась с критикой за то, что она помешала глобальным усилиям завершить разработку сводного руководства по осуществлению Парижского соглашения во время климатической конференции ООН в Мадриде в декабре. Моррисон также получил негативную реакцию за то, что уехал в отпуск на Гавайи - которые он в итоге оборвал - в разгар пожаров. «Это функция изменения климата». «Я думаю, что среди ученых-экологов и экологов в Австралии есть ощущение, что мы застыли в дебатах, конечно же, в разработке политики. Я думаю, что пришло время вернуть ученых обратно в палатку, чтобы посмотреть, что может произойти в течение следующих нескольких десятилетий », - сказал Крис Дикман, эколог из Сиднейского университета, который оценил число погибших животных в огне. рассказал Общественному радио International The World. «Мы, вероятно, смотрим на то, как изменение климата может выглядеть в других частях мира на первых этапах в Австралии в настоящий момент», - сказал Дикман. 10 января тысячи демонстрантов вышли на улицы в Сиднее, Мельбурне и других городах Австралии. Демонстранты призвали прекратить субсидии на ископаемое топливо и меры по борьбе с изменением климата, и они перекрыли некоторые дороги, требуя, чтобы премьер-министр Моррисон покинул свой пост. Как ведутся пожары? Австралия сильно зависит от добровольных пожарных, особенно в сельской местности, где горит большая часть пожаров. Его реагирование на пожары в большей степени зависит от усилий сообщества по сравнению с такими местами, как Соединенные Штаты, где централизованы системы управления пожарами. Нынешний кризис привел к некоторым изменениям в политике. Поскольку волонтеры пропустили работу по борьбе с местным пожаром, Моррисон объявил в декабре, что им будет выплачена компенсация. Чтобы поддержать местные силы, австралийские военные послали на своем собственном самолете и судах и 3000 резервистов армии. Помощь также приходит из-за границы: Соединенные Штаты и Канада направили пожарных для борьбы с пламенем. Малайзия тоже готовится отправить помощь. «Это невозможно по-человечески.«» Эксперты говорят The Verge, что в экстремальных условиях пожарные могут сделать немного больше, пока не выпадет достаточное количество осадков, чтобы погасить пламя или огонь не иссякнет и не сгорит. «По-человечески невозможно предотвратить [эти пожары] или потушить их», - говорит The Verge Тимоти Ингалсби, исполнительный директор организации Firefighters United по вопросам безопасности, этики и экологии, базирующейся в Орегоне. «Мы взяли большую часть нашей стратегии жизни в условиях пожара, все на пожарных, на подавление, реагирование на пламя. И, вы знаете, сейчас мы сталкиваемся с условиями, в частности с учетом изменения климата, мы не можем этого сделать ». Исправление 6 января, 11:08 по восточному времени: в предыдущей версии статьи говорилось, что температура достигла 40,9 градусов по Цельсию, что было рекордным показателем для национальной средней температуры, установленной 17 декабря. Этот рекорд был побит 18 декабря, когда средняя температура по стране достигла 41,9 градусов по Цельсию.

Обзор iPhone 11: сочетание цены, возможностей и качества

В прошлом году Apple представила iPhone XR как «доступное» предложение в своей новой линейке iPhone. Нам очень понравился XR, и мы даже сказали, что это может быть лучший iPhone, который когда-либо делал Apple. Следствием iPhone XR является новый iPhone 11, и тот факт, что Apple решила благословить эту модель названием «iPhone 11», а не называть его чем-то вроде iPhone 11R, многое говорит о том, где компания позиционирует телефон. Но может ли этот телефон нести бремя быть известным как iPhone 11? На самом деле, это может. Удовлетворительное повышение скорости, настройка двух камер и длительное время автономной работы делают iPhone 11 даже лучше, чем прошлогодний iPhone XR. И учитывая его относительно низкую цену, это, вероятно, лучший новый iPhone для большинства людей. Улучшения камеры Отличительной чертой iPhone 11 является его 12-мегапиксельная двойная камера. Похоже, что Apple решила, что с телефонами этого года они сделают камеру ударно намеренно привлекательной. Единственная камера iPhone XR едва заметна, а дизайн удвоенной камеры iPhone XS не заставит вас задуматься о том, как она выглядит. Но двойная камера iPhone 11 требует вашего внимания и кричит: «Улыбайся! Вы на камеру! iphone xr iphone 11 камеры IPhone XR (слева) имеет одну широкую камеру. IPhone 11 (справа) имеет широкие и сверхширокие камеры. У iPhone 11 есть широкая камера, такая же, как на iPhone XR, но вторая камера iPhone 11 - это сверхширокая камера с 2-кратным увеличением, позволяющая вам снимать больше в любой среде, в которой вы снимаете. Эти две камеры также есть на iPhone 11 Pro, который добавляет третью телеобъектив для увеличения. Сверхширокий - это отличное дополнение, обеспечивающее еще большую гибкость при съемке фотографий. К счастью, Apple позволяет легко переключаться между широким и ультра широким диапазоном. При создании кадра в приложении «Камера» в нижней части рамки изображения появляется кнопка 1x, что означает, что используется широкая камера. Нажмите эту кнопку, и телефон переключится на сверхширокую камеру, и кнопка 1x станет кнопкой 0,5x. Нажмите кнопку еще раз, чтобы переключиться обратно. Кроме того, когда вы находитесь в режиме 1-кратного обзора камеры, вы получите предварительный просмотр того, как будет выглядеть сверхширокий снимок 0,5x. телефон шириной 11 фресок Снято на камеру iPhone 11 1x шириной. Приложение для камеры iphone 11 с широким видоискателем При использовании широкоугольной камеры вы можете увидеть предварительный просмотр сверхширокого обзора, не переключаясь на сверхширокую камеру. телефон 11 росписи ультра широкий Полученное изображение с помощью ультраширокой камеры iPhone 11. С точки зрения фактического качества изображения, как широкие, так и ультраширокие дают великолепно выглядящие фотографии. Цвета точные, а камеры обеспечивают потрясающий уровень детализации и четкости изображения. Конечно, мы говорили то же самое о предыдущих iPhone, и это все еще верно в отношении iPhone 11. Но эксклюзивно для iPhone 11 (и 11 Pro) - это новый ночной режим, который полностью обновляет игру Apple для съемки при слабом освещении. Действительно, если вы ищете только одну причину, чтобы купить новый iPhone, это, вероятно, это. Ночной режим снимает изображения, снятые в темноте, и использует программную обработку для выявления деталей, которые в противном случае были бы потеряны. У нас есть подробности о том, как использовать ночной режим и как он работает, в отдельной статье. Улучшение при слабом освещении было доступно в телефонах Android, и, наконец, на iPhone, и оно работает очень хорошо. Наше родственное издание PCWorld даже обнаружило, что ночной режим Apple лучше, чем версия Android. Итог: это полезная функция, которая дает отличные результаты. iphone 11 ночной режим перед Снято без использования ночного режима. iphone 11 ночной режим после Снято с активным ночным режимом. Каково это снимать в ночном режиме.Единственная проблема, с которой я столкнулся с задней камерой iPhone 11, - это отсутствие оптического зума. Как и в случае с iPhone XR, iPhone 11 имеет только цифровой зум, вплоть до 5-кратного. В некоторых случаях, особенно когда вы проходите цифровое увеличение с увеличением 2х, вы получаете заметный шум изображения, что делает неприглядную фотографию. Так что, если вы мне нравитесь и часто пользуетесь зумом, вам нужно переосмыслить то, как вы используете его на iPhone 11. камера iphone 11 крупным планом У камеры iPhone 11 нет оптического зума, хотя он предлагает 5-кратный цифровой зум. Стоит отметить, что Apple наконец-то обновила фронтальную камеру TrueDepth, с 7-мегапиксельной камеры, которая снимает видео 1080p / 60fps, до 12-мегапиксельной камеры, которая снимает видеокамеру 4K / 60fps. А передняя камера может записывать замедленное видео, которое ранее было недоступно. Так что да. Давайте посмотрим, сможет ли Apple сделать «обман». Быстрый телефон становится еще быстрее В основе iPhone 11 лежит новый процессор A13 Bionic, преемник A12 Bionic, который есть в iPhone XR. A12 Bionic - впечатляющий чип, так что же делает A13 Bionic, чтобы продолжить его? При производительности процессора выигрыш скромный. В тестах Geekbench 5 iPhone 11 продемонстрировал 14-процентное увеличение производительности одноядерного процессора по сравнению с iPhone XR, в то время как производительность многоядерных процессоров подскочила на 18%. Geekbench 5 Iphone 11 XR Результаты являются баллами. Чем дольше бары / тем выше результаты, тем лучше. Нажмите, чтобы увеличить. В тестах, которые подчеркивают графическую производительность iPhone, iPhone 11 продемонстрировал более впечатляющие результаты по сравнению с iPhone XR. В тесте 3DMark Sling Shot iPhone 11 был на 29 процентов быстрее в тестах Sling Shot Extreme и Sling Shot Extreme Unlimited. В тесте 3D Stark Ice Storm Unlimited iPhone 11 был на 20 процентов быстрее. 3dmark рогатка iphone 11 xr Результаты являются баллами. Чем дольше бары / тем выше результаты, тем лучше. Нажмите, чтобы увеличить. 3dmark icestorm iphone 11 xr Результаты являются баллами. Чем дольше бары / тем выше результаты, тем лучше. Нажмите, чтобы увеличить. Цифры показывают повышение производительности, но чувствует ли себя iPhone 11 быстрее, чем iPhone XR? Это наверняка так. При повседневном использовании iPhone 11 чувствует себя быстрее, приложения чувствуют, что они запускаются быстрее, а производительность графики в играх заметно снижается. Это даже верно при сравнении производительности с iPhone XS, который использует тот же процессор, что и iPhone XR. IPhone 11 имеет тот же процессор, что и iPhone 11 Pro, и результаты тестов в целом для этих телефонов соответствовали друг другу. Так что, по сути, за несколько сотен долларов вы можете получить такую ​​же производительность в iPhone 11, как и профессионалы. Если производительность является вашим главным соображением, это ценностное предложение, которое трудно игнорировать. Немного больше время автономной работы Apple утверждает, что батарея iPhone 11 емкостью 3046 мАч работает на один час дольше, чем батарея iPhone XR емкостью 2942 мАч, и вы можете получить до 17 часов воспроизведения видео, 10 часов потокового видео и 65 часов воспроизведения аудио. Примечательно, что Apple больше не предоставляет оценку того, что она назвала «время разговора (беспроводное)». Для iPhone XR это было 25 часов, и мы можем подсчитать, что вы можете получить до 26 часов на iPhone 11. Согласно Apple Например, более длительный срок службы батареи был достигнут за счет сочетания большей батареи и оптимизации программного и аппаратного обеспечения. Мы использовали тест Geekbench 4 Battery Life, чтобы измерить время автономной работы и сравнить его с другими iPhone. Результаты нашего теста показали, что iPhone 11 и iPhone XR имеют одинаковое время автономной работы. На самом деле, в нашем тестировании iPhone 11 продержался всего на несколько секунд дольше, чем iPhone XR. В нашем тесте Geekbench 4 Battery Life выполняются ресурсоемкие задачи (с выключенным затемнением экрана) до тех пор, пока батарея не разрядится, поэтому она не отражает реальное использование. Тем не менее, это эффективный способ последовательно тестировать разные телефоны. батарея iphone 11 xr Результаты раз в минутах. Чем дольше бары / тем выше результаты, тем лучше. Нажмите, чтобы увеличить.Во время ежедневного использования мне никогда не приходилось заряжать iPhone 11 до конца моего дня. Я думаю, что я более требовательный пользователь, чем большинство, потому что я играю в Pokémon Go во время моих поездок на работу и обратно, а также на прогулку с собаками. В мой самый трудный день (в субботу, прогуливаясь по парку Золотых Ворот в Сан-Франциско, играя в PoGo, наблюдая за футбольным матчем моего сына и используя навигацию по Apple Maps), я закончил день, когда осталось 24% заряда батареи. Совсем неплохо. Одним из основных недостатков в отношении срока службы батареи является прилагаемое зарядное устройство. Apple по-прежнему имеет маленькое медленное 5-ваттное зарядное устройство со своей младшей моделью iPhone. За 29 долларов вы можете купить адаптер питания USB-C на 18 Вт от Apple - тот же, что входит в комплект поставки iPhone 11 Pro. Обидно, что Apple не включает это зарядное устройство в базовую модель. IPhone 11 также поддерживает беспроводную зарядку, но вам придется приобретать беспроводное зарядное устройство Qi отдельно. Дизайн: не связывайтесь с тем, что работает Apple не сильно изменилась, когда дело доходит до промышленного дизайна. IPhone 11 очень похож на iPhone XR, с анодированными алюминиевыми боковинами, выемкой дисплея и стеклянной задней панелью, доступной в черном, зеленом, фиолетовом, белом, желтом и (Product) Red. Тем не менее, цветовая гамма в этом году отличается: Apple решила использовать пастельные оттенки, более тонкие, чем яркие цвета XR. ободок iphone 11 Лицевая панель iPhone 11 (справа) толще, чем лицевая панель на OLED-телефонах, например iPhone 11 Pro Max (слева). IPhone 11 по-прежнему оснащен черными рамками, которые толще, чем у айфонов с OLED-дисплеями. И до тех пор, пока эта модель продолжает использовать ЖК-дисплей (более дешевая деталь, чем OLED в модели Pro), более толстые лицевые панели сохранятся, чтобы помочь остановить утечку света. Имейте в виду, я не нашел ободряющих рамок. На самом деле, я фактически не замечал их, пока они мне не указали. Наиболее заметным изменением дизайна между iPhone 11 и iPhone XR (помимо цветов и неровностей камеры) является размещение логотипа Apple, который теперь находится по центру, а не около камеры.

SON XƏBƏRLƏR

Ən son xəbərləri səhifəmizdən də izləyin