ÇAĞDAŞ RUSİYANIN 1930-cu İLLƏRİN ALMANİYASI İLƏ OXŞARLIĞI — Rusiya revanşizmə və militarizmə nə qədər yaxındır?

Yüz il bundan əvvəl – 1919-cu ildə Parisdə bir konfrans keçirilib və orada Birinci Düya Müharibəsinin nəticələrinə yekun vurulub. Heç İkinci Dünya Müharibəsindən sonra da alman revanşizminin qarşısını almaq mümkün olmayıb. Bu gün isə bəziləri iddia edirlər ki, SSRİ-nin soyuq müharibədə məğlubiyyəti də Rusiyada, təxminən, Almaniyanın yüz il əvvəlki məğlubiyyətinin doğurduğu kimi bir revanşizm meyli doğurur. Bəs, bu iddia həqiqətə nə dərəcədə uyğundur və bu suala cavab verməyə cəhd göstərməyin vaxtıdır: Nə üçün almanlar 1919-cu ildən yox, 1945-ci ildən sonra sakitləşdilər?

Birinci Düya Müharibəsinin nəticələrinə görə, Almaniyanı iqtisadi baxımdan ciddi şəkildə aşağıladılar. Alman cəmiyyətinin normal inkişaf imkanları məhv edildi, amma imperiya demək olar, toxunulmaz qaldı. Bu da ölkədə militarizmin və güc amilinin yenidən doğulması üçün münbit şəraiti qoruyub saxladı.

Qaliblər 1919-cu ildə Avropanın nəinki gələcək quruluşu barədə fikirləşmədilər, əksinə, hərbi xərclərin necə kompensasiya edilməsi, aclıq çəkmiş xalqı yedirtmək və məğlub edilmiş düşməndən intiqam almaq barədə düşündülər. Bu problemlərin həlli üçün Almaniyanın çiyninə nəhəng reparasiyalar yükləndi. Müharibə ilə müflisləşmiş Almaniya imperiyasının üzərinə ölkənin gücü çatmayacaq həcmlərdə ödəniş öhdəlikləri qoyuldu. Belə vəziyyətdə zəif alman demokratiyası çap maşınını işə salmaq və hiperinflyasiyaya meydan verməkdən başqa çıxış yolu düşünüb tapa bilmədi. Bu yol da ölkənin bərpasına mane olurdu. Təəccüblü deyil – belə bir şəraitdə qəzəblənmiş almanlarda revanşist əhval yaranmağa başladı: Düşmən təkcə qələbə çalmayıb – o, həm də məğlubu ələ salıb.

Bununla bərabər, Almaniya ərazi baxımından İkinci reyxin zamanında olduğu kimi qalıb. Bəli, fransızlar Elzas və Lotaringiyanı almanların əlindən alıblar, Polşanın yenidən doğulması isə Almaniyanın şərq sərhədlərini ciddi şəkildə qərbə tullayıb. Ancaq ölkəni hissələrə bölmək istəməyiblər. Ona görə də, 1930-cu ildə Hitler cəbhələşməyə getmək qərarına gəlib və o, tezliklə Üçüncü reyxi yaratmağa nail olub. Ərazi, əhali və sənaye bazası bunun üçün yetərli olub.

nazi_monochrome_historical_adolf_hitler_parade_greyscale_desktop_3644x2744_wallpaper-355839

İkinci Dünya Müharibəsindən sonra, Almaniya ilə tamam əks formada davranmağa başlayıblar: onu siyasi baxımdan alçaldıblar, amma bununda bərabər, sürətli iqtisadi bərpa üçün bütün imkanları saxlayıblar – hətta bu məsələdə ona kömək də ediblər.

Baxmayaraq ki, Üçüncü reyxi ayrı-ayrı dövlətlərə bölmədilər, amma vahid Almaniyanın mövcudluğuna son qoyuldu. Ölkənin şərqi SSRİ-nin nəzarəti altına keçdi. Qərbdə Federativ respublika meydana gəldi. Əlbəttə, AFR-nın oyuncaq və ABŞ-dan asılı dövlət olması barədəki boşboğazlıqların heç bir əsası yoxdur, amma bəzi mövqelərdə Qərbin qalibləri almanların müstəqilliyinə xələl gətiriblər.

Birincisi, denasifikasiya tədbirləri həyata keçirilib ki, bu da Almaniyada demokratik partiyaların mövqeyni gücləndirib. Müttəfiqlər konstruktiv qüvvələrlə oynayıblar və revanşizmə başçılıq edə biləcək qüvvələrə zərbə vurublar. Bunun ardınca iqtisadi yüksəliş və həyat səviyyəsinin yüksəlməsi nasizmlə yox, xristian-demokratların idarəçiliyi ilə assosiasiya təşkil edib.

İkincisi, müharibədən sonrakı AFR hərbi baxımdan yox, siyasi baxımdan müstəqil olub. Qərbi Almaniya NATO-ya daxil olub ki, bu da qonşu Avropa ölkələrinə qarşı militarizmin baş qaldırmasını istisna edib. Ayrıca götürülmüş alman pivə içərək, əlbəttə, revanşist şüarlar səsləndirə bilirdi, ancaq alman millətinə və ya heç olmasa, orduya başçılıq etmək üçün revanşistlərin heç bir şansı olmayıb.

Üçüncüsü, Almaniya iqtisadiyyatının müəyyən şərait daxilində sənaye militarizminin baş qaldırması üçün baza ola biləcək hissəsi çox ciddi nəzarət altına alınıb. Almaniya əvvəlcə Avropa kömür və polad birliyinə, sonra isə Avropa iqtisadi birliyinə daxil olub. Ümumi bazar ona gətirib çıxardıb ki, kömür, polad və digər məhsullar bütün Avropanın maraqları daxilində istehsal olunmağa başlayıb – Almaniya hökumətinin nəzəri baxımdan edə biləcəyi hərbi sifarişlərdən asılı olmayaraq.

Bundan əlavə, Almaniya iqtisadiyyatı 1950-ci illərdə özünə məxsus möcüzələr yaradıb, nədən ki, o, fövqəladə sürətlə inkişaf edirdi. Lüdviq Erhardın bazar islahatı və “Marşall planı” daxilində alınan kreditlər bunu stimullaşdırırdı. Üstəgəl, alman mallarına əhəmiyyətli tələb gözlənilmədən Koreya müharibəsini formalaşdırıb.

1920-1930-cu illərdəki vəziyyətdən fərqli olaraq, almanlar getdikcə varlanmağa və imperiya gücü barədə hər şeydən az düşünməyə başlayıblar. Üstəlik də 1950-1960-cı illərdə ölkəni idarə elən demokrat siyasətçilər 1930-cu illərdə nasistlərin etdiyi kimi, xalqı sıxışdırmayıblar…

rusiya_2873767

İndi isə baxaq görək, iki müharibədən sonrakı Almaniya ilə müasir Rusiya arasında ümumi nələr var. SSRİ parçalanıb və bu, imperiya baxışlı insanları bərk məyus edib. Hazırda Rusiya əhalisinin sayı 1991-ci ildəki SSRİ əhalisinin sayından 2 dəfə azdır. Bu baxımdan, vəziyyət İkinci Dünya Müharibəsindən sonrakı Almaniya ilə oxşardır. Bu zaman Rusiya əvvəlki kimi, böyük ərazilərə malikdir və əhali sayına görə, bütün Avropa ölkələrindən irəlidədir. Bu vəziyyət məlum mənada 1920-1930-cu illərin Almaniyasını xatırladır. Ona görə də bəzi vətəndaşlar inanırlar ki, iqtisadiyyatın inkişaf səviyyəsinə və hərbi büdcənin həcminə görə, müqayisə aparmadan, biz asanlıqla öz düşmənlərimizə hücum edə bilərik.

Siyasi baxımdan, Rusiya şübhəsizdir ki, heç kimdən asılı deyil və əgər hakimiyyət xalqı «kəməri bərkitməyə» məcbur etsə, ölkə hərbi-sənaye kompleksinin xərclərini artıra bilər. Əlbəttə bu, Rusiyanı güc baxımından nə NATO, nə də Çinlə müqayisə edilə biləcək hala gətirməz, amma əhalinin azsavadlı və aqressiv əhvallı qismi bunu onsuz da dərk etməyəcək. Bizim böyük güclərdən geri qalmağımızın miqyası bu qism insanlara məlum deyil və onlar illüziyalarla qidalanmağa üstünlük verəcəklər. Məhz belə yanaşma Birinci Dünya Müharibəsindən sonrakı alman revanşistlərini xatırladır.

Bir qədər də fərqlər barədə. 1930-cu illərdə hakim partiya və vermaxt, sənaye maqnatları hesab edirdilər ki, müəyyən şərait daxilində hətta bütün Avropa ilə də müharibəni udmaq olar. Elitanın bir çox nümayəndələri revanşist idilər və buna görə, həyat onları qəddarlıqla cəzalandırdı.

Bizdə isə bu gün hər-hansı resursa giriş imkanı olan elita nümayəndələri heç vəchlə revanşizm barədə düşünmür və yalnız öz ciblərini doldurmaqla məşğuldurlar. Üstəlik də hakimiyyət nümayəndələrinin ritorikası nə qədər «vətənpərvər» olursa, pul kisələri də o qədər «qalın» olur. Hamı anlayır ki, yalnız sülh şəraitində varlanmaq olur. Revanşizm ideyalarına əsaslanan böyük müharibə isə milyonlarla-milyardlarla sərvətin itirilməsinə aparan yoldur…

Dmitri Travin
Tərcümə: «AzPolitika.info»-nundur

24 Mart 2019, 22:17   
TƏHLİL bölməsinə aid digər xəbərlər
Loading...
loading...
Ən çox izlənənlər
Xəbərlər

Новости

Всё то,что нужно знать о пожарах в Австралии

После уже разрушительного начала сезона пожаров Австралия готовится к ухудшению ситуации. "TheVerge" будет обновлять эту страницу с новостями и анализами, как огонь ярости. Что происходит? «Австралия готовится к тому, что дела пойдут хуже» В Новом Южном Уэльсе, Австралия, вспыхнули десятки пожаров, в результате чего правительство объявило чрезвычайное положение в ноябре. Пожары быстро распространились по всем штатам и стали одними из самых разрушительных за всю историю. Сгорел район размером с Южную Корею, примерно 25,5 млн. Акров. По меньшей мере 27 человек погибли, в том числе не менее трех пожарных-добровольцев, и еще больше пропали без вести. Около 2000 домов были разрушены или повреждены. Когда в преддверии канун Нового года вспыхнуло пламя, тысячи людей, которые были вынуждены эвакуироваться, искали убежища на пляжах в Новом Южном Уэльсе и Виктории. Более 100 пожаров все еще горят. Лето длится с декабря по февраль в Австралии, причем сезон пожаров обычно достигает пика в конце января или начале февраля, поэтому ожидается, что стихийное бедствие продолжится. 3 января чиновники предупредили, что в ближайшие дни условия будут ухудшаться. «Это будет доменная печь», - заявил министр транспорта Нового Южного Уэльса Эндрю Констанс The Sydney Morning Herald. К 10 января начался очередной раунд массовых эвакуаций в наиболее пострадавших районах юго-востока из-за опасных ветров, раздувающих пламя. Дым стал еще одной катастрофой. 1 января в столице Австралии было зафиксировано худшее загрязнение, которое он когда-либо видел, с показателем качества воздуха в 23 раза выше, чем то, что считается «опасным». Дым в городе закрался в родильные комнаты, остановил работу аппаратов МРТ и вызвал респираторное расстройство в одном из них. пожилая женщина, которая умерла вскоре после того, как сошла с самолета. Дым достиг Новой Зеландии за 1000 миль, где он создал жуткие сцены на покрытых ледниками вершинах. Шлейфы были настолько толстыми, что спутник НАСА делал снимки из космоса. Согласно одной из оценок, полученных в Сиднейском университете, более 1 миллиарда млекопитающих, птиц и рептилий, вероятно, погибли в пламени. Около 25 000 коал были убиты на острове Кенгуру. Считается, что восемь тысяч коал, одна треть всех коал в Новом Южном Уэльсе, погибли, и около 30 процентов среды обитания коал также были уничтожены. Разрушения только усиливают существующее давление на уникальные экосистемы Австралии. На континенте обитает 244 вида, которых больше нигде нет. В регионе также наблюдается самый высокий уровень вымирания местных млекопитающих за последние 200 лет.«Потенциальное воздействие на дикую природу разрушительно», - рассказывает The Verge Кристал Колден, доцент кафедры пожарной науки в университете штата Айдахо, который изучал лесные пожары в Тасмании в 2018 году. «Не будет полного учета того, насколько это плохо на самом деле в течение многих лет». Некоторые экосистемы, такие как эвкалиптовые леса, подвержены пожарам и возвращаются. Но Колден отмечает, что Австралия также является домом для растительности, населенной видами, которым удалось выжить в течение миллионов лет. «Эти действительно невероятные остатки, вы знаете, эпохи динозавров, по сути, не приспособлены к пожару, и когда он сгорит, он исчезнет». Больница Коала работает над спасением раненых животных после лесных пожаров в Восточной Австралии Во время вручения премии «Золотой глобус» 5 января знаменитости, в том числе Хоакин Феникс, Эллен ДеДженерес, Патриция Аркетт и Кейт Бланшетт, поделились своей обеспокоенностью по поводу пожаров. Уроженец Австралии Рассел Кроу пропустил церемонию награждения из-за пожаров (его дом был поврежден в результате пожаров в ноябре), но Дженнифер Энистон доставила ему сообщение после того, как он получил звание лучшего актера в ограниченном сериале или в фильме «Сделано для телевидения». «Не делайте ошибки. Трагедия, разворачивающаяся в Австралии, основана на изменении климата », - говорится в его сообщении. Какое отношение к этому имеет изменение климата? Огненные бури не новы в Австралии. Обычно жарко и сухо, как в Калифорнии или Средиземноморье. Эвкалиптовые леса в Австралии имеют уникальное отношение к огню; деревья на самом деле зависят от огня, чтобы высвободить свои семена. Однако пожары этого сезона беспрецедентны. Это намного более ранний пожарный сезон, и пожары стали очень большими, очень рано, говорит Колдэн The Verge. Погодные условия, питающие пожары, являются историческими. Австралия пострадала от своего самого жаркого дня в истории 18 декабря, достигнув средней по стране температуры 41,9 градусов по Цельсию (107,4 градусов по Фаренгейту). Прошлый месяц был самым жарким декабрем в Австралии, а 2019 год был самым жарким и самым сухим за всю историю страны. Экстремальная жара и засуха создают еще большую опасность для пожаров. Повышенная интенсивность и частота лесных пожаров соответствуют прогнозам ученых в отношении потепления.Пожарные продолжают бороться с лесными пожарами, поскольку в Новом Южном Уэльсе выдается предупреждение о катастрофической опасности пожара «Реальность такова, что это является функцией изменения климата - этой экстремальной жары, этих экстремальных условий, которые настолько изменчивы и вызывают такие виды интенсивности и горения в начале сезона, которые мы обычно не видим в Австралии», - говорит Колден. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сталкивается с жарой из-за своего бездействия в отношении изменения климата и защиты угля. Администрация Моррисона столкнулась с критикой за то, что она помешала глобальным усилиям завершить разработку сводного руководства по осуществлению Парижского соглашения во время климатической конференции ООН в Мадриде в декабре. Моррисон также получил негативную реакцию за то, что уехал в отпуск на Гавайи - которые он в итоге оборвал - в разгар пожаров. «Это функция изменения климата». «Я думаю, что среди ученых-экологов и экологов в Австралии есть ощущение, что мы застыли в дебатах, конечно же, в разработке политики. Я думаю, что пришло время вернуть ученых обратно в палатку, чтобы посмотреть, что может произойти в течение следующих нескольких десятилетий », - сказал Крис Дикман, эколог из Сиднейского университета, который оценил число погибших животных в огне. рассказал Общественному радио International The World. «Мы, вероятно, смотрим на то, как изменение климата может выглядеть в других частях мира на первых этапах в Австралии в настоящий момент», - сказал Дикман. 10 января тысячи демонстрантов вышли на улицы в Сиднее, Мельбурне и других городах Австралии. Демонстранты призвали прекратить субсидии на ископаемое топливо и меры по борьбе с изменением климата, и они перекрыли некоторые дороги, требуя, чтобы премьер-министр Моррисон покинул свой пост. Как ведутся пожары? Австралия сильно зависит от добровольных пожарных, особенно в сельской местности, где горит большая часть пожаров. Его реагирование на пожары в большей степени зависит от усилий сообщества по сравнению с такими местами, как Соединенные Штаты, где централизованы системы управления пожарами. Нынешний кризис привел к некоторым изменениям в политике. Поскольку волонтеры пропустили работу по борьбе с местным пожаром, Моррисон объявил в декабре, что им будет выплачена компенсация. Чтобы поддержать местные силы, австралийские военные послали на своем собственном самолете и судах и 3000 резервистов армии. Помощь также приходит из-за границы: Соединенные Штаты и Канада направили пожарных для борьбы с пламенем. Малайзия тоже готовится отправить помощь. «Это невозможно по-человечески.«» Эксперты говорят The Verge, что в экстремальных условиях пожарные могут сделать немного больше, пока не выпадет достаточное количество осадков, чтобы погасить пламя или огонь не иссякнет и не сгорит. «По-человечески невозможно предотвратить [эти пожары] или потушить их», - говорит The Verge Тимоти Ингалсби, исполнительный директор организации Firefighters United по вопросам безопасности, этики и экологии, базирующейся в Орегоне. «Мы взяли большую часть нашей стратегии жизни в условиях пожара, все на пожарных, на подавление, реагирование на пламя. И, вы знаете, сейчас мы сталкиваемся с условиями, в частности с учетом изменения климата, мы не можем этого сделать ». Исправление 6 января, 11:08 по восточному времени: в предыдущей версии статьи говорилось, что температура достигла 40,9 градусов по Цельсию, что было рекордным показателем для национальной средней температуры, установленной 17 декабря. Этот рекорд был побит 18 декабря, когда средняя температура по стране достигла 41,9 градусов по Цельсию.

Обзор iPhone 11: сочетание цены, возможностей и качества

В прошлом году Apple представила iPhone XR как «доступное» предложение в своей новой линейке iPhone. Нам очень понравился XR, и мы даже сказали, что это может быть лучший iPhone, который когда-либо делал Apple. Следствием iPhone XR является новый iPhone 11, и тот факт, что Apple решила благословить эту модель названием «iPhone 11», а не называть его чем-то вроде iPhone 11R, многое говорит о том, где компания позиционирует телефон. Но может ли этот телефон нести бремя быть известным как iPhone 11? На самом деле, это может. Удовлетворительное повышение скорости, настройка двух камер и длительное время автономной работы делают iPhone 11 даже лучше, чем прошлогодний iPhone XR. И учитывая его относительно низкую цену, это, вероятно, лучший новый iPhone для большинства людей. Улучшения камеры Отличительной чертой iPhone 11 является его 12-мегапиксельная двойная камера. Похоже, что Apple решила, что с телефонами этого года они сделают камеру ударно намеренно привлекательной. Единственная камера iPhone XR едва заметна, а дизайн удвоенной камеры iPhone XS не заставит вас задуматься о том, как она выглядит. Но двойная камера iPhone 11 требует вашего внимания и кричит: «Улыбайся! Вы на камеру! iphone xr iphone 11 камеры IPhone XR (слева) имеет одну широкую камеру. IPhone 11 (справа) имеет широкие и сверхширокие камеры. У iPhone 11 есть широкая камера, такая же, как на iPhone XR, но вторая камера iPhone 11 - это сверхширокая камера с 2-кратным увеличением, позволяющая вам снимать больше в любой среде, в которой вы снимаете. Эти две камеры также есть на iPhone 11 Pro, который добавляет третью телеобъектив для увеличения. Сверхширокий - это отличное дополнение, обеспечивающее еще большую гибкость при съемке фотографий. К счастью, Apple позволяет легко переключаться между широким и ультра широким диапазоном. При создании кадра в приложении «Камера» в нижней части рамки изображения появляется кнопка 1x, что означает, что используется широкая камера. Нажмите эту кнопку, и телефон переключится на сверхширокую камеру, и кнопка 1x станет кнопкой 0,5x. Нажмите кнопку еще раз, чтобы переключиться обратно. Кроме того, когда вы находитесь в режиме 1-кратного обзора камеры, вы получите предварительный просмотр того, как будет выглядеть сверхширокий снимок 0,5x. телефон шириной 11 фресок Снято на камеру iPhone 11 1x шириной. Приложение для камеры iphone 11 с широким видоискателем При использовании широкоугольной камеры вы можете увидеть предварительный просмотр сверхширокого обзора, не переключаясь на сверхширокую камеру. телефон 11 росписи ультра широкий Полученное изображение с помощью ультраширокой камеры iPhone 11. С точки зрения фактического качества изображения, как широкие, так и ультраширокие дают великолепно выглядящие фотографии. Цвета точные, а камеры обеспечивают потрясающий уровень детализации и четкости изображения. Конечно, мы говорили то же самое о предыдущих iPhone, и это все еще верно в отношении iPhone 11. Но эксклюзивно для iPhone 11 (и 11 Pro) - это новый ночной режим, который полностью обновляет игру Apple для съемки при слабом освещении. Действительно, если вы ищете только одну причину, чтобы купить новый iPhone, это, вероятно, это. Ночной режим снимает изображения, снятые в темноте, и использует программную обработку для выявления деталей, которые в противном случае были бы потеряны. У нас есть подробности о том, как использовать ночной режим и как он работает, в отдельной статье. Улучшение при слабом освещении было доступно в телефонах Android, и, наконец, на iPhone, и оно работает очень хорошо. Наше родственное издание PCWorld даже обнаружило, что ночной режим Apple лучше, чем версия Android. Итог: это полезная функция, которая дает отличные результаты. iphone 11 ночной режим перед Снято без использования ночного режима. iphone 11 ночной режим после Снято с активным ночным режимом. Каково это снимать в ночном режиме.Единственная проблема, с которой я столкнулся с задней камерой iPhone 11, - это отсутствие оптического зума. Как и в случае с iPhone XR, iPhone 11 имеет только цифровой зум, вплоть до 5-кратного. В некоторых случаях, особенно когда вы проходите цифровое увеличение с увеличением 2х, вы получаете заметный шум изображения, что делает неприглядную фотографию. Так что, если вы мне нравитесь и часто пользуетесь зумом, вам нужно переосмыслить то, как вы используете его на iPhone 11. камера iphone 11 крупным планом У камеры iPhone 11 нет оптического зума, хотя он предлагает 5-кратный цифровой зум. Стоит отметить, что Apple наконец-то обновила фронтальную камеру TrueDepth, с 7-мегапиксельной камеры, которая снимает видео 1080p / 60fps, до 12-мегапиксельной камеры, которая снимает видеокамеру 4K / 60fps. А передняя камера может записывать замедленное видео, которое ранее было недоступно. Так что да. Давайте посмотрим, сможет ли Apple сделать «обман». Быстрый телефон становится еще быстрее В основе iPhone 11 лежит новый процессор A13 Bionic, преемник A12 Bionic, который есть в iPhone XR. A12 Bionic - впечатляющий чип, так что же делает A13 Bionic, чтобы продолжить его? При производительности процессора выигрыш скромный. В тестах Geekbench 5 iPhone 11 продемонстрировал 14-процентное увеличение производительности одноядерного процессора по сравнению с iPhone XR, в то время как производительность многоядерных процессоров подскочила на 18%. Geekbench 5 Iphone 11 XR Результаты являются баллами. Чем дольше бары / тем выше результаты, тем лучше. Нажмите, чтобы увеличить. В тестах, которые подчеркивают графическую производительность iPhone, iPhone 11 продемонстрировал более впечатляющие результаты по сравнению с iPhone XR. В тесте 3DMark Sling Shot iPhone 11 был на 29 процентов быстрее в тестах Sling Shot Extreme и Sling Shot Extreme Unlimited. В тесте 3D Stark Ice Storm Unlimited iPhone 11 был на 20 процентов быстрее. 3dmark рогатка iphone 11 xr Результаты являются баллами. Чем дольше бары / тем выше результаты, тем лучше. Нажмите, чтобы увеличить. 3dmark icestorm iphone 11 xr Результаты являются баллами. Чем дольше бары / тем выше результаты, тем лучше. Нажмите, чтобы увеличить. Цифры показывают повышение производительности, но чувствует ли себя iPhone 11 быстрее, чем iPhone XR? Это наверняка так. При повседневном использовании iPhone 11 чувствует себя быстрее, приложения чувствуют, что они запускаются быстрее, а производительность графики в играх заметно снижается. Это даже верно при сравнении производительности с iPhone XS, который использует тот же процессор, что и iPhone XR. IPhone 11 имеет тот же процессор, что и iPhone 11 Pro, и результаты тестов в целом для этих телефонов соответствовали друг другу. Так что, по сути, за несколько сотен долларов вы можете получить такую ​​же производительность в iPhone 11, как и профессионалы. Если производительность является вашим главным соображением, это ценностное предложение, которое трудно игнорировать. Немного больше время автономной работы Apple утверждает, что батарея iPhone 11 емкостью 3046 мАч работает на один час дольше, чем батарея iPhone XR емкостью 2942 мАч, и вы можете получить до 17 часов воспроизведения видео, 10 часов потокового видео и 65 часов воспроизведения аудио. Примечательно, что Apple больше не предоставляет оценку того, что она назвала «время разговора (беспроводное)». Для iPhone XR это было 25 часов, и мы можем подсчитать, что вы можете получить до 26 часов на iPhone 11. Согласно Apple Например, более длительный срок службы батареи был достигнут за счет сочетания большей батареи и оптимизации программного и аппаратного обеспечения. Мы использовали тест Geekbench 4 Battery Life, чтобы измерить время автономной работы и сравнить его с другими iPhone. Результаты нашего теста показали, что iPhone 11 и iPhone XR имеют одинаковое время автономной работы. На самом деле, в нашем тестировании iPhone 11 продержался всего на несколько секунд дольше, чем iPhone XR. В нашем тесте Geekbench 4 Battery Life выполняются ресурсоемкие задачи (с выключенным затемнением экрана) до тех пор, пока батарея не разрядится, поэтому она не отражает реальное использование. Тем не менее, это эффективный способ последовательно тестировать разные телефоны. батарея iphone 11 xr Результаты раз в минутах. Чем дольше бары / тем выше результаты, тем лучше. Нажмите, чтобы увеличить.Во время ежедневного использования мне никогда не приходилось заряжать iPhone 11 до конца моего дня. Я думаю, что я более требовательный пользователь, чем большинство, потому что я играю в Pokémon Go во время моих поездок на работу и обратно, а также на прогулку с собаками. В мой самый трудный день (в субботу, прогуливаясь по парку Золотых Ворот в Сан-Франциско, играя в PoGo, наблюдая за футбольным матчем моего сына и используя навигацию по Apple Maps), я закончил день, когда осталось 24% заряда батареи. Совсем неплохо. Одним из основных недостатков в отношении срока службы батареи является прилагаемое зарядное устройство. Apple по-прежнему имеет маленькое медленное 5-ваттное зарядное устройство со своей младшей моделью iPhone. За 29 долларов вы можете купить адаптер питания USB-C на 18 Вт от Apple - тот же, что входит в комплект поставки iPhone 11 Pro. Обидно, что Apple не включает это зарядное устройство в базовую модель. IPhone 11 также поддерживает беспроводную зарядку, но вам придется приобретать беспроводное зарядное устройство Qi отдельно. Дизайн: не связывайтесь с тем, что работает Apple не сильно изменилась, когда дело доходит до промышленного дизайна. IPhone 11 очень похож на iPhone XR, с анодированными алюминиевыми боковинами, выемкой дисплея и стеклянной задней панелью, доступной в черном, зеленом, фиолетовом, белом, желтом и (Product) Red. Тем не менее, цветовая гамма в этом году отличается: Apple решила использовать пастельные оттенки, более тонкие, чем яркие цвета XR. ободок iphone 11 Лицевая панель iPhone 11 (справа) толще, чем лицевая панель на OLED-телефонах, например iPhone 11 Pro Max (слева). IPhone 11 по-прежнему оснащен черными рамками, которые толще, чем у айфонов с OLED-дисплеями. И до тех пор, пока эта модель продолжает использовать ЖК-дисплей (более дешевая деталь, чем OLED в модели Pro), более толстые лицевые панели сохранятся, чтобы помочь остановить утечку света. Имейте в виду, я не нашел ободряющих рамок. На самом деле, я фактически не замечал их, пока они мне не указали. Наиболее заметным изменением дизайна между iPhone 11 и iPhone XR (помимо цветов и неровностей камеры) является размещение логотипа Apple, который теперь находится по центру, а не около камеры.

SON XƏBƏRLƏR

Ən son xəbərləri səhifəmizdən də izləyin