Qəbirqazan: "Mərhum anidən dirildi, yoxsa diri-diri dəfn edəcəkdik" — MÜSAHİBƏ

İllər əvvəl bir kişinin dəfn mərasimi idi. Səhv eləmirəmsə, Göyçayda idi. Mərhumun cəsədini aparırdılar. Əzizləri cəsədi daşıyanda inilti eşidiblər. Bir də gördük ki, mərhum anidən dirildi. Özüm də qorxdum. Təsəvvür edin, bir qədər əvvəl adama cənazə namazı qılmağa hazırlaşırdıq. Amma sən demə, kliniki ölüm keçirib. Anlaşılmazlıq olub. Az qala diri-diri dəfn edəcəkdik.

 

Oxu.Az qəbirqazan F.Məlikovla (ad şərtidir) müsahibəni təqdim edir:

 

O deyir ki, qəbir qazmaqla məşğul olsa da, mollalardan çox şey öyrənib:


 
 

- Neçə ildir bu işlə məşğulsunuz? 

- Artıq 30 ildən çoxdur ki, qəbir qazıram. 

- Nə üçün məhz bunu özünüzə peşə etmisiniz?

- Bu suala cavab verməkdə çətinlik çəkirəm. Yəqin, bu da mənim qismətim olub. 

- Bizə bir qədər şəriət qanunlarının buyurduğu məqamlardan bəhs edin. Ümumiyyətlə, hər insan üçün qazılan qəbir eyni olmalıdır, yoxsa puldan asılıdır?

- Bilirsiniz, əslində, şəriət qaydalarına görə ölmüş şəxsin dəfn olunması üçün ayrılan qəbir yerinin uzunluğu minimum iki metr, eni bir metr, dərinliyi isə 1,4 metr olmalıdır. Sadəcə olaraq, insanlar eyni çəkidə, eyni hündürlükdə olmadıqları üçün, şəxsin bədən ölçülərini nəzərə almaqla, qəbir yerlərinin ölçülərini mütənasib qaydada dəyişdirilməsinə icazə var.

Lakin təəssüf ki, bəzən insanlar dəfn mərasimində də göstəriş xətrinə daha dərin, daha geniş qəbirlər qazdırmaq istəyirlər. Onlar başa düşmür ki, bunun ölən insan üçün heç bir faydası yoxdur. Mərhumun yaxınlarına bu barədə məlumat verdikdə isə acıları təzə olduğu üçün kəskin reaksiya verirlər. 

- Şəriət qaydalarında qadınların daha dərin basdırıldığı qeyd edilirmi? Yoxsa bu da şəriət qaydaları adı altında yayılan yanlış məlumatdır?

- Bilirsiniz, bu barədə günümüzə gəlib çatan məlumatlar olduqca təhrif olunub. Bu mövzu ilə əlaqədar bir çox verisyalar var. Əslində, qadının məzarı beş daş, kişininki isə dörd daş hündürlüyündə hörülməlidir. Daşlar qoyulduqdan sonra isə 40 sm hündürlükdə torpaq tökülür. Müsəlmanın qəbrinin üstü bağlandıqdan sonra dörd barmaq hündürlüyündə torpaqla örtülməlidir. 40 gün ərzində torpaq bir qədər çökür. Bu zaman yenidən torpaqlanması məqbul hesab olunur. 

- Dediniz ki, qadın və kişilərin qəbirləri arasında dərinlik fərqi ilə bağlı bir sıra fərziyyələr var. Söhbət hansı fərziyələrdən gedir?

- Bəzən deyirlər ki, şəriət qaydalarında, İslamda belə bir məqam var ki, qadınlar kişilərdən təxminən 40 sm daha dərində basdırılmalıdır. Əslində, nə "Qurani-Kərim"də, nə də şəriətdə belə bir vacibat yoxdur. Heç başqa dinlərdə belə bu yoxdur. Sadəcə, bu məqam Azərbaycanda uzun əsrlər boyu adət-ənənələrdən irəli gələn fərziyyədir.

"Tövrat"da da, "İncil"də də, "Quran"da da qadının Adəm peyğəmbərin qabırğasından əmələ gəldiyi qeyd olunur. Bu səbəbdən İslamda qadına çox böyük dəyər verildiyi qeyd edilir. Lakin bunun dəfnlə bağlılığı yoxdur. 

Bir başqa fərziyyə tibbi cəhətdən irəli sürülür. İddia edilir ki, qadın və kişi bədəninin öldükdən sonra çürümə prosesi fərqli gedir. Belə deyirlər ki, qadının  bədəni çürüməyə başladıqdan sonra kişilərə nisbətən daha ağır qoxu yayılır və bu səbəbdən onları daha dərin basdırırlar. Lakin bu da əsassızdır. Tibb sübut edir ki, bu proses eynidir. 

VII əsrə qədər olan dəfn mərasimləri indikindən fərqli olub, VII əsrin ortalarından başlayaraq - Azərbaycanda İslam dini bərqərar olduqdan sonra isə bu prosedurlar dəyişilib. O vaxt müxtəlif dəfn üsulları olub. 

- Demək istəyirsiniz ki, kişiləri necə gəldi, ancaq qadınları dində müqəddəs hesab olunduqları üçün şəriət qaydalarına uyğun dəfn edirlər?

- Xeyr. Sadəcə olaraq qadın kişi üçün yaradıldığı, qadınların bədənində görünməsi məqbul hesab edilməyən hissələr (bədən üzvləri) çox olduğundan onlar daha təmiz, pak, dərin basdırılır. Ən uyğun versiya budur. Ümumiyyətlə, qadın dəfn ediləndə molla qadının çiyin hissəsinə yaxın hissədə dayanmalıdır, kişilər dəfn ediləndə isə molla tam ortada dayanmalıdır.

- Qadını, kişini bildik. Bəs translar hansı dərinlikdə dəfn edilir?

- Bilirsiniz, bu məqamı çox vaxt bizə demirlər. Normalda elə bir fərq olmur. Şəxsiyyət vəsiqəsinə baxırıq. Kişi kimi qeydiyyata düşübsə, cənazə namazı kişilər üçün oxunur, qadındırsa, qadınlar üçün. Gerisi Allahla bəndə arasındadır.

- Bu barədə maarifləndirici tədbirlər görülürmü?

- Din elə bir mövzudur ki, bir insanın uzun illər inandığı, tətbiq etdiyi işin yanlış olduğunu ona desən, kəskin reaksiya verəcək. Bir neçə dəfə olub, mərhum yiyəsi deyib ki, ölən qadındır, qəbiri bir az dərin qaz. Mən ona bunun əsassız olduğunu desəm də, o sərt reaksiya verib. Hərdən düşünürlər ki, biz əziyyətdən qaçmaq üçün belə deyirik. Nə deyim, belə də olur. 

Nəzərə alsaq ki, kişilər qadınlara nisbətən daha ucaboy olur. Bu dərinlik məsələsi bir qədər də oradan qaynaqlanır. Çünki eyni dərinlikdə məzar kişi üçün qurşağa, sinəyə qədər qazılmış görünür, qadın üçün isə boyuna qədər. Bu da bir başqa məqam.

- Nə üçün qəbiristanlıqlar şəhərdən kənarda, dağlıq ərazilərdə salınır?

- Belə qəbul edilir ki, dağlıq ərazilər hündür olur. Bu isə şəriət qaydalarına görə, ölən insanı Allaha bir qədər də yaxın edir. Belə qəbul olunub. O zamanlar sel suları, daşqınlar olurdu. İndi çox rast gəlinməsə də, o vaxt goreşən heyvanlar çox idi. Qəbirləri qazıb meyitlərin hissələrini çıxarırdılar. Təbii ki, zamanlar meyit çürüyür, söhbət dəfn mərasimindən bir qədər sonra bənzər hadisələrin yaşanmaması üçün nəzərdə tutulub. 

- Siz buna inanırsınız? 

- Şəriət qaydalarında, uzun illərdən bəri gələn adət-ənənələrdə belə buyurulub. Biz də belə eşidib, belə öyrənmişik. 

- Müsəlmanın dəfn prosesinin ardıcıllığına toxunardınız.

- Müsəlmanın dəfni beş vacibatla (qüsul, hənud, kəfən, cənazə namazı, dəfn) yerinə yetirilir. Müsəlmanın sağ çiyni üzərinə başı günbatana, ayaqları isə günçıxan tərəfə, mütləq şəkildə üzü qibləyə, Məkkə tərəfə baxmalıdır. Bəzən kəfənin düyünlərini, mərhumun üzünü açmırlar. Bu yanlışdır. Kəfənin düyünləri açılıb sağ çiyni və üzünün sağ tərəfi birbaşa torpağa toxunmalıdır. Hərdən "üzünə, gözünə bir az torpaq tök" deyirlər. Bundan başqa, vacibat var ki, müsəlmanın kəfəninə sərtasər, köynək, fitə bükülsün. Meyitə qüsl veriləndən sonra kəfənin üzərinə qoyulur.

Birinci, meyitin qolunun altından topuğuna qədər fitə bükülməlidir. İkinci, kürək hissəsindən köynək bükülür və boğazına qədər bağlı olmalıdır. Üçüncü, sərtasər bükülür və ayaqdan, ortadan, başdan düyün vurulur. Qəbirə qoyulanda isə bütün düyünlər, sərtasər isə üz nahiyəsi və sağ çiyinə qədər açılmalıdır. 

- Mərhum qazdığınız torpaqla dəfn olunur?

- Torpağın üzü götürülür. Təxmini olaraq insan ayağı dəyməyən, murdarlanmayan torpaq yenidən meyitin üzərinə tökülərək dəfn edilir.

- Nə üçün dəfn prosesində yalnız kişilər iştirak edir?

- Müsəlmanların dəfn mərasimində, ümumiyyətlə, yalnız kişilər iştirak edir. Amma nə qanunda, İslamda, nə də "Quran"da bu söhbət yoxdur. Heç bir ciddi əsası yoxdur. Bu, sadəcə, əsrlər boyu müxtəlif tarixdən, ölkələrdən bizə gəlib çıxmış kökü, əsası olmayan adətlərdir. Düşünürlər ki, qadınlar daha emosional olur, dəfn zamanı özlərinə xətər yetirə bilərlər. 

- Şəriət qanunları bizə məzarı açmağa icazə verirmi?

- Əslində, şəriət qanunlarına görə, dəfn olunan şəxsin məzarının açılması məqbul deyil. Ümumiyyətlə, dəfn olunan insanın meyiti yerindən, torpağından, havasından asılı olaraq müəyyən zaman çərçivəsində çürüyür.

İsti hava şəraiti müşahidə edilən ölkələrdə, demək olar ki, 35 il ərzində meyit tam şəkildə çürüyür. Lakin çürümə prosesini gecikdirən məqam var. Biz məzarı qazanda içərisini daşla hörürük. Bu, meyitin torpaqla təmasını bir qədər yubadır. Rayon yerlərində bu yoxdur, onlar qəbiri qazır və mərhumu torpaq üzərinə qoyaraq dəfn edir. Soyuq iqlimin hökm sürdüyü ölkələrdə meyitlərin çürümə prosesi isə çox ləng gedir. 

O ki qaldı məzarın açılması məsələsinə, bu, məqbul deyil. Amma 35 ildən sonra, əgər həmin şəxsin yeni rəhmətə gedən ölüsünü dəfn etmək üçün yeri yoxdursa, həmin məzarı açıb meyiti o qəbirə qoya bilər. Bu, yalnız ən son halda, çıxılmaz vəziyyətdə qalan şəxslər üçün məqbuldur.

35 ildən bir eyni qəbirə yeddi nəfərə qədər cəsəd qoymaq olar. Əks halda maddi vəziyyət imkan verirsə və bunu etməmək üçün belə addım atılırsa, bu, günahdır. Çünki şəriət qanunlarına görə, ölən şəxsin malının 1/3-i onun dəfni üçün xərclənməlidir.

- Ümumiyyətlə, şəriət bizə nə buyurur: qəbir itməlidir, ya təmtəraqlı bəzədilməlidir?

- Əslində, qəbirlər unudulub getməlidir. Məsələn, bu gün mənim atam rəhmətə gedir. Mən onu dəfn edirəm, qəbrini ziyarət edirəm. Mənim övladım biləcək ki, bu, onun babasının qəbridir, ziyarət edəcək. Övladımın övladı da, bəlkə, bu barədə məlumatlı olar və ziyarət edər. Artıq sonrakı nəsil üçün bu qəbirlərin mövcudluğunun əhəmiyyəti qalmır. O baxımdan, qəbirlərin unudulması bu qədər göstərişli qəbir daşlarından daha yaxşı olardı. 

- Heç olub ki, dəfn zamanı ölən şəxs dirilsin?

- Bəli, olub.

- Bəs ölüm kağızı olmadan necə dəfn prosesi aparılıb?

- Xeyr, həkim kağızı əsasında aparılıb. İllər əvvəl bir kişinin dəfn mərasimi idi. Səhv eləmirəmsə, Göyçayda idi. Mərhumun meyitini aparırdılar. Əzizləri cəsədi daşıyanda inilti eşidiblər. Bir də gördük ki, mərhum anidən dirildi. Özüm də qorxdum. Təsəvvür edin, bir qədər əvvəl adama cənazə namazı qılmağa hazırlaşırdıq. Amma sən demə, kliniki ölüm keçirib. Anlaşılmazlıq olub. Az qala diri-diri dəfn edəcəkdik.

- Qəbirin üzərinə sement tökmək doğrudurmu?

- Xeyr. Allah yer üzünü qəbiristanlıq olsun deyə yaratmayıb. Qəbir qazılır, mərhumu şəriət qaydalarına uyğun məzara qoyub, üzərini torpaqla örtmək lazımdır. Sement təmtəraqlı baş daşları üçün lazımdır ki, torpaq çökməsin. Şəriətə görə isə məqbul deyil. 

- O vaxt şəhidləri, dünya müharibəsində şəhid olanları elə yerindəcə dəfn edirdilər. Nə namaz qılınır, nə qəbir şəriət qaydalarına görə qazılırdı. 

- Vəziyyətdən asılı olaraq o məqbul hesab edilə bilər. Şəhidlərin qanı onların qüslü hesab olunur. Qəbir dərinliyini isə qəbulolunan hesab etmək olar, çünki orada normal dəfn prosesini, ardıcıllığı yerinə yetirəcək şərait olmur. 

22 Avqust 2019, 08:52   
MÜSAHİBƏ bölməsinə aid digər xəbərlər
Loading...
loading...
Ən çox izlənənlər
Xəbərlər

Новости

Всё то,что нужно знать о пожарах в Австралии

После уже разрушительного начала сезона пожаров Австралия готовится к ухудшению ситуации. "TheVerge" будет обновлять эту страницу с новостями и анализами, как огонь ярости. Что происходит? «Австралия готовится к тому, что дела пойдут хуже» В Новом Южном Уэльсе, Австралия, вспыхнули десятки пожаров, в результате чего правительство объявило чрезвычайное положение в ноябре. Пожары быстро распространились по всем штатам и стали одними из самых разрушительных за всю историю. Сгорел район размером с Южную Корею, примерно 25,5 млн. Акров. По меньшей мере 27 человек погибли, в том числе не менее трех пожарных-добровольцев, и еще больше пропали без вести. Около 2000 домов были разрушены или повреждены. Когда в преддверии канун Нового года вспыхнуло пламя, тысячи людей, которые были вынуждены эвакуироваться, искали убежища на пляжах в Новом Южном Уэльсе и Виктории. Более 100 пожаров все еще горят. Лето длится с декабря по февраль в Австралии, причем сезон пожаров обычно достигает пика в конце января или начале февраля, поэтому ожидается, что стихийное бедствие продолжится. 3 января чиновники предупредили, что в ближайшие дни условия будут ухудшаться. «Это будет доменная печь», - заявил министр транспорта Нового Южного Уэльса Эндрю Констанс The Sydney Morning Herald. К 10 января начался очередной раунд массовых эвакуаций в наиболее пострадавших районах юго-востока из-за опасных ветров, раздувающих пламя. Дым стал еще одной катастрофой. 1 января в столице Австралии было зафиксировано худшее загрязнение, которое он когда-либо видел, с показателем качества воздуха в 23 раза выше, чем то, что считается «опасным». Дым в городе закрался в родильные комнаты, остановил работу аппаратов МРТ и вызвал респираторное расстройство в одном из них. пожилая женщина, которая умерла вскоре после того, как сошла с самолета. Дым достиг Новой Зеландии за 1000 миль, где он создал жуткие сцены на покрытых ледниками вершинах. Шлейфы были настолько толстыми, что спутник НАСА делал снимки из космоса. Согласно одной из оценок, полученных в Сиднейском университете, более 1 миллиарда млекопитающих, птиц и рептилий, вероятно, погибли в пламени. Около 25 000 коал были убиты на острове Кенгуру. Считается, что восемь тысяч коал, одна треть всех коал в Новом Южном Уэльсе, погибли, и около 30 процентов среды обитания коал также были уничтожены. Разрушения только усиливают существующее давление на уникальные экосистемы Австралии. На континенте обитает 244 вида, которых больше нигде нет. В регионе также наблюдается самый высокий уровень вымирания местных млекопитающих за последние 200 лет.«Потенциальное воздействие на дикую природу разрушительно», - рассказывает The Verge Кристал Колден, доцент кафедры пожарной науки в университете штата Айдахо, который изучал лесные пожары в Тасмании в 2018 году. «Не будет полного учета того, насколько это плохо на самом деле в течение многих лет». Некоторые экосистемы, такие как эвкалиптовые леса, подвержены пожарам и возвращаются. Но Колден отмечает, что Австралия также является домом для растительности, населенной видами, которым удалось выжить в течение миллионов лет. «Эти действительно невероятные остатки, вы знаете, эпохи динозавров, по сути, не приспособлены к пожару, и когда он сгорит, он исчезнет». Больница Коала работает над спасением раненых животных после лесных пожаров в Восточной Австралии Во время вручения премии «Золотой глобус» 5 января знаменитости, в том числе Хоакин Феникс, Эллен ДеДженерес, Патриция Аркетт и Кейт Бланшетт, поделились своей обеспокоенностью по поводу пожаров. Уроженец Австралии Рассел Кроу пропустил церемонию награждения из-за пожаров (его дом был поврежден в результате пожаров в ноябре), но Дженнифер Энистон доставила ему сообщение после того, как он получил звание лучшего актера в ограниченном сериале или в фильме «Сделано для телевидения». «Не делайте ошибки. Трагедия, разворачивающаяся в Австралии, основана на изменении климата », - говорится в его сообщении. Какое отношение к этому имеет изменение климата? Огненные бури не новы в Австралии. Обычно жарко и сухо, как в Калифорнии или Средиземноморье. Эвкалиптовые леса в Австралии имеют уникальное отношение к огню; деревья на самом деле зависят от огня, чтобы высвободить свои семена. Однако пожары этого сезона беспрецедентны. Это намного более ранний пожарный сезон, и пожары стали очень большими, очень рано, говорит Колдэн The Verge. Погодные условия, питающие пожары, являются историческими. Австралия пострадала от своего самого жаркого дня в истории 18 декабря, достигнув средней по стране температуры 41,9 градусов по Цельсию (107,4 градусов по Фаренгейту). Прошлый месяц был самым жарким декабрем в Австралии, а 2019 год был самым жарким и самым сухим за всю историю страны. Экстремальная жара и засуха создают еще большую опасность для пожаров. Повышенная интенсивность и частота лесных пожаров соответствуют прогнозам ученых в отношении потепления.Пожарные продолжают бороться с лесными пожарами, поскольку в Новом Южном Уэльсе выдается предупреждение о катастрофической опасности пожара «Реальность такова, что это является функцией изменения климата - этой экстремальной жары, этих экстремальных условий, которые настолько изменчивы и вызывают такие виды интенсивности и горения в начале сезона, которые мы обычно не видим в Австралии», - говорит Колден. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сталкивается с жарой из-за своего бездействия в отношении изменения климата и защиты угля. Администрация Моррисона столкнулась с критикой за то, что она помешала глобальным усилиям завершить разработку сводного руководства по осуществлению Парижского соглашения во время климатической конференции ООН в Мадриде в декабре. Моррисон также получил негативную реакцию за то, что уехал в отпуск на Гавайи - которые он в итоге оборвал - в разгар пожаров. «Это функция изменения климата». «Я думаю, что среди ученых-экологов и экологов в Австралии есть ощущение, что мы застыли в дебатах, конечно же, в разработке политики. Я думаю, что пришло время вернуть ученых обратно в палатку, чтобы посмотреть, что может произойти в течение следующих нескольких десятилетий », - сказал Крис Дикман, эколог из Сиднейского университета, который оценил число погибших животных в огне. рассказал Общественному радио International The World. «Мы, вероятно, смотрим на то, как изменение климата может выглядеть в других частях мира на первых этапах в Австралии в настоящий момент», - сказал Дикман. 10 января тысячи демонстрантов вышли на улицы в Сиднее, Мельбурне и других городах Австралии. Демонстранты призвали прекратить субсидии на ископаемое топливо и меры по борьбе с изменением климата, и они перекрыли некоторые дороги, требуя, чтобы премьер-министр Моррисон покинул свой пост. Как ведутся пожары? Австралия сильно зависит от добровольных пожарных, особенно в сельской местности, где горит большая часть пожаров. Его реагирование на пожары в большей степени зависит от усилий сообщества по сравнению с такими местами, как Соединенные Штаты, где централизованы системы управления пожарами. Нынешний кризис привел к некоторым изменениям в политике. Поскольку волонтеры пропустили работу по борьбе с местным пожаром, Моррисон объявил в декабре, что им будет выплачена компенсация. Чтобы поддержать местные силы, австралийские военные послали на своем собственном самолете и судах и 3000 резервистов армии. Помощь также приходит из-за границы: Соединенные Штаты и Канада направили пожарных для борьбы с пламенем. Малайзия тоже готовится отправить помощь. «Это невозможно по-человечески.«» Эксперты говорят The Verge, что в экстремальных условиях пожарные могут сделать немного больше, пока не выпадет достаточное количество осадков, чтобы погасить пламя или огонь не иссякнет и не сгорит. «По-человечески невозможно предотвратить [эти пожары] или потушить их», - говорит The Verge Тимоти Ингалсби, исполнительный директор организации Firefighters United по вопросам безопасности, этики и экологии, базирующейся в Орегоне. «Мы взяли большую часть нашей стратегии жизни в условиях пожара, все на пожарных, на подавление, реагирование на пламя. И, вы знаете, сейчас мы сталкиваемся с условиями, в частности с учетом изменения климата, мы не можем этого сделать ». Исправление 6 января, 11:08 по восточному времени: в предыдущей версии статьи говорилось, что температура достигла 40,9 градусов по Цельсию, что было рекордным показателем для национальной средней температуры, установленной 17 декабря. Этот рекорд был побит 18 декабря, когда средняя температура по стране достигла 41,9 градусов по Цельсию.

Обзор iPhone 11: сочетание цены, возможностей и качества

В прошлом году Apple представила iPhone XR как «доступное» предложение в своей новой линейке iPhone. Нам очень понравился XR, и мы даже сказали, что это может быть лучший iPhone, который когда-либо делал Apple. Следствием iPhone XR является новый iPhone 11, и тот факт, что Apple решила благословить эту модель названием «iPhone 11», а не называть его чем-то вроде iPhone 11R, многое говорит о том, где компания позиционирует телефон. Но может ли этот телефон нести бремя быть известным как iPhone 11? На самом деле, это может. Удовлетворительное повышение скорости, настройка двух камер и длительное время автономной работы делают iPhone 11 даже лучше, чем прошлогодний iPhone XR. И учитывая его относительно низкую цену, это, вероятно, лучший новый iPhone для большинства людей. Улучшения камеры Отличительной чертой iPhone 11 является его 12-мегапиксельная двойная камера. Похоже, что Apple решила, что с телефонами этого года они сделают камеру ударно намеренно привлекательной. Единственная камера iPhone XR едва заметна, а дизайн удвоенной камеры iPhone XS не заставит вас задуматься о том, как она выглядит. Но двойная камера iPhone 11 требует вашего внимания и кричит: «Улыбайся! Вы на камеру! iphone xr iphone 11 камеры IPhone XR (слева) имеет одну широкую камеру. IPhone 11 (справа) имеет широкие и сверхширокие камеры. У iPhone 11 есть широкая камера, такая же, как на iPhone XR, но вторая камера iPhone 11 - это сверхширокая камера с 2-кратным увеличением, позволяющая вам снимать больше в любой среде, в которой вы снимаете. Эти две камеры также есть на iPhone 11 Pro, который добавляет третью телеобъектив для увеличения. Сверхширокий - это отличное дополнение, обеспечивающее еще большую гибкость при съемке фотографий. К счастью, Apple позволяет легко переключаться между широким и ультра широким диапазоном. При создании кадра в приложении «Камера» в нижней части рамки изображения появляется кнопка 1x, что означает, что используется широкая камера. Нажмите эту кнопку, и телефон переключится на сверхширокую камеру, и кнопка 1x станет кнопкой 0,5x. Нажмите кнопку еще раз, чтобы переключиться обратно. Кроме того, когда вы находитесь в режиме 1-кратного обзора камеры, вы получите предварительный просмотр того, как будет выглядеть сверхширокий снимок 0,5x. телефон шириной 11 фресок Снято на камеру iPhone 11 1x шириной. Приложение для камеры iphone 11 с широким видоискателем При использовании широкоугольной камеры вы можете увидеть предварительный просмотр сверхширокого обзора, не переключаясь на сверхширокую камеру. телефон 11 росписи ультра широкий Полученное изображение с помощью ультраширокой камеры iPhone 11. С точки зрения фактического качества изображения, как широкие, так и ультраширокие дают великолепно выглядящие фотографии. Цвета точные, а камеры обеспечивают потрясающий уровень детализации и четкости изображения. Конечно, мы говорили то же самое о предыдущих iPhone, и это все еще верно в отношении iPhone 11. Но эксклюзивно для iPhone 11 (и 11 Pro) - это новый ночной режим, который полностью обновляет игру Apple для съемки при слабом освещении. Действительно, если вы ищете только одну причину, чтобы купить новый iPhone, это, вероятно, это. Ночной режим снимает изображения, снятые в темноте, и использует программную обработку для выявления деталей, которые в противном случае были бы потеряны. У нас есть подробности о том, как использовать ночной режим и как он работает, в отдельной статье. Улучшение при слабом освещении было доступно в телефонах Android, и, наконец, на iPhone, и оно работает очень хорошо. Наше родственное издание PCWorld даже обнаружило, что ночной режим Apple лучше, чем версия Android. Итог: это полезная функция, которая дает отличные результаты. iphone 11 ночной режим перед Снято без использования ночного режима. iphone 11 ночной режим после Снято с активным ночным режимом. Каково это снимать в ночном режиме.Единственная проблема, с которой я столкнулся с задней камерой iPhone 11, - это отсутствие оптического зума. Как и в случае с iPhone XR, iPhone 11 имеет только цифровой зум, вплоть до 5-кратного. В некоторых случаях, особенно когда вы проходите цифровое увеличение с увеличением 2х, вы получаете заметный шум изображения, что делает неприглядную фотографию. Так что, если вы мне нравитесь и часто пользуетесь зумом, вам нужно переосмыслить то, как вы используете его на iPhone 11. камера iphone 11 крупным планом У камеры iPhone 11 нет оптического зума, хотя он предлагает 5-кратный цифровой зум. Стоит отметить, что Apple наконец-то обновила фронтальную камеру TrueDepth, с 7-мегапиксельной камеры, которая снимает видео 1080p / 60fps, до 12-мегапиксельной камеры, которая снимает видеокамеру 4K / 60fps. А передняя камера может записывать замедленное видео, которое ранее было недоступно. Так что да. Давайте посмотрим, сможет ли Apple сделать «обман». Быстрый телефон становится еще быстрее В основе iPhone 11 лежит новый процессор A13 Bionic, преемник A12 Bionic, который есть в iPhone XR. A12 Bionic - впечатляющий чип, так что же делает A13 Bionic, чтобы продолжить его? При производительности процессора выигрыш скромный. В тестах Geekbench 5 iPhone 11 продемонстрировал 14-процентное увеличение производительности одноядерного процессора по сравнению с iPhone XR, в то время как производительность многоядерных процессоров подскочила на 18%. Geekbench 5 Iphone 11 XR Результаты являются баллами. Чем дольше бары / тем выше результаты, тем лучше. Нажмите, чтобы увеличить. В тестах, которые подчеркивают графическую производительность iPhone, iPhone 11 продемонстрировал более впечатляющие результаты по сравнению с iPhone XR. В тесте 3DMark Sling Shot iPhone 11 был на 29 процентов быстрее в тестах Sling Shot Extreme и Sling Shot Extreme Unlimited. В тесте 3D Stark Ice Storm Unlimited iPhone 11 был на 20 процентов быстрее. 3dmark рогатка iphone 11 xr Результаты являются баллами. Чем дольше бары / тем выше результаты, тем лучше. Нажмите, чтобы увеличить. 3dmark icestorm iphone 11 xr Результаты являются баллами. Чем дольше бары / тем выше результаты, тем лучше. Нажмите, чтобы увеличить. Цифры показывают повышение производительности, но чувствует ли себя iPhone 11 быстрее, чем iPhone XR? Это наверняка так. При повседневном использовании iPhone 11 чувствует себя быстрее, приложения чувствуют, что они запускаются быстрее, а производительность графики в играх заметно снижается. Это даже верно при сравнении производительности с iPhone XS, который использует тот же процессор, что и iPhone XR. IPhone 11 имеет тот же процессор, что и iPhone 11 Pro, и результаты тестов в целом для этих телефонов соответствовали друг другу. Так что, по сути, за несколько сотен долларов вы можете получить такую ​​же производительность в iPhone 11, как и профессионалы. Если производительность является вашим главным соображением, это ценностное предложение, которое трудно игнорировать. Немного больше время автономной работы Apple утверждает, что батарея iPhone 11 емкостью 3046 мАч работает на один час дольше, чем батарея iPhone XR емкостью 2942 мАч, и вы можете получить до 17 часов воспроизведения видео, 10 часов потокового видео и 65 часов воспроизведения аудио. Примечательно, что Apple больше не предоставляет оценку того, что она назвала «время разговора (беспроводное)». Для iPhone XR это было 25 часов, и мы можем подсчитать, что вы можете получить до 26 часов на iPhone 11. Согласно Apple Например, более длительный срок службы батареи был достигнут за счет сочетания большей батареи и оптимизации программного и аппаратного обеспечения. Мы использовали тест Geekbench 4 Battery Life, чтобы измерить время автономной работы и сравнить его с другими iPhone. Результаты нашего теста показали, что iPhone 11 и iPhone XR имеют одинаковое время автономной работы. На самом деле, в нашем тестировании iPhone 11 продержался всего на несколько секунд дольше, чем iPhone XR. В нашем тесте Geekbench 4 Battery Life выполняются ресурсоемкие задачи (с выключенным затемнением экрана) до тех пор, пока батарея не разрядится, поэтому она не отражает реальное использование. Тем не менее, это эффективный способ последовательно тестировать разные телефоны. батарея iphone 11 xr Результаты раз в минутах. Чем дольше бары / тем выше результаты, тем лучше. Нажмите, чтобы увеличить.Во время ежедневного использования мне никогда не приходилось заряжать iPhone 11 до конца моего дня. Я думаю, что я более требовательный пользователь, чем большинство, потому что я играю в Pokémon Go во время моих поездок на работу и обратно, а также на прогулку с собаками. В мой самый трудный день (в субботу, прогуливаясь по парку Золотых Ворот в Сан-Франциско, играя в PoGo, наблюдая за футбольным матчем моего сына и используя навигацию по Apple Maps), я закончил день, когда осталось 24% заряда батареи. Совсем неплохо. Одним из основных недостатков в отношении срока службы батареи является прилагаемое зарядное устройство. Apple по-прежнему имеет маленькое медленное 5-ваттное зарядное устройство со своей младшей моделью iPhone. За 29 долларов вы можете купить адаптер питания USB-C на 18 Вт от Apple - тот же, что входит в комплект поставки iPhone 11 Pro. Обидно, что Apple не включает это зарядное устройство в базовую модель. IPhone 11 также поддерживает беспроводную зарядку, но вам придется приобретать беспроводное зарядное устройство Qi отдельно. Дизайн: не связывайтесь с тем, что работает Apple не сильно изменилась, когда дело доходит до промышленного дизайна. IPhone 11 очень похож на iPhone XR, с анодированными алюминиевыми боковинами, выемкой дисплея и стеклянной задней панелью, доступной в черном, зеленом, фиолетовом, белом, желтом и (Product) Red. Тем не менее, цветовая гамма в этом году отличается: Apple решила использовать пастельные оттенки, более тонкие, чем яркие цвета XR. ободок iphone 11 Лицевая панель iPhone 11 (справа) толще, чем лицевая панель на OLED-телефонах, например iPhone 11 Pro Max (слева). IPhone 11 по-прежнему оснащен черными рамками, которые толще, чем у айфонов с OLED-дисплеями. И до тех пор, пока эта модель продолжает использовать ЖК-дисплей (более дешевая деталь, чем OLED в модели Pro), более толстые лицевые панели сохранятся, чтобы помочь остановить утечку света. Имейте в виду, я не нашел ободряющих рамок. На самом деле, я фактически не замечал их, пока они мне не указали. Наиболее заметным изменением дизайна между iPhone 11 и iPhone XR (помимо цветов и неровностей камеры) является размещение логотипа Apple, который теперь находится по центру, а не около камеры.

SON XƏBƏRLƏR

Ən son xəbərləri səhifəmizdən də izləyin